تازه های رازنامه

نتایج فرم نظرسنجی جاری:   اگر تاکنون در بورس ایران سهام داشته اید وضعیت سود وزیان شما چگونه بوده است؟

در 50 %موارد سود ودر 50% موارد زیان
            10 %10 %10 % 10.28 % (29)

در 80 %موارد سود ودر 20% موارد زیان
            5 %5 %5 % 5.67 % (16)

در 60 %موارد سود ودر 40% موارد زیان
            4 %4 %4 % 4.26 % (12)

در 40 %موارد سود ودر 60% موارد زیان
            5 %5 %5 % 5.32 % (15)

در 20 %موارد سود ودر 80% موارد زیان
            6 %6 %6 % 6.74 % (19)

در 90 %موارد سود ودر 10% موارد زیان
            4 %4 %4 % 4.96 % (14)

در 10 %موارد سود ودر 90% موارد زیان
            16 %16 %16 % 16.67 % (47)

همواره سود کرده ام
            10 %10 %10 % 10.64 % (30)

همواره زیان کرده ام
            35 %35 %35 % 35.46 % (100):مجموع آراء 282
شما فقط مجاز به دادن یک رای در روز هستید

[ رأی دهید | دیگر نظرسنجی ها ]رازنامه در شبکه های اجتماعی
تمامی حقوق طراحی ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره رازنامه می باشد.
شرایط و مقررات استفاده از رازنامه . .