جستجو در پورتال

استراتژی بازاریابی شرکت دل

مقالات/ قیمت‌گذاری محصولات صنعتی


تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است.
 • نویسنده: دکترحمیدرضا سعیدنیاومهدی بنی اسدی مترجم: چکیده: تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. قیمت گذاری محصولات صنعت
 • اها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. قیمت گذاری محصولات صنعتی تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط مشی، ترکیب عناصر بازاریابی و هزی
 • بی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط مشی، ترکیب عناصر بازاریابی و هزینه های شرکت هستند و از جمله عوامل محیطی می توان به ماهیت بازار و تقاضا، شرایط رقابتی و واسطه ها اشاره کرد. وقتی مصرف کننده کالایی را می خرد، درواقع ارزشی را با ارزش دیگری مبادله می کند. ارزشی که از دست می دهد قیمتی است که برای کالا می پردازد و ارزشی که به د
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ قیمت‌گذاری محصولات صنعتی


تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند،
 • 1389-01-05 نویسنده: مترجم: چکیده: تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، قیمت‌گذاری محصولات صنعتی   تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی
 • اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، قیمت‌گذاری محصولات صنعتی   تصمیمات قیمت گذاری محصولات صنعتی هسته اصلی هر برنامه تجاری است و تاثیر مستقیمی روی استراتژی بازاریابی شرکت خواهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط‌مشی، ترکیب عناصر بازاریابی
 • اهد داشت. تمامی سازمانها اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی مجبورند برای کالاها و یا خدمات خود قیمت تعیین کنند، که این موضوع تحت تاثیر عوامل داخلی و یا خارجی شرکت است. عوامل محیط داخلی شرکت شامل اهداف، خط‌مشی، ترکیب عناصر بازاریابی و هزینه‌های شرکت هستند و از جمله عوامل محیطی می‌توان به ماهیت بازار و تقاضا، شرایط رقابتی و واسطه‌ها اشاره کرد. وقتی مصرف‌کننده کالایی را می‌خرد، درواقع ارزشی را با ارزش دیگری مبادله می‌کند. ارزشی که از دست می‌دهد قیمتی است که برای
 • طبقه بندی اطلاعات

قوانین و مقررات/ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 8‏-حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا


موجودی‌ مواد و کالا، بخش‌ عمده‌ای‌ از داراییهای‌ بسیاری‌ از واحدهای‌ تجاری‌ را تشکیل‌ می‌دهد. بنابراین‌، ارزشیابی‌ و انعکاس‌ موجودی‌ مواد و کالا اثر با اهمیتی‌ در تعیین‌ و ارائـه‌ وضعیت‌ مالی‌ و عملکرد مالی‌ واحدهای‌ تجاری‌ دارد

مقالات/ بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار


این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999
 • اند در کالاهای مصرفی، صنعتی و یا حتی خدمات اعمال شود. (پلونسکی) بازاریابی سبز به توسعه و بهبود قیمت گذاری، ترفیع و توزیع محصولاتی اطلاق می شود که به محیط آسیب نمی رسانند (پراید و فیرل، 1995). سالمون و استوارت بازاریابی سبز را چنین تعریف می کنند: یک استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می کند (سالمون و استوارت، 1997). انجمن بازاریابی آمریکا در سال 1976 بازاریابی سبز را چنین تعریف می کند: مطالعه جنبه های مثبت و منفی
 • استراتژی بازاریابی است که از طریق ایجاد مزایای قابل تشخیص محیطی بر اساس آنچه که مشتری انتظار آن را دارد از محیط حمایت می کند (سالمون و استوارت، 1997). انجمن بازاریابی آمریکا در سال 1976 بازاریابی سبز را چنین تعریف می کند: مطالعه جنبه های مثبت و منفی بازاریابی روی آلودگی و کاهش منابع انرژی و سایر منابع. ولی باید بیان نمود که این تعریف جامع نیست و بایستی تعریف جامع تری را بیان کرد. پلونسکی بازاریابی سبز را چنین تعریف می کند: بازاریابی سبز یا محیطی شامل تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مب
 • اء نیازها و خواسته ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند (پلونسکی). نکته مهمی که باید به آن اشاره نمود این است که در بازاریابی سبز باید اظهار شود که کمتر به محیط زیست آسیب می رسد نه اینکه اصلاً به محیط آسیب نمی رسد. می توان اظهار داشت که شرکتها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیر مسئول به دست می آورند. نمونه های فراوانی از شرکتهایی وجود دارند که تلاش می کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت پذیر باشند تا بتوانند بهتر نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. مثلاً تول
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ استراتژی بازاریابی در وبسایت


استراتژی وب سایت شما تا چه اندازه قدرتمند است؟ آیا آنها کسب و کار شما را در مسیر دستیابی به اهدافتان یا اهداف کلی هدایت می کنند؟ استراتژی خود را به عنوان چارچوبی فرض کنید که رویکردهای شما را در تحقق اهداف وب سایت به طور واضح بیان می کنند و آنها مشخص تر از اهداف هستند، اما جزئیات را شامل نمی شوند.شما می توانید اثربخشی استراتژی هایتان را با ملاحظه محیط تجاری که شما به هر دو صورت بر روی خط و خارج از خط فعالیت می کنید افزایش دهید.
 • استراتژی بازاریابی در وبسایت منبع: www.isosoftware.ir تاریخ انتشار: 1394-09-24 نویسنده:
 • که استراتژی های خود را بهبود بخشید. منظور پورتر از طراحی الگوی اساسی اش این بود که آن را به کل صنعت تعمیـــــم دهد. بنابراین، روش تحلیل مشابه می تواند برای مطالعه محدودتر کل نظیر حضور برخط (ON LINE) در یک صنعت استفاده شود. برای مثال هنگامی که برنامه بازاریابی وب سایت خود را تدوین می کنید شما می توانید نیروهای ذیل را تشخیص دهید. - رقبا: سایت هایی که مانند سایت شما محصولات، خدمات و یا اطلاعات مشابه ای را ارائه می کنند. - تازه واردان بالقوه: رقبا خارج از خط نظیر یک شرکت جدید که ازطریق یک وب س
 • شما محصولات، خدمات و یا اطلاعات مشابه ای را ارائه می کنند. - تازه واردان بالقوه: رقبا خارج از خط نظیر یک شرکت جدید که ازطریق یک وب سایت وارد یک صنعت می شود. - مشتریان: بازدیدکنندگان و بازدیدکنندگان بالقوه وب سایت شما و سایت های رقبای شما. - شرکتهایی که محصولات و یا خدمات ارائه شده در وب ســایت شما را در اختیارتان قرار می دهند (یا قطعات اگر شما یک سازنده هستید) ســــایر تامین کنندگان عبارتند از عرضـــه کنندگان فضای وب، تولیدکنندگان نرم افزار، و سایر فروشندگانی که فناوری توانمندسازی وب را
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بازاریابی در دوران رکود اقتصادی


برندها در مقایسه با دیگر قربانیان رکود اقتصادی، متحمل خسارت و آسیب بیشتری شده‌اند. مار‌ک‌های خصوصی (که ذیل نام برندی معروف خود را جا می‌زنند) سهم بازار را به دست آورده‌اند. مشتریان در حال کم شدن هستند.
 • بازاریابی در دوران رکود اقتصادی به حاشیه رفتن برندها خرده‌فروشان اوضاع را دشوار کرده‌اند. شرکت‌کنندگان در کنفرانس بازاریابی وارتون با عنوان «ارتباط با مشتریان در حال رشد» گرد هم آمده بودند تا در مورد استراتژی برند بحث و مذاکره کنند. آنها معتقد بودند بازاریابان در همه زمان‌ها به ویژه در زمان تغییر اوضاع اقتصادی باید نوآور باشند. اقتصادی که روند نزولی دارد چه تأثیری روی رفتار مصرف‌کننده می‌گذارد؟ کاملا واضح است، باعث می‌شود مرد
 • zwnj;ها به ویژه در زمان تغییر اوضاع اقتصادی باید نوآور باشند. اقتصادی که روند نزولی دارد چه تأثیری روی رفتار مصرف‌کننده می‌گذارد؟ کاملا واضح است، باعث می‌شود مردم اشتیاق کمتری نسبت به خرج کردن داشته باشند. به گفته جانل جیمز نایب رییس بازاریابی جهانی در آژانس تبلیغاتی لئوبرنت، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که 80 تا 90 درصد مردم در زمان خرید تمایل به معاوضه یا خرید با قیمت پایین‌تر دارند. به علاوه، کریس کواِنه مدیرعامل سازمان تبلیغاتی روزتا اظهار کرد امکان اینکه بسیاری از این
 • شت «مردم علاوه بر ارزیابی برندها و اینکه آیا تصمیم به معاوضه یا خرید با قیمت پایین‌تر دارند، نحوه گذراندن اوقات خود را نیز تغییر داده‌اند.» یعنی کمتر بیرون می‌روند و بیشتر بر روی خانه و خانواده متمرکز می‌شوند. والمارت شرکتی است که به این روند در پیغام‌رسانی‌اش توجه نشان داد. تبلیغات این شرکت فراتر از جلب مشتری با قیمت‌های پایین است و به جای آن، به دنبال نشان دادن این موضوع است که این پس‌اندازها چقدر می‌تواند در زندگی مشتریان تاثیرگذار باشد

مقالات/ استراتژی ۳۱: چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟


استراتژی ۳۱: چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟
 • استراتژی ۳۱: چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟ منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1390-11-24 نویسنده: مهرداد فضیلت مترجم: چکیده: استراتژی ۳۱: چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟
 • : چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟ استراتژی‌های نفوذ استراتژی ۳۱: چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟ نوع استراتژی: بازاریابی در فوریه سال ۲۰۰۷، JetBlue Airways، یک شرکت هواپیمایی مستقر در نیویورک، هزاران نفر از مسافران خود را دچار سردرگمی کرد. زیرا آنها به مسافران خود اعلام نکردند که به دلیل وضع نامساعد هوا قادر به پرواز کردن نیستند. در آن زمان به دلیل شرایط
 • nj;تواند به پرواز‌هایش ادامه دهد. در نتیجه مسافران که امید داشتند بتوانند پرواز کنند ساعت‌ها و حتی روز‌ها در فرودگاه منتظر ماندند، ولی از پرواز خبری نشد. حتی چند روز بعد که هوا آرام شد و بقیه خطوط هوایی، کار خود را از سر گرفتند همچنان شرکت جت بلو نتوانست پرواز‌های خود را برقرار کند. این موضوع موجب ناراحتی مسافران و خدشه دار شدن چهره این شرکت در انظار عمومی شد، لذا مدیران شرکت باید فکری می‌کردند. در نتیجه تصمیم به صدور یک بیانیه گرفتند که در آن ضمن توضیح علت این مشکل از م
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ بازاریابی مدرن


دنیایی که امروزه در آن بازاریابی وجود دارد به کلی تغییر کرده است. تکنولوژی‌ها از اینترنت تا بیوتکنولوژی دائما علوم و جوامع مختلف را دگرگون می‌سازد.
 • ن از جمله ابزار توانمند امروزی در بازاریابی به حساب می آیند، اما در عین حال همچنان ابزار و روش های قدیمی در سیستم بازاریابی مشاهده می شود. شاید بتوان چالش جدید بازاریابی را استفاده همزمان از ابزار قدیمی در کنار ابزار جدید و نوظهور دانست. در این خصوص استراتژی ها و نکات مورد توجه بسیاری برای برطرف کردن این چالش وجود دارد که در ادامه به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم. 1 - بخش های مختلف سازمان، مانند تحقیق و توسعه، عملیات، مالی و بازاریابی در بسیاری از سازمان ها به صورت جداگانه فعالیت می کنند. حال
 • در ادامه به بررسی تعدادی از آنها می پردازیم. 1 - بخش های مختلف سازمان، مانند تحقیق و توسعه، عملیات، مالی و بازاریابی در بسیاری از سازمان ها به صورت جداگانه فعالیت می کنند. حال آنکه برای توسعه محصولات جدید همکاری تمام بخش ها لازم است. برای مثال قسمت بازاریابی و مالی با اینکه به صورت کاملا جداگانه، حتی با روش ها و تکنیک های مجزا، در سازمان ها فعالیت می کنند، به یکدیگر وابسته هستند؛ بخش بازاریابی برای محاسبه میزان بازگشت سرمایه از فروش محصول و مقرون به صرفه بودن یا نبودن آن یا محاسبه ارزش نام تجار
 • یجاد فاصله بین قسمت های مختلف یک سازمان شده و بالطبع تاثیری منفی روی بخش بازاریابی می گذارد، می توان به این موارد اشاره کرد: وجود فاصله بین مشتری و سازمان (کم بودن تبادل اطلاعاتی بین آن دو و نبود اختیارات برای مشتری جهت اعمال نظر و سلیقه روی محصولات شرکت)، متفاوت بودن و جداگانه اتخاذ شدن روش های کمی و کیفی (رفتاری)، تمایز بین مخاطبان صنعت و دانشگاه، وجود تفاوت بین روش های ذهنی (شهودی) و تحلیلی (آماری و ریاضی) و در آخر هدف قرار دادن بازارهای متفاوت جغرافیایی. 2 - کسب وکارها نیاز به برقرارکردن ا
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟


استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟
 • استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟ منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-02-18 نویسنده: مهرداد فضیلت مترجم: چکیده: استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟ استراتژی‌های ن
 • استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟ استراتژی‌های نفوذ استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟ نوع استراتژی: بازاریابی دنیای ورزش حاوی پیام‌های بسیار مهمی ‌برای افزایش میزان نفوذ است. در بیس بال ورزشکاران در هنگام تمرین وزنه‌ای به چوب بیس‌بال خود می‌بندند و با‌ این چوب سنگین به تمرین می‌پردازند، چرا که معتقدند تمرین با &z
 • افتتاح شود، بخوانند. در کارت دوم (پیغام هدف) اطلاعاتی در مورد فروشگاه براون نوشته شده بود و در کارت اول(پیغام اولیه) اطلاعاتی در مورد فروشگاه اسمیت. در‌این کارت‌ها در مورد بخش‌های مختلف‌این فروشگاه‌ها اطلاعاتی داده شده بود. شرکت‌کنندگان به دو دسته تقسیم شدند. به دسته اول در مورد ۶ بخش از فروشگاه اسمیت اطلاعات داده شده بود و به دسته دوم تنها در مورد یک بخش. سپس کارت حاوی اطلاعات در مورد فروشگاه براون به آنها داده شد که در آن در مورد ۳ بخش فروشگاه اطلاعات داده شده ب

مقالات/ استراتژی ۴۰: در باب نام‌های تجاری


نوع استراتژی: بازاریابی هنگامی‌که از جی پی‌مورگان در مورد‌ آینده بازار سهام در کوتاه مدت سوال پرسیده شد با اطمینان گفت که «بازار نوسان می‌کند». ولی چگونه سادگی، چه در محصول و چه در نام تجاری می‌تواند در سرنوشت محصول یا شرکت شما تاثیر گذار باشد؟
 • استراتژی ۴۰: در باب نام‌های تجاری منبع: دنیای اقتصاد تاریخ انتشار: 1391-02-11 نویسنده: مهرداد فضیلت مترجم: چکیده: نوع استراتژی: بازاریابی هنگامی‌که از جی پی‌مورگان در مورد‌ آینده بازار سهام در کوتاه مدت سوال پرسیده شد با اطمینان گفت که «بازار نوسان می‌کند». ولی چگونه سادگی، چه در محصول و
 • ه: نوع استراتژی: بازاریابی هنگامی‌که از جی پی‌مورگان در مورد‌ آینده بازار سهام در کوتاه مدت سوال پرسیده شد با اطمینان گفت که «بازار نوسان می‌کند». ولی چگونه سادگی، چه در محصول و چه در نام تجاری می‌تواند در سرنوشت محصول یا شرکت شما تاثیر گذار باشد؟ استراتژی‌های نفوذ استراتژی ۴۰: در باب نام‌های تجاری با توجه به آزمایشات جامعه شناسان آدم آلتر و دا
 • امعه شناسان آدم آلتر و دانیل اوپنهایمر، مردم تمایل زیادی به نام‌ها و کلماتی دارند که تلفظ آنها ساده باشد. آنها ادعا می‌کنند که تمایل مردم به نام‌های ساده، حتی در بازار سهام نیز وجود دارد و‌این امر موجب افزایش اقبال عمومی‌ به شرکت‌ها با نام‌های ساده می‌شود و حتی در قیمت سهام آنها نیز موثر است. برای آزمودن‌این نظریه در محیط کنترل شده، آنها در ابتدا شرکت‌هایی با نام‌های غیر واقعی ساختند، برخی با نام‌های بسیار ساده و برخی با نام‌های بقیمت‌گذاری , قیمت‌گذاری محصولات, تصمیمات قیمت گذاری, استراتژی بازاریابی, شرایط رقابتی, حاشیه سود, قیمت, استراتژی قیمت‌گذاری, تصمیمات قیمت گذاری, قیمت گذاری محصولات صنعتی , قیمت گذاری, محصولات صنعتی , استراتژی بازاریابی , استراتژی قیمت‌گذاری, برنامه قیمت‌گذاری, قیمت‌گذاری بین‌المللی, آمیخته‌های بازاریابی, حسابداری‌ موجودی‌ مواد و کالا, موجودی‌ مواد و کالا, خالص ارزش فروش, روش لایفو, روش لایفو, روش میانگین ساده وموزون, بهای جایگزینی, اقل بهای تمام شده وارزش فروش, سربار ثابت ومتغیر, مخارج خرید وتبدیل, ارزشگذاری موجودیها, اولین‌ صادره‌ از اولین‌ وارده, اولین‌ صادره‌ از آخرین‌ وارده, موجودی پایه, شناسایی ویژه, بازاریابی سبز, رقابت پایدار, محیط زیست, استانداردهای محیطی, رفتار خرید, مسئولیت اجتماعی, نهضت مصرف کننده, مصرف کنندگان سبز, تولید سبز, حسابداری سبز, استراتژی بازاریابی در وبسایت, بازاریابی در دوران رکود اقتصادی, استراتژی ۳۱: چه زمان، موقع مناسب اعتراف به اشتباه است؟, بازاریابی مدرن, مسوولیت اجتماعی , Open source, ارزش رقابتی, مالی و بازاریابی, بازگشت سرمایه, ارزش نام تجاری , معیار سنجش, استراتژی ۴۱:از دنیای ورزش چه می‌آموزیم؟, استراتژی ۴۰: در باب نام‌های تجاری


94 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1