جستجو در پورتال

اضافه حقوق کارمندان بازنشسته وزارت نفت در سال

قوانین و مقررات/ لایحه بودجه سال 89


لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با سقف 368 هزار و 505 میلیارد تومان توسط رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.