جستجو در پورتال

اضهار نامه مالیات بر درآمد مشاغل بند ج

مقالات/ نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم (2و3)


کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.
 • های گوناگون برای معانی و موضوعاتی واحد استفاده شده و یا از آنهادر حوزه لغوی خود، استفاده نشده است. از جمله مصادیق تمثیلی ذیل: 1 - طی تبصره ماده 109، تبصره ماده 127، تبصره 3 ماده 139، مواد 144، 181، 219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه «آیین نامه» و طی تبصره ماده 33ونیزمواد111، 134، 165و176 از واژه «آیین نامه اجرایی» استفاده شده است. «آیین نامه «از لحاظ لغوی مجموعه مقرراتی است که یک موسسه عمومی یا خصوصی به منظور تنظیم امور موسسه خود تهیه و تدوین می کند و متر
 • به لحاظ حقوقی، آیین نامه ای است که برای به اجرا نهادن قانون، خواه خود مقنن یا قوه مجریه یا مقامات اداری و در حدود صلاحیت خود وضع می شود. لازم به توضیح است که همان گونه که در گفتار اول بیان شد، بنا به رعایت نکردن اصول مسلم قانون نویسی در تدوین قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و نیزعدم برخوردار نبودن از غنای حقوقی لازم، ابهام، سکوت، نقص، کلی گویی یا تعارض با سایر قوانین، روابط مودی با سازمان مالیاتی به جای اینکه بر اساس قانون (قانون به معنی اخص و مصوب مقنن) تعیین، تنظیم و مشخص شود؛ ب
 • بداری» استفاده شده است که تمامی آنها دلالت بریک معنی و مفهوم دارند. 4 - فزونی در آمد (Revenue) بر هزینه (Expense)، سود خالص (Net Income) نام دارد ودر صورت رابطه عکس، زیان خالص (Net Loss) می باشد که از طریق صورتحساب سود و زیان گزارشگری می شود. درآمد ناشی از عملیات شخصیت حسابداری است و موجب افزایش حقوق صاحبان سرمایه و هزینه موجب کاهش آن می شود. هزینه با «بهای تمام شده» (Cost) و نیز «مخارج» (Expenditures) تفاوت دارد. بهای تمام شده ارزش منابعی از واحد تجاری است که برای
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ماجرای مالیات طلافروشان از زبان کشتی‌آرای؛ قاچاق طلا به صفر رسید


رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه در اتفاقات اخیر برای مالیات اصناف صنف طلا و جواهر فقط برای مسائل امنیتی برخی مغازه‌های بازار را بستند، گفت: این صنف همانند سایر صنوف بر اجرای قانون مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده تأکید دارد.

قوانین و مقررات/ نکات اساسی در مالیات بر درآمد مشاغل


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده می نماید. از این رو، در این بخش به اجمال به بیان پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد مشاغل می پردازیم.
 • احبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند: الف- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند. ب- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. ج- صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیی
 • رت هستند. ب- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. ج- صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگهداری کنند. الف: صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 بر اساس ماده 96- صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گردیده اند و از دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان شروع و به صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی خاتم
 • مور مالیاتی محل شغل خود ارائه و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نماید. تبصره 1- ماده 100- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحدی تولیدی ارائه نماید. تبصره2- ماده 100- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل ت
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات


سرانجام پس از ماه‌ها کار روی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و انتشار ویرایش‌های متعدد به منظور اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با قید یک فوریت از سوی دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در جلسه مورخ 3/8/1391 مجلس یک فوریت آن تصویب و به منظور بررسی کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع شده است.
 • ای تولیدی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است معادل نرخ صفر منظور می‌شود. منظور از ارزش، ارزش روز دارایی‌های یادشده است. همچنین مودیان مشمول باید تا پایان اردیبهشت هر سال اظهارنامه موضوع این ماده مربوط به سال گذشته را تسلیم سازمان امور مالیاتی و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. در پایان ماده یادشده آمده است: اجرای حکم این ماده، مطابق برنامه زمانی اولویت بندی و احصای دارایی‌های مشمول مالیات که سازمان امور مالیاتی کشور تعی
 • شور تعیین می‌کند، خواهد بود! براساس تبصره 3 ماده یادشده کلیه اشخاص و مراجعی که به طریقی در جریان عملیات مربوط به مالکیت و نگهداری و... دارایی‌های مذکور است موظفند اطلاعات لازم را ارائه کنند در غیر این صورت علاوه بر مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات با مودی، مشمول جریمه‌ای معادل 5 درصد ارزش روز دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این ماده هستند. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است: 1. عدد 2 میلیارد تومان چگونه تعیین شده است. یعنی اگر شخصی 1 ریال از 2 میلیارد تومان کمتر دارایی داشته ب
 • دی را پرداخت کنند نیازی نیست خواب پریشان ببینند. ماده 5: متن زیر جایگزین تبصره 11 ماده 53 می‌شود: تبصره 11: واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا (75) متر مربع و در سایر نقاط تا (100) متر مربع باشند از مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف هستند. دلیل اعطای معافیت چیست؟ آیا هدف، تشویق سازندگان ساختمان به احداث واحدهای کوچک است؟ این نوع معافیت، فاقد جایگاه منطقی است. متراژ ساختمان‌ها در نتیجه تقاضای بازار ساختمان تعیین شود. بنابراین به نظر می‌رسد نیازی

اخبار/ فرار مالیاتی 25 درصدی در اقتصاد ایران


علی عسکری امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص میزان فرار مالیاتی در کشور گفت:‌مطالعات اقتصادی که در مراکز علمی و دانشگاه های کشور انجام شده نشان می‌دهد که ممکن است فرارهای مالیاتی در اقتصاد کشورمان وجود داشته باشد

مشاوره/ شرکت من در حال حاضر فعایت خاصی نداردو در اضهار نامه ارزش افزوده اعلام درآمد صفر کردم-اما خواستار این هم هستم که اعلام عدم فعالیت کنم-آیا لازم است بعد از هر ذوره مالیاتی ارزش افزوده اعلام عدم فعالیت کنم-(جهاربار درسال) یا باید هنگام پرکردن اضهار نامه مالیات مستقیم فقط اعلام عدم فعالیت کنم.شرکتی مسئول حسابریب و اموذ مالیاتی است به من گفته که برای هر دوره مالیاتی ارزش افزوده باید اعلام عدم فعالیت کنید آیا درست می گوید


شرکت من در حال حاضر فعایت خاصی نداردو در اضهار نامه ارزش افزوده اعلام درآمد صفر کردم-اما خواستار این هم هستم که اعلام عدم فعالیت کنم-آیا لازم است بعد از هر ذوره مالیاتی ارزش افزوده اعلام عدم فعالیت کنم-(جهاربار درسال) یا باید هنگام پرکردن اضهار نامه مالیات مستقیم فقط اعلام عدم فعالیت کنم.شرکتی مسئول حسابریب و اموذ مالیاتی است به من گفته که برای هر دوره مالیاتی ارزش افزوده باید اعلام عدم فعالیت کنید آیا درست می گوید
 • پرسش و پاسخ شرکت من در حال حاضر فعایت خاصی نداردو در اضهار نامه ارزش افزوده اعلام درآمد صفر کردم-اما خواستار این هم هستم که اعلام عدم فعالیت کنم-آیا لازم است بعد از هر ذوره مالیاتی ارزش افزوده اعلام عدم فعالیت کنم-(جهاربار درسال) یا باید هنگام پرکردن اضهار نامه مالیات مستقیم فقط اعلام عدم فعالیت کنم.شرکتی مسئول حسابریب و اموذ مالیاتی است به من گفته که برای هر دوره مالیاتی ارزش افزوده باید اعلام عدم فعالیت کنید آیا درست می گوید  ؟

قوانین و مقررات/ رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده


رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده
 • ن عدالت اداری در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مصوبه در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده تاریخ: 03 مهر 1391 کلاسه پرونده: 779/90-472/88-331/89 شماره دادنامه: 448-449-450 موضوع رأی: ابطال ماده (6) تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک- 1388/2/9 وزیران عضو کمیسیون اقتصاد شاکی: 1- آقای علی حیدری 2- شرکت سیمان سپاهان 3- شرکت تولید قطعات پرسی فلزی الکتریک گیلان (سهامی خاص) بسم ا
 • 72-211 – 1/3/1384 تقدیم و به استحضار می رساند که: وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 31/6/1387 خود آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده اند که ماده 6 آن بدین شرح است: ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهار نامه اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
 • ن آیین نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده 97 و قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده 272 الحاقی به قانون مزبور و تبصره های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده 40 فوق الاشعار موضوع درهیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه

قوانین و مقررات/ رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه تقویت حسابرسی


رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک ـ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد
 • رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه تقویت حسابرسی نوع: قانون موضوع: رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه تقویت حسابرسی منبع تهیه: سازمان امور مالیاتی تصویب کننده: تاریخ انتشار:
 • ۲ـ۲۱۱ـ۱/۳/۱۳۸۴ تقدیم و به استحضار می‌رساند که: وزیـران عضو کمیـسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ خود آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را تصویب کرده ‌اند که ماده ۶ آن بدین شرح است: ماده۶ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مق
 • ل این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده، بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. با مقررات ماده ۹۷ و قانون مالیاتهای مستقیم که به موجب آن اختصاصاً موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی‌الرأس احصا شده است و همچنین نظر قانونگذار در ماده ۲۷۲ الحاقی به قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن کاملاً مغایر است از محضر مبارک استدعا دارد دستور فرمایند در اجرای ماده ۴۰ فوق‌الاشعار موضوع در هیأت عمومی مطر

مشاوره/ با سلام و خسته نباشید در بهمن 92 شرکتی ثبت کردم الان که به اداره مالیات برای تشکیل پرونده مراجعه کردم به یه سوالاتی برخوردم که ممنون میشم راهنماییم بفرمایید. 1-آدرس شرکت ،منزل مسکونی خودمان هست که 3 دانگ به نام خودم و 3 دانگ به نام خواهرم میباشد (که الان ایران نیستند)ولی پدرم وکالت تام دارند از هر دوی ما کارشناس مالیات به من گفتند که سند خانه و وکالت پدرتان را بیاورید برای تشکیل پرونده.الان من دچار ترس شده ام که آیا مالیاتی که برای منزل ما میاید از این به بعد به صورت اداری محاسبه میشود؟ با اینکه شرکت فعلا هیچ فعالیتی نخواهداشت باز شامل مالیات میشویم؟آیا مالیاتش سنگیه؟اگر پدرم همین منزل را به نام شرکت به ما اجاره بدهد البته با اجاره خیلی خیلی پایین مثلا 50 هزار تومان به نظر شما ( از نظر مالیات بر ملک)بهتره؟ 2_گرفتن کد اقتصادی در صورتیکه فعلا قصد فعالیت نداشته باشیم اجباریست؟ 3-برای شروع فعالیت حتما باید مکان اداری اجاره کرد یا یه مکانی که کاربری مسکونی دارد ولی کل ساختمان موقعیت اداری دارد هم به مشکل از لحاظ مالیات و بیمه نمیخورد؟ 4-برای تشکیل پرونده اقتصادی بعد از ثبت شرکت چقدر مهلت داریم ؟اگه در مهلت مقرر مراجعه نشود چقدر جریمه میشویم؟ 5-اگر قرار باشد ساختمانی برای شرکت بخرم بهتره به نام شرکت خریداری بشود یا به نام خودم؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما متشکرم


با سلام و خسته نباشید در بهمن 92 شرکتی ثبت کردم الان که به اداره مالیات برای تشکیل پرونده مراجعه کردم به یه سوالاتی برخوردم که ممنون میشم راهنماییم بفرمایید. 1-آدرس شرکت ،منزل مسکونی خودمان هست که 3 دانگ به نام خودم و 3 دانگ به نام خواهرم میباشد (که الان ایران نیستند)ولی پدرم وکالت تام دارند از هر دوی ما کارشناس مالیات به من گفتند که سند خانه و وکالت پدرتان را بیاورید برای تشکیل پرونده.الان من دچار ترس شده ام که آیا مالیاتی که برای منزل ما میاید از این به بعد به صورت اداری محاسبه میشود؟ با اینکه شرکت فعلا هیچ فعالیتی نخواهداشت باز شامل مالیات میشویم؟آیا مالیاتش سنگیه؟اگر پدرم همین منزل را به نام شرکت به ما اجاره بدهد البته با اجاره خیلی خیلی پایین مثلا 50 هزار تومان به نظر شما ( از نظر مالیات بر ملک)بهتره؟ 2_گرفتن کد اقتصادی در صورتیکه فعلا قصد فعالیت نداشته باشیم اجباریست؟ 3-برای شروع فعالیت حتما باید مکان اداری اجاره کرد یا یه مکانی که کاربری مسکونی دارد ولی کل ساختمان موقعیت اداری دارد هم به مشکل از لحاظ مالیات و بیمه نمیخورد؟ 4-برای تشکیل پرونده اقتصادی بعد از ثبت شرکت چقدر مهلت داریم ؟اگه در مهلت مقرر مراجعه نشود چقدر جریمه میشویم؟ 5-اگر قرار باشد ساختمانی برای شرکت بخرم بهتره به نام شرکت خریداری بشود یا به نام خودم؟ پیشاپیش از پاسخگویی شما متشکرم
 • محاسبه میشود؟ .اگر ما مبلغ را 50 هزار تومان در اجاره نامه قید کنیم واقعا بر اساس این 50 تومان مالیات محاسبه میشود؟اصلا کارشناس دارایی قبول میکند این مبلغ اجاره نامه را؟ 2- اجاره نامه باید حتما محضری باشد یا در بنگاه هم میشود البته با کد رهگیری؟(برای اضهار نامه مالیاتی ملک منظورم است آیا به مشکلی نمیخورد در صورتی که محضری نباشد) با درود ملک باید اداری یا تجاری دارای کد رهگیری باشد هم می تواند در بنگاه تنظیم شود هم در محضر برای استفاده جهت تنظیم اظهارنامه و ارائه به دارایی !  اگر در
 • ملک باید اداری یا تجاری دارای کد رهگیری باشد هم می تواند در بنگاه تنظیم شود هم در محضر برای استفاده جهت تنظیم اظهارنامه و ارائه به دارایی !  اگر در مشاور املاک تنظیم و منعقد شده باشد مبلغ اجاره توافقی بین مستاجر و موجر می باشد ، مبلغ تعیین مالیات بسته به مبلغ اجاره یا عرف معاملاتی منطقه می باشد . پیروز باشید.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام جهت ارسال معاملات فصلی ناظران ساختمان نظام مهندسی ایا بایستی مانند اظهارنامه مالیاتی 50درصد درامد ذکر شود یا خیر ؟

نقد قانون مالیات‌های مستقیم , مالیات, مودی, مالیات‌های تکلیفی, درآمد مشمول مالیات, در آمد (Revenue), هزینه (Expense), سود خالص (Net Income, مالیات طلافروشان, مالیات اصناف, ارزش افزوده, مالیات ارزش افزوده, مالیات صنفی, مالیات بر درآمد, تسلیم اظهارنامه, مالیاتی, لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات, فرار مالیاتی 25 درصدی در اقتصاد ایران, رای دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده, رأی شماره‌های ۴۵۰ـ ۴۴۹ ـ ۴۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۶ تصویب‌نامه تقویت حسابرسی, با سلام جهت ارسال معاملات فصلی ناظران ساختمان نظام مهندسی ایا بایستی مانند اظهارنامه مالیاتی 50درصد درامد ذکر شود یا خیر ؟


98 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1