جستجو در پورتال

اصطلاحات رهن بانکی

قوانین و مقررات/ آیین نامه مبارزه با پول شویی


تعاریف و قوانین مرتبط به پول شویی

قوانین و مقررات/ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات


دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
 • بندهای 11 و 18 مادة 7 و مادۀ 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی، این دستورالعمل در 3 فصل، 21 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1386/05/03 به تصویب هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. فصل اول- تعاریف و اصطلاحات مادۀ 1- اصطلاحات و واژه هایی که در مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تعریف شده اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته اند. واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1- ناشر بور
 • ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب. د – سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران از قبیل: - انتقال یا واگذاری ماشین آلات و تجهیزات به منظور تغییر ساختار ناشر. - خرید یا فروش بااهمیت دارایی های ناشر. - توثیق یا فک رهن بخش قابل توجهی از دارایی های ناشر. - ایجاد یا منتفی شدن بدهی های احتمالی بااهمیت. - تغییر بااهمیت در پیش بینی عملکرد ناشر یا برنامه های آتی مدیریت، به همراه دلایل مربوطه. - افزایش یا کاهش بااهمیت درآمدها و هزینه های ناشر در آیندة قابل پیش بینی
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری-ت41498هـ 3/8/1388


هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ـ مصوب 1386 ـ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:
 • انکها ـ مصوب 1386 ـ آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) ماده1ـ در ایـن آییـن نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ب ـ مؤسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. پ ـ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مد
 • ت از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ح) و تمامی تسهیلاتی که دریافت کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می باشد. ح ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1368 ـ توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریاف
 • ـ مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود. ماده3ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات م
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری بانکها وموسسات اعتباری


در حالی که زمانی در بانکها وموسسات اعتباری قواعد گزارشگری دستوری واجباری مبتنی بر الزامات ‏قانونی حکمفرما بود واز همین نوع گزارشات نیز برای عرضه به عموم استفاه می شد.

مقالات/ فاینانس خودگردان


مــوضـوع تامین منابع مالی (فاینانس) پروژه های توسعه ای به طور اعم و بحث تامین منابع مالی به اتکاء ‏پروژه «فاینانس خودگردان» (‏PROJECT‏ ‏FINANCE‏) به طور اخص در سالهای اخیر موردتوجه دست اندرکاران ‏و متولیان برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار گرفته است.
 • ردان را ایجاب می کند. این مقاله در این راستا و به منظور آشنایی کارشناسان بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی با موضوع فوق ترجمه و تنظیم شده است، امید است نگارش مقالاتی از این دست بتواند به جریان پیدایش واژه ها، تعابیر و برگردانهای مناسب فارسی برای مفاهیم و اصطلاحات متداول و رایج در مقوله تامین منابع مالی (فاینانس) و بویژه فاینانس خودگردان یاری رساند. 1 - سابقه تاریخی فاینانس خودگردان(1) اسلوب ویژه ای برای تامین اعتبار پروژه هاست که ابتدا در سالهای دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههای نفتی در ایالت تک
 • روشهای فاینانس خودگردان با اتکاء محدود(به سرمایه گذاران) در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه باتوجه به محدودیتهای مربوط به اعمال بهره و نیز اعطای وثیقه که هر دو از اجزای اصلی روشهای نوین فاینانس خودگردان هستند، ازطریق بکارگیری و سازگاری روشهای متداول رهن و عدل (شخص قابل وثوق)، ساختارهای متداول در بانکداری بین المللی طراحی و پیاده شده است. شکل شماره 1، نمودار شماتیک اصول و چارچوبهای فاینانس خودگردان طرحهای توسعه منابع هیدروکربوری را نشان می دهد، بدیهی است نمودار مذکور اصول و چارچوبهای کلی قرارد
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ آیین‌نامه جدید جذب سرمایه‌ خارجی


براساس آیین‌نامه جدید سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس که اخیرا نهایی شد، اشخاص خارجی با رعایت این آیین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس یا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند و سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، تابع همان قوانین و مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.
 • متن کامل آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازارهای خارج از بورس را منتشر کرد. این آیین نامه در جلسه روز یکشنبه هیات وزیران، به تصویب رسید و دیروز، برای اجرا، ابلاغ شد. آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ماده 1- اصطلاحات و واژه های اختصاری تعریف شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشند: 1. قانون بازار اوراق بهادار: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه سال 1384 مجلس شورای اسلامی است. 2. بورس: بورس اوراق بهادار دارای مجوز از شورای
 • غیر راهبردی نقض شده است، سرمایه گذار خارجی به عنوان سرمایه گذار راهبردی تلقی می شود. تبصره (3) محدودیت های اعمال شده برای تملک سهام بانک ها و نهادها و واسطه های پولی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی در این آیین نامه نیز لازم الرعایه است. ماده 8- سرمایه گذار خارجی راهبردی پس از خرید سهام نمی تواند تا دو سال بدون مجوز سازمان، اصل سهام خریداری شده را بفروشد. فروش این گونه سهام مستلز
 • تای ارائه خدمات تخصصی نهاد مالی از قبیل تعهد خرید سهام صورت پذیرد. ماده 10- اشخاص خارجی یا ایرانی با دریافت مجوز معامله، مجاز به افتتاح حساب های ارزی و ریالی، انتقال ارز به داخل ایران و تبدیل آن به ریال و بالعکس در بانک های ایرانی برای انجام عملیات بانکی و سرمایه گذاری خود هستند. انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوط مجاز خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، مع
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ دستورالعمل قانون حمایت از مشاغل خانگی منتشر شد


خبرگزاری فارس: جزئیات دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که امروز در جلسه کمیته مشاغل خانگی به تصویب رسید، منتشر شد.
 • انبی اشتغال و افزایش درآمد خانواده هـ _ ارتقاء مدیریت کسب و کار خانگی از طریق پیوند با بنگاه های بالادستی و تشکل های خوشه ای، اتحادیه ها، تعاونی ها و صنوف و_ تسهیل مقررات مربوط به کسب و کار خانگی به گزارش فارس، ماده یک این دستور العمل به تعریف اصطلاحات و تعاریف پرداخته است. قانون: قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی. ستاد: ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی موضوع ماده 3 قانون. کارگروه: کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون. پشتیبان: منظور اشخاص حقیقی یا
 • ل مجاز خانگی، ستاد را با ترکیب و وظایف مندرج در مواد 3 و 4 قانون تشکیل دهد. جلسات ستاد با حضور اکثریت رسمیت یافته و به استناد تبصره بند 6 مصوبه هفدهمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 29/1/89 لازم است از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری_ وزارت کشور _ مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری _ صدا وسیما و مرکز آمار ایران، در جلسات ستاد دعوت به عمل آید. سایر دستگاه های ذیربط با تایید ریاست ستاد در جلسات شرکت می نمایند. دعوتنامه و دستور کار هر جلسه حداقل ی
 • عاونی های استانی، شهرستانی، شهری و روستایی زمینه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را فراهم کرده و گزارش آن را جهت طرح در ستاد، به دبیرخانه اعلام نماید. ماده 18_ بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیه قابل اعطاء از محل منابع قرض الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارایه دهد تا ستاد بر اساس اولویت انواع مشاغل خانگی، نسبت به تعیین سهمیه استانی اقدام لازم را به عمل آورد. تبصره_ در تنظیم سهم هر استان، وزارت ار و امور اجتماعی با کمک سایر اعضاء جداول توزیع منابع تسهیلات بانکی را در اختیار بانک مرک
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25‏-گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌


هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد تجاری‌ است‌. این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ در موارد زیر کمک‌ می‌کند

قوانین و مقررات/ آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها(تصویب نامه شماره: 210678/196514/2/63 )


آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها(تصویب نامه شماره: 210678/196514/2/63 )
 • ی اسلامی- آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب را به شرح زیرتصویب نمود: ((آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب )) ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سهام قابل واگذاری : سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی مشمول واگذاری. 2- سهام با عرضه تدریجی : سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و
 • شی تعدیل شوند. 6-1- مزایا و محدودیت های دولتی یا غیر دولتی از قبیل وابستگی ها و مناسبات خاص تجاری، تعرفه های گمرکی، سیاست های خاص قیمت گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی)، یارانه های دریافتی، عدم استفاده و بهره وری از عوامل تولید، استفاده از تسهیلات بانکی خاص(تکلیفی)، وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند و در صورت واگذاری تداوم ندارند و یا تغییر خواهند کرد، توسط کارشناس قیمت گذاری برآورد و به عنوان عوامل تعدیل کننده در محاسبه
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ آئین‌نامه اجرائی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ شماره: 210678/196514/2/63


تصویب نامه شورای عالی اجرای سیاست‌‌های کلی اصل «44» قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ هیأت واگذاری
 • امه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب را به شرح زیر تصویب نمود: «آئین نامه اجرائی شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چارچوب» ماده 1ـ در این آئین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1ـ سهام قابل واگذاری: سهام مشمول واگذاری متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی مشمول واگذاری. 2ـ سهام با عرضه تدریجی: سهامی که به دفعات و به تدریج و نه به طور بلوکی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بازاره
 • وشی تعدیل شوند. 6ـ1ـ مزایا و محدودیت های دولتی یا غیردولتی از قبیل وابستگی ها و مناسبات خاص تجاری، تعرفه های گمرکی، سیاست های خاص قیمت گذاری کالا و خدمات (ورودی و خروجی)، یارانه های دریافتی، عدم استفاده و بهره وری از عوامل تولید، استفاده از تسهیلات بانکی خاص (تکلیفی)،وجود بازار مطمئن و یا انحصاری و همچنین شمول قوانین و مقررات خاص دولتی که سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند و در صورت واگذاری، تداوم ندارند و یا تغییر خواهند کرد، توسط کارشناس قیمت گذاری برآورد و به عنوان عوامل تعدیل کننده در محاسب
 • طبقه بندی اطلاعاتآیین نامه مبارزه با پول شویی, دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات , دستورالعمل اجرایی, افشای اطلاعات , آیین‌نامه وصول مطالبات, سررسید گذشته, معوق, مشکوک‌الوصول, مؤسسات اعتباری, اعتبار, اعتباری, مطالبات, تسهیل, مطالبات سررسید گذشته, مؤسسه اعتباری , وصول مطالبات , مشتری, پرداخت, سررسید, استاندارد حسابداری بانکها وموسسات اعتباری, گزارشگری مالی بانکها, موسسات اعتباری, ارزش اسمی, ارزش دفتری, اهرم, ادغام وترکیب, فاینانس خودگردان, تامین منابع مالی, فاینانس, پروژه, اقتصاد نوظهور, جذب سرمایه‌ خارجی, آیین‌نامه جدید جذب سرمایه‌ خارجی, سرمایه‌گذاری خارجی , بورس یا بازار خارج از بورس, معامله اوراق بهادار, قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی , مشاغل خانگی , استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 25‏, گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌, قسمت تجاری, قسمت جغرافیایی, قسمت قابل گزارش, درامد وهزینه قسمت, دارایی وبدهی قسمت, نتیجه عملیات قسمت, تشخیص قسمت قابل گزارش, شیوه قیمت گذاری بنگاه, 210678/196514/2/63 , استانداردهای حسابداری, محاسبه میانگین موزون, کارشناسان رسمی دادگستری, کارشناسان رسمی, واگذاری, سرمایه, دارایی, تعدیل, بازار, قیمت کارشناسی , شیوه‌های قیمت‌گذاری, 210678/196514/2/63, قیمت‌گذاری, قیمت‌گذاری سهام, کارشناس قیمت‌گذاری, شرکت سرمایه‌پذیر, دارائی‌های ثابت, استانداردهای حسابداری, علی‌الحساب اوراق


12 ردیف در 2 صفحه
   << بعدی  2  1