جستجو در پورتال

مشاوره/ اداره دارايي ماليات و عوارض پرداختي موضوع اين قانون را كه از طرف خريداران به فروشندگان موضوع اين قانون پرداخت مي كند و به عنوان طلب اداره دارايي از فروشندگان مطرح مي گردد ، چگونه و طي چه ساختاري پيگيري خواهد كرد . آيا ريز پرداختهاي خريداران در سيستم جامعي توسط اداره دارايي ثبت و پيگيري مي شود.تا بعدا قابل وصول باشد.ظاهرا اين موضوع در اظهارنامه كه پيش بيني نشده و در آنجا بحث از كل دريافت و پرداخت ماليات و عوارض اين قانون است. و اگر چنين باشد يقينا اين روش اهداف قانون ماليات بر ارزش افزوده را نخواهد پوشاند ؟
 • پرسش و پاسخ اداره دارايي ماليات و عوارض پرداختي موضوع اين قانون را كه از طرف خريداران به فروشندگان موضوع اين قانون پرداخت مي كند و به عنوان طلب اداره دارايي از فروشندگان مطرح مي گردد ، چگونه و طي چه ساختاري پيگيري خواهد كرد . آيا ريز پرداختهاي خريداران در سيستم جامعي توسط اداره دارايي ثبت و پيگيري مي شود.تا بعدا قابل وصول باشد.ظاهرا اين موضوع در اظهارنامه كه پيش بيني نشده و در آنجا بحث از كل دريافت و پرداخت ماليات و عوارض اين قانون است. و اگر چنين باشد يق
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ كارگاه كاركنان دستگاهاي حفاري نفت شركت ملي حفاري در بيابانهاي اطراف بوشهر -بندر عباس -جزاير -سرخس-خوزستان و0000مي باشد . و شامل 50% بخشودگي نقاط محروم مي باشد . به دليل تجربه گم شدن بيمه هاي ÷رداختي در شهرستانهاي نزديك كارگاه (دستگاههاي حفاري مركزيت شركت در شهرستان اهواز اقدام به پرداخت بيمه و ماليات مي نمايد . اما اداره دارائي اظهار مي دارد كه ماليات چون در اهواز پرداخت مي گردد . شامل بخشودگي نمي باشد .
 • بوشهر -بندر عباس -جزاير -سرخس-خوزستان و0000مي باشد . و شامل 50% بخشودگي نقاط محروم مي باشد . به دليل تجربه گم شدن بيمه هاي ÷رداختي در شهرستانهاي نزديك كارگاه (دستگاههاي حفاري مركزيت شركت در شهرستان اهواز اقدام به پرداخت بيمه و ماليات مي نمايد . اما اداره دارائي اظهار مي دارد كه ماليات چون در اهواز پرداخت مي گردد . شامل بخشودگي نمي باشد .  ؟ با سلام سازمان امور مالياتي درست مي گويد واگر قرار است از معافيت استفاده شود بايد از طريق كارگاه پرداخت شود
مشاوره/ با سلام من اظهارنامه مالياتي را در موقع مقرر ثبت كرده ام ولي با توجه به اينكه اطلاع نداشته ام كه بايدآن در مهلت تعيين شده به اداره دارايي تحويل نداده ام آيا مشمول جريمه خواهم شد و اگر ميشوم ميزان درصد جريمه چقدر است
 • پرسش و پاسخ با سلام من اظهارنامه مالياتي را در موقع مقرر ثبت كرده ام ولي با توجه به اينكه اطلاع نداشته ام كه بايدآن در مهلت تعيين شده به اداره دارايي تحويل نداده ام آيا مشمول جريمه خواهم شد و اگر ميشوم ميزان درصد جريمه چقدر است   ؟ با سلام بله جريمه مي شويد ونظر مميز وسر مميز شرط است .اما هر چه سريعتر يك نسخه امضاء شده را تحت عنوان اصلاح وتعديل شده به دليل اشتباه به حوزه مالياتي ارائه كنيد چرا كه قانون
 •   ؟ با سلام بله جريمه مي شويد ونظر مميز وسر مميز شرط است .اما هر چه سريعتر يك نسخه امضاء شده را تحت عنوان اصلاح وتعديل شده به دليل اشتباه به حوزه مالياتي ارائه كنيد چرا كه قانونا اگر اشتباهي در تنظيم اظهارنامه مرتكب شويد مي توانيد تا انتهاي مرداد ماه تصحيح وتحويل دهيد.
مشاوره/ با سلام من سال 86 دنبال جواز كافي نت بودم ولي بعد از 2 ماه پشيمون شدم و جواز اغذيه فروشي گرفتم و يك سال نشده كلا" جمع كردم گواهي مربوط به كافي نت و اغذيه فروشي رو هم همون موقع به دارايي ارائه دادم ولي بعد از انحلال ديگه دنبال اينكه به دارايي اطلاع بدم نرفتم ، هيچ اظهارنامه اي هم تا حالا پر نكردم.براي اينكه پروندم رو در دارايي ببندم چيكار بايد بكنم؟
 • ليات بعضا مي شود.در اين مورداگر روزي قصد ادامه همان شغل را داشته باشيد قاعدتا گذشته شما دردسر ساز مي شود.به هر حال صنوف مشكلات كمتري نسبت به شركتها در خصوص انحلال ومشكلات متعاقب ان دارند.وپيشنهاد ما سرو گوش آب دادن نسبت به وضعيت شغل هاي گذشته خود در اداره دارايي براي تعيين ميزان بدهي احتمالي مالياتي است .سپس با كسب اطلاعات كامل تصميم گيري نمائيد.
مشاوره/ ملاك در محاسبه ديركردو جرائم عوارض و ماليات ارزش افزوده تاريخ ثبت اينترنتي است يا تاريخ ثبت در دفترخانه اداره دارائي است يادر دفاتر قانوني ميباشد ؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ ملاك در محاسبه ديركردو جرائم عوارض و ماليات ارزش افزوده تاريخ ثبت اينترنتي است يا تاريخ ثبت در دفترخانه اداره دارائي است يادر دفاتر قانوني ميباشد ؟ با تشكر   ؟ با سلام ملاك قانون ارزش افزوده است: ماده22ـ مؤديان مالياتي در صورت انجام ندادن تكاليف مقرر در اين قانون و يا در صورت تخلف از مقررات اين قانون، علاوه بر پرداخت ماليات متعلق و جريمه تأخير، مشمول جريمه‌اي به شرح زير خواهندبود: 1ـ ع
 • د؛ 2ـ عدم صدور صورتجلسات معادل يك برابر ماليات متعلق؛ 3ـ عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب معادل يك برابر مابه‌التفاوت ماليات متعلق؛ 4ـ عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق؛ 5 ـ عدم تسليم اظهارنامه از تاريخ ثبت‌نام يا شناسايي به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) ماليات متعلق؛ 6 ـ عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك حسب مورد معادل بيست و پنج درصد (25%) ماليات متعلق. ماده23ـ تأخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقر
مشاوره/ من در تاريخ90/4به اداره دارايي رفتم وبرگ ماليات را گرفتم وپرداخت كردم ماليات پرداخت شده مال سال 89 است چگونه تاآخربرج 10 سال90 تصويه كنم اياامكان دارد
 • پرسش و پاسخ من در تاريخ90/4به اداره دارايي رفتم وبرگ ماليات را گرفتم وپرداخت كردم ماليات پرداخت شده مال سال 89 است چگونه تاآخربرج 10 سال90 تصويه كنم اياامكان دارد  ؟ با سلام خير .به اين جهت كه اگر سال مالي شما 29/12/1390 است .چهار ماه پس از پايان سال مالي(31/4/1391) فرصت داريد اظهارنامه سال 1390 را تنظيم وبه حوزه مالياتي تحويل دهيد و تا يكسال بعد نيز وزارت دارايي فرصت دارد تا به اظهارنامه شما رسيدگي كند
مشاوره/ با سلام من در تاريخ19 مرداد ماه 1390 شركتي در اداره ثبت شيراز به ثبت رساندم و در تاريخ 20 مهر ماه 90 آگهي روزنامه رسمي و محلي را انجام دادم الان بعد از 6 ماه متوجه شدم كه بايد همان موقع به اداره ماليات مراجعه مي كردم اگر ممكنه مراحل قانوني اداره دارايي را براي اينجانب شرح دهيد واينكه آيا اگر الان مراجعه كنم مشمول جريمه مي شوم؟ با تشكر فروان از دقت نظر حضرتعالي
با سلام من در تاريخ19 مرداد ماه 1390 شركتي در اداره ثبت شيراز به ثبت رساندم و در تاريخ 20 مهر ماه 90 آگهي روزنامه رسمي و محلي را انجام دادم الان بعد از 6 ماه متوجه شدم كه بايد همان موقع به اداره ماليات مراجعه مي كردم اگر ممكنه مراحل قانوني اداره دارايي را براي اينجانب شرح دهيد واينكه آيا اگر الان مراجعه كنم مشمول جريمه مي شوم؟ با تشكر فروان از دقت نظر حضرتعالي
 • پرسش و پاسخ با سلام من در تاريخ19 مرداد ماه 1390 شركتي در اداره ثبت شيراز به ثبت رساندم و در تاريخ 20 مهر ماه 90 آگهي روزنامه رسمي و محلي را انجام دادم الان بعد از 6 ماه متوجه شدم كه بايد همان موقع به اداره ماليات مراجعه مي كردم اگر ممكنه مراحل قانوني اداره دارايي را براي اينجانب شرح دهيد واينكه آيا اگر الان مراجعه كنم مشمول جريمه مي شوم؟ با تشكر فروان از دقت نظر حضرتعالي  ؟ با سلام بعد از ثبت شرك
مشاوره/ باسلام وعرض ادب خدمت شما جزئيات شناسايي درآمد ازروي ميزان پيشرفت كار چگونه بوده و تفاوت اين روش با روش شناسايي درآمد ازروي صورت وضعيت چيست و به نفع پيمانكار است ياكارفرما
باسلام وعرض ادب خدمت شما جزئيات شناسايي درآمد ازروي ميزان پيشرفت كار چگونه بوده و تفاوت اين روش با روش شناسايي درآمد ازروي صورت وضعيت چيست و به نفع پيمانكار است ياكارفرما
 • لات متوجه پيمانكار بوده و چون قانون ان مدت كوتاهيست كه انجام واجرا ميشود به مرور مشكلات و گلوگاهها و معايب ان را بايد برطرف نمايند. باتشكر باعرض سلام وتشكر فراوان در قراردادهاي پيمانكاري مبلغ 5درصدهرصورت وضعيت تحت عنوان پيش پرداخت ماليات كسرو به اداره دارايي پرداخت مي گردد يعني در صورت ارائه 5 صورت وضعيت به كارفرما5 پيش پرداخت ماليات خواهيم داشت ولي نكته اينجاست كه معمولاً تمام صورت وضعيت درسال مالي موجود توسط كارفرما(بدليل نبود اعتبار و تخصيص ) پرداخت نخواهد شد، دارايي در اينجا ميگويد مبلغ
 • شده توسط كارفرما با مبلغ ناخالص دريافتي عمل شده توسط من مطابقت ندارد . حال اينكه اگر اين موضوع رابه عنوان رعايت استاندارد حسابداري قبول كنيم درسال جاري به اندازه 5درصد پيش پرداخت ماليات كم و درسال بعد به همين اندازه زياد خواهد بود ( كافرما به اداره دارايي ميزان ميزان درآمد ناخالص را به اندازه مبلغي كه به شركت پرداخت كرده اعلام ميكند نه به اندازه صورت وضعيت ارائه شده توسط شركت ) ضمن اينكه درسال بعد با ارائه صورت وضعيت جديد توسط شركت به كارفرما ،اين وضعيت و الباقي وضعيت سال قبل يكجا پرداخت خواهد
 • سط شركت ) ضمن اينكه درسال بعد با ارائه صورت وضعيت جديد توسط شركت به كارفرما ،اين وضعيت و الباقي وضعيت سال قبل يكجا پرداخت خواهد شد كه در اين صورت مبلغ 5درصد پيش پرداخت ماليات به دارايي نيز يكجا پرداخت و قابل جداسازي نيز نيست به همين دليل من ناچار به اظهار ميزان درآمد به ميزان مبلغ ناخالص دريافتي از كارفرما مي باشم تا هم دچار مشكل مذكور نشوم و هم ميزان درآمد با استعلام اداره دارايي از كارفرما در اين خصوص مغايرت نداشته باشد،كه البته دارايي نيز اين موضوع را قبول ندارد لطفاًبنده را راهنمايي كنيد
مشاوره/ با سلام بنده از بهمن 1389يك شركت با زمينه كاري خريد و فروش كامپيوتر تاسيس كردم كه با مسئوليت محدود مي باشد ولي به دليل نبودن زمينه ي فعاليت نتوانستم فعاليتي انجام دهم ولي متاسفانه براي آن دفاتر رسمي را براي سال 89 و 90 پلمپ نكرده ام ولي تيرماه 90 اظهارنامه پركردم و ارسال كردم كه در ان هيچگونه فعاليتي قيد نكردم . همچنين هيچ فاكتوري از طرف اين شركت صادر نشده و فاقد شماره حساب مي باشد . حال نياز دارم كه اعلام انحلال اين شركت را اعلام كنم به نظر شما چگونه بايد عمل كنم
با سلام بنده از بهمن 1389يك شركت با زمينه كاري خريد و فروش كامپيوتر تاسيس كردم كه با مسئوليت محدود مي باشد ولي به دليل نبودن زمينه ي فعاليت نتوانستم فعاليتي انجام دهم ولي متاسفانه براي آن دفاتر رسمي را براي سال 89 و 90 پلمپ نكرده ام ولي تيرماه 90 اظهارنامه پركردم و ارسال كردم كه در ان هيچگونه فعاليتي قيد نكردم . همچنين هيچ فاكتوري از طرف اين شركت صادر نشده و فاقد شماره حساب مي باشد . حال نياز دارم كه اعلام انحلال اين شركت را اعلام كنم به نظر شما چگونه بايد عمل كنم
 • فاقد شماره حساب مي باشد . حال نياز دارم كه اعلام انحلال اين شركت را اعلام كنم به نظر شما چگونه بايد عمل كنم   ؟ با سلام احتراما مي توانيد صورتجلسه انحلال شركت با مسئوليت محدود را تنظيم و به اداره ثبت شركتها ارائه دهيد.در خصوص ميزان بدهي سالهاي قبل پس از انحلال شركت از اداره دارايي سوال شود. با احترام-اسدي-وكيل پايه يك دادگستري
مشاوره/ با سلام اينجانب از سال 83 عضو هئيت مديره يك شركت ساختماني هستم با 33 درصد سهم از صد در صد . اما به دليل عدم هزينه اينجانب در پروژه ها تا كنون در سود و زيان شركت سهمي نداشتم حال كه قصد خروج از شركت را دارم با ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.
با سلام اينجانب از سال 83 عضو هئيت مديره يك شركت ساختماني هستم با 33 درصد سهم از صد در صد . اما به دليل عدم هزينه اينجانب در پروژه ها تا كنون در سود و زيان شركت سهمي نداشتم حال كه قصد خروج از شركت را دارم با ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.
 • رصد سهم از صد در صد . اما به دليل عدم هزينه اينجانب در پروژه ها تا كنون در سود و زيان شركت سهمي نداشتم حال كه قصد خروج از شركت را دارم با ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.  ؟ با سلام ابتدا بازرسان شركت اعلام جلسه نمايند اگر چنين اتفاقي نيفتاد اعضا چنين درخواستي نمايند ضمنا به موجب اظهار نامه رسمي از طريق دادگ
98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .