جستجو در پورتال

اخبار/ خطر بازگشت نظام چند نرخي ارز
در حالي كه قيمت دلار آمريكا طي4 روز گذشته با افزايش مواجه بوده، معاون اول رييس‌جمهور از تزريق كافي ارز به بازار از امروز (پنج‌شنبه) خبر داده است.
 • ويژه در شرايط فعلي داشته باشد. وي اظهار داشت با وجود اينكه تثبيت نرخ ارز طي ساليان به رقابت هاي صادراتي كشور آسيب زده است، اصلاح نرخ ارز را اجتناب ناپذير دانست و تصريح كرد: اصلاح نرخ ارز با توجه به عزم دولت براي اجرايي كردن طرح هدفمندي يارانه ها و آزادسازي تدريجي قيمت ها راه حلي قطعي است؛ اما زمان و چگونگي سرعت آن با انتخاب دولت است. وي افزود: كنترل قيمت ارز و طلا از جمله ابزارهاي سياست هاي پولي بانك مركزي است كه با توجه به رشد قيمت دلار در بازار ،به نظر مي رسد بانك مركزي در روز هاي آينده به ت
 • ه با توجه به رشد قيمت دلار در بازار ،به نظر مي رسد بانك مركزي در روز هاي آينده به تزريق بيشتر دلار به بازار در تعديل قيمت مداخله كند. افزايش قيمت ارز الزامي است يك كارشناس و تحليل گر بازار هاي مالي نيز در تشريح افزايش قيمت ارز در كشور گفت:با آزاد سازي قيمت ها و گران شدن تدريجي قيمت حامل هاي انرژي، چاره اي جز افزايش قيمت ارز وجود ندارد؛ اگرچه تدريجي بودن آن به اراده دولت و بانك مركزي است. محمد مساح گران شدن اخير دلار آمريكا در بازار تهران و عبور آن از مرز 1200 تومان را داراي پتانسيلي براي افزا
 • نها باعث رشد ناخواسته و خارج از كنترل بانك مركزي قيمت دلار و يورو شده است. يكي از اين دلايل، اقدام كشور امارات در نپذيرفتن ال سي درهم است كه باعث ناتواني صرافان در تبديل دلار شده است. علت بعدي گشايش حساب ارزي براي مردم از سوي يك بانك و تشويق مردم به سپرده گذاري ارزي در آن و به دست آوردن «سود معتنابه» است. در اين حالت مردم به يكباره اقدام به خريد دلار و سپردن آن در حساب هاي آن بانك كرده اند. شرايط رواني كشور در آستانه هدفمندي يارانه ها و تبديل پس اندازهاي ريالي به دلار و يورو براي در
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلا م: ميخواستم در مورداصطلاحات تحويل موقت تحويل دايم و صورت وضعيت قطعي و ترتيب مراحل آن توضيحاتي بفرماييد وهمچنين سپرده حسن انجام كار پيمانكارچه موقع آزاد ميگردد (بعداز كدام يك از 3مرحله بالا)وضمانتنامه حسن انجام تعهدات پيمانكارچه موقع آزاد ميشود؟ باتشكراز لطف شما.
 • پرسش و پاسخ با سلا م: ميخواستم در مورداصطلاحات تحويل موقت تحويل دايم و صورت وضعيت قطعي و ترتيب مراحل آن توضيحاتي بفرماييد وهمچنين سپرده حسن انجام كار پيمانكارچه موقع آزاد ميگردد (بعداز كدام يك از 3مرحله بالا)وضمانتنامه حسن انجام تعهدات پيمانكارچه موقع آزاد ميشود؟ باتشكراز لطف شما. ؟ با سلام پيمانكار پس از آنكه حداقل 97 درصد از عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسناد و مدارك منضم به پيمان انجام داد د
 • هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد كوتاهي كند كارفرما حق دارد آنها را خود به تنهايي يا به هر ترتيب كه مقتضي بداند رفع كند و هزينه آنرا از محل نصف سپرده حسن انجام كار كه پيمانكار نزد او دارد برداشت مراحل و عمليات حسابداري در اين مرحله مي تواند شامل آزادسازي نيمي ديگر از سپرده حسن انجام كار پيمانكار باشد . 23/10/88
مشاوره/ جناب آقاي مهندس آمري نيا با سلام پروژه اي خاتمه يافته است .جلسه تحويل برگزار گرديده و بخشي از كار تحويل قطعي و بخش ديگر تحويل موقت گرديده است، و ما درخواست آزاد سازي تصمين انجام تعهدات پس از جلسه شده ايم ،،اماكار فرما منوط به ارايه صورت وصعيت قطعي نموده آزاد سازي تضمين را..لطفا راهنمايي بفرماييد آيا ارتباطي به صورت وضعيت دارد?
جناب آقاي مهندس آمري نيا با سلام پروژه اي خاتمه يافته است .جلسه تحويل برگزار گرديده و بخشي از كار تحويل قطعي و بخش ديگر تحويل موقت گرديده است، و ما درخواست آزاد سازي تصمين انجام تعهدات پس از جلسه شده ايم ،،اماكار فرما منوط به ارايه صورت وصعيت قطعي نموده آزاد سازي تضمين را..لطفا راهنمايي بفرماييد آيا ارتباطي به صورت وضعيت دارد?
 • پرسش و پاسخ جناب آقاي مهندس آمري نيا با سلام پروژه اي خاتمه يافته است .جلسه تحويل برگزار گرديده و بخشي از كار تحويل قطعي و بخش ديگر تحويل موقت گرديده است، و ما درخواست آزاد سازي تصمين انجام تعهدات پس از جلسه شده ايم ،،اماكار فرما منوط به ارايه صورت وصعيت قطعي نموده آزاد سازي تضمين را..لطفا راهنمايي بفرماييد آيا ارتباطي به صورت وضعيت دارد?  ؟ براي هر قسمت از كاركه تحويل موقت و يا قطعي گرديده است ب
 • وصعيت قطعي نموده آزاد سازي تضمين را..لطفا راهنمايي بفرماييد آيا ارتباطي به صورت وضعيت دارد?  ؟ براي هر قسمت از كاركه تحويل موقت و يا قطعي گرديده است به تناسب آن بخش از كار، درخواست آزاد سازي تضامين بر اساس شرايط حاكم بر روند اتمام پروژه به كارفرما ارايه مي گردد. لكن تضمين حسن انجام تعهدات يك ماه پس از تحويل موقت آزاد ميگردد مشروط به اينكه پيمانكار بدهكار نباشد و يا اينكه ميزان بدهي آن (پيمانكار)كمتر از نصف سپرده حسن انجام كارباشد .ب
 • س شرايط حاكم بر روند اتمام پروژه به كارفرما ارايه مي گردد. لكن تضمين حسن انجام تعهدات يك ماه پس از تحويل موقت آزاد ميگردد مشروط به اينكه پيمانكار بدهكار نباشد و يا اينكه ميزان بدهي آن (پيمانكار)كمتر از نصف سپرده حسن انجام كارباشد .بديهي است ميزان بدهكاري و يا بستانكاري پيمانكار وقتي معين ميشود كه صورت وضعيت تهيه گردد.واين همان آخرين صورت وضعيت موقت است كه بايستي يك ماه پس از تحويل موقت تهيه شود. با تشكر آمري نيا
مشاوره/ با سلام و احترام آيا براي آزاد سازي 10درصد سپرده حسن انجام كار بايد اقدام به دريافت مفاصا حساب از سازمان بيمه گردد يا اينكه از كارفرما تقاضاي عودت آن را داشته باشيم از مساعدت شما كمال تشكر را دارم
 • پرسش و پاسخ با سلام و احترام آيا براي آزاد سازي 10درصد سپرده حسن انجام كار بايد اقدام به دريافت مفاصا حساب از سازمان بيمه گردد يا اينكه از كارفرما تقاضاي عودت آن را داشته باشيم از مساعدت شما كمال تشكر را دارم  ؟ با سلام 50% حسن انجام كار طبق شرايط عمومي پيمان در تحويل موقت و مابقي در تحويل قطعي كار آزاد مي شود.بديهي است در مورد 50% اول كارفرما مي تواند اغماض كند وآن را آزاد كند اما در خصوص مابقي رقم از شما
مقالات/ ***ديكتاتوري شبه دولتي ها چگونه شكل مي گيرد؟ ****
انحصارات دولتي در حال شكستن است. دولت به فروش شركت هاي دولتي محتاج است.اما شركت هاي دولتي خريدار ندارد.
 • شبه دولتي ها كه ظاهر خصوصي دارند و عليرغم قدرت و مكنت، رفتار مدني از خود بروز مي دهند ، وزن و تناسب قدرت در كشور به هم مي ريزد.بدون شك اقتصاد خاكستري "آناتومي قدرت" را دچار بي شكلي مي كند. بوركرات هاي نيمه دولتي با پشتوانه نسخه هاي نئوليبرال در آزاد سازي اقتصادي ،نقش تعيين كننده در قدرت و سياست خواهند شد. ديكتاتورها و گروگان گيري دولت مهمترين ويژگي اقتصاد خاكستري كه با فربه شدن شبه دولتي ها در حال شكل گيري است ، عدم شفافيت و كدري است. حتي دولتي كه امروز سرخوش از واگذاري و درآمد
 • رسد.مجموعه اي از مديران نفتي اصولگرا با همكاري مافياي نفتي اخراج شده به دنبال هولدينگ پتروشيمي هستند. تركيب مناسبات قدرت در شبه دولتي ها به هم مي ريزد.مناسبات قدرت در شبه دولتي ها را بايد در رفتار شناسي اسب تركمني ديد .هم توبره و هم آخور.در خصوصي سازي شبه دولتي طبقه اي شكل مي گيرد كه نفع او در حفظ شرايط موجود است.طبيعي است كه از هر تفكر، جريان، شخصيت و جناحي كه حامي وضع موجود باشد حمايت مي كند ."دولت سازگار" به طريق اولي مورد حمايت است.از سويي دولت نيز از اين تعامل منتفع مي شود .اين بازي برد
 • ي و تسبيح رانت بخش خصوصي متقاضي مخابرات در آخرين ثانيه هاي واگذاري با يك نامه مهر و موم دار از صحنه رقابت حذف مي شود. "مخابرات حساس است نمي توان به هر كسي واگذار كرد."اين جمله كشتي گير دولت است.مرد اقتصادي دولت كه اجراي ليبراليسم اقتصادي به او سپرده شده است با همين جمله زير يك خم منتقدان مي رود. در ديكتاتوري شبه دولتي ها ،رانت و لابي گري شكل جديدي به خود مي گيرد. "لابي هاي ارزشي و ايدئولوژيك" با نام هاي مختلف دفاع از مستضعفان و ايجاد امنيت و حمايت از بازنشستگان افزايش مي يابد. نك
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها(تصويب نامه شماره: 210678/196514/2/63 )
آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها(تصويب نامه شماره: 210678/196514/2/63 )
 • بازار فعال برابر قيمت تابلوي بورس در زمان معامله سهام است. حداقل قيمت پايه در مورد سهام داراي بازار فعال كه به شكل بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار عرضه مي شود، قيمت تابلوي بورس در زمان معامله است. هيأت واگذاري مي تواند به استناد گزارش سازمان خصوصي سازي مبلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدين ترتيب قيمت جديد پايه را مشخص نمايد. ب – روش سود آوري: در اين روش، قيمت سهام از حاصل تقسيم ميانگين موزون سود تعديل شده قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري (بر اساس صورت هاي مالي حسا
 • بوط به اين گونه سرمايه گذاري ها نيز به عنوان عامل تعديل كننده، از سود شركت كسر مي شود. 7-2- سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار به قيمت سهام افزوده مي شود.سود مربوط به اين گونه سرمايه گذاري ها، از سود شركت كسر مي شود. 8-2- مبلغ مانده موجودي نقد، سپرده هاي سرمايه گذاري، اوراق مشاركت و ساير اموال و حقوق مالي مشابه كه در سال قبل از سال قيمت گذاري از افزايش سرمايه و از محل آورده نقدي صاحبان سهام ايجاد شده اند و بر فرآيند سودآوري شركت در سال مزبور اثر گذاشته اند و مبلغ اين اثر آشكارا قابل اندازه
 • زان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت در واگذاري به روش هاي اجاره و پيمان مديريت مربوط به حق بهره برداري و مديريت بنگاه ها در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان خصوصي سازي پيشنهاد و به تصويب هيات واگذاري مي رسد. ماده 7 – نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است. سيد شمس الدين حسيني
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ آئين‌نامه اجرائي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ شماره: 210678/196514/2/63
تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياست‌‌هاي كلي اصل «44» قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ هيأت واگذاري
 • بازار فعال برابر قيمت تابلوي بورس در زمان معامله سهام است. حداقل قيمت پايه در مورد سهام داراي بازار فعال كه به شكل بلوكي از طريق بورس اوراق بهادار عرضه مي شود، قيمت تابلوي بورس در زمان معامله است. هيأت واگذاري مي تواند به استناد گزارش سازمان خصوصي سازي مبلغي را به قيمت پايه بيافزايد و بدين ترتيب، قيمت جديد پايه را مشخص نمايد. ب ـ روش سود آوري: در اين روش، قيمت سهام از حاصل تقسيم كردن ميانگين موزون سود تعديل شده قبل از كسر ماليات تا سه سال آخر قبل از سال قيمت گذاري (بر اساس صورت هاي مالي حس
 • ود مربوط به اينگونه سرمايه گذاري ها نيز به عنوان عامل تعديل كننده، از سود شركت كسر مي شود. 7ـ2ـ سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار به قيمت سهام افزوده مي شود. سود مربوط به اينگونه سرمايه گذاري ها، از سود شركت كسر مي شود. 8ـ2ـ مبلغ مانده موجودي نقد، سپرده هاي سرمايه گذاري، اوراق مشاركت و ساير اموال و حقوق مالي مشابه كه در سال قبل از سال قيمت گذاري از افزايش سرمايه و از محل آورده نقدي صاحبان سهام ايجاد شده اند و بر فرآيند سودآوري شركت در سال مزبور اثر گذاشته اند و مبلغ اين اثر آشكارا قابل اندازه
 • ره ـ ميزان مال الاجاره و حق الزحمه پيمان مديريت در واگذاري به روش هاي اجاره و پيمان مديريت مربوط به حق بهره برداري و مديريت بنگاه ها در چارچوب دستورالعملي خواهد بود كه توسط سازمان خصوصي سازي پيشنهاد و به تصويب هيأت واگذاري مي رسد. ماده 7ـ نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است. سيدشمس الدين حسيني
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
متن كامل بسته‌ي سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 1390
 • قود اسلامي و بر اساس سودآوري، در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد آن توسط بانك مركزي تعيين و تسويه نمايند. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را به شوراي پول و اعتبار ارائه كند. تبصره 4- نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها در مناطق آزاد همانند سرزمين اصلي خواهد بود. تبصره 5- علاوه بر برخوردهاي انضباطي طبق مقررات مربوط، بانك مركزي مي‌تواند نسبت سپرده قانوني يك يا چند نوع سپرده موسسات اعتباري كه از نرخ سود علي‌الحساب اعلام شده براي سپرده‌هاي بانكي تخلف كنند را براي حداكثر يك سال
 • تند تضمين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را پس از موافقت بانك مركزي به عنون وثيقه براي اعطاي تسهيلات به شركت‌هاي دولتي به منظور خريد كالاهاي اساسي و يارانه‌اي و مباشرت در تنظيم بازار، مورد پذيرش قرار دهند. ماده 11 ـ در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي متولي بخش‌هاي اقتصادي مي‌توانند از طريق تخصيص وجوه اداره شده و تلفيق آن با منابع داخلي موسسات اعتباري در چارچوب قراردادهاي عامليت در جهت اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي مرتبط با تغيير فناوري توليد، اصلاح الگوي مصرف آب و انرژي، سرم
 • قبلي پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه خود را به اين صندوق انتقال دهد. موسسه مزبور در دوران انتقال نمي‌تواند مانده پس‌انداز قرض‌الحسنه را به غير از قرض‌الحسنه اختصاص دهد. افتتاح شعبه جديد به اين منظور ممنوع مي‌باشد. تبصره 2ـ در جهت ساماندهي به جوايز اعطايي به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، اعطاي اين جوايز براساس دستورالعملي خواهد بود كه ظرف دو ماه از ابلاغ اين مجموعه ضوابط از سوي بانك مركزي اعلام مي‌گردد. ماده 13 ـ با هدف تسهيل تامين مالي منابع مورد نياز موسسات اعتباري در كوتاه مدت، برقراري انضباط پولي مناسب د
قوانين و مقررات/ ‏‌قانون عمليات بانكي‎ ‎بدون‎ ‎ربا‎ ‎
‏‌قانون عمليات بانكي‎ ‎بدون‎ ‎ربا‎ ‎
 • نظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد كشور. 2 - فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياستها و برنامه‌هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي با ابزارهاي پولي و اعتباري. 3 - ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومي و قرض‌الحسنه از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين شرايط و امكانات كار و سرمايه‌گذاري به منظور اجراي بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسي. 4 - حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهيل مبادلات بازرگاني. 5 - تس
 • رداد مضاربه در اختيار مشتريان با اولويت دادن به تعاونيهاي قانوني قرار دهند. ‌تبصره - بانكها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصي نمي‌باشند. ‌ماده 10 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهيلات لازم در گسترش امر مسكن، با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، واحدهاي مسكوني‌ارزان قيمت به منظور فروش اقساطي و يا اجاره به شرط تمليك احداث نمايند. ‌تبصره - تملك زمين با رعايت قانون اراضي شهري جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع ماده 10 توسط بانكها بلامانع است. ‌ماده 11 - بانكها مي‌توانند، به منظور ايجاد تسهي
 • ت اقساطي و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها‌ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4 - تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي (‌مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد) و حق‌الوكاله بكارگيري‌سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه توسط بانكها دريافت مي‌شود. 5 - تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده "6" و تعيين ضوابط تبليغات براي بانكها در اين موارد. 6 - تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه‌گذاري، اجاره به شرط تمليك، معامل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پانزده اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش
از برخي نكات ساده و ابتدايي كه بگذريم، در نوشته‌هاي انگليسي‌زبان چيز زيادي درباره زندگي ژان باتيست سه يافت نمي‌شود.
 • ‌اي از طبقه متوسط و با پدر و مادري هوگونت(1) زاده شد و بيشتر سال‌هاي آغازين زندگي‌اش را در ژنو و لندن گذراند. در جواني به فرانسه باز‌گشت و به استخدام يك شركت بيمه عمر در‌آمد. او خيلي زود به يكي از اعضاي پر‌نفوذ گروهي از روشنفكراني كه جانانه از بازار آزاد هوا‌خواهي مي‌كردند، بدل شد.(2) سه در واقع نخستين سر‌دبير مجله La Décade Philosophique (دهه فلسفي) كه از سوي اين گروه منتشر مي‌شد، بود. پس از جنگ‌هاي ناپلئون، سه كرسي اقتصاد سياسي را در مدرسه هنر و فنون و بعد از آن در كولژ دو فرانس در اختيار داشت
 • نيا‌كان اقتصاد‌دانان جديد نئو‌كلاسيك، پوزيتيويست و باور‌مند به نظريه تعادل عمومي مي‌انگارد. منصفانه است كه ادعا كنيم اين بي‌توجهي به سه و نا‌سپاسي در قبال او دست‌كم تا اندازه‌اي در خود سه ريشه دارد. همه چيز به كنار؛ او آثار خود را آشكارا شرح و ساده‌سازي «ثروت ملل» آدام اسميت براي خوانندگان آن در اروپاي قاره‌اي بازمي‌نماياند. ظاهرا بسياري از اقتصاد‌دانان، اين گفته‌هاي سه را درباره او پذيرفته‌اند و هيچ زحمت بررسي‌هاي دقيق‌تر را به خود نداده‌اند. با خوانش مو‌‌شكافانه اثر اصلي سه، «رساله در اقتصاد
 • مي‌يابد.» از اين رو نرخ‌هاي مبادله ميان مسكوكات طلا و نقره بايد بتوانند همگام با دگرگوني در شرايط بازار تغيير يابند. سه ظاهرا از يك نظام فلزي «موازي» بسيار شبيه به آنچه موري روتبارد به دست داده، پشتيباني مي‌كند. سه در زمينه بانكداري ميان «بانك‌هاي سپرده» (سپرده‌پذير)(9) و «بانك‌هاي گردش پول»(10) تميز مي‌گذارد، اما هر دوي آنها را نهاد‌هايي مشروع مي‌داند.(11) بانك‌هاي سپرده‌پذير همچون انباري براي پول عمل مي‌كنند. همواره صد‌در‌صد ذخاير را نزد خود نگه مي‌دارند و با انتقال پول از حساب يك مشتري به ح
 • طبقه بندي اطلاعاتنظام چند نرخي ارز, نظام چند نرخي, ارز, خريد و فروش ارز , مديريت نرخ ارز , قيمت واقعي ارز , شبه دولتي ها در ايران, شبه دولتي ها, انحصار شبه دولتي, رانتي, نفتي , اقتصاد خاكستري, سياسيون, اقتصاد دانان, اقتصاددانان ليبرال, دولتي , اقتصاد, خصوصي, خاكستري, واگذار, اقتصادي, واگذاري, هزينه, ليبرال, نظارت , رانتي, بازار, انحصار, ايران, پاسخگو, پاسخگويي, شيوه قيمت گذاري بنگاه, 210678/196514/2/63 , استانداردهاي حسابداري, محاسبه ميانگين موزون, كارشناسان رسمي دادگستري, كارشناسان رسمي, واگذاري, سرمايه, دارايي, تعديل, بازار, قيمت كارشناسي , شيوه‌هاي قيمت‌گذاري, 210678/196514/2/63, قيمت‌گذاري, قيمت‌گذاري سهام, كارشناس قيمت‌گذاري, شركت سرمايه‌پذير, دارائي‌هاي ثابت, استانداردهاي حسابداري, علي‌الحساب اوراق, قانون عمليات بانكي بدون ربا, نظام پولي واعتباري, سپرده گذاري, قرض الحسنه, موازنه پرداختها, عمليات بانكي ارزي و ريالي, سياست پولي واعتباري, سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري, وام واعتبار بدون بهره, مشاركت مدني وحقوقي, مشاركت ومضاربه, معاملات اقساطي وبه شرط تمليك, پانزده اقتصاددان بزرگ مكتب اتريش


34 رديف در 4 صفحه
   << بعدي  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .