جستجو در پورتال

اخبار/ در فرايند هدفمند كردن يارانه ها حقوق مردم چه مي شود؟
بر اساس اين گزارش، دولت اما موظف است وقتي در صدد است قيمت بنزين را به قيمت بين المللي برساند، سيستم حمل و نقل عمومي را نيز به استانداردهاي بين المللي برساند و البته اين لزوما به معناي افزايش ناوگان نيست،
 • شهروندان قرار نمي گيرد و شهروندان نمي دانند پولي را كه پرداخت مي كنند، در كجا هزينه مي شود. اين موارد هم در واقع نوعي از حقوق شهروندان براي دسترسي به اطلاعات آزاد است كه هم اكنون در اختيار آنان گذاشته نمي شود. از سويي، ديده مي شود در برخي موارد، در آگهي استخدام نهادهاي دولتي، تعدادي براي استخدام اعلام مي شود، ولي در پايان هيچ كس متوجه نمي شود كه چه تعداد استخدام شدند، چه تعداد استخدام نشدند، كارنامه علمي افراد كجاست، هر كس در چه مرحله اي از آزمون پذيرفته نشده است و...؟! يا علاوه بر اين، مردم ا
 • م نشدند، كارنامه علمي افراد كجاست، هر كس در چه مرحله اي از آزمون پذيرفته نشده است و...؟! يا علاوه بر اين، مردم اصولا نمي دانند در ازاي هزينه هايي كه با عنوان آبونمان، ماليات و... مي پردازند، بايد چه خدماتي را دريافت كنند؟ براي همين، هنوز پس از گذشت سال ها مردم از حقوق اوليه شان بي خبر هستند. بنابراين، طبيعي است كه هر رسانه بر پايه سياست هاي خود هم در گزينش خبر و هم در جهت دهي به اخبار، فعالانه وارد كار مي شود. حال اين رسانه ها به دليل احاطه نداشتن بر همه اطلاعات دروني ايران، براي تكميل تحليل
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات نحوه استخدام در دستگاه‌هاي دولتي ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به استناد ماده 20 دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، شيوه نامه برگزاري امتحانات و مسابقات استخدامي را ابلاغ كرد.
 • اي استاني دستگاه هاي اجرايي توسط معاونت پشتيباني و توسعه منابع انساني استانداري ها انجام خواهد شد . مراحل اجرايي امتحان يا مسابقه استخدامي در اين بخشنامه در 21 بند تشريح شده است كه پنج بخش نخست آن شامل، تكميل برگ تعيين مشخصات شغل و تنظيم پيش نويست آگهي استخدامي و ارسال آن به معاونت توسعه مديريت براي اخذ تاييديه براساس نمونه ارائه شده، ارسال تصوير پيش نويس آگهي استخدامي تاييد شده به بنياد شهيد و امور ايثارگران براي معرفي فرزندان شاهد واجد شرايط به دستگاه اجرايي، انتخاب فرزندان شاهد واجد شرايط د
 • براي معرفي فرزندان شاهد واجد شرايط به دستگاه اجرايي، انتخاب فرزندان شاهد واجد شرايط در حد سهميه تعيين شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنياد شهيد و امور ايثارگران، انتشار آگهي استخدام و تشكيل كميته اي به منظور نظارت بر اجراي دقيق مراحل امتحان يا مسابقه استخدامي در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي خواهد بود. بر اساس اين بخشنامه، براي برگزاري امتحان يا مسابقه استخدامي كميته اي با عضويت معاون ثابت دستگاه اجرايي به عنوان رئيس كميته، مدير كل امور اداري يا مدير واحد مرتبط به عنوان دب
 • يا مسابقه استخدامي، پلمپ پاسخنامه ها و تحويل آن به نماينده حراست، بازگشايي و قرائت پاسخنامه ها و كليد ها به صورت الكترونيكي در حضور نماينده حراست هر دستگاه، تصحيح، بررسي و استخراج نتايج امتحان يا مسابقه استخدامي با رعايت ضوابط و اولويت هاي قانوني، ارسال نتايج كل داوطلبان حاضر به همراه فهرست پذيرفته شدگان 5/1 يا 3 برابر حسب مورد در لوح فشرده براي تاييد معاونت توسعه مديريت در محيط بانك اطلاعاتي اكسس و اعلام نتايج تاييد شده در سامانه امتحان يا مسابقه استخدامي و دعوت از پذيرفته شدگان براي مصاحبه تخص
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام.چگونه ميتوانم در قرارگاه خاتم استخدام شوم؟
سلام.چگونه ميتوانم در قرارگاه خاتم استخدام شوم؟
 • ه سايت قرارگاه مراجعه نماييد تا اگر نوع تحصيلات و سوابق كاري و معدل و...... شما را نياز داشتند رزومه و درخواستتان را ارسال يا در سايت ثبت نام فرماييد . بديهي است اين قرارگاه نيز مانند سا ير سازمانها سعي دارد بهترينها را جذب نمايد و چندي پيش نيز اگهي استخدامي از قرارگاه درخصوص جذب نخبگان وممتازين را مشاهده كردم . اميدوارم بزودي به خواسته خود برسيد و  موفق باشيد
قوانين و مقررات/ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1392 بنا به پيشنهاد شماره 20860 مورخ 16/4/1392 معاونت برنامه ريزي رييس جمهور و به استناد اصل يكصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
 • تصاص دهد. 15-خزانه داري كل كشور موظف است براي ابلاغ و تخصيص اعتبار رديف هاي(75-530000)، (76-530000)،(77-530000) و(96-530000)،اطلاعات مربوط به موضوع ماده(23)قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي- مصوب 1389- را با هماهنگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي) به تفكيك استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نمايد. 16-در اجراي بند(10)قانون، وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را براي تحقق اهداف و برنامه هاي خدمات عمو
 • ليت هاي مربوط به هر يك از بـرنامه هاي اجـرايي منـدرج در پيـوست شمـاره(4) قانون بـه همراه اهداف كمي ذيربط در موافقت نامه هاي متبادله مي باشد و در صورت عدم رعايت موارد ياد شده مبادله موافقتنامه انجام نمي شود. 19-پاداش موضوع ماده(50)قانون برنامه براي سال1392،حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرايي تعيين مي گردد. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و كاركنان شركت هاي دولتي، بانك ها و بيمه هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراه
 • اب و ذهاب كارمنداني كه از سرويس سازماني استفاده نمي نمايند،در تهران ماهانه حداكثر هشتصد هزار (800،000)ريال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعيت و بالاتر ماهانه حداكثر پانصد و سي هزار(530،000) ريال، مهد كودك براي زنان كارمند به ازاي هر فرزند زير شش سال ماهانه حداكثر ششصد و سي هزار (630،000)ريال قابل پرداخت است. 21-فوق العاده مأموريت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه كه به عنوان مأمور براي انجام وظيفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام مي شوند و ن
اخبار/ ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
هيات وزيران به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور را تصويب كرد.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه 93، استخدام معلمان حق‌التدريس و خريد خودروي خارجي توسط دولت ممنوع و استخدام كارمند دولتي با مجوز معاونت توسعه انساني مجاز شد و هزينه‌هاي اياب و ذهاب، تغذيه، مهد كودك و تلفن همراه كارمندان اعلام شده است.
 • (اعم از دستگاه‌هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام) با رعايت قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب 1386- و با مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تأييد معاونت امكان‌پذير است. ماده 13- پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي موظف است براي ابلاغ و تخصيص رديف‌هاي (71-530000)، (72-530000)، (73-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب 1389- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل
 • (73-530000)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي -مصوب 1389- را با تأييد خزانه‌داري كل كشور به تفكيك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نمايد. ماده 14 - پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه براي سال 1393 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصيص يافته دستگاه اجرايي تعيين مي‌شود. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هيئت مديره هيئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركتهاي
 • بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق سازوكارهاي داخلي قوه مجريه، موضوع تصويب‌نامه شماره 212767/ت 37550ك مورخ 1386/12/27 حل و فصل مي‌شود. ماده 21 - فهرست سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3-107000) قانون، با عنوان سهميه حق معضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات پرداخت مي‌شود، تا پايان مرداد 1393 به پيشنها كميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجام
قوانين و مقررات/ مقررات عمومي
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • اين ماده ظرف يكسال از تاريخ صدور رأي هيأت مزبور، ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. ماده 158- سازمان امور مالياتي كشور مي تواند درمورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً ودر نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي مؤديان مزبور را كه بموقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطورنمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد. ماده 159- وجو
 • ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود. ماده 163- سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب پرداخت نمايند و درصورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد. ماده 164- سازمان امور مالياتي كشور مكلف
 • زمان امور مالياتي كشور مي تواند درصورتيكه بمنظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرمهايي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر ديماه هرسال در يكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود ودرمورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات من
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ زدودن ‌هاله‌ راهنما
وقتي از واژه راهنمايي ياد مي‌كنيم، ذهن مان به سمت مدير با تجربه‌اي مي‌رود كه در حال پند دادن به يك جوان كم تجربه است. يك رهبر ارشد، به كارمندان خود اندرز مي‌دهد كه چگونه راه خود را از مسير پر پيچ و خم دنياي كار بيابند و براي پيشرفت به چه چيزهايي نياز دارند، اما مفهوم واژه راهنمايي‌، طي دهه‌هاي اخير بسيار تغيير كرده است.
 • دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1390-06-13 نويسنده: مترجم: رويا مرسلي چكيده: وقتي از واژه راهنمايي ياد مي‌كنيم، ذهن مان به سمت مدير با تجربه‌اي مي‌رود كه در حال پند دادن به يك جوان كم تجربه است. يك رهبر ارشد، به كارمندان خود اندرز مي‌دهد كه چگونه راه خود را از مسير پر پيچ و خم دنياي كار بيابند و براي پيشرفت به چه چيزهايي نياز دارند، اما م
 • ابند و براي پيشرفت به چه چيزهايي نياز دارند، اما مفهوم واژه راهنمايي‌، طي دهه‌هاي اخير بسيار تغيير كرده است. زدودن ‌هاله‌ راهنما همان طور كه امروزه مفهوم موفقيت به آن صورت خطي، آن گونه كه در قديم طي 50 سال در يك شركت خاص و در يك صنعت خاص به آن دست مي‌يافتند، منسوخ شده است؛ دريافت بهترين و ناب‌ترين ايده‌ها و مشاوره‌ها از يك فرد با فراست و با سابقه نيز ديگر يك مفهوم قديمي‌و كهنه است. البته نمي‌توانيم بگوييم كه روابط مريد
 • مي‌و كهنه است. البته نمي‌توانيم بگوييم كه روابط مريد و مرادي الزاما مربوط به زمان گذشته و محكوم به فنا است، اما مي‌توانيم بگوييم كه اين مفهوم، امروزه ديگر تعيين كننده نيست. در دنياي امروز، راه‌هاي بسيار زيادي جهت دريافت اطلاعات و راهنمايي‌هاي لازم وجود دارد. متخصصان چه مي‌گويند هرچند مفهوم راهنمايي تغيير كرده است، اما نياز به مشاوره حرفه‌اي همچنان پابرجا است. واقعيت اين است كه چون كسب‌و‌كارها در دنياي امروز پيچ و خم‌هاي بيشماري را پشت سر مي&zwn
مشاوره/ با سلام ضمن تشكر از پاسخگويي دلسوزانه شما مشاورين محترم پرسش من اين است با توجه به استعداد و علاقه اي كه در زمينه مجري گري از زمان كودكي تا كنون داشته ام اما متاسفانه موفق به اين كار نشده ام نميدانم چرا هيچ وقت ازمونهاي مجري گري و تستهاي مربوط به آن اطلاع رساني نميشود و من از زمان آن مطلع نميشوم به نظر شما چطور ميشود آگاه شد و راههاي موفقيت در اين زمينه چيست قبلا از مساعدت جنابعالي سپساگزاري مينمايم با احترام - يوسفي
با سلام ضمن تشكر از پاسخگويي دلسوزانه شما مشاورين محترم پرسش من اين است با توجه به استعداد و علاقه اي كه در زمينه مجري گري از زمان كودكي تا كنون داشته ام اما متاسفانه موفق به اين كار نشده ام نميدانم چرا هيچ وقت ازمونهاي مجري گري و تستهاي مربوط به آن اطلاع رساني نميشود و من از زمان آن مطلع نميشوم به نظر شما چطور ميشود آگاه شد و راههاي موفقيت در اين زمينه چيست قبلا از مساعدت جنابعالي سپساگزاري مينمايم با احترام - يوسفي
 • يشود و من از زمان آن مطلع نميشوم به نظر شما چطور ميشود آگاه شد و راههاي موفقيت در اين زمينه چيست قبلا از مساعدت جنابعالي سپساگزاري مينمايم با احترام - يوسفي  ؟ با سلام همانطوري كه عرض كرديد آگهي استخدام مجري خيلي كمتر نسبت به ساير آگهي هاي استخدامي اطلاع رساني مي شود. البته به اين معنا نيست كه اصلاً اطلاع رساني نمي شود.شما مي توانيد جهت اطلاع از آگهي استخدامي مجرگري و يا ساير رشته ها بطور مرتب روزنامه هاي مختلف ازجمله بازاركار را مطالعه
اخبار/ ارز تك نرخي شد
تك نرخي شدن ارز، تعيين نرخ دلار در بودجه، معافيت مالياتي حقوق زير 833 هزار تومان، تداوم واريز يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني در سال 92، واگذاري سهام باشگاه‌هاي پرسپوليس و استقلال و ... بخشي از مهمترين مصوبات مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه 92 است.
 • ودجه سقف معافيت مالياتي را به 100 ميليون ريال در سال افزايش دادند. بر اين اساس حقوق ماهانه كارمندان و كارگران زير 830 هزار تومان از پرداخت ماليات معاف شد. *نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مصوب كردند كه در صورت پرداخت قبوض جريمه‌هاي راهنمايي تا پايان سال 90، جريمه ديركرد آنها بخشيده خواهد شد. بر‌اين اساس مقرر شد حداكثر شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد نا
 • مه ديركرد آنها بخشيده خواهد شد. بر‌اين اساس مقرر شد حداكثر شش ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 90 بخشيده مي‌شود. *نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي مصوب كردند كه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده معادن سنگ آهن موظفند سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري را پرداخت كنند. بر اين اساس حداقل 20 درصد از درآمد
 • ده معدن شود. *نمايندگان مجلس در جريان رسيدگي به جزييات به لايحه بودجه مصوب كردند كه صد ميليارد تومان از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي صرف توسعه سواحل جنوب و شمال شود. *مجلس در مصوبه‌اي درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها را در سال 92 ، 50 هزار ميليارد تومان تعيين كردند كه بر اين اساس قيمت حامل‌هاي انرژي 38 درصد افزايش مي‌يابد. به گزارش ايسنا، پيش از اين دولت در لايحه بودجه پيشنهادي خود درآمد هدفمندي يارانه‌ها را 120 هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده بود
اطلاعات پورتال/ تعرفه درج آگهي در رازنامه
تعرفه درج آگهي در رازنامه در سال 1389
 • تعرفه درج آگهي در رازنامه   تبليغ در رازنامه براي چه كساني مناسب است؟ در ابتداي سخن سوال اينست كه رازنامه براي چه كساني مي تواند موثرو تاثير گذار در ارائه ونمايش به عنوان تبليغ باشد?در ادامه چند پاسخ براي آرامش خاطر شما توسط رازنامه ارائه شده است كه قطعا تمامي پاسخ هاي ممكن نيست و شما نيز مي توانيد در تكميل آن مشاركت داشته باشيد.بنابراين در پاسخ به اين سوال كه چه كساني تبليغ در رازنامه را توجيه پذير مي دانند مي توان گفت: 1- اشخاص حقيقي ويا حقوقي كه
 • نوط به پرداخت مبلغ مربوطه است. هزينه آگهي براي نمايش، رزرو يا تمديد، در هر زمان بر اساس قيمتهاي اعلام شده در سايت محاسبه مي شود و نرخهاي پيشين اعتبار نخواهند داشت. در صورتي كه محل آگهي مورد نظر آزاد باشد، مهلت ارسال بنر آگهي و شروع نمايش حداكثر 2 روز پس از پرداخت است. در صورت عدم ارسال بنر و شروع نمايش در اين مدت، تاريخ شروع نمايش از روز سوم محاسبه خواهد شد. نمايش آگهي با محتوايي به غير از موضوع آگهي يا حاوي متن يا تصاوير غيراخلاقي يا مغاي
 • غيراخلاقي يا مغاير با شئونات اسلامي، مجاز نميباشد. رازنامه تعهد مينمايد معادل تعداد روزهايي را كه سايت به صورت احتمالي از دسترس خارج مي شود را به مدت زمان نمايش اضافه نمايد. رازنامه در تغيير تعداد و اندازه ديگر آگهي ها (به جز آگهي هاي در حال نمايش) مختار است. در حال حاضر اولويت نمايش در سايت از بالا به پايين بر اساس اولويت ارسال آگهي نمايش داده مي شود .   تعرفه درج آگهي: نوع آگهيهدفمند كردن يارانه, حقوق مردم , نحوه استخدام, استخدام دستگاه‌هاي دولتي, مسابقات استخدامي, سلام.چگونه ميتوانم در قرارگاه خاتم استخدام شوم؟, ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1392 كل كشور, ابلاغ ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393, سال مالياتي, قطعي شدن اظهارنامه مالياتي, رسيدگي مالياتي, تسليم اظهارنامه, هيأت حل‌اختلاف مالياتي, مشمولان ماليات, ابلاغ ماليات قطعي, فرمهاي مالياتي, كارت اقتصادي, شماره اقتصادي, زدودن ‌هاله‌ راهنما, ارز تك نرخي شد, تعرفه درج آگهي در رازنامه, آگهي, رازنامه, آگهي در رازنامه, تعرفه آگهي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .