جستجو در پورتال

مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ‌شود تا حقوق موديان مالياتي حفظ گردد. ماده ‌87. اشخاص حقوقي مي‌توانند اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق كاركنان خود را مشروط بر آنكه همه ماهه ليست حقوق و ماليات متعلقه را در موعد مقرر قانوني به اداره امور مالياتي تسليم كرده باشند از ليست حقوق آخرين ماه سال مالي اشخاص كسر و تهاتر نمايند. در صورت هر گونه اشتباه محاسبه، اشخاص حقوقي يادشده مسوول پرداخت ماليات و جرايم متعلقه خواهند بود.به منظور حفظ حقوق مالياتي دولت و شفاف‌سازي فرآيند اخذ ماليات بر درآمد حقوق دريافتي از خارج اصلاح ذيل پيشنهاد
 • يادشده مسوول پرداخت ماليات و جرايم متعلقه خواهند بود.به منظور حفظ حقوق مالياتي دولت و شفاف‌سازي فرآيند اخذ ماليات بر درآمد حقوق دريافتي از خارج اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود: ماده ‌88- در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلف‌اند بر اساس جدول حقوق و مزايا طبق جدولي كه هر سه سال يكباردر دي‌ماه توسط سازمان امور مالياتي منتشر مي‌شود در ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خ
 • اشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده‌. (2) هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير است: (الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غيرنقدي (مزاياي غيرنقدي به قيمت تمام‌شده براي كارفرما). (ب‌) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غيرنقدي از قبيل خواروبار، بهره‌وري‌، پاداش‌، عيدي‌، اضافه‌كار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت‌. نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پرسش از حسابرسان
مخاطبان اين نوشته افرادي هستند كه در موسسات حسابرسي در سمت‌هاي حسابرس و كمك حسابرس كار مي‌كنند. در اينجا پرسش‌ها را مطرح مي‌كنم و در نوشته‌هاي بعدي، پاسخ و نظر قطعي خود را خواهم داد.
 • p;   پاسخ به اين پرسش در مقالات بعدي داده خواهد شد.شما حسابرس شركت آلفا هستيد و صورت‌هاي مالي آن را براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1388 حسابرسي مي‌كنيد. شركت آلفا براي بازخريد سنوات خدمت كاركنان در پايان هر سال، معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر براي هر سال خدمت آنان ذخيره محاسبه و در حساب‌ها منظور مي‌كند. شما در رسيدگي‌هاي خود متوجه شده ايد كه در چند سال گذشته، شركت به كاركناني كه همكاري خود را با شركت به نحوي خاتمه داده‌اند، حداقل يك و نيم ماه
 • نبار و كاردكس حسابداري مطابقت دهد.حسابرس شركت به انبار لوازم يدكي مراجعه كرده و از انبار دار شركت خواسته است كه از هر قفسه از قفسه‌هاي موجود در انبار لوازم يدكي، يك يا دو قلم را بنا به تشخيص حسابرس شمارش و تعداد آنها را با كارت‌هاي انبار و ليست لوازم يدكي انبار كه پرينت آن را از قسمت امور مالي شركت برده مطابقت داده است. حسابرس همچنين تعدادي از اقلام پرينت كامپيوتري كه از دفتر مركزي آورده، انتخاب كرده و از انبار دار خواسته است كه آنها را براي او شمارش كند و شمارش به عمل آمده را با تعداد
 • ها نيافته است.حال با توجه به اينكه كليه اقلام انبار لوازم يدكي شمارش نشده و تعدادي را كه حسابرس آنها را با كمك انبار‌دار شمارش كرده درصد قابل ملاحظه‌اي از كل موجودي انبار نيست و نظر به اينكه مبلغ موجودي لوازم يدكي در انبار كارخانه در پايان سال مالي قابل توجه است (چه نسبت به كل موجودي‌ها و چه نسبت به جمع دارايي‌هاي جاري)، حسابرس شركت آلفا در رابطه با موجودي لوازم يدكي انبار شركت آلفا آيا بايد بندي در گزارش خود درج كند؟ چه نوع بندي و آيا اين بند قبل از بند اظهار نظر حسابرس مي&z
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام و احترام كف و سقف ماليات وبيمه راتوضيح دهيد؟ رنج معافيت هاي مالياتي و حقوق و دستمزد روزانه چيست؟ به كدام يك از ستونهاي حقوق و دستمزد بيمه و ماليات و يا هر دو تعلق ميگيرد؟ با تشكر
 • ۱- حداقل دستمزد روزانه مبناي وصول حق بيمه بيمه شدگان مشمول قانون تامين اجتماعي (به استثناي رانندگان حمل و نقل عمومي بين شهري و فعاليت هاي داراي دستمزد مقطوع) در سال جاري مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ريال اعلام مي گردد. . ۲- ساير سطوح دستمزدي بر اساس آخرين دستمزد روزانه سال ۹۰ ، معادل ۷ درصد به علاوه رقم ثابت ۱۲،۰۹۳ ريال به شرح ذيل افزايش مي يابد. همچنين پرداخت حق بيمه آن گروه از بيمه شدگان اختياري كه مبناي پرداخت حق بيمه آنان در سال ۹۰ از رقم روزانه ۱۱۰،۱۰۰ريال   بيشترباشد همانند ساير
 • ل دستمزد روزانه كمتر نباشد.  . ۴- به هنگام محاسبه حق بيمه آن دسته از بيمه شدگان كه آخرين گزارش بازرسي انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۹۱دستمزد آنان بيش از حداقل دستمزد روزانه (۱۱۰،۱۰۰ ريال) درج گرديده است ، چنانچه درسال ۹۱ كارفرما ليست حق بيمه شدگان مذكور را ارسال نكند ويا در ليستهاي ارسالي ترك كار آنها را اعلام ننمايد ، بايد دستمزد آنها به شرح بند ۲ تعين و سپس مبناي محاسبه حق بيمه ماههايي كه ليست آن ارسال نشده قرار گيرد. . ۵- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قان
 • مفاد اين بخشنامه ، كليه مديران و مسئولين واحدهاي اجرايي و ستاد مرتبط و شركت مشاور مديريت و خدمات ماشيني تامين خواهد بود. . سعيد مرتضوي مديرعامل صندوق تامين اجتماعي   مواردي كه شامل بيمه ميشود ، اجزاي اصلي حقوق شامل پايه حقوق ، مسكن و بن و خواربار و حق جذب مي باشد و تنها حق اولاد شامل بيمه نمي باشد . مواردي كه شامل بيمه مي شود تمامي اجزاء حقوق به جز ماموريت و مبناي محاسبه براساس جدول مالياتي اداره دارايي مي باشد . لازم به ذكر مي باشد اگر شركتي بن و
قوانين و مقررات/ هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • 1380-11-27 تاريخ اعتبار از: 1380-11-27 تا: توضيحات: قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است – هزينه هاي قابل قبول و استهلاك ماده 147- هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مق
 • شاف معادن كه منجربه بهره برداري نشده باشد. 22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه. 23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي بازار به مانده حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول. 24- زيان حاصل از تسعير ارز براساس ليست متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي. 25- ضايعات متعارف توليد. 26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد. 27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سالهاي قبلي كه پرداخت يا ت
 • - هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است. به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جزو هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد. تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتيكه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسرنامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقرر
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام و عرض ادب من مدير يك موسسه زبان با حدود 20 كارمند هستم كه كارمندانم به طور متوسط 6 ساعت كاري در روز كار ميكنند. اغلب آنها داراي سمت منشي هستند كه امور ثبت نام شاگردها را انجام ميدهند. جسارتاً چند تا سوال داشتم 1- آيا پرداخت كمك هزينه حق خواربار و مسكن از سوي كارفرما به كارمندان ما كه جمعاً 100 هزار تومان در بخشنامه حداقل مزاياي كارگران در سال 93 قيد شده، اجباري است يا اختياري؟ 2- در قانون سال 93 حقوق كارگران حدود 609 هزار تومان ذكر شده. آيا كارمندان ما كه ساعت كاري كمتري از وزارت كار دارند هم بايد همين ميزان حقوق را دريافت كنند يا به تناسب حقوق آنها كمتر مي شود؟ 3- من نميدونم كه كارمندان ما كه ماهيانه و بر اساس جمع ساعت كاريشون در ماه حقوق ميگيرند و كارشونم خدماتي و مرتبط با ثبت نام شاگردهاي كلاس زبان هست، در تعريف قانون، كارمزدي تلقي ميشند يا مزد ساعتي يا كارمزد ساعتي؟ و اگر طبق تعريف قانون، كارمندان ما "مزد ساعتي" حساب ميشوند، آيا ماده 43 قانون كار كه ميگه: "كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست." شامل حال ما ميشود؟ يعني اينطور كه من استنباط كردم چون كارمندان ما، كارمزدي نيستند نبايد حقوق روزهاي تعطيل را دريافت كنند؟ چون در جاي ديگري از سايت وزارت كار اين سئوال پرسيده شده و اين جواب رو دادند: چنانچه روزهائي از ايام هفته با تعطيلات رسمي برخورد كند ساعات كار قانوني كارگران در آن هفته چه ميزان خواهد بود؟ چنانچه هر يك از روزهاي هفته كه معادل 6 روز كار با ساعت كار روزانه 7 ساعت و 20 دقيقه مي باشد با تعطيل يا تعطيلات رسمي مواجه گردد براي هر روز تعطيل رسمي، ساعت كار هفتگي كارگر 7 ساعت و 20 دقيقه كاهش پيدا مي كند كه در صورت انجام كار در اين ايام مشمول دريافت اضافه كاري قرار مي گيرد. من گيج شدم كه بالاخره تعطيلات رسمي بايد حقوقش رو بديم يا نيازي نيست؟! با سپاس از لطف شما
 • ساعتي يا كارمزد ساعتي؟ و اگر طبق تعريف قانون، كارمندان ما "مزد ساعتي" حساب ميشوند، آيا ماده 43 قانون كار كه ميگه: "كارگران كارمزد براي روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي و مرخصي استحقاق دريافت مزد را دارند و ماخذ محاسبه ميانگين كارمزد آنها در روزهاي كاركرد آخرين ماه كار آنهاست." شامل حال ما ميشود؟ يعني اينطور كه من استنباط كردم چون كارمندان ما، كارمزدي نيستند نبايد حقوق روزهاي تعطيل را دريافت كنند؟ چون در جاي ديگري از سايت وزارت كار اين سئوال پرسيده شده و اين جواب رو دادند: چنانچه روزهائي از ايام هف
 • ت انجام كار در اين ايام مشمول دريافت اضافه كاري قرار مي گيرد. من گيج شدم كه بالاخره تعطيلات رسمي بايد حقوقش رو بديم يا نيازي نيست؟! با سپاس از لطف شما   ؟ اگر كارمندي بيمه باشد يعني در ليست بيمه كامل 30 روز بيمه رد مي كنيد بايد حقوق كامل رو پرداخت كنيد و اين مزاياي 100 هزار تومان بايد پرداخت شود اگر اين كارمند بيمه كامل باشد و شما اين پرداخت رو كامل انجام ندين ميتونه بره اداره كار و شكايت كنه و حق و حقوقش رو كامل بگيره اگر
 • ان بايد پرداخت شود اگر اين كارمند بيمه كامل باشد و شما اين پرداخت رو كامل انجام ندين ميتونه بره اداره كار و شكايت كنه و حق و حقوقش رو كامل بگيره اگر كارمندي پارت تايم باشد بايد بيمه طبق روزهاي كاركزد برايش رد شود و طبق آن تعداد روزهاي كاركرد حقوق و مزايا تعلق مي گيرد پس روز تعطيل مشمول نخواهد شد  
مشاوره/ سلام و خسته نباشيد هر چقدر در سايت شما جايي براي عنوان كردن سوالم گشتم متوجه نشدم از كدوم قسمت سوالم را مطرح كنم اگه به سوالم جواب بديد واقعا ممنون مي شم من با قرارداد پيمانكاري كار مي كنم تير سال آينده قرارداد شركتي ام تمام ميشه از طرفي زمان زايمان من حدود تير يا مرداد سال ديگست حالا از نظر تمديد قرارداد يا مرخصي زايمان وضعيت من چطوره اگه قراردادم تمديد نشد مي تونم كاري كنم يا حقي به من تعلق مي گيره و بعد از مدت زايمان نگرانم با تمديد نشدن قرار داد كس ديگه اي رو بكار گيرند و كلا كارم را از دست بدم بيمه بيكاري به من تعلق مي گيره البته بعد از زايمان و آماده بودن من به كار و نبود كار با تشكر
 • مي دهد. 1- براي گرفتن پول مرخصي زايمان بايد بعد از گذشت 6ماه بري بيمه ، دستور پزشكت رو براي بستري + دفترچه بيمه ات+ شناسنامه ني ني و خودت رو هم ببري... همون روز بهت چكت رو ميدن...(اگر بعد از 6 ماه برگردي سر كار بايد 1ماه صبر كني تا شركت اسمت رو تو ليست وارد كنه تا بيمه بهت پول مرخصي ات را بده در غير اينصورت نيازي نيست صبر كني). 2-بيمه بيكاري به كسايي تعلق ميگيره كه غيرارادي بيكار شده باشن يعني: يا اخراج شده باشن و يا شركت قرارداد جديد منعقد نكرده باشه شما بايد يه نامه عدم نياز از شركت بگ
 • صي ات را بده در غير اينصورت نيازي نيست صبر كني). 2-بيمه بيكاري به كسايي تعلق ميگيره كه غيرارادي بيكار شده باشن يعني: يا اخراج شده باشن و يا شركت قرارداد جديد منعقد نكرده باشه شما بايد يه نامه عدم نياز از شركت بگيري + اخرين قراردادت كه مجموعش 1 سال بشه + كپي شناسنامه و كارت ملي و دفترچه بيمه ميري شعبه ي اداره كاري كه نزديك محل كارته... اونجا بهت يكسري برگه ميدن كه پر ميكني يكيش رو ميبري شركت كه تاييد ميكنن كه ديگه نميخوانت يكي ديگه اش رو هم ميبري بيمه كه بهت مفاصا بيمه ميده و بعد همه ي اين
 • دن كه پر ميكني يكيش رو ميبري شركت كه تاييد ميكنن كه ديگه نميخوانت يكي ديگه اش رو هم ميبري بيمه كه بهت مفاصا بيمه ميده و بعد همه ي اين جوابها رو ميبري اداره كار(من همه ي اين كار ها رو تو 2 روز انجام دادم) اداره كار بهت وقت ميده اصولش 1ماه اما اگه اخر سال بري 3ماه بعد بهت نوبت ميدن بعدش يه چند بار به بيمه و اداره كار در رفت و امدي تا مقرري ات صورت بگيره...
مقالات/ مزاياي بيكاري از جيب چه كسي پرداخت مي‌شود؟
آمريكايي‏ها موقع بيمه شدن انتخاب‏هاي زيادي دارند. آنها مي‏توانند آزادانه بيمه سلامتي، بيمه عمر، بيمه سرطان، بيمه دهان و دندان، بيمه از كار افتادگي، بيمه صاحبان املاك، بيمه كرايه‌نشينان، بيمه بسته‌هاي پستي و غيره را انتخاب كنند؛
 • وني خود؛ يعني 7000 دلار رسيد كه باعث افزايش نرخ ماليات بيكاري از 2/5 به 2/6 درصد شد. اين نرخ در واقع از تركيب يك نرخ پايه و يك اضافه مالياتي موقت 2/0 درصدي كه به وسيله كنگره در سال 1976 اضافه شد و از آن زمان تاكنون بارها تمديد شده به دست مي‏آيد. آخرين تمديد در سال 2008 در قانون اضطراري ثبات اقتصادي (لايحه نجات اقتصادي) صورت پذيرفت. هر پنجاه ايالت نيز ماليات بيكاري بر كارفرماها وضع كرده‏اند كه از حداقل 4/5 درصد تا بيش از 10 درصد متغير است. همچنين بيش از نيمي از ايالات پايه درآمدي مشمول م
 • پس انداز يا بسته‏هاي مجزا در يك بازار كارگري آزاد واقعي به وجود خواهند آمد. نرخ بيكاري روي ديگر سكه اخاذي بيكاري، نرخ بيكاري است. هنگامي كه مارك تواين گفت: «سه نوع دروغ داريم: دروغ، لاف و آمار»، بهتر بود، آمار دولتي را هم در پايان ليست دروغ ها قرار مي‏داد. همان گونه كه اقتصاد‏دان متوفي موري روتبارد گفت: «آمار، چشم و گوش بوروكرات‏ها، سياستمداران و اصلاح طلبان سوسياليست است.» تقريبا در آخر اولين هفته از هر ماه اداره آمار نيروي كار (BLS)، بخشي از وزارت كا
 • يفه دولت اين نيست كه بيمه بيكاري مقرر كند، براي كسي كه بيكار است آموزش‏هاي شغلي فراهم كند، به اين مساله بپردازد كه چه كسي شاغل است و چه كسي بيكار يا كاري براي بيكاري انجام دهد و همچنين اين وظيفه دولت نيست كه قوانيني براي حداقل و حداكثر دستمزدها، حقوق اضافه كاري، كار كودكان، مرخصي استعلاجي و خانوادگي، تبعيض در استخدام، مذاكرات دسته جمعي كارگران با كارفرما يا آزمايش مواد مخدر در سر كار وضع كند. آيا نيازي به اين هست كه اشاره كنم كه وزارت كار ايالات متحده بايد برانداخته شود؟ درباره نويسنده لور
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تراوش نبوغي ديگر از واحد برنامه‌ريزي مركزي
درست همان موقع كه نگراني كارفرماها از خرابكاري‌هاي اوباما در بازار كار داشت كم مي‌شد، در 14 دسامبر هيات ميانه نيروي كار ملي اعلام كرد كه طبق يك قانون جديد فدرال از كارفرماهاي خصوصي خواسته مي‌شود تا پوستر حمايت از اتحاديه گرايي را در محل كار خود نصب نمايند.
 • اق با زمان گذار جنرال موتورز از كارگران قديمي به جديد، منجر به آن شد كه اين كارخانه نتواند در بعد هزينه با رقباي خود رقابت كند. جيمز كويين، تحليل گر مالي وب‌سايت سرمايه‌گذاري و تحقيقاتي بازار سهام seekingalpha.com، اظهار مي‌كند كه: آخرين ضربه مهلك از سوي اتحاديه كارگران خودروساز در سال 1970 وارد شد. بعد از آن مديريت كم‌كم در مقابل تمام خواسته‌هاي اتحاديه تسليم شد. آنها مجبور شدند قول‌هاي زيادي از جمله مزاياي بازنشستگي، بيمه درماني مادام‌العمر، دستمزدهاي بالا
 • ي متحد شوند تا بودجه لازم براي جاده سازي بيشتر بشود. راستي «تغيير» كجاست؟ از كلاهبرداري‌ها، كوته‌نظري‌ها و سياست‌هاي خرد‌كننده استخوان مردم چه خبر؟ نقل قول يك آمريكايي معمولي كه به شرايط زندگي در اقتصاد كاپيتاليستي عادت كرده توقع دارد كه هر سال كسب‌وكارها تسهيلات جديدي را به بازار بفرستند. اگر اين فرد به گذشته خود نگاهي بيندازد مي‌فهمد كه بسياري از  ابزارهايي كه در جواني‌اش اختراع نشده بودند و بسياري از تجهيزاتي كه در آن زمان تنها در ا
 • ش اختراع نشده بودند و بسياري از تجهيزاتي كه در آن زمان تنها در اختيار اقليت كوچكي از جامعه بودند حالا در هر خانه اي وجود دارند. او كاملا مطمئن است كه اين روند در آينده هم ادامه خواهد داشت و آن را زندگي به سبك آمريكايي مي‌خواند، اما هرگز به اين مساله كه چه چيز اين پيشرفت مداوم در عرضه كالاها را ممكن كرده، به طور جدي فكر نمي‌كند. لودويگ فون ميزس منبع: سايت موسسه ميزس
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ درس‌هاي ساختاري علم اقتصاد (بحران 2008)
هنوز نمي‌دانيم كه آيا از بحران مالي و اقتصاد جهاني 2008 در تاريخ به‌مثابه يك حادثه فاجعه‌آميز منحصربه‌فرد يا خطير ياد خواهد شد يا خير؟ تاريخ نانوشته مملو از حوادثي است كه معاصرين فكر مي‌كردند مهم و تاريخي‌اند و امروز مدت‌ها است كه به‌دست فراموشي سپرده شده‌اند و از سوي ديگر، در مراحل اوليه ركود بزرگ گروه زيادي بودند كه اهميت آن را دست‌كم مي‌گرفتند.
 • شركت‌هاي تثبيت شده به‌سوي ساير رقباي‌شان و اغلب رقباي خارجي‌شان و از بخش‌هايي از ايالات‌متحده و ساير كشورهاي پيشرفته كه مزاياي نسبي قطعي در اين حوزه‌ها داشتند به سوي آنهايي منتقل شد كه مزايايي قوي‌تر دارند. آخرين اصلي كه مي‌خواهم بر آن تاكيد كنم با اقتصاد سياسي رشد مرتبط است. رشد اقتصادي تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه جامعه نهادها و سياست‌هايي را ايجاد ‌كند كه نوآوري، تخصيص مجدد، سرمايه‌گذاري و آموزش را ترويج كنند، اما وجود چنين
 • ز آسيب مي‌رساند؛ بنابراين جمعيت فقير به آساني از شوك‌هاي معكوس و بحران‌هاي اقتصادي آسيب خواهد خورد- به‌ويژه در جوامعي كه اقتصاد سياسي هرگز يك تور ايمني موثر ايجاد نكرده است- براي بازگشت به نظام بازار و حمايت از سياست‌هاي پوپوليستي كه موانعي را در برابر رشد اقتصادي ايجاد مي‌كند. اين تهديدها براي كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته به يك اندازه اهميت دارد، به‌ويژه در ميانه بحران اقتصادي اخير. البته اهميت اقتصاد سياسي با حوادث اخير بهتر درك شده است. شرح قصه ش
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي ابلاغ شد
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي را براي اجرا به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري ابلاغ كرد.
 • به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چهارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد. تبصره4ـ كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هرسال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند. ب ـ بند ذيل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه مي شود: ح ـ شرايط و نحوه فسخ قرارداد ج ـ بند ذيل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود: ز ـ فسخ قرارداد به نحوي كه در متن قرارداد پيش بيني گرد
 • صورت عدم تأييد صورت وضعيتهاي ارائه شده بايد مراتب را با ذكر دليل ظرف سي روز كتباً به ذي نفع منعكس نمايند. ج ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غير عمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد. ماده12ـ جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن آوري پيشرفته ( هاي تك) با تأي
 • اير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فن آوري پيشرفته ( هاي تك) با تأييد وزارت صنايع) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل(C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي گردد. كليه اقلامي كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه اي دراز مدت (دوساله و بيشتر) و يا قوانين خاص براي آنها تدوين و اعلام گشته است با توجه به برنامه ريزي قبلي و اقدام احتمالي سرمايه گذاران به تشخيص وزارت صنايع و معادن از مفاد اين بند مستثني است. ماده13ـ در مواردي كه تغيير در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) اي
 • طبقه بندي اطلاعاتاصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, پرسش از حسابرسان, پرسش , حسابرسان, حسابرس, كمك حسابرس , صورت‌هاي مالي شركت, صورت‌هاي مالي, اظهارنظر حرفه‌اي, هزينه حسابرسي, حسابرس , حسابرسي, هزينه, صورت, اظهارنظر, پرداخت, حرفه‌اي, هزينه هاي قابل قبول و استهلاك, هزينه‌هاي استخدامي, حقوق بازنشستگي, مزاياي پايان خدمت, خسارت اخراج و بازخريد, زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي, زيان حاصل از تسعير ارز, بيكاري, بيكار, ماليات, مراقبت‏هاي پزشكي, پرداخت, بيمه, كارفرما, بيمه صاحبان, بيمه اتومبيل, مزاياي بيكاري , مزاياي بيمه بيكاري, مزاياي بيمه, برنامه‌ريزي مركزي, بازار كار , اوباما, جامعه كارگران, حقوق كارگري, كارگر, كارگران, اتحاديه, بازار, هزينه, كارخانه, جنرال, دستمزد , خودروساز, برنامه, بازنشستگي, مديران, آمريكا , قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي, قانون رفع موانع توليد, سرمايه‌گذاري صنعتي, صنايع آلوده‌كننده محيط زيست , نرخ بين بانكي, نرخ لايبور, سازمان حفاظت محيط زيست, وزارت نفت, تسهيلات ارزي و ريالي


11 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .