جستجو در پورتال

اخبار/ نحوه پرداخت‌ها و شناسايي گروه‌هاي هدف در بحث هدفمندي يارانه‌ها اعلام شد
خبرگزاري فارس: با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، نحوه پرداخت‌ها، تكميل اطلاعات خانوار و شناسايي گروه‌هاي هدف اعلام شد.
 • ه متقاضي استفاده از يارانه هاي موضوع اين آيين نامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان هدفمند كردن يارانه ها را به روش هايي كه اين سازمان اعلام مي كند به صورت درست و كامل تكميل و به مراجع ذي ربط تحويل دهند. براساس اين گزارش اشخاصي كه اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و طبق ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. در ضمن، به منظور حمايت بر صحت و سقم اطلاعا
 • به مراجع مزبور ارايه دهند، متخلف محسوب شده و طبق ماده (10) قانون هدفمند كردن يارانه ها، دولت مكلف است ضمن جلوگيري از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. در ضمن، به منظور حمايت بر صحت و سقم اطلاعات ارايه شده، سازمان هدفمند كردن يارانه ها مي تواند عنداللزوم كنترلهاي لازم را با استفاده از بانكهاي اطلاعات آماري كشور و يا از طريق انجام تحقيقات ميداني به عمل آورد. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز موظف است با استفاده از پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوار نسبت به گرو
 • صادي خانوار نسبت به گروه بندي خانوارهاي جامعه هدف با توجه به ميزان درآمد خانوارها اقدام كند. بدين ترتيب، گروههاي درآمدي مشمول دريافتهاي نقدي و غيرنقدي موضوع اين آيين نامه به صورت سالانه با پيشنهاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب مجمع عمومي سازمان هدفمند كردن يارانه ها تعيين مي شود. همچنين سهم پرداخت نقدي، غيرنقدي و نظام جامع تأمين اجتماعي به پيشنهاد سازمان هدفمند كردن يارانه ها به تصويب مجمع عمومي اين سازمان خواهد رسيد.. بر اساس اين آيين نامه، پرداختهاي نقدي و غيرنقدي در قالب دو گروه "
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درحمايت از هدفمندي يارانه ها
دكتر مسعودنيلي در دانشگاه اصفهان شاگرد اول كلاس دكتر محمد طبيبيان (معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در دولت هاشمي و دوره اجراي برنامه اول و دوم توسعه) و دكتر علينقي مشايخي بوده و در دوره اجراي برنامه سوم ودولت خاتمي به سمت معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي انتخاب شد .نيلي از پايه گذاران گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است.
 • راحي و اصلاح ساختار اقتصاد را بشناسند و از آن دفاع كنند. دكتر نيلي تاكيد كرده است كه بحث اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي همواره مورد توجه سياست‌گذاران و برنامه‌نويسان كشورقرار داشته است و با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است. اين اقتصاد دان و برنامه ريز اقتصادي با اشاره به تاريخچه يارانه ها گفت: موضوع اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي جزو موضوعاتي است كه از
 • يت و نظم و ثبات اقتصادي ايجاد كند. اين چيزي است كه معمولا گفته مي‌شود جزو وظايف اصلي دولت‌ها است. اگر ما بخواهيم وظايف كلاسيك دولت را با عملكرد اقتصاد شناسايي كنيم، بايد به موضوعاتي ازجمله تامين و تضمين حقوق مالكيت، و دفاع از آن، ثبات‌سازي اقتصاد كلان به معني تورم پايين و برقرار كردن مكانيزم رقابتي در اقتصاد و سرانجام استقرار نظام كارآمد تامين اجتماعي اشاره كنيم. ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را مي‌توان در دفاع از حقوق مالكيت، ثبات‌سازي اقتصاد
 • ضر اما شرايط به گونه‌اي ديگر رقم خورده است. با توجه به هزينه روزافزوني كه اعمال سياست‌هاي نادرست به اقتصاد كشور وارد مي‌كند، به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از ايجاد اصلاحات درقيمت حامل‌هاي انرژي است. وي با اشاره به اهداف برقراري يارانه‌هاي انرژي توسط دولت ها افزود: امنيت انرژي، حمايت از صنايع داخلي و حفظ اشتغال، حمايت از اقشار كم‌درآمد و برابري اجتماعي، مقابله با انحصار طبيعي، حفاظت از محيط زيست و... از اهداف پرداخت يارانه ها بوده است واهميت دارد بدانيم چرا دولت ها
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ با چه برنامه‌هاي مكملي تاثيرات مثبت هدفمندي يارانه‌ها را تقويت كنيم؟
تاثيرات مثبت و منفي شيوه فعلي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، چگونه فضاي اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ به منظور تقويت تاثيرات مثبت اين طرح و كاهش تاثيرات منفي آن، چه برنامه‌هاي مكملي بايد در دستور كار مديران اجرايي ارشد كشور قرار گيرد؟
 • ي براي ايفاي تعهدات دولت در چارچوب طرح هدفمندي وجود داشته و به احتمال فراوان در سال جاري، كسري بودجه جديدي در اثر اجراي طرح هدفمندي به دولت تحميل نخواهد شد. با اين وجود لازم به تذكر است كه بخش قابل توجهي از انرژي مصرفي كشور، توسط شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و شبه‌دولتي مصرف شده و لذا امكان بروز مشكل در تحقق درآمدهاي پيش‌بيني‌شده براي طرح هدفمندي، حتي در صورت بالا باقي ماندن قيمت جهاني نفت نيز وجود خواهد داشت. از طرف ديگر درآمد قابل حصول براي دولت از طريق افزايش قيم
 • عطيلي توليد در صورت استمرار قيمت‌هاي بالا، از اعمال افزايش قيمت‌هاي شديد توسط دولت، جلوگيري نمايند. به اين ترتيب حتي در سال جاري و با فرض بالا باقي ماندن قيمت جهاني نفت نيز، امكان افزايش كسري بودجه دولت بر اثر ايفاي تعهدات مربوط به طرح هدفمندي، وجود خواهد داشت. بالطبع در پيش بودن انتخابات مجلس در انتهاي سال جاري، محدوديت‌هاي مضاعفي را براي مديران اجرايي طرح هدفمندي ايجاد نموده و با محدودسازي ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، امكان افزايش كسري بودجه دولت در سال جاري را
 • رقابت‌هاي سياسي امكان‌پذير نيست، به لحاظ اقتصادي هم منجر به ورشكستگي گسترده بخش قابل توجهي از توليدكنندگان داخلي شده و مي‌تواند حتي به قاچاق برخي از فرآورده‌هاي نفتي به داخل كشور منجر شود. به اين ترتيب با توجه به تعيين ميزان يارانه نقدي خانوار به صورت مستقل از قيمت جهاني نفت، در صورت كاهش قيمت نفت در سال جاري، كسري بودجه بسيار سنگيني را به دولت تحميل خواهد نمود و با مجبور شدن دولت به انتشار حجم عظيم اسكناس جديد يا ساير روش‌هاي افزايش‌دهنده حجم نقدينگي، اقتصا
اخبار/ در فرايند هدفمند كردن يارانه ها حقوق مردم چه مي شود؟
بر اساس اين گزارش، دولت اما موظف است وقتي در صدد است قيمت بنزين را به قيمت بين المللي برساند، سيستم حمل و نقل عمومي را نيز به استانداردهاي بين المللي برساند و البته اين لزوما به معناي افزايش ناوگان نيست،
 • زم، آن هم به گونه اي كه بتوانند با خودروي خارجي رقابت كنند، برسانند يا نه؟ اكنون كه چند دهه از اين كار مي گذرد، گناه مردم چيست كه بايد همچنان تاوان اين ناكارآمدي را بپردازند؟ در پايان بايد افزود: با اينكه در اين موضوع قصد چشم پوشي بر فرهنگ بسيار نادرست رانندگي ايراني ها را نداريم، اما آيا در آن سو، خودروسازها به ارزش جان و دارايي مردم، خود را موظف به بالا بردن كيفيت و كاهش قيمت دانسته اند؟ آيا براي نمونه، خودرويي مانند پرايد در ده سال اخير، افزايش كيفيتي داشته كه براي مردم قابل لمس باشد؟ ال
 • ر خودروها هم همين پرسش مطرح است. گفتني است، مردم بيش از آنكه به يارانه نقدي دولت نيازي داشته باشند، حاضرند اين يارانه ها قطع شود و به شكل اروپا، هزينه كنند، ولي در عوض مانند كشورهاي درجه چندم جهان سومي خدمات نگيرند. در ادامه سلسله مباحث مربوط به هدفمند كردن يارانه ها در اين گزارش به حقوق مردم در دسترسي به تكنولوژي هاي نوين ارتباطي مي پردازيم. به گزارش "تابناك" بر اين اساس يكي از نكاتي كه همواره مسئولان بر آن تكيه مي كنند، جريمه كردن افرادي است كه مثلا برق بيش از حد استاندارد مص
 • عم از برق و آب و... باشيم و اخطارهايي آنچناني هم دريافت كنيم اما كسي از حق داشتن پاركينگ براي آپارتمان هاي مسكوني ياد نمي كند و نمي گويد شهروندان قرباني چه مناسباتي در اين زمينه مي شوند؟ آيا اين از جمله حقوق شهروندي نيست؟ بر اين اساس اگر قرار است يارانه ها قطع شده و هدفمند پرداخت شود، آيا نبايد شهروندان بتوانند با خيال راحت، امور خود را با كمترين هزينه مالي، زماني و رواني به انجام برسانند؟ يكي از موارد هزينه زا در زندگي مردم، هزينه كردن براي دسترسي براي اطلاعات مورد نياز در زندگي روزمره اس
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ عدم ابلاغ ماده 10 قانون نوسازي نگران‌كننده است
خبرگزاري فارس: دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت: عدم ابلاغ ماده 10 قانون نوسازي، نگران‌كننده است
 • اغل در واحدهاي توليد و خدماتي استان به صورت قراردادهاي موقت كار، روزمزد و فصلي شاغلند، نسبت به خسارت ديدن اين اقشار در پي اجراي غيراصولي قانون هدفمندي يارانه ها هشدار داد و افزود: كارگران قراردادي، روزمزد و فصلي نخستين اقشاري خواهند بود كه با اجراي نادرست قانون مزبور قرباني مي شوند. وي اضافه كرد: ضرورت دارد دولت و مجلس قبل از عملياتي شدن قانون هدفمندي يارانه ها برنامه مشخصي در قبال صيانت از كارگران يادشده اتخاذ و اجرايي كنند. * بدهي دولت به تامين اجتماعي، بيمه شدگان را با مشكل مواجه كرده است
 • ارگران يادشده اتخاذ و اجرايي كنند. * بدهي دولت به تامين اجتماعي، بيمه شدگان را با مشكل مواجه كرده است صادق زاده در ادامه سخنان خود مهم ترين مشكل جامعه كارگري و بازنشستگان را مسائل مرتبط با صندوق تامين اجتماعي دانست و افزود: بدهي روزافزون دولت به سازمان تامين اجتماعي، بيمه شدگان را در دريافت خدمات از اين سازمان با مشكل مواجه كرده است. وي، افزايش شش درصدي حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي را ناچيز خواند و گفت: سرانجام اين افزايش حقوق در حالي پس از گذشت هفت ماه رنگ واقعيت به خود گ
 • عدم تحقق افزايش حقوق بازنشستگان از مراجع قضايي پيگيري مي شود اين پيشكسوت جامعه كارگري استان گفت: كانون هاي بازنشستگي آذربايجان شرقي همگام با كانون ها و ساير نهادهاي كارگري كشور اعتراضات خود را نسبت به عدم افزايش واقعي، منطقي و اصولي دستمزد و همسان سازي حقوق بازنشستگان تا حصول نتيجه همچنان ادامه خواهند داد و در صورت عدم تحقق افزايش حقوق ماهانه بازنشستگان متناسب با تورم اعلامي بانك مركزي كه همانا 15 درصد است، شكايت خود را از وزارت رفاه و تامين اجتماعي به ديوان عدالت اداري خواهند داد. دبير اجرا
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • نظام اداري به ثبت رسانيده و شماره مستخدم يا شماره شناسه دريافت و احكام كارگزيني خود را از طريق سامانه كاركنان نظام اداري صادر نمايند و امور مختلف اداري و مكاتبات خود را از طرق اين سامانه انجام دهند. 25-پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زير مجموعه وزارتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مس
 • مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلافات بين دستگاههاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب نامه شماره 2122767/ت37550هـ مورخ 27/12/1386حل و فصل مي شود. 26-فهرست سازمان ها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف(3-107000)قانون، با عنوان "سهميه حق عضويت و كمك دولت ايـران بـابت مخـارج سـازمان مـلل متـحد و سـاير سازمان هاي بين المللي و تعهدات" پرداخت مي
 • ن برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصيص اعتـبارات مـذكور مـتناسب با پـيشرفت فـيزيكي عمليات هر يك از طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و در حد وصول خزانه داري كل كشور اقدام نمايد. اين تخصيص اعتبار ملاك پرداخت به دستگاههاي اجرايي خواهد بود. 32- سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند(9-3) قانون را به صورت ساير منابع در قالب موافقتنامه طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره طبقه بندي(30147039)منظور نمايد. 33-در چارچوب حكم بند(46) قانون،دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژو
اخبار/ ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 93، استخدام معلمان حق‌التدريس و خريد خودروي خارجي توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتي با مجوز معاونت توسعه انساني مجاز شد و هزينه‌هاي اياب و ذهاب، تغذيه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
 • اعات نظام اداري و دريافت شماره مستخدم يا شماره شناسه و صدور احكام كارگزيني از طريق سامانه كاركنان نظام اداري و انجام امور مختلف اداري و مكاتبات موضوع اين ماده از طريق اين سامانه مي‌باشند. ماده 20 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن، براي طرح اختلافات بين وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زيرمجموع وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استااني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از
 • ط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رييس جمهور و با رعايت آيين‌نامه چگونه رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت 37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي‌شود. ماده 21 - فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3-107000) قانون، با عنوان سهميه حق معضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي&z
 • زارش عملكرد منابع عمومي مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1392 كل كشور را در مقاطع زماني سه ماه يكبار تا پازندهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داري كل كشور ارسال نمايند. ماده 30 - در اجراي تبصره (21) قانون و تامين درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلح قيمت‌هاي موارد (1) و (3) قانون ياد شده به خزانه‌داري كل كشور اعلام نمايد تا خزانه‌داري كل كشور بتواند به
مشاوره/ با سلام من شماره حساب دادم تعيدم شده تو سايت رفاهي هم زده يارانه واريز شده ولي تو حسابم نيست نميفهمم چرا. ممنون ميشم جواب بديد
 • من شماره حساب دادم تعيدم شده تو سايت رفاهي هم زده يارانه واريز شده ولي تو حسابم نيست نميفهمم چرا. ممنون ميشم جواب بديد  ؟ با سلام با چند روز تاخير واريز مي شود.مشكلي نيست نگران نباشيد.اگر حل نشد به ادرس ذيل مراجعه كنيد: كساني كه قبلا در اين سامانه ثبت نام كرده‌اند ولي هنوز يارانه خود را دريافت نكرده‌اند، تا كنون شماره حساب خود را به سامانه رفاهي معرفي نكرده‌اند، مشكل شماره حسابشان در بانك‌هاي عامل حل نشده است يا يارانه واريز شده به حساب آنها ب
 • كرده‌اند ولي هنوز يارانه خود را دريافت نكرده‌اند، تا كنون شماره حساب خود را به سامانه رفاهي معرفي نكرده‌اند، مشكل شماره حسابشان در بانك‌هاي عامل حل نشده است يا يارانه واريز شده به حساب آنها با تعداد اعضاي خانوار هماهنگي ندارد مي توانند با مراجعه به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موضوع را بررسي كنند. نشاني سازمان هدفمندي يارانه: تهران، خيابان آفريقا، پايين‌تر از چهارراه جهان كودك، كوچه ناوك قرار دارد.
اخبار/ افزايش معافيت مالياتي حقوق با هدفمندي و دستاوردهاي طرح تحول مالياتي
خبرگزاري فارس: رئيس سازمان امور مالياتي طي گفت‌وگويي با فارس به تشريح جزئيات 5 محور طرح تحول مالياتي پرداخت، از افزايش سقف معافيتهاي حقوق و دستمزد با هدفمندي يارانه ها و برنامه‌هاي دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت و مجموع اين اقدامات را بستري مناسب براي تحقق اهداف درآمدي دولت در طول برنامه پنجم عنوان كرد.
 • ين نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 7 درصد برآورد شده است. هدف برنامه پنجم توسعه در بخش ماليات تأمين 100 درصد بودجه جاري كشور از درآمدهاي مالياتي و افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به 10 درصد است. براي اطلاع از اقدامات و برنامه‌هاي سازمان امور مالياتي در دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش ماليات با علي عسكري از طراحان طرح تحول اقتصادي كه هم‌اكنون رياست سازمان امور مالياتي را برعهده دارد به گفت‌وگو نشستيم. در گفت‌وگوي مفصل خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با
 • است كه بر اساس آن اصلاحات گسترده‌اي در اين بخش صورت خواهد گرفت. اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالياتي از محورهاي اصلي اين طرح است؛ به گفته رئيس‌جمهور اصلاح نظام مالياتي بعد از اجراي قانون هدفمندي‌يارانه‌ها به مرحله اجرا خواهد رسيد. هم‌اكنون هر يك از اين برنامه‌ها در چه مرحله‌اي است و اينكه آيا تا پايان سال شاهد اجراي طرح اصلاح نظام مالياتي خواهيم بود؟ عسكري: همان طور كه اشاره كرديد اصلاح نظام مالياتي يكي از
 • باشد،اما در صورتي كه يك گروه مسوليت شناسايي و ثبت‌نام را دارند، يك گروهي مسئوليت تخصصي تشخيص و رسيدگي و يك گروهي مسئوليت تخصصي وصول را دارد كار‌ها به صورت دقيق‌تري انجام مي‌شود. يكي از كارهاي ديگري كه در دست اقدام است ساده‌سازي قانون است. هم‌اكنون قانون ماليات‌هاي مستقيم پيچيدگي‌هايي دارد كه در قانون جديد پيشنهادي ساده‌سازي خواهد شد. برخي برنامه‌هاي ديگري كه انجام خواهيم داد ايجاد بستر قانوني براي مكانيزه و الكترونيكي كردن فرآيندهاست. در قانون
اخبار/ سايت رفاهي براي تغييرشماره حساب باز شد
بهروز مرادي با بيان اينكه سايت رفاهي به آدرس www.refahi.ir هم‌اكنون براي انجام اموري نظير تغيير شماره حساب يا تغيير بانك عنوان كرد: علاوه بر اين ميزان يارانه‌اي كه تاكنون به حساب سرپرست خانوار واريز شده نيز در اين سامانه قابل رويت است.
 • به گزارش ايسنا:سايت رفاهي براي تغييرشماره حساب باز شد سايت رفاهي براي تغييرشماره حساب باز شد مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از بازگشايي مجدد سامانه مركز آمار براي ثبت‌نام خانوارهاي جديد متقاضي دريافت يارانه در آذرماه سال جاري خبر داد. به گزارش ايسنا بهروز مرادي با بيان اينكه سايت رفاهي به آدرس www.refahi.ir هم‌اكنون براي انجام اموري نظير تغيير شماره حساب يا تغيير بانك عنوان كرد: علاوه بر اين ميزان يارانه‌اي كه تاكنون به حساب سرپرست خانوار
 • ه بر اين ميزان يارانه‌اي كه تاكنون به حساب سرپرست خانوار واريز شده نيز در اين سامانه قابل رويت است. وي با بيان اينكه در حال حاضر تغييرات مربوط به وقايع حياتي چهارگانه شامل تولد، فوت، ازدواج و طلاق 15 هرماه از سوي سازمان ثبت‌احوال در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار مي‌گيرد، افزود: اين تغييرات تا 20 هر ماه در وضعيت خانوارها اعمال مي‌شود و يارانه‌ نوبت بعدآنها متناسب شرايط جديد پرداخت مي‌شود. مرادي با بيان اينكه در خصوص آمار تولد هم‌اكنون اطلاعات ثبت‌احوال به روز است، افزود: در آينده
 • ويژه‌اي براي كاركنان دولت حاوي سه قلم كالا پيش‌بيني شده است و علاوه بر اين بن‌هاي غيرنقدي نيز در اختيار برخي اقشار قرار خواهد گرفت. به گفته مرادي نمايشگاه‌هاي عرضه مستقيم كالا نيز قبل و حين ماه مبارك رمضان برپا خواهد شد. مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در ادامه با بيان اينكه قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به صورت تدريجي اجرا شد، عنوان كرد: با گذشت حدود دوسال از زمان اجراي قانون 35 درصد پيشرفت داشته‌ايم. به گفته وي تورم 12 ماهه منتهي به آذرماه سال گذشته، 10.1 درصد بود كه اين رقم در ماه
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون هدفمند كردن يارانه‌ها, نحوه پرداخت‌ يارانه, شناسايي گروه‌هاي هدف, هدفمند كردن يارانه‌ها, حمايت, هدفمندي يارانه ها , يارانه‌هاي انرژي, قيمت حامل‌هاي انرژي, يارانه, پرداخت يارانه‌, گروه‌هاي پردرآمد, گروه‌هاي كم‌درآمد, يارانه‌هاي انرژي, قيمت‌هاي بين‌المللي, مصرف‌كننده انرژي, با چه برنامه‌هاي مكملي تاثيرات مثبت هدفمندي يارانه‌ها را تقويت كنيم؟ , هدفمند كردن يارانه, حقوق مردم , ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور, ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393, سايت رفاهي براي تغييرشماره حساب باز شد


13 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .