جستجو در پورتال

استخدامی رشته حسابداری در تربت حیدریه

مشاوره/ باسلام میخواستم بپرسم من ترم آخر رشته حسابداری مقطع کاردانی هستم 9تیرماه با آخرین امتحانم فارغ التحصیل میشم آلان استخدامی تآمین اجتماعی(پذیرش و اطلاعات) میتونم شرکت کنم؟ شما چه کاریو به من پیشنهاد میکنید با سهمیه فرزند شهیدی؟


مشاوره/ باسلام. اینجانب ... دانشجوی رشته حسابداری بازرگانی هستم کاردانی ترم 3 - با توجه به این که تونستم اطلاعات خودمو در مورد حسابداری زیاد بکنم پیشنهاد های زیادی در مورد حسابداری به من شد - ولی به دلیل نداشتن مدرک پایان خدمت نمی تونستم استخدام بشم . بعد از مشورت با خانواده و دوستان به این نتیجه رسیدم که بعد از گرفتن مدرک کاردانی به سربازی بروم و بعد از پایان خدمت ادامه تحصیل بدم . کار حسابداری هم داشته باشم من از شما به عنوان بزرگتر و باتجربه تر در رشته خودم مشاوره میخواستم باتشکر


مقالات/ چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای ‏چارچوب مفهومی است؟


تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند.
 • هتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به کار می رود و به وسیله افرادی که استانداردها را به کار می برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می توان از مشاهده تنگناهایی به دست آورد که سلف آن یعنی هی
 • بداری، مورد استفاده قرار می گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می توان از مشاهده تنگناهایی به دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری
 • ن رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه هایی که در این زمینه انجام می شود به طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است. با توجه به مشکلات ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ دیدگاه کارشناس قیمت‌گذاری سهام


تا کنون دستورالعملی مبنی بر تعیین صلاحیت کارشناس قیمت‌گذاری سهام تهیه نشده؛ اما قیمت‌گذاری تاکنون بیشتر توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری انجام شده است. در این خصوص ضرورت دارد کلیه دست‌اندرکاران مربوط به تهیه و تصویب دستورالعمل یاد شده،مواردی رامد نظر قرار دهند 1- رجوع به ک
 • سید محمد علوی مترجم: چکیده: تا کنون دستورالعملی مبنی بر تعیین صلاحیت کارشناس قیمت‌گذاری سهام تهیه نشده؛ اما قیمت‌گذاری تاکنون بیشتر توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری انجام شده است. در این خصوص ضرورت دارد کلیه دست‌اندرکاران مربوط به تهیه و تصویب دستورالعمل یاد شده،مواردی رامد نظر قرار دهند 1- رجوع به ک دیدگاه کارشناس قیمت گذاری سهام براساس مفاد ماده 7-1 آیین ن
 • ه موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و توسط هیات عالی واگذاری تصویب خواهد شد. دستورالعمل مزبور مبنی بر تعیین صلاحیت کارشناس قیمت گذاری سهام تهیه نشده؛ اما قیمت گذاری تاکنون بیشتر توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته حسابداری انجام شده است. در این خصوص ضرورت دارد کلیه دست اندرکاران مربوط به تهیه و تصویب دستورالعمل یاد شده، موارد ذیل را در جهت رعایت منافع عمومی مد نظر قرار دهند: 1- رجوع به کارشناس رسمی دادگستری (فقط شخص حقیقی) بر مبنای مفاد قانون آیین دادرسی مدنی
 • ه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. در صورت وجود جنبه تخصصی و فنی در موضوع مورد منازعه فقط از ناحیه قضایی می توان عمل کرد، به صورتی که دادگاه کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند، انتخاب و در صورتی که تعداد کارشناسان حوزه قضایی زیاد باشد، دادگاه یک نفر را به قید قرعه انتخاب می کند. کارشناس منتخب موظف است نظریه کارشناسی را به دادگاه مربوطه ارائه دهد و حق الزحمه کارشناس را دادگاه تعیین می کند که باید
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ درجستجوی تئوری حسابداری مدیریت


بحث و بررسی پیرامون تئوری حسابداری مدیریت وضرورت ایجاد تئوری در ‏حسابداری مدیریت در این نوشتارمورد بررسی قرار می گیرد و اعتقاد بر این است که تئوریها در زمینه ای کاربردی نظیر حسابداری مدیریت، باید ‏تعبیرها و تفسیرهای مفیدی را برای مدیران، سازمانها و جامعه ارائه کنند.
 • و وجود حوزههای متفاوت نظیر اقتصاد، ریاضیات، آمار، ‏جامعه¬شناسی و روانشناسی در حسابداری مدیریت، دلیل قانع¬کننده¬ای برای نپرداختن به موضوع تئوری حسابداری ‏مدیریت محسوب نمی¬شود، زیرا اگر قرار است تئوری در مجموع باعث رشد و ارتقای رشته و فراهم آوردن زمینه مناسب ‏برای معرفی رویکردهای نوین باشد، طرح و بسط آن در حسابداری موضوعیت دارد. اگر چه هدف این مقاله، ارائه ‏راهکاری برای چگونگی طرح و استقرار تئوری در حسابداری مدیریت نیست، اما تلا ش می¬شود که ضرورت این موضوع و &rl
 • ضوعیت دارد. اگر چه هدف این مقاله، ارائه ‏راهکاری برای چگونگی طرح و استقرار تئوری در حسابداری مدیریت نیست، اما تلا ش می¬شود که ضرورت این موضوع و ‏دلا یل موید آن تشریح شود. ‏ بخش عمده این مقاله، برگرفته از مقاله «در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت» است که در سال 2004 توسط ‏مالمی (‏Malmi‏) و گرانلند (‏Granlund‏) نوشته شده است. ‏ ‏ ‏ هدف تئوری حسابداری مدیریت ضرورت پژوهش در زمینه حسابداری مدیریت چیست؟ طرح این موضوع ابتدا از سوی زیمرمن (&r
 • ز آنجا که موضوعهای پیرامون حسابداری مدیریت درک ‏نمی¬شود، یافتن سرنخهایی جهت چگونگی به¬کارگیری حسابداری مدیریت، موضوعیت نمی¬یابد. ممکن است گفته ‏شود که این مسئله صرفاً ناشی از فقدان اندوخته کافی از دانش است که متناسب با رشد و بلوغ رشته مرتفع خواهد ‏شد. اما در این زمینه تردید وجود دارد زیرا به ندرت کوششهایی در جهت ارائه نقاط ضعف و قوت تئوریهای مختلف در یک ‏مطالعه واحد مشاهده می¬شود. به نظر می¬رسد پژوهشگران حسابداری به یک تئوری خاص در هر زمان معتقدند و ‏تلاش
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ چارچوب مفهومی چیست؟


این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.
 • هتری از اطلاعات مالی و محدودیت آن پیدا کنند. این چارچوب، چارچوبی قابل رجوع است که برای درک نتایج از استانداردها به کار می رود و به وسیله افرادی که استانداردها را به کار می برند، حسابرسانی که نتایج گزارشهای مالی را آزمون می کنند و دانشجویان و استادان رشته حسابداری، مورد استفاده قرار می گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می توان از مشاهده تنگناهایی به دست آورد که سلف آن یعنی هی
 • بداری، مورد استفاده قرار می گیرد. انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی چیست؟ در حقیقت، انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی را می توان از مشاهده تنگناهایی به دست آورد که سلف آن یعنی هیئت اصول حسابداری تجربه کرده است. هیئت اصول حسابداری از ابتدای کار خود بر آن بود تا برای تصمیمات خود مبانی مفهومی تهیه کند. کمیته خاص انجمن حسابداران رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری
 • ن رسمی امریکا در سال 1958 در گزارش خود که منجر به تولد هیئت اصول حسابداری گردید اعلام کرد که هیئت اصول حسابداری باید هم روی مفاهیم و هم روی استانداردها کار کند تا مفاهیم اساسی معنی داری برای استانداردها فراهم گردد. در این راستا هیئت اصول حسابداری دو رشته مطالعه در مورد مفروضات و اصول حسابداری را به انجام رساند و پس از بررسی این مطالعات، چنین نتیجه گرفت که توصیه هایی که در این زمینه انجام می شود به طور اساسی با اصول حسابداری موجود که درحال حاضر موردقبول واقع شده، متفاوت است. با توجه به مشکلات ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ نظریه حسابداری


زیربنای بحث حسابداری به‌عنوان یک سیستم اطلاعاتی، حوزه مهمی از دانش است که اطلاعات ‏حسابداری به آن استناد می‌کند. این امر موجب می‌شود تا موضوعاتی درباره‌ چیستی و معنی نظریه ‏حسابداری و ارتباط آن با عمل حسابداری به‌میان آید‎. ‎
 • می توان نشان داد که نقش نظریه در حسابداری با نقش آن در علوم طبیعی، که در آن نظریه ها بر مبنای مشاهدات تجربی به وجود می آیند، بسیار متفاوت است. در حسابداری، برعکس علوم طبیعی، عمل را می توان بر طبق نظریه تغییر داد. به عقیده ایجیری: “برخلاف رشته های زبانشناسی، هواشناسی یا شیمی، حسابداران نسبتاً به آسانی می توانند عمل خود را تغییر دهند. بنابراین آگاهی از این که عمل حسابداری در آینده چگونه خواهد بود، یکی از مشکلات ایشان به شمار می رود. در درک رشته حسابداری، شناخت ضمانت اجرایی رعایت رویه ه
 • ه های زبانشناسی، هواشناسی یا شیمی، حسابداران نسبتاً به آسانی می توانند عمل خود را تغییر دهند. بنابراین آگاهی از این که عمل حسابداری در آینده چگونه خواهد بود، یکی از مشکلات ایشان به شمار می رود. در درک رشته حسابداری، شناخت ضمانت اجرایی رعایت رویه های حسابداری بسیار ضروری است. زیرا عمل حسابداری، ممکن است برای هماهنگ شدن با نظریه، تغییر کند. این موضوع از نظر دانشمندان سایر رشته ها، که در آنها پدیده ها قدرتمندند، تصورناپذیر است. به عقیده آنها حتی اگر یک نظریه بی نقص و دقیق باشد، اما با پدیده های تجر
 • براساس شواهد موجود در اوایل سالهای 1970، تحقیقات تجربی در زمینه حسابداری افزایش چشمگیری پیدا کرد. این تحقیقات به منظور بالابردن دقت تحقیقات حسابداری و افزایش اعتمادپذیری نتایج انجام شد. برای این منظور از فنون آماری پیشرفته استفاده شد. به علاوه گسترش رشته حسابداری در دانشگاهها موجب شد که شمار دانشجویان این رشته که می توانستند به انجام چنین تحقیقاتی بپردازند، افزایش یابد. گروههای حسابداری دانشگاهها که به بالابردن ارزش خود علاقه مند بودند، به تحقیقات تجربی بر مبنای روش علمی به عنوان سکوی پرتاب می ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ راهکارهای توسعه حرفه حسابداری در ایران


نخستین کنفرانس بین‌المللی حسابداری در ایران روز پنجشنبه و جمعه با کوشش انجمن حسابداری ‏ایران و با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار و موضوعات ‏مختلف در آن مطرح شد. ‏
 • در مدت 5 سال فعالیت خود به کلیه اهداف خود رسیده ایم، زیرا توانستیم مجوز انتشار دومین مجله حسابداری با درجه علمی پژوهشی را دریافت کنیم، در بین 190 انجمن علمی تخصصی رتبه هفتم را کسب کنیم و وارد کمیته برنامه ریزی دانشگاه آزاد شویم. پرتوی افزود: امسال رشته حسابداری به موفقیتی بزرگ دست خواهد یافت زیرا با جدا کردن رشته حسابداری از مدیریت، به یک کرسی مستقل در وزارت علوم دست خواهیم یافت. وی با انتقاد از برخی حسابداران در برابر استقلال این حرفه گفت: در کمیته دانشگاهی باید سه نفر حضور داشته باشند، اما
 • یت، به یک کرسی مستقل در وزارت علوم دست خواهیم یافت. وی با انتقاد از برخی حسابداران در برابر استقلال این حرفه گفت: در کمیته دانشگاهی باید سه نفر حضور داشته باشند، اما برخی حسابداران مقاومت می کنند اما «اشک ها هرگز باران را نمی بلعند.» حسابداری محصول نیاز انسان دبیر کل انجمن حسابداری ایران سپس گفت: حسابداری باید متناسب با فرهنگ، محیط قانونی، اجتماعی و سیاسی تعریف و مرزهای آن مشخص شود، محصول حسابداری باید با ارزش های ایران سازگار باشد. وی افزود: شکی نداریم که مثل بقیه، نیازمند ب
 • نی نیست که 4 ارکان قوی حسابداری در کشور، خود را با دانش دیگران مجهز کند، بلکه باید دانش و علمی را که منشا خارجی دارد با نیازهای خود همراستا کنیم. آنچه برای دیگران جدید است باید برای ما قدیمی باشد این استاد دانشگاه در ادامه به یک میلیون دانش آموخته رشته حسابداری و نرخ بیکاری صفر درصد در این رشته اشاره کرد و گفت: ما توان جهانی شدن را داریم پس باید کاری کنیم به درجه ای برسیم که آنچه برای دیگران جدید است برای ما قدیمی باشد. وی سپس گفت: امیدوارم این کنفرانس علاوه بر موضوعات تعیین شده به بحران مالی
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ نخستین کنفرانس بین‌المللی حسابداری ایران برگزار می‌شود


نخستین کنفرانس بین‌المللی حسابداری ایران برگزار می‌شود
 • ری از کشورها نسبت به ایران از لحاظ گستردگی و دانش در سطح پایین تری قرار دارد و کشورهایی چون پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ازبکستان دارای گستردگی و سطح علمی پایین تری از ایران هستند. پرتوی با بیان این که در حال حاضر 250 هزار نفر در حال تحصیل در رشته حسابداری هستند، اذعان داشت: تعداد یک میلیون نفر دانشجو در حال حاضر در حال گذراندن رشته های مرتبط با رشته حسابداری از جمله گرایش های مدیریت ، اقتصاد و بانکداری هستند. وی با بیان این مطلب که کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، لهستان و مونته نگرو د
 • گرایش های مدیریت ، اقتصاد و بانکداری هستند. وی با بیان این مطلب که کشورهایی مانند انگلستان، آلمان، لهستان و مونته نگرو در این کنفرانس حضور دارند، گفت: این همایش با همکاری بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان و شرکت بورس اوراق بهادار و انجمن حسابداری ایران برگزار می شود. پرتوی در ادامه با تاکید بر اهمیت حسابداری در بازار کار خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری برای رشته حسابداری حدود صفر است و این در حالی است که نرخ بیکاری در سایر رشته ها 6/15 درصد است. دبیر کل انجمن حسابداری ایران با اشاره به ا
 • اری ایران برگزار می شود. پرتوی در ادامه با تاکید بر اهمیت حسابداری در بازار کار خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری برای رشته حسابداری حدود صفر است و این در حالی است که نرخ بیکاری در سایر رشته ها 6/15 درصد است. دبیر کل انجمن حسابداری ایران با اشاره به اینکه حسابداری ایران در دنیا ناشناخته است، اذعان داشت: برگزاری چنین همایش هایی می تواند حسابداری ایران را به سایر کشورهای دنیا معرفی کند. منبع: دنیای اقتصاد تاریخ: 1387-08-26
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام من دانشجوی رشته حسابداری هستم و یک پروژه در رابطه با حسابرسی کامپیوتری اموال ودارایی های ثابت دارم ( مقایسه ای بین دو روش دستی و کامپیوتری ) که باید در این پروژه این موارد را مشخص کنم : 1- اسناد و مدارک حذف شده 2- اسناد و مدارک جایگزین شده 3- کارهایی که از طریق اتوماسیون صورت می گیرد 4- تجهیزات و تکنولوژی های جدید جهت استفاده درسیستم 5- تعیین ریسک ورود تکنولوژی اگر دوستان بتونن در این مورد من رو راهنمایی کنن و منابعی رو به من معرفی کنن ممنون میشم


 • پرسش و پاسخ با سلام من دانشجوی رشته حسابداری هستم و یک پروژه در رابطه با حسابرسی کامپیوتری اموال ودارایی های ثابت دارم ( مقایسه ای بین دو روش دستی و کامپیوتری ) که باید در این پروژه این موارد را مشخص کنم : 1- اسناد و مدارک حذف شده 2- اسناد و مدارک جایگزین شده 3- کارهایی که از طریق اتوماسیون صورت می گیرد 4- تجهیزات و تکنولوژی های جدید جهت استفاده درسیستم 5- تعیین ریسک ورود تکنولوژی اگر دوستان بتونن در این مورد من رو راهنمایی کنن و منابعی رو به من
 • طبقه بندی اطلاعاتچهارچوب مفهومی, هیات استانداردهای حسابداری مالی, تئوری حسابداری, استانداردهای حسابداری, اطلاعات حسابداری, گزارشگری مالی, کیفی اطلاعات حسابداری, عناصر صورتهای مالی, اهداف گزارشگری مالی, سازمانهای غیرانتفاعی, شناخت و اندازه‌گیری, صورتهای مالی, عناصر صورتهای مالی, جریانهای نقدی و ارزش فعلی, دستورالعمل قیمت گذاری سهام, تعیین صلاحیت , کارشناس قیمت‌گذاری سهام, قیمت‌گذاری سهام, کارشناسان رسمی دادگستری , رشته حسابداری , منافع عمومی , تئوری حسابداری مدیریت, حسابداری مدیریت, فعالیت, سربه سری, بهای تمام شده, اهداف گزارشگری مالی, ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری, عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری, اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی, شناخت و اندازه‌گیری, صورتهای مالی واحدهای تجاری, عناصر صورتهای مالی, جریانهای نقدی, ارزش فعلی, اندازه‌گیری حسابداری, چهار چوب مفهومی, نظریه حسابداری, سیستم اطلاعاتی, رویه ها واصول حسابداری, اطلاعات حسابداری, نظریه توصیفی, نظریه سودمندی در تصمیم, نظریه تجربی, نظریه دستوری, نظریه رفاه, حسابداری وحسابرسی, کنفرانس بین‌المللی حسابداری, انجمن حسابداری ایران, بحران مالی جهان و شفاف‌سازی, بورس وحسابداری, حرفه حسابداری, استاندارد حسابداری وحسابرسی, نخستین کنفرانس بین‌المللی حسابداری ایران, انجمن حسابداری ایران, حسابداری ایران


78 ردیف در 8 صفحه
   << بعدی  8  7  6  5  4  3  2  1