جستجو در پورتال

استفاده کنندگان صورت های مالی

مقالات/ صورت‌های مالی در شرایط تورمی


«تورم» پدیده‌ای است اقتصادی با تبعات گسترده که آثار آن، بیشتر جوامع را به خود مبتلا ساخته و می‌تواند همه شئونات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
 • ت و فراهم آوردن اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری صحیح اقتصادی می‌داند‌. 4- پارادایم تصمیم‌گیری بازار: که هدف حسابداری را بررسی واکنش کل بازار سرمایه نسبت به متغیرهای حسابداری می‌داند‌. 5- پارادایم تصمیم‌گیری شخص استفاده‌کننده: که موضوع اصلی حسابداری را بررسی واکنش شخص استفاده کننده از اطلاعات و متغیرهای حسابداری بر‌می‌شمرد‌. 6- پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات: که پیروان آن معتقدند، اطلاعات، کالایی اقتصادی است و تحصیل اطلاعات نیز با مساله ا
 • ا و بحران‌های بعدی موجب می‌شود پارادایم مسلط قبلی با پارادایم دیگری جایگزین شود. من تصور می‌کنم بر خلاف کوهن که می‌گوید پاردایم‌ها جانشین می‌شوند، در آینده شاهد یک ابر پارادایم جامع در حسابداری خواهیم بود. استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی چگونه می‌توانند آثار تورمی را در تحلیل اطلاعات مالی شرکت‌ها لحاظ کنند؟ مکانیزم تصمیم‌گیری معمولا چنین است که در ابتدا، فرد اطلاعات مربوط به موضوع مورد مطالعه را گردآوری می‌کند، پس از آن متناسب با دانش و
 • از آن متناسب با دانش و نوع نگرش خود اقدام به تفکیک اطلاعات مربوط از نامربوط می‌کند و در مرحله سوم بر مبنای خواسته و هدفش تصمیم به اقدام می‌گیرد. چگونگی طی این فرآیند به تعداد افراد متفاوت است. پس، ابتدا باید ببینیم استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی شرکت‌ها چه گروه‌هایی هستند‌. اولین و مهم‌ترین گروه، سهامداران بالقوه و بالفعل هستند‌. برای آنها شناختن آثار اطلاعات مالی بر ارزش سهام شرکت (ثروت سهامداران) ضروری است‌. در واقع، آنچه برای سهامداران اهمی

مقالات/ پیامدهای تعدیلات سنواتی


تصمیم‌گیری صحیح در بازار سرمایه نیازمند اطلاعاتی قابل اتکا، مربوط و به موقع است که بتوان با کمک آن منابع موجود و در دسترس را به گونه‌ای مطلوب تخصیص داد. این اطلاعات اگر بدرستی فراهم و پردازش نشود، اثرات منفی بر فرد تصمیم‌گیرنده در پی خواهد داشت.
 • ‌گیرنده در پی خواهد داشت.  پیامدهای تعدیلات سنواتی سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخص‌هایی است که مورد استفاده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران قرار می‌‌گیرد. از طرفی، خود سود مبنای محاسبه مالیات، پاداش، سود تقسیمی و ... می‌باشد. لذا، رقم سود بر مناسبات اقتصادی افراد ذینفع و ذیربط تاثیر گذار است. از آنجا که محتوای اطلاعاتی تعدیلات سنوات
 • وجود تحریف بااهمیت یا اساسی در صورت‌های مالی دوره(ها)ی گذشته است که در رعایت استانداردهای حسابداری، اصلاح مربوطه به‌دلیل با اهمیت بودن، در سود و زیان دوره‌ گزارش منظور نمی‌‌‌شود. این بدان معنا است که استفاده‌‌کنندگان صورت‌های مالی، دچار تصمیم‌‌گیری نادرست بر اساس اطلاعات نادرست شده‌اند که منشا غیر‌سیستماتیک از نوع گمراه کننده داشته است. ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکاء تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش ب
 • ، غیرقابل اتکاء تصور شدن صورت‌های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در بیرون از بورس و ... ‌‌‌بخشی از پیامدهای این امر هستند. بنابراین، ارائه تعدیلات سنواتی در دوره‌های متوالی و رواج آن میان شرکت‌های ایرانی، به اعتبار صورت‌های مالی صدمه می‌زند و موجب تخصیص و توزیع ناکار آمد ثروت در جامعه و کاهش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه می‌گردد. یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیلات سنواتی، اثر آن بر اعتبار حرفه حسابرسی است. هدف حسابرسان اعتبار بخشی به صورت

مقالات/ هموارسازی سود و مباحث حسابداری مرتبط با آن


مقدمه صورت‌های مالی ابزاری برای ارائه اطلاعات در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان وجوه نقد است. تا زمانی که سهامداران به اسناد و مدارک حسابداری دسترسی نداشته باشند ناگزیرند برای قضاوت و تصمیم‌گیری به صورت‌های مالی اتکا کنند.
 • هموارسازی سود و مباحث حسابداری مرتبط با آن طبق بند 2 استاندارد شماره 1 حسابداری با عنوان نحوه ارائه صورت‌های مالی «صورت‌های‌ مالی‌ برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارش‌های‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند.» همچنین طبق بند 6 استاندارد یادشده «هدف‌ صورت‌های&z
 • رائه‌ اطلاعاتی‌ تلخیص‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ درباره‌ وضعیت‌ مالی‌، عملکرد مالی‌ و انعطاف‌پذیری‌ مالی‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ برای‌ طیفی‌ گسترده‌ از استفاده‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ در اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ مفید واقع‌ شود. صورت‌های‌ مالی‌ همچنین‌ نتایج‌ ایفای‌ وظیفه‌ مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ من
 • مباشرت‌ مدیریت‌ یا حسابدهی‌ آنها را در قبال‌ منابعی‌ که‌ در اختیارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ می‌دهد.» از طرفی دیگر مدیران برای گزارشگری وظیفه مباشرت خودبه گزارش اطلاعات حسابداری در قالب صورت‌های مالی مبادرت می‌ورزند. با ظهور رویه‌های خلاقانه در حوزه حسابداری (Creative accounting) مدیران برای بهتر جلوه دادن گزارش‌های خود، قادر به تغییر در چهره صورت‌های مالی در قالب استانداردهای حسابداری شده‌اند یکی از مه

مقالات/ مسوولیت‌های قانونی حسابرسان


با توجه به شرایط حاکم بر کشورمان، شاید تا چند سال پیش نظارت بر کار حسابرسان و اقدامات انضباطی در مورد آن دسته از حسابرسان که عملکردی پایین‌تر از استانداردهای حرفه‌ای داشتند، معنی و مفهومی نداشت.
 • ان به کمترین سطح خود برسد و همزمان بالاترین استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای حفظ شده و نیازهای جامعه نیز تامین شود، بحث خواهیم کرد. تمایز بین قصور واحد اقتصادی، قصور حسابرس و خطر حسابرسی بسیاری از افراد حرفه‌ای حسابداری و حقوقی معتقدند که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به دلیل عدم آشنایی با دو مفهوم زیر، ممکن است مسوولیت بسیاری از قصورها را بر گردن حسابرسان بیندازند: 1- تفاوت بین قصور واحد اقتصادی و قصور حسابرس. 2- تفاوت بین قصور حسابرس و خطر حسابرسی قصور واحد اقتصادی
 • یت خواهد کرد و چه بسا که خساراتی را بر موسسه وارد آورد. قاعدتا در هنگام قصور واحد اقتصادی، ممکن است مشکلاتی برای حسابرسان پیش آید. برای مثال، هنگامی که یک شرکت زیان‌ده می‌شود یا قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست، ممکن است استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی ادعا کنند که در این مورد، حسابرس قصور کرده است؛ به خصوص در حالتی که حسابرس در سال‌های قبل، گزارش‌هایی که بیانگر ارائه مطلوب صورت‌های مالی بوده است، منتشر کرده باشد. حتی بدتر از این، اگر قصور توسط واحد ا
 • این مورد، حسابرس قصور کرده است؛ به خصوص در حالتی که حسابرس در سال‌های قبل، گزارش‌هایی که بیانگر ارائه مطلوب صورت‌های مالی بوده است، منتشر کرده باشد. حتی بدتر از این، اگر قصور توسط واحد اقتصادی اتفاق افتاده باشد و بعدها مشخص شود که صورت‌های مالی تحریف شده‌اند، استفاده‌کنندگان ممکن است ادعا کنند که حسابرس مسامحه کرده است؛ حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده باشد. این تضاد میان استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و حسابرسان، معمولا به دلیل &la

مقالات/ انحراف از استانداردهای حسابداری؛ فرصت یا تهدید


در این مقاله، نخست آیین‌نامه اجرایی جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور (مصوب هیات وزیران - مورخ 29/8/1390) با استاندارد‌های حسابداری ملی مقایسه شده و سپس تاثیر آن در وضعیت کنونی شرایط پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) در کشور، مورد بررسی قرار گرفته است.

مقالات/ برخورد حسابرسان با تعدیلات سنواتی


این روزها که فعالان بازار سرمایه و سهام، با برگزاری مجامع سالیانه روبه‌رو هستند، اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای آنها عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت‌‌های مالی شرکت‌‌ها گنجانده می‌‌‌شود.
 • د تعدیلات سنواتی ، علاوه برآثار تغییر رویه، در بیشتر موارد نشان دهنده وجود تحریف با اهمیت یا اساسی در صورت های مالی دوره(ها)ی گذشته است که در رعایت استانداردهای حسابداری، اصلاح مربوطه در سود و زیان دوره گزارش منظور نمی شود. این بدان معنا است که استفاده کنندگان صورت های مالی، دچار تصمیم گیری نادرست براساس اطلاعات نادرست شده اند که منشا غیر سیستماتیک از نوع گمراه کننده داشته است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در بی
 • رست شده اند که منشا غیر سیستماتیک از نوع گمراه کننده داشته است. ایجاد فضای بی اعتمادی در بازار سرمایه، غیرقابل اتکا تصور شدن صورت های مالی، تلاش برای دسترسی به اطلاعات در بیرون از بورس از آثار نه چندان بلند مدت و زیان ناشی از تصمیم اشتباه استفاده کنندگان صورت های مالی و تضییع منافع عمومی بخشی از پیامدهای این امر هستند. بنابراین عزم جدی برای پیشگیری از تحریف صورت های مالی و جلوه مباح آن در قالب تعدیلات سنواتی ،خواسته معقول و مشروع استفاده کنندگان اطلاعات بازارهای سرمایه است. 1 - هیات
 • نافع عمومی بخشی از پیامدهای این امر هستند. بنابراین عزم جدی برای پیشگیری از تحریف صورت های مالی و جلوه مباح آن در قالب تعدیلات سنواتی ،خواسته معقول و مشروع استفاده کنندگان اطلاعات بازارهای سرمایه است. 1 - هیات مدیره شرکت ها که مسوولیت اصلی صورت های مالی را بر عهده دارند میتوانند با استقرار سیستم مناسب اطلاعات و سیستم کنترل داخلی اثر بخش و نظارت بر کارایی واثربخشی آن از طریق استقرار حسابرسی داخلی، مهم ترین گام را در این باره بردارند. 2 - تصمیم گیرندگان مجامع عمومی شرکت ها، وجود تع
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تصمیم پذیرش صاحبکار


حسابرسان دسته‌ای از افراد هستند که مردم با اتکا به نظر آنها در مورد وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای تجاری، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند.

مقالات/ اصول 7 گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها


خبرگزاری فارس: استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی شرکت‌ها به اطلاعاتی قابل اتکا، شفاف و مفید نیاز دارند. افشای اطلاعات شفاف با تکیه بر اصول 7 گانه توسط مدیریت نشان‌دهنده پاسخ‌گویی صحیح مدیریت به نیازهای افراد پاسخ خواه است.
 • فارس تاریخ انتشار: 1390-07-23 نویسنده: مصطفی علوی مترجم: چکیده: خبرگزاری فارس: استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی شرکت‌ها به اطلاعاتی قابل اتکا، شفاف و مفید نیاز دارند. افشای اطلاعات شفاف با تکیه بر اصول 7 گانه توسط مدیریت نشان‌دهنده پاسخ‌گویی صحیح مدیریت به نیازهای افراد پاسخ خواه است. اصول 7 گانه
 • های افراد پاسخ خواه است. اصول 7 گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها  ماهیت درونی افشای شرکت تمایل دارد با فراهم کردن اطلاعات مفید، شفافیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت را افزایش دهد تا استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون‌سازمانی که بخش عمده آن‌ها را سهامداران تشکیل می دهند در تصمیمات تجاری و اقتصادی خود از آن بهره مند شوند. استانداردهای گزارشگری مالی به طور قابل توجهی بر نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی تاکید دارد
 • سازمانی و برون‌سازمانی که بخش عمده آن‌ها را سهامداران تشکیل می دهند در تصمیمات تجاری و اقتصادی خود از آن بهره مند شوند. استانداردهای گزارشگری مالی به طور قابل توجهی بر نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی تاکید دارد. اطلاعات صورت‌های مالی کمک می کند تا سهامداران عملکرد گذشته شرکت، توانایی، ضعف‌ها، نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنند. همچنین صورت‌های مالی به سهام‌داران در ارزیابی جریان‌های نقدی مؤثر بر تعیین ارزش ذاتی سها

مقالات/ اصول 7 گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها


ماهیت درونی افشای شرکت تمایل دارد با فراهم کردن اطلاعات مفید، شفافیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت را افزایش دهد تا استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون‌سازمانی که بخش عمده آنها را سهامداران تشکیل می‌دهند در تصمیمات تجاری و اقتصادی خود از آن بهره‌مند شوند. استانداردهای گزارشگری مالی به طور قابل توجهی بر نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی تاکید دارد.
 • نویسنده: مصطفی علوی مترجم: چکیده: ماهیت درونی افشای شرکت تمایل دارد با فراهم کردن اطلاعات مفید، شفافیت عملکرد مالی و عملیاتی شرکت را افزایش دهد تا استفاده‌کنندگان درون سازمانی و برون‌سازمانی که بخش عمده آنها را سهامداران تشکیل می‌دهند در تصمیمات تجاری و اقتصادی خود از آن بهره‌مند شوند. استانداردهای گزارشگری مالی به طور قابل توجهی بر نیازهای استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی تاکید دارد.
 • که باید در برابر آن به ذی‌نفعان پاسخگو باشند. مهم‌ترین ابزار پاسخگویی مدیریت گزارشگری مالی شرکت است که به افشای اطلاعات مورد نیاز ذی‌نفعان می‌پردازد. اطلاعات افشا شده باید دارای ویژگی‌هایی باشد تا بتواند نیازهای استفاده‌کنندگان را برآورده سازد. مهم‌ترین ویژگی این اطلاعات افشا شده شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد. درستکاری و شفافیت نقش مؤثری بر مسوولیت پاسخگویی دارد. به هر میزان که اطلاعات افشا شده شفاف باشد در اصل به همان میزان مدیریت پاسخگو بوده است. به &zw
 • zwnj;هایی که اصول گزارشگری و افشای شفاف اطلاعات را رعایت می‌کنند در اصل بر افشای به موقع، درست، کامل و با کیفیت که پاسخگوی ذی‌نفعان باشد، اقدام کرده‌اند. گزارشگری و افشای شفاف باید موارد زیر را شامل شود: 1) نتایج مالی و عملیاتی شرکت: صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش‌های سالانه مدیریت نشان‌دهنده این مطلب است که عملکرد و وضعیت مالی شرکت مورد استفاده وسیع بسیاری از استفاده‌کنندگان است. 2) اهداف شرکت: علاوه بر اهداف تجاری، امروزه بسیاری از شرکت‌ها تشویق شده

اخبار/ طرح پیشنهادی هیأت استانداردهای حسابداری بین‏المللی برای اندازه‏گیری ذخایر


هیأت استانداردهای حسابداری استرالیا با ارسال نظراتش به هیأت استانداردهای حسابداری بین‏المللی، به صورت کلی با طرح پیشنهادی این هیأت در پیش‏نویس استاندارد حسابداری 37 با عنوان اندازه‏گیری بدهی‏ها مخالفت کرد.
 • پیش‏نویس متأثر می‏شوند. کوین استیونسن، رئیس هیأت استانداردهای حسابداری استرالیا، اظهار داشت این هیأت با انعکاس حاشیه‏ی سود پیمانکار در اندازه‏گیری تمام ذخایر مخالف است. “هنگامی که‏یک واحد تجاری برای ادای یک بدهی، به جای استفاده از خدمات در دسترس پیمانکار، از منابع خود استفاده می‏کند پذیرش طرح پیشنهادی هیأت استانداردهای حسابداری بین‏المللی سود را در زمان شناسایی بدهی کاهش می‏دهد و سود مربوط در زمان تسویه‏ی بدهی شناسایی می‏شود. بنابراین بدهی بیش&rl
 • ‏شود زیرا اندازه‏گیری آن، جریان‏های نقدی مورد انتظار برای تسویه‏ی بدهی را منعکس نخواهد کرد. به علاوه، شناسایی سود از استفاده‏ی منابع تحت تملک واحد تجاری برای تسویه‏ی بدهی خلاف عقل سلیم است. استونسون می‏گوید: استفاده‏کنندگان صورت‏های مالی این اطلاعات را برای ارزیابی سود مورد انتظار واحد تجاری مفید نمی‏دانند.” هیأت استانداردهای حسابداری استرالیا به جای اندازه‏گیری مبتنی بر بازار، خواهان اندازه‏ی هزینه‏ی تسویه‏ی بدهی برای واحد تجاری خ
 • طبقه بندی اطلاعاتصورت‌های مالی در شرایط تورمی, پیامدهای تعدیلات سنواتی, هموارسازی سود و مباحث حسابداری مرتبط با آن, مسوولیت‌های قانونی حسابرسان, انحراف از استانداردهای حسابداری؛ فرصت یا تهدید, تعدیلات سنواتی, صورتهای مالی, گزارش حسابرسی, اشتباه وتقلب, بازار سرمایه, حسابرسی وحسابرسان, حسابرسی داخلی وکنترلهای داخلی, تحریف عمدی, ریسک سیستماتیک وغیر سیستماتیک, پذیرش صاحبکار, حسابرسان, تقاضای بیمه , خدمات حسابرسی , فرضیه بیمه, گواهی, ریسک حسابرسی , ریسک مالی , تقلب‌های مالی , رتبه موسسه حسابرسی , حرفه‌ای‌گری, سوداگری, اصول 7 گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها, اصول 7 گانه گزارشگری شفاف در اطلاعات مالی شرکت‌ها


100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1