جستجو در پورتال

استخدام لیسانس حقوق سال تهران بدون سابقه کار

قوانین و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مدیریت کشوری-تأمین اجتماعی توسعه مدیریت و سرمایه انسانی


قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید
  • از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم الاجرا شدن این قانون، می توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می گیرند. ماده 102- کارمندان می توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشست
  • از 8500، گروه دو، امتیاز 9500، گروه سه ، امتیاز 10500، گروه چهار، امتیاز 11500، گروه پنج، امتیاز 12500، گروه شش، امتیاز 13500، گروه هفت، امتیاز 15000، گروه هشت، امتیاز 16000 تبصره 1- در محاسبه امتیاز حقوق مبنای دارندگان مشاغل قضائی با کمتر از مدرک لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضائی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضائی داشته اند) پنج درصد (5%) از امتیاز گروه شغلی آنان کسر خواهد شد. تبصره 2 - در محاسبه امتیاز حقوق دارندگان پایه قضائی در صورت
  • ا یا معادل آن در همان رشته ها ده درصد (10%) به امتیاز گروه شغلی آنان اضافه می گردد. تبصره 3- علاوه بر امتیازات فوق به متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی در صورت داشتن مسوولیت های زیر حداقل به مدت دو سال در طول دوران خدمت درصدهای زیر حسب مورد به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد. برای سنوات کمتر از دو سال نیز به همان نسبت محاسبه و پرداخت خواهد شد. 1- دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوق 2 مستقل به مأخذ پنج درصد (5%).
  • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ واکاوی اقتصاد قجری در آیینه زندگی امین الضرب ‏


بازخوانی فراز و نشیب‌های زندگی محمدحسن امین‌الضرب وزندگی تاجر و بازرگان نامدار ‏عصر قاجار،می تواند بخشی از زوایای ناگشوده آن دوران را در گفتگو با متفکرین این دوره تاریخی را برای ما نمایان سازد.این مقاله خلاصه گفتگویی است از این نوع.
  • جله ‏Iranian studies‏ زندگی روزمره و خانواده امین الضرب را بررسی کردم. اشخاصی که در خانه ‏امین الضرب زندگی می کردند، مراسم مذهبی که در خانه برگزار می شد مثل تعزیه، روضه خوانی و ‏غیره. امین الضرب در منزل خود تمام خانواده اش را به نحوی استخدام کرده بود، مثلا مسوول خرید ‏دایی اش بود. بر اساس مدارک، خرج روزمره یک روز خانواده امین الضرب هم به دست آمده که هم ‏می تواند الگویی برای زندگی تجار آن دوره باشد و هم از نظر ارزیابی قیمت ها جالب توجه است. ‏یکی از چیزهایی که دوست دارم
  • در مورد ایران من معتقدم که شاید یکی از معتبرترین کتاب هایی که در رابطه با شیوه تولید یا وجه ‏مالکیت کشاورزی در ایران نوشته شده کتاب مالک و زارع در ایران، نوشته خانم آن لمبتن هست و ‏آن جا به این تفاوت ها اشاره شده که در شرق و به خصوص در ایران حقوق فئودالی وجود ندارد، ‏مالکیت فئودالی وجود ندارد و مالکیت ها بسیار متزلزل هستند و این یکی از عوامل عقب ماندگی ‏اقتصادی ایران است. من این دیدگاه را بیشتر می پسندم و این توجیه را از نظر علمی بیشتر قبول دارم تا وجه تولید ‏آسیایی. دلایل ای
  • ست، با انقلاب مشروطه ‏الغا می شود و از بین می رود، البته در اواخر دوره قاجار اقدام هایی برای تثبیت و تحکیم حقوق ‏مالکیت روی اراضی صورت می گیرد ولی شاید بشود گفت که انقلاب مشروطه نقطه عطفی در این ‏زمینه است که سعی می کنند در قانون اساسی مساله مالکیت را بگنجاند و محترم بشمارند، ‏اقطاع داری را لغو کنند، خالصه جات را تعریف کنند، اموال دیوانی را تعریف کنند. از این نقطه عطف که حرکت کنیم، در دوره های بعد به خصوص زمان رضاشاه هست که با شکل ‏گرفتن نظام ثبت اسناد در کشور حقوق مالکیت تث
  • طبقه بندی اطلاعات