جستجو در پورتال

اخبار/ اجراي مرحله چهارم ماليات بر ارزش افزوده از فردا اول مهرماه 89 كليد مي‌خورد.
علي عسكري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: با تعامل گسترده‌اي كه بين وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت بازرگاني و شوراي اصناف كشور صورت گرفته، بستر لازم براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مهيا شده و مشكلي از بابت اجراي مرحله چهارم اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري وجود ندارد.
 • ري و حمل و نقل كشور ، فروشگاه هاي زنجيره اي ، اتحاديه ها و تعاوني هاي مصرف محلي ، اتكا ، فرهنگيان ، اسكاد ، سردخانه داران و صاحبان انبارها اشاره كرد . وي همچنين از ادامه برگزاري همايش هاي استاني با رويكرد تقويت همكاري ميان متوليان اجراي اين قانون، استانداري ها و اتحاديه هاي صنفي مشمول در اين مرحله خبر داد و گفت: انتظار است با اين سطح از تعامل همه ابهامات و مسايل باقي مانده نيز مرتفع شود. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينكه 40 تا 45 درصد توليد ناخالص داخلي ( GDP ) به ويژه در بخ
 • ي اين نظام مالياتي همچنين باعث گسترش پيمان نامه هاي منطقه اي و بين المللي شده و تجارت بين المللي را بهبود مي بخشد. وي گفت: از ديگر سو ماليات بر ارزش افزوده نزديكترين مسير به كسب درآمد براي دولت ها است و در حالي كه ديگر انواع ماليات معمولا بعد از يكسال اخذ مي شود، اين ماليات به صورت ماهانه ، دو ماهه يا فصلي وصول مي شود . رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ، ماليات بر ارزش افزوده را از پايه هاي مهم مالياتي در اكثر كشورهاي دنيا خواند و تصريح كرد : در بيشتر كشورهاي توسعه يافته ، بين 20 تا 45 درصد
 • هايي توزيع كالا پيش رفته اند. براي مثال در كشورهاي آلمان ، فرانسه و ژاپن اين نظام مالياتي تا آخرين نقطه توزيع يعني صندوق هاي فروش در تمام نقاط توزيع كالا پيش رفته و در ديگر كشورها ماليات در سقف معيني از درآمد يا فروش متوقف شده است. اين قانون كه در سال 1386 تصويب شد، مرحله اول در مورد مشمولان بند الف اجرا شد، مرحله سوم مشمولان بند ج هم از ابتداي سال 1390 اجرا مي شود. محمد قاسم پناهي معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي گفت: مشمولان بند الف از وارد كننده، عمده فروش و دارندگان هتل با
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اصلاح 15 ماهه معافيت مالياتي حقوق كارمندان بر اساس طرح هدفمندي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي درباره ماليات بر درآمد كارمندان گفت: متناسب با اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و تعديل 3ماهه سال جاري از محل هدفمندي يارانه‌ها پايه مالياتي درآمد كارمندان در سال آينده اصلاح و از معافيت بيشتري برخوردار خواهد شد.
 • ي نرم‌افزار جديد نظام جامع مالياتي در ادارات شروع مي‌شود. رئيس سازمان امور مالياتي در مورد پيش‌بيني درآمد مالياتي در برنامه پنجم گفت: مقرر شده تا پايان برنامه صد در صد هزينه جاري دولت از محل ماليات‌ها تأمين شود. عسكري در مورد استخدام نيرو در سازمان مالياتي گفت: با توجه به كمبود نيرو در اين سازمان مجوز استخدام هزار نفر در سال جاري اخذ شده و مراحل اجرايي و اداري استخدام با اولويت استخدام بخشي از نيروها از خانواده شهدا طي اطلاعيه رسمي استخدام و آزمون تا قبل از پايان سال جاري
 • از خانواده شهدا طي اطلاعيه رسمي استخدام و آزمون تا قبل از پايان سال جاري اجرا مي‌شود. عسكري در مورد مذاكرات سازمان مالياتي با اصناف گفت: مقدمات مذاكره براي ماليات بر درآمد اصناف شروع شده و چارچوبي فراهم مي‌شود كه ماليات بر درآمد اصناف در سال آينده چگونه اخذ مي‌شود. عسكري همچنين در مورد ماليات نهادها و بنيادها گفت: ماليات مشمولان نهادها و بنيادها 42 درصد رشد داشته است. منبع: فارس تاريخ: 1389-11-19
قوانين و مقررات/ متن كامل ماده واحده لايحه بودجه 1390 كل كشور
خبرگزاري فارس: بودجه سال 90 از نظر منابع بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و دويست و نوزده هزار و پانصد و نود و نه ميليارد و سيصد و نود ميليون ريال است.
 • سال 1337 مستثني مي‌باشند. 21 . سقف معافيت مالياتي موضوع مواد ( 84 ) و ( 85 ) قانون ماليات‌هاي مستقيم براي سال 1390 ، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ( 58.000.000 )ريال در سال تعيين مي‌شود. 22 . در كليه مواردي كه دستگاه‌ها از مجوزهاي استخدامي قانوني استفاده مي‌نمايند موظفند در چارچوب آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد با اولويت از طريق تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي خود يا ساير دستگاه‌ها نسبت به جذب نيروي انساني با مدرك تحصيلي دانشگاهي و حداقل 5 سا
 • تهاي دولتي، راساً بر طبق مقررات اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم، ماليات متعلقه يا معادل هشتاد درصد( 80 %) مبلغي كه به عنوان ماليات مصوب در اين قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالياتي به عنوان عل يالحساب وصول نمايد. 28 . در سال 1390 ،كليه شركت‌هاي دولتي موضوع ماده ( 2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع بند ( 3) ماده ( 18 ) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست&
 • م درصد ( 5 كتابخانه‌هاي عمومي كشور از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد كل شهرداري‌ها (از جمله سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمركز مربوط به شهرداري‌ها رأساً اقدام نمايد. 34 . در سال 1390 تحصيل فرزندان شهدا و جانبازان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي (اعم از دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي و غير دولتي) رايگان مي‌باشد. 35 . تمام دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. *به گزارش فارس حداقل حقوق ماهانه كارگران كه توسط شركاي اجتماعي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اسفندماه 89 تعيين شد، 330 هزار تومان تعيين شد. بنابر اين گزارش، در عين حال با اعلام افزايش 10 درصدي
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ن به مأخذ يك صدم حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (12) مصوبه شماره 44585.54170 مورخ 1389.3.9 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده قابل پرداخت مي‌باشد. ساير موارد مطابق آيين‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند «ث» ماده (39) قانون استخدام كشوري و اصلاحات بعدي آن خواهد بود. *به گزارش فارس حداقل حقوق ماهانه كارگران كه توسط شركاي اجتماعي نماينده كارگران، كارفرمايان و دولت در اسفندماه 89 تعيين شد، 330 هزار تومان تعيين شد. بنابر اين گزارش، در عين حال با اعلام افزايش 10 درصدي
اخبار/ جزئيات كامل ضوابط اجراي بودجه 90
جزئيات ضوابط اجراي بودجه 90 مصوبه هيئت دولت منتشر شد كه براساس آن، استفاده از اعتبارات عمراني براي هزينه‌هاي جاري ممنوع شد.
مقالات/ خوداظهاري مالياتي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد
 • نگهداري دفاتر نيستند و فقط مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را به سازمان امور مالياتي ارايه نمايند. اما از آنجائيكه وظايف و تكاليف مذكور توسط موديان به دلايل مختلف از جمله عدم آشنايي آنان به نحوه ثبت رويداهاي مالي در دفاتر و يا عدم تمايل به استخدام حسابدار و غيره به درستي انجام نمي شود، از اين رو بحث خوداظهاري مطرح مي شود زيرا با ارايه به موقع اظهارنامه، موديان ديگر مشمول جرايم عدم ارايه اظهارنامه و يا دفاتر نخواهند گرديد. شرايط خوداظهاري مالياتي موديان مالياتي به منظور بهره مندي از شرا
 • ين رو بحث خوداظهاري مطرح مي شود زيرا با ارايه به موقع اظهارنامه، موديان ديگر مشمول جرايم عدم ارايه اظهارنامه و يا دفاتر نخواهند گرديد. شرايط خوداظهاري مالياتي موديان مالياتي به منظور بهره مندي از شرايط خوداظهاري مالياتي بايد اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1389 را حداكثر تا 31 تيرماه 1390 به ادارات مالياتي ارايه دهند. همچنين درج كدپستي محل فعاليت و كد ملي در فرم اظهارنامه مالياتي توسط موديان الزامي است. مودياني كه مطابق شرايط ذكر شده نسبت به ارايه اظهارنامه اقدام ننمايند مشمول طرح خوداظهاري نبوده و
 • رسيد (انقضاي مهلت ارايه اظهارنامه) خواهند بود. شركاي كاري در مشاركت مدني ماليات قطعي شده عملكرد 88 هر يك از شركا با رعايت ساير شرايط، ملاك عمل خواهد بود و هر شريك با رعايت شرايط، مشمول توافق خواهد بود. و در صورت تغيير سهم مالكيت شركا نسبت به عملكرد سال 1388 ، ابتدا مي بايست ماليات عملكرد سال 1388 با توجه به سهم مالكيت جديد محاسبه و سپس درصدهاي رشد مورد نظر براي تعيين ماليات مورد توافق براي سال 1389 اعمال گردد. همچنين در مشاركت مدني چنانچه شريك يا شركايي در عملكرد سال 1388 مشمول ماليات نشده اند،
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دوركاري؛ پس‌اندازي براي كارفرما
براي كارفرمايان فعاليت از راه دور نوعي پس انداز محسوب مي‌شود و موجب افزايش تعداد كارمندان است.
اخبار/ شرايط بازنشستگي با 10سال سابقه بيمه
افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا 10 سال، به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي برخوردار شوند.
 • ‌اجراي اين مصوبه مي‌تواند در جهت تامين رفاه‌‌ آينده بيمه‌شدگان گام مهمي تلقي شود. افزايش سن بازنشستگي استادان دانشگاه همزمان با ابلاغ بازنشستگي با 10 سال سابقه پرداخت بيمه، افراد عادي طبق دستورالعمل جديد آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وزارت علوم، سن بازنشستگي اعضاي هيات علمي افزايش يافت. به گزارش مهر، به استناد بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در راستاي اختيار تفويضي جلسه شماره 693 شوراي
 • j;نامه استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كه به تاييد و تصويب وزيرعلوم رسيده است، ابلاغ شد. براساس ماده اول اين اصلاحيه، دانشگاه يا موسسه مكلف است اعضاي هيات علمي با مرتبه مربي آموزشيار، مربي و استاديار را با 65 سال سن يا 30 سال خدمت، اعضاي هيات علمي دانشيار را با 67 سال سن و اعضاي هيات علمي با مرتبه استادي را با 70 سال سن، بدون نياز به وصول درخواست ذي‌نفع بازنشسته كند. براساس تبصره اول ماده يك، سابقه خدمت آن دسته از استادياراني كه در 4 سال آخر منتهي
 • يا موسسه اختيار مي‌دهد اعضاي هيات علمي خود را كه بر اساس شرايط مندرج در اين دستورالعمل با داشتن 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرايط ادامه خدمت هستند در صورت تقاضاي عضو ذي‌نفع، بازنشسته كند. براساس ماده 3 دستورالعمل اصلاحيه ماده 36 قانون استخدام اعضاي هيات علمي، دانشگاه يا موسسه مي‌تواند در صورت نياز به خدمات اعضاي هيات علمي با مرتبه دانشياري و استادي واجد شرايط بازنشستگي، مشروط به درخواست كتبي عضو هيات علمي و موافقت رئيس دانشگاه يا موسسه و تصويب هيات امنا، موعد بازنشستگي وي را
اخبار/ تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91
خبرگزاري فارس: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي تازه ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 91 را ابلاغ كرد.
 • مه ريزي ابلاغ كرد:تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91 تازه‌ترين دستورالعمل درباره افزايش حقوق كارمندان در سال 91 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ضوابط مالي بودجه سال 91 آمده است: استخدام رسمي و پيماني در كليه دستگاه هاي اجرايي صرفا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيش بيني در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز است. همچنين دستگاه هاي آموزشي و فرهنگي داراي اعتبارات پژوهشي موظفند از پژوهش ها و مطالعات بنيادي و كاربردي و پايان نامه ها
 • ند. معاونت برنامه ريزي در اين بخشنامه دستگاه هاي اجرايي را به موارد 5 گانه زير موظف كرد: الف- افزايش حقوق، مزايا و فوق العاده هاي كارمندان را در قالب سقف هاي اعتبار اعلام شده، پيش بيني نمايند. ب- سقف اعتبار مربوط به اضافه كار كارمندان را در بودجه سال 1391 با ملاحظه جابجايي كارمندان دولت بين دستگاه هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1389 منظور نمايند. ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1391 مبل
 • قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار سال 1389 منظور نمايند. ج- مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1391 مبلغ سه ميليون و هشتصد هزار ريال منظور نمايند. (مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.) د- ميزان پرداخت هاي ماموريت خارج از كشور كارمندان را حداكثر معادل پرداخت هاي پيش بيني شده در سقف اعتبار سال 1390 منظور نمايند. هـ- كمك هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم كارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، ح
99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .