جستجو در پورتال

اصطلاحات مالیاتی به زبان انگلیسی

مشاوره/ با سلامو عرض خسته نباشید لطفا نحوه طبقه بندی جریان های نقدی در استاندارد انگلیس و نام 8 طبقه را برایم نام ببرید با تشکر


  • دارد : ” عملیاتی ” ، ”سرمایه گذاری ” و ” تامین مالی ” . اما برخلاف صورتهای انگلیسی با سود پس از مالیات شروع شده و مالیات بعنوان خروجی نقد نشان داده نمی شود . 4-4-7 واژگان تخصصی : یکی از مشکلات قابل ذکر ، وجود اصطلاحات یکسان با معانی وکاربردهای متفاوت در کشورهاست . اغلب غیر امریکایی هایی که به زبان انگلیسی صحبت می کنند می توانند به آسانی اصطلاحاتی از قبیل ” حسابهای دریافتنی ” (account receivable ) ، ” حسابهای پرداختنی ” (account pay
  • شده جایگزینی معنا می دهد اما در انگلستان به معنی خالص ارزش بازیافتنی است . اما در واقع ارزشیابی موجودی در امریکا بدین صورت است که بسیاری از شرکتها از روش LIFO استفاده می کنند . این یکی از بزرگترین اختلاف ها میان امریکا و انگلیس است . LIFO برای اهداف مالیاتی در انگلیس پذیرفته نیست ، چون اعتقاد بر این است که این روش دید روشنی از موجودی کالای پایان دوره به دست نمی دهد . بسیاری از شرکتهای  امریکایی برای برخورداری از مزایای مالیاتی از روش LIFO استفاده می کنند .اما تعداد زیادی نیز به دلیل کاهش قی
  • تفاوت تری برای اهداف مالیاتی در مقایسه با ارزش آن برای اهداف حسابداری شناسایی شود . در دیدگاه سنتی ، حسابداری مالیات انتقالی ، یک دیدگاه سود و زیانی بوده است . اما در سال 1991 FASB دیدگاه ترازنامه ای را جایگزین کرد . تفاوت عمده بین قوانین امریکایی و انگلیسی اینست که امریکا حسابداری را به مالیات انتقالی تلویحی ملزم می کند ، درحالیکه انگلیس سیستم حسابداری جزئی را مجاز می داند .در هر دو کشور امریکا و انگلیس نرخ های مالیاتی سود تغییر می کند و این موضوع بر اندازه بدهی تاثیر می گذارد ( روش بدهی ) ، ام
  • طبقه بندی اطلاعات