جستجو در پورتال

آزمونهای استخدامی شهرستان سیرجان

توضیحات کاربران بر روی محتوا/ توضیحات کاربر


سلام.چرا فرم استخدامی و شرایط مورد نیاز برای استخدامی شهرداری شهرستان مرند موجور ن
  • نظرات و پیشنهادات توضیحات کاربر سلام.چرا فرم استخدامی و شرایط مورد نیاز برای استخدامی شهرداری شهرستان مرند موجور نیست ؟ ثبت کننده: وحید جلیل زاده تاریخ ثبت: 1390/06/16

مشخصات کاربر/ پوشینه سیرجان


پوشینه سیرجان
  • پوشینه سیرجان

مشخصات کاربر/ آرش سیرجان (سهامی خاص)


آرش سیرجان (سهامی خاص)
  • آرش سیرجان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ رنگدانه سیرجان (سهامی خاص)


رنگدانه سیرجان (سهامی خاص)
  • رنگدانه سیرجان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ مروارید سیرجان (سهامی خاص)


مروارید سیرجان (سهامی خاص)
  • مروارید سیرجان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ پلی اتیلن تک سیرجان (سهامی خاص)


پلی اتیلن تک سیرجان (سهامی خاص)
  • پلی اتیلن تک سیرجان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ منطقه ویژه اقتصادی سیرجان


منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
  • منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

مشاوره/ سلام پس چرا من هر بار که به شهرداری سر میزنم اصلا هیچ خبری از استخدامی نیست و به من می گویند استخدامی نداریم؟


سلام پس چرا من هر بار که به شهرداری سر میزنم اصلا هیچ خبری از استخدامی نیست و به من می گویند استخدامی نداریم؟
  • پرسش و پاسخ سلام پس چرا من هر بار که به شهرداری سر میزنم اصلا هیچ خبری از استخدامی نیست و به من می گویند استخدامی نداریم؟   ؟

مشخصات کاربر/ مهندسی و تولیدی سردار سیرجان (سهامی خاص)


مهندسی و تولیدی سردار سیرجان (سهامی خاص)
  • مهندسی و تولیدی سردار سیرجان (سهامی خاص)

مشخصات کاربر/ مجتمع صنایع لاستیک سیرجان (سهامی خاص)


  • مجتمع صنایع لاستیک سیرجان (سهامی خاص)
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1