جستجو در پورتال

استقلال درحسابرسی

مشخصات کاربر/ استقلال


استقلال
 • استقلال

مشخصات کاربر/ هتل استقلال


هتل استقلال
 • هتل استقلال

مشخصات کاربر/ حمل و نقل صفای استقلال


حمل و نقل صفای استقلال
 • حمل و نقل صفای استقلال

مشخصات کاربر/ مؤسسه جهاد استقلال


مؤسسه جهاد استقلال
 • مؤسسه جهاد استقلال

مشخصات کاربر/ تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده


تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده
 • تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده

مشاوره/ درموردحساب ذخیره مالیات سوالی داشتم : آیاشرکتهابعدازاینکه صورتهای مالی راتنظیم کردند25%سودآن رابه عنوان هزینه مالیات شناسایی می کنند ؟اگراینگونه باشدپس حساب ذخیره مالیات درچه مواردی درصورتهای مالی می آید ؟ حال اگرصورتهای مالی راتهیه کردند و هزینه مالیات رانیزدرصورتهای مالی آوردند وحسابرسان مستقل نیزتاییدکردندوبعدازآن درتیرماه اگرسودما باسودبدست آمده درحسابرسی مالیاتی یکی نبودچه می شود ؟ایاذخیره ای می گیرند ؟


 • ینه مالیات شناسایی می کنند ؟اگراینگونه باشدپس حساب ذخیره مالیات درچه مواردی درصورتهای مالی می آید ؟ حال اگرصورتهای مالی راتهیه کردند و هزینه مالیات رانیزدرصورتهای مالی آوردند وحسابرسان مستقل نیزتاییدکردندوبعدازآن درتیرماه اگرسودما باسودبدست آمده درحسابرسی مالیاتی یکی نبودچه می شود ؟ایاذخیره ای می گیرند ؟ ؟ با سلام هر دو حالت موصوف جنابعالی صحیح است اما اگر ذخیره ای نگرفته باشید حسابرس به عنوان بند گزارش در گزارش خود می اورد ضمن اینکه اگر ذخیره گرفته با

مشاوره/ باعرض سلام واحترام مدیرعامل یک شرکت که درسال 87 تاسیس شده است ازابتدای سال 89 به خدمت سربازی اعزام میگردد و چون پروژه دانش محوری را تعریف میکند جمعا با خدمت 6 ماه پایان خدمت خود را دریافت مینماید وبقیه مدت بعنوان تشویقی به وی تخفیف میدهند هیئت مدیره شرکت بخاطراینکه مدیرعامل متاهل می باشد و بعدازظهر ها مرخص میگردد و به سرکارخودش برمیگردد برای او حقوق قبلی اش را درلیست دارائی رد میکند ولی درلیست بیمه ازابتدای سال بلحاظ اعزام به سربازی لیست برای او نمیدهد وترک کار اوراواعزام او را به سربازی درلیست بیمه گزارش میدهد درحسابرسی ای که از شرکت توسط سازمان حسابرسی تامین اجتماعی بعمل می آید 30% حقوق اعلام شده درلیست دارائی را بعنوان بیمه ازشرکت مطالبه و اورابدهکار میکنند شرکت به سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند که فقط شرکت بایستی 7% بیمه نامبرده را پرداخت نماید و بقیه یعنی 23% را دولت بایستی پرداخت کند یعنی مدتی که نامبرده درخدمت سربازی بوده است و بعد از 6 ماه که خدمت نامبرده پایان می پذیرد مجددا لیست بیمه برای مدیرعامل رد میشود حال سئوال اینست که به نظرشما تامین اجتماعی میتواند 30% حقوق اعلامی درلیست دارائی را مطالبه نماید؟ باتشکر و سپاس


 • دیرعامل متاهل می باشد و بعدازظهر ها مرخص میگردد و به سرکارخودش برمیگردد برای او حقوق قبلی اش را درلیست دارائی رد میکند ولی درلیست بیمه ازابتدای سال بلحاظ اعزام به سربازی لیست برای او نمیدهد وترک کار اوراواعزام او را به سربازی درلیست بیمه گزارش میدهد درحسابرسی ای که از شرکت توسط سازمان حسابرسی تامین اجتماعی بعمل می آید 30% حقوق اعلام شده درلیست دارائی را بعنوان بیمه ازشرکت مطالبه و اورابدهکار میکنند شرکت به سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند که فقط شرکت بایستی 7% بیمه نامبرده را پرداخت نماید و بقیه
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تکامل در مفهوم مدیر مستقل هیات مدیره


اصول حاکمیت شرکتی رایج در جهان، اغلب هیات مدیره‌ای را توصیه می‌نماید که از اعضایی مستقل تشکیل شده باشند. ماموریت کلیدی برای اعضای مستقل هیات مدیره کسب اطمینان از این مهم است که «مشکل نمایندگی»میان سهامداران و مدیریت به شیوه‌ای منصفانه حل شود که آن مستلزم ارزیابی مناسبی از تعادل میان ریسک و پاداش، بازده منافع کوتاه مدت در مقابل بازده منافع بلند مدت و تضاد منافع است.
 • ازای عضویت در هیات مدیره به وی تعلق میگیرد، نباید از سقف معین شده توسط قانون بیشتر باشد. • اعضای مستقل هیات‌مدیره نباید نماینده سهامداران عمده باشند یا اینکه سهامدار عمده‌ای را در هیات مدیره نمایندگی کنند. در کل اصول حاکمیت شرکتی، استقلال را (همان‌گونه که در بالا ذکر شد) در ارتباط با منافع مالی عضو تعریف می‌کند. هرچند در نظر گرفتن مفهوم استقلال تنها از زاویه منافع مالی نمی‌تواند کافی باشد. آنچه مورد نیاز است درک کاملی از دلایل اساسی و بنیادین معیار استقلال و زوا
 • کر شد) در ارتباط با منافع مالی عضو تعریف می‌کند. هرچند در نظر گرفتن مفهوم استقلال تنها از زاویه منافع مالی نمی‌تواند کافی باشد. آنچه مورد نیاز است درک کاملی از دلایل اساسی و بنیادین معیار استقلال و زوایای دید مرتبط آن است. در بعضی کشورها استقلال منحصرا به معنای نداشتن منافع مالی به غیر از درآمدهای ناشی از عضویت در هیات‌مدیره است. چنین تعریفی نه تنها همسو کردن منافع اعضای هیات مدیره و سهامداران را سخت می‌کند، بلکه در ارتباط با مفهوم استقلال ضروری نیست. جنبه مالی تنها یکی ا
 • ناشی از عضویت در هیات‌مدیره است. چنین تعریفی نه تنها همسو کردن منافع اعضای هیات مدیره و سهامداران را سخت می‌کند، بلکه در ارتباط با مفهوم استقلال ضروری نیست. جنبه مالی تنها یکی از ابعادی است که باید مورد نظر واقع گردد تا اطمینان حاصل شود استقلال فکری یک فرد خدشه‌دار نشده است. در هر حال، از اعضای مستقل هیات مدیره انتظار می‌رود تا استقلال را در قضاوت‌ها و اعمالشان عملی سازند، منافع شرکت را بیش از هر چیز دیگر در نظر گرفته و در تصمیم‌‌گیری‌هایشان در مورد ذی&

مشاوره/ 1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.


 • 1- ایا شرکتهائی که برای تهیه RFP با مناقصه گزار همکاری می کنند ، می توانند خود نیز در مناقصه شرکت کنند.  ؟ با سلام تهیه RFP یک موضع وپروژه جدا از اصل قراداد است لذا منعی ندارد اما ممکن است شائبه عدم استقلال در مناقصه مناقصه گذار پیش بیاید.اما اگر مناقصه گذار تفاوتی بین شرکت کنندگان در مناقصه اعم از تهیه کننده RFP وسایرین نگذارد وبیطرف باشد مشکلی ندارد.

مقالات/ مقایسه استقلال بانک مرکزی در ایران و جهان


ارزیابی استقلال بانکهای مرکزی با شاخص کوکرمن انجام می‌گیرد که شاخصی پذیرفته شده و بر اساس پنج محور اصلی تعیین می‌شود که شامل: رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای بانک(مرجع تصمیمات پولی، دستورات دولتی، نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)،اهداف بانک مرکزی و درنهایت محدودیت اعطای وام؛ است.
 • مقایسه استقلال بانک مرکزی در ایران و جهان منبع: تابناک تاریخ انتشار: 1389-09-02 نویسنده: تابناک مترجم: چکیده: ارزیابی استقلال بانکهای مرکزی با شاخص کوکرمن انجام می‌گیرد که شاخصی پذیرفته شده و بر اساس پنج محور اصلی تعیین می‌شود که شامل: رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکنار
 • شامل: رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای بانک(مرجع تصمیمات پولی، دستورات دولتی، نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)،اهداف بانک مرکزی و درنهایت محدودیت اعطای وام؛ است. مقایسه استقلال بانک مرکزی در ایران و جهان ارزیابی استقلال بانکهای مرکزی با شاخص کوکرمن انجام می‌گیرد که شاخصی پذیرفته شده و بر اساس پنج محور اصلی تعیین می‌شود که شامل: رئیس کل بانک مرکزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای
 • کزی (مدت ریاست، نحوه تعیین، شرایط برکناری)،فرمول بندی سیاستهای بانک(مرجع تصمیمات پولی، دستورات دولتی، نقش بانک مرکزی در تعیین بودجه دولت)،اهداف بانک مرکزی و درنهایت محدودیت اعطای وام؛ است. مجلس برای ساماندهی به سیاست‌های پولی تلاش به ایجاد مرز استقلال بین بانک مرکزی و دولت است و شاخص استقلال ایران در مقایسه دیگر کشورهای جهان پایین است. به گزارش «خبر آنلاین»، استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از شاخص‌های ثبات سیاست‌های پولی مورد قبول کارشناسان اقتصادی است و بحث رابطه
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1