جستجو در پورتال

استهلاک ساختمان قانون مالیات

قوانین و مقررات/ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

قوانین و مقررات/ مالیات بردرآمد مشاغل


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

قوانین و مقررات/ مالیات بردرآمد املاک


قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ27/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی با اعمال آخرین الحاقات و اصلاحات رسیده به تفکیک موضوع در این نوشتار ارائه شده است

قوانین و مقررات/ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م


جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
 • ه به تـصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. . ماده۱۷ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها، از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد و بنـگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اق
 • شده باشد. آییـن‌نامه اجـرائی این مـاده بـه وسـیله معاونت بـرنامه‌ریـزی و نـظارت راهـبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. . ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشا
 • رسد. . ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور اوراق مشارکت شرکتی رتبه‌بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی‌تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت بیشتر باشد. . ماده۱۹ـ دولت موظف است: ۱ـ برای هدایت بازار به بهره‌گیری از توان تولید و خدمات داخلی و ح

اخبار/ جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


خبرگزاری فارس: جزئیات پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد که بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌های متعددی در متن قانون فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و یا بندهای جدیدی الحاق شده است.
 • خته نمی‌شود.   ماده 31. متن ذیل جایگزین ماده 149 و تبصره آن می شود: ماده 149 - آن قسمت از دارایی‌های ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل و بدون توجه به تغییر قیمتها ارزش آن تقلیل م ییابد و همچنین هزینه های تأسیس، قابل استهلاک بوده و هزینه استهلاک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. مقررات مربوط به استهلاکات دارائی های ثابت شامل جداول استهلاکات و ضوابط اجرائی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید. م
 • کشور قرار دهند. 2. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به پایگاه یاد شده کنترل نموده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد. 3. ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 این قانون منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در پایگاه مذکور است 4. سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید. 5. تأسیس فعالیتهای اقتصادی مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با پای
 • کاران مالیاتی را از طریق پایگاه مذکور جهت اطلاع عموم منتشر نماید. 5. تأسیس فعالیتهای اقتصادی مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با پایگاه یاد شده است. عدم رعایت مقررات موضوع این ماده منجر به تعطیلی مؤسسات یاد شده می گردد. 6. کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش اقدام نمایند. 7. دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید." ماده 34. متن ذیل جایگ

قوانین و مقررات/ سوالات حقوق مالیاتی قسمت ارزیابی اموال


سوالات حقوق مالیاتی اموال برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی در ادامه ارائه شده است.

مشاوره/ باعرض سلام مالیات تکلیفی یک کارخانه چگونه محاسبه می شود و ثبت آن به چه صورت می باشد .با تشکر از شما


 • یم است که مربوط به مالیات اجاره می باشد. متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است : درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد . در رهن تصرف ، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی
 • قررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود . هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره . حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . درآمد اجاره سالانه - 25 % = درآمد مشمول مالیات مالیات اجاره بر اساس نرخ های  ماده 131 محاسبه میشود ماده 131 به  شرح ذیل است : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات
 • س نرخ های  ماده 131 محاسبه میشود ماده 131 به  شرح ذیل است : نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد به شرح زیر است : - تا میزان سی میلیون (30000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15% ) - تا میزان یکصد میلیون (100000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (30000000) ریال به نرخ بیست درصد(20% ) - تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال درآمدمشمول مالیات سالانه نسبت به
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور


احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاریخ 19/3/1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 20/3/92 نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره 67159 مورخ 26/3/1392 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
 • جدول شماره(5) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیات های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود. 48-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد. 49- سقف معافی
 • بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند(ب) ماده(37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. 89- در نه ماهه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد(9،000،000،000،000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38)
 • ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد(9،000،000،000،000)ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای(ج) و (د) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد(20%) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات

دریافت و بارگزاری فایل/


 • ده دارایی نامشهود منظور نمیشود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهرهبرداری است، متوقف میشود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجادد یاک دارایای نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمیشود. -2-5-2 استهلاک داراییهای نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصاادی آتای ماورد انتظاار مربوط و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود: نوع دارایی نرخ استهلاک روش استهلاک دانش فنی .......... .......... نرمافزارهای رایانهای ..........
 • د انتظار )شامل عمر مفید برآوردی( داراییهای مرباوط و باا در نظار گارفتن آیینناماه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهاى مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیههاى بعادى آن و بار اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه مىشود: نوع دارایى نرخ استهلاک روش استهلاک ساختمان .......... .......... تأسیسات .......... .......... ماشینآلات و تجهیزات .......... .......... وسایل نقلیه .......... .......... اثاثه و منصوبات .......... .......... ابزارآلات .......... .......... -1-4-6-2 براى داراییهاى ثابتى که طى ما
 • ن( انباشته منظور شود. مبلاغ مازاد قابل انتقال معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی دارایی و استهلاک مبتنی بار بهاای تمام شده تاریخی آن است. افزایش سرمایه به طور مستقیم، از محل مازاد تجدید ارزیابی مجاز نیست، مگار در مواردی که بهموجب قانون تجویز شده باشد. شرکت سهامى عام نمونه یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی 13× سال مالى منتهى به 29 اسفند 2 11 -8-2 زیان کاهش ارزش داراییهای غیرجاری -1-8-2 در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانهای دال بر امکان کااهش ارزش دارا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ پیشنهادهایی برای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


سیاست‌های کلی اصل (44)، نظام اقتصادی ایران را با بهره‌گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی تعریف کرده است، بنابراین سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است.
 • بودن آن محقق شود. آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. (12) زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک‌پذیر است‌. (13) هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا یا به‌موجب قرارداد اجاره به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد. (14) هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد و در مورد بانک‌ها هزینه‌های آماده‌سازی شعب ا
 • زحمه‌های پرداختی از قبیل حق‌العمل دلالی‌، حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، حق‌حضور، هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی‌. (18) سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املا
 • انچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیت‌های معاف از مالیات یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک و حق واگذاری محل که به عنوان دارایی‌های ثابت یا دارایی نامشهود موسسه می‌باشد) مصرف می‌شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود. (19) بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند. (20) مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
 • طبقه بندی اطلاعاتمالیات بردرآمد اشخاص حقوقی, اشخاص حقوقی خارجی, مالیات اندوخته‌, مؤسسات بیمه , مالیات پیمانکاران, اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان, مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال, مالیات بردرآمدمشاغل, مشمول مالیات مشاغل, اظهارنامه مالیاتی, دفاتر روزنامه و کل, هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات, مشاغل بند الف وب وج , علی‌الرأس, معافیت موضوع ماده 84, مالیات بردرآمد املاک, نقل و انتقال قطعی املاک, ارزش معاملاتی, درآمد مشمول مالیات اجاره, ارزش اجاری مستغلات, مستأجرین املاک اوقافی, حق واگذاری محل, قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و اصلاح ماده 104 ق.م.م , جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, پرسش وپاسخ مالی ومالیاتی, ارزیابی اموال, پرسش وپاسخ مالی ومالیاتی, باعرض سلام مالیات تکلیفی یک کارخانه چگونه محاسبه می شود و ثبت آن به چه صورت می باشد .با تشکر از شما, احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1392 کل کشور, صورت های مالی جدید 1395, اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم, قانون مالیات‌های مستقیم, اصلاحات مالیاتی, درآمد مشمول مالیات


26 ردیف در 3 صفحه
   << بعدی  3  2  1