جستجو در پورتال

اضهار نامه مالیات بر درآمد مشاغل انواع وسیله نقلیه عمومی موضوع بند ج

مقالات/ نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم (2و3)


کلمه یا واژه کوچک‌ترین شکل معنادار از «حروف» است که می‌تواند به تنهایی به کار رود. برای نمونه «-انه» در واژه‌هایی مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، دارای معنی ویژه خود است ولی از آنجا که نمی‌توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه نامیده نمی‌شود.
 • های گوناگون برای معانی و موضوعاتی واحد استفاده شده و یا از آنهادر حوزه لغوی خود، استفاده نشده است. از جمله مصادیق تمثیلی ذیل: 1 - طی تبصره ماده 109، تبصره ماده 127، تبصره 3 ماده 139، مواد 144، 181، 219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه «آیین نامه» و طی تبصره ماده 33ونیزمواد111، 134، 165و176 از واژه «آیین نامه اجرایی» استفاده شده است. «آیین نامه «از لحاظ لغوی مجموعه مقرراتی است که یک موسسه عمومی یا خصوصی به منظور تنظیم امور موسسه خود تهیه و تدوین می کند و متر
 • به لحاظ حقوقی، آیین نامه ای است که برای به اجرا نهادن قانون، خواه خود مقنن یا قوه مجریه یا مقامات اداری و در حدود صلاحیت خود وضع می شود. لازم به توضیح است که همان گونه که در گفتار اول بیان شد، بنا به رعایت نکردن اصول مسلم قانون نویسی در تدوین قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و نیزعدم برخوردار نبودن از غنای حقوقی لازم، ابهام، سکوت، نقص، کلی گویی یا تعارض با سایر قوانین، روابط مودی با سازمان مالیاتی به جای اینکه بر اساس قانون (قانون به معنی اخص و مصوب مقنن) تعیین، تنظیم و مشخص شود؛ ب
 • بداری» استفاده شده است که تمامی آنها دلالت بریک معنی و مفهوم دارند. 4 - فزونی در آمد (Revenue) بر هزینه (Expense)، سود خالص (Net Income) نام دارد ودر صورت رابطه عکس، زیان خالص (Net Loss) می باشد که از طریق صورتحساب سود و زیان گزارشگری می شود. درآمد ناشی از عملیات شخصیت حسابداری است و موجب افزایش حقوق صاحبان سرمایه و هزینه موجب کاهش آن می شود. هزینه با «بهای تمام شده» (Cost) و نیز «مخارج» (Expenditures) تفاوت دارد. بهای تمام شده ارزش منابعی از واحد تجاری است که برای
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ نکات اساسی در مالیات بر درآمد مشاغل


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که قانونگذار برای آنان پیش بینی کرده می نماید. از این رو، در این بخش به اجمال به بیان پاره ای از مواد و بندهای مهم قانونی در بخش مالیات بر درآمد مشاغل می پردازیم.
 • احبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروههای زیر تقسیم می شوند: الف- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند. ب- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. ج- صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیی
 • رت هستند. ب- صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. ج- صاحبان مشاغلی که مشمول بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی نگهداری کنند. الف: صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده 95 بر اساس ماده 96- صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گردیده اند و از دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان شروع و به صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی خاتم
 • مور مالیاتی محل شغل خود ارائه و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نماید. تبصره 1- ماده 100- در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحدی تولیدی ارائه نماید. تبصره2- ماده 100- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، محل سکونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل ت
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ ماجرای مالیات طلافروشان از زبان کشتی‌آرای؛ قاچاق طلا به صفر رسید


رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با بیان اینکه در اتفاقات اخیر برای مالیات اصناف صنف طلا و جواهر فقط برای مسائل امنیتی برخی مغازه‌های بازار را بستند، گفت: این صنف همانند سایر صنوف بر اجرای قانون مالیات مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده تأکید دارد.

مقالات/ شورای‌عالی جامعه حسابداران در بوته آزمایش


مردادماه سال‌جاری اعضای جدید شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. یکی از شعارهای انتخاباتی که توسط این اعضا به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می‌شد، دفاع از حقوق قانونی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بود
 • معه حسابداران رسمی ایران انتخاب شدند. یکی از شعارهای انتخاباتی که توسط این اعضا به طور مستقیم یا غیرمستقیم مطرح می شد، دفاع از حقوق قانونی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بود. از سوی دیگر، یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی جامعه به استناد اساسنامه آن، تصمیم گیری در خصوص مواردی است که برای ایفای وظایف جامعه لازم است. یکی از مسائل مبتلا به جامعه حسابداران رسمی ایران که مشکلاتی در انجام وظایف حسابداران رسمی به وجود آورده است، مقرراتی است که هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی درخصوص ماده 272
 • ، تصمیم گیری در خصوص مواردی است که برای ایفای وظایف جامعه لازم است. یکی از مسائل مبتلا به جامعه حسابداران رسمی ایران که مشکلاتی در انجام وظایف حسابداران رسمی به وجود آورده است، مقرراتی است که هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی درخصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم به اجرا گذارده اند. اگرچه تبصره 1 ماده 272 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تصریح بر قبولی گزارش حسابرسی مالیاتی بدون رسیدگی دارد و از سوی دیگر در این ماده قانونی هیچ اجازه و اختیاری به هیچ مرجع دیگری درخصوص تدوین آیین نامه، دستورا
 • وط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد: الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری. ب) تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج) اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان ام
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران


آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
 • آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران نوع: آیین نامه موضوع: آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران منبع تهیه: سایت جامعه حسابداران رسمی تصویب کننده: هیأت وزیران تاریخ انتشار: 1387-01-10
 • quo; یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند: الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی، ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور، ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی. تبصره1ـ هرگاه ح
 • وط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد: الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری. ب) تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط. ج) اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است. د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان ام
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ فصل نهم-قانون مالیات بر ارزش افزوده-سایر مالیاتها و عوارض خاص


جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 36300/23783مورخ 28/7/1381 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتادو پنجم‌(85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج‌سال در جلسه علنی مورخ 9/11/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی

مقالات/ تبعات هدفمندی در سطح اقتصاد خرد


اگرچه هنوز بخش قابل توجهی از جزئیات اجرایی «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مبهم بوده و به عنوان مثال شاهد طرح اظهارات متنوع و بعضا متناقضی در مورد شیوه اختصاص سهم قانونی مربوط به تولیدکنندگان از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی هستیم، اما می‌توان پایه‌های اصلی حاکم بر عملکرد مدیران اجرایی فعلی طرح هدفمندی یارانه‌ها را در 3 عنوان زیر خلاصه نمود:

مشاوره/ شرکت من در حال حاضر فعایت خاصی نداردو در اضهار نامه ارزش افزوده اعلام درآمد صفر کردم-اما خواستار این هم هستم که اعلام عدم فعالیت کنم-آیا لازم است بعد از هر ذوره مالیاتی ارزش افزوده اعلام عدم فعالیت کنم-(جهاربار درسال) یا باید هنگام پرکردن اضهار نامه مالیات مستقیم فقط اعلام عدم فعالیت کنم.شرکتی مسئول حسابریب و اموذ مالیاتی است به من گفته که برای هر دوره مالیاتی ارزش افزوده باید اعلام عدم فعالیت کنید آیا درست می گوید


شرکت من در حال حاضر فعایت خاصی نداردو در اضهار نامه ارزش افزوده اعلام درآمد صفر کردم-اما خواستار این هم هستم که اعلام عدم فعالیت کنم-آیا لازم است بعد از هر ذوره مالیاتی ارزش افزوده اعلام عدم فعالیت کنم-(جهاربار درسال) یا باید هنگام پرکردن اضهار نامه مالیات مستقیم فقط اعلام عدم فعالیت کنم.شرکتی مسئول حسابریب و اموذ مالیاتی است به من گفته که برای هر دوره مالیاتی ارزش افزوده باید اعلام عدم فعالیت کنید آیا درست می گوید
 • پرسش و پاسخ شرکت من در حال حاضر فعایت خاصی نداردو در اضهار نامه ارزش افزوده اعلام درآمد صفر کردم-اما خواستار این هم هستم که اعلام عدم فعالیت کنم-آیا لازم است بعد از هر ذوره مالیاتی ارزش افزوده اعلام عدم فعالیت کنم-(جهاربار درسال) یا باید هنگام پرکردن اضهار نامه مالیات مستقیم فقط اعلام عدم فعالیت کنم.شرکتی مسئول حسابریب و اموذ مالیاتی است به من گفته که برای هر دوره مالیاتی ارزش افزوده باید اعلام عدم فعالیت کنید آیا درست می گوید  ؟

قوانین و مقررات/ دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم


دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
 • : 1-1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل. 2-1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند. 3-1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.   2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی
 • یران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.   2- نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی: 1-2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند. 2-2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده
 • دل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است. 2- 6- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود. 3- 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. 4- 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند(2- 2) این دستورالعمل اقدام

مقالات/ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات


سرانجام پس از ماه‌ها کار روی مفاد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و انتشار ویرایش‌های متعدد به منظور اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با قید یک فوریت از سوی دولت برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال و در جلسه مورخ 3/8/1391 مجلس یک فوریت آن تصویب و به منظور بررسی کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع شده است.
 • ای تولیدی، معدنی، خدماتی، کشاورزی و همچنین سهام و هرگونه سرمایه‌گذاری که مستلزم مشارکت در سود و زیان است معادل نرخ صفر منظور می‌شود. منظور از ارزش، ارزش روز دارایی‌های یادشده است. همچنین مودیان مشمول باید تا پایان اردیبهشت هر سال اظهارنامه موضوع این ماده مربوط به سال گذشته را تسلیم سازمان امور مالیاتی و مالیات متعلقه را پرداخت کنند. در پایان ماده یادشده آمده است: اجرای حکم این ماده، مطابق برنامه زمانی اولویت بندی و احصای دارایی‌های مشمول مالیات که سازمان امور مالیاتی کشور تعی
 • شور تعیین می‌کند، خواهد بود! براساس تبصره 3 ماده یادشده کلیه اشخاص و مراجعی که به طریقی در جریان عملیات مربوط به مالکیت و نگهداری و... دارایی‌های مذکور است موظفند اطلاعات لازم را ارائه کنند در غیر این صورت علاوه بر مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات با مودی، مشمول جریمه‌ای معادل 5 درصد ارزش روز دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این ماده هستند. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است: 1. عدد 2 میلیارد تومان چگونه تعیین شده است. یعنی اگر شخصی 1 ریال از 2 میلیارد تومان کمتر دارایی داشته ب
 • دی را پرداخت کنند نیازی نیست خواب پریشان ببینند. ماده 5: متن زیر جایگزین تبصره 11 ماده 53 می‌شود: تبصره 11: واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلان شهرها تا (75) متر مربع و در سایر نقاط تا (100) متر مربع باشند از مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف هستند. دلیل اعطای معافیت چیست؟ آیا هدف، تشویق سازندگان ساختمان به احداث واحدهای کوچک است؟ این نوع معافیت، فاقد جایگاه منطقی است. متراژ ساختمان‌ها در نتیجه تقاضای بازار ساختمان تعیین شود. بنابراین به نظر می‌رسد نیازینقد قانون مالیات‌های مستقیم , مالیات, مودی, مالیات‌های تکلیفی, درآمد مشمول مالیات, در آمد (Revenue), هزینه (Expense), سود خالص (Net Income, مالیات طلافروشان, مالیات اصناف, ارزش افزوده, مالیات ارزش افزوده, مالیات صنفی, مالیات بر درآمد, تسلیم اظهارنامه, مالیاتی, حسابرس, حسابرسی, مالیات, حسابدار, حسابداران, مالیاتی, شورای‌عالی جامعه حسابداران, حرفه‌ای حسابداران, قانون مالیات‌ها, جامعه حسابداران رسمی, حسابداران رسمی ایران, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابرس, حسابرسی, مالیات, حسابدار, مالیاتی, حسابداران, آیین نامه اجرایی تبصره (4), خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران, جامعه حسابداران رسمی, گزارش حسابرسی مالیاتی, حسابداران رسمی ایران, قانون مالیات بر ارزش افزوده, قانون مالیات, ارزش افزوده, سایر مالیاتها, عوارض خاص, مالیات, خودرو, عوارض, خودروهای سواری, فروش کارخانه , وارداتی, تنظیم وکالتنامه, انتقال, پرداخت, تبعات هدفمندی در سطح اقتصاد خرد, دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم, لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات


99 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1