جستجو در پورتال

استخدامی حسابدار در دادگستری

اخبار/ جزئیات پیش‌نویس 41 ماده‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم


خبرگزاری فارس: جزئیات پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم منتشر شد که بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌های متعددی در متن قانون فعلی مورد بازنگری قرار گرفته و یا بندهای جدیدی الحاق شده است.
  • ماده 16. متن ذیل جایگزین بند 14 ماده 91 گردیده و یک تبصره به شرخ زیر به آن الحاق می شود: 14 – درآمد حقوق جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان. " تبصره: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و انتظامی و مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون نمی باشند."   ماده 17. ماده 92 حذف می شود. ماده 18. متن ذیل جایگزین ماده 95 می شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استاندارد
  • طلاعات مشمول تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون نمی باشند."   ماده 17. ماده 92 حذف می شود. ماده 18. متن ذیل جایگزین ماده 95 می شود: ماده 95 - صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک کافی را که با رعایت استانداردهای پذیرفته شدۀ حسابداری تنظیم می گردد، نگاهداری و اظهارنامه خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. ضوابط مربوط به روش های نگهداری اسناد و مدارک و نمونه اظهارنامه با توجه به نوع و حجم فعالیت مودیان مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد."   م
  • أتهای موضوع این ماده اسناد و مدارکی حاکی از کتمان واقعیت در خذ مشمول مالیات بر واردات کشف گردد، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی ذیربط به مراجع گمرکی اعلام می گردد. آئین نامه اجرایی موضوع این ماده مشترکاً به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی و وزیر دادگستری خواهد رسید."   ماده 35. در ماده 199 بعد از عبارت "مالیات پرداخت نشده"، عبارت "و دو نیم درصد مالیات به ازای هر ماه تاخیر از سررسید پرداخت" اضافه می‌شود.   * ارائه اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق

قوانین و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران


اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
  • 0- ارایه آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب مراجع قانونی مورد نیاز به اعضاء . 11- ارایه پیشنهاد در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و یا هرگونه اصلاحات لازم در جهت بهبود فرهنگ مالیاتی به شورای عالی. 12- اداره امور مالی، معاملاتی، استخدامی کارکنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالی برای اهداف جامعه در حدود وظایف و بودجه مصوب. 13- نمایندگی جامعه در مراجع قانونی با حق توکیل به غیر، ارجاع به داوری و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14- صدور کارت صلاحیت برای اشخاص منتخب و اعلام ش
  • ی باشد که از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.   ماده 33- مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ آرای هر یک از هیئت های انتظامی لازم الاجرا می باشد.   ماده 34- ارایه خدمات مشاوره مالیاتی از سوی حسابداران رسمی عضو جامعه به مؤدیانی که برای آنان در اجرای مقررات ماده(272) قانون مالیاتهای مستقیم یا (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده گزارش حسابرسی مالیاتی ارایه شده، ممنوع می باشد. این حکم در مورد شرکای هر یک از مؤسسات حسابرسی ارایه دهنده گزارش حساب