جستجو در پورتال

مقاله درمورد برگزاری مناقصات و مزایده

مشاوره/ مقاله در مورد سر فصل پول وارز


مشاوره/ با سلام،من نیازمندچاپ مقالهام دریک ژورنال هستم لطفا لیست ژورنال های آسان گیر رو برام بفرستیدوعنوان مقاله رابطه عدالت سازمانی و درگیری شغلی است.دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت هستم بایستی صرف یکماه آینده پذیرش و چاپ شود.ممنون میشم اگه بهم کمک کنید.باسپاس.


 • پرسش و پاسخ با سلام،من نیازمندچاپ مقالهام دریک ژورنال هستم لطفا لیست ژورنال های آسان گیر رو برام بفرستیدوعنوان مقاله رابطه عدالت سازمانی و درگیری شغلی است.دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت هستم بایستی صرف یکماه آینده پذیرش و چاپ شود.ممنون میشم اگه بهم کمک کنید.باسپاس.  ؟ با درود  راحترین روش انتشار یک مقاله در خارج از ایران .در سایت آفریقایی است که به راحتی هر مقاله ای را قبول میکند و در ضمن در
 • ممنون میشم اگه بهم کمک کنید.باسپاس.  ؟ با درود  راحترین روش انتشار یک مقاله در خارج از ایران .در سایت آفریقایی است که به راحتی هر مقاله ای را قبول میکند و در ضمن در بسیار موارد حتی مقاله را نمیخوانند.   African Journal of Economic and Management Studies http://www.academicjournals.org/ajbm/ en.wikipedia.org/wiki/African_Journal_of_Finance_and_Management     دکتر حسینی سپاس
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تعیین نرخ کارمزد انواع ضمانت نامه های بانکی


بانک مرکزى نرخ کارمزد خدمات بانکى در بخش ضمانت نامه ها که به تصویب مراجع ذى صلاح رسیده است را به سیستم بانکى ابلاغ کرد.این نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانک ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بیشتر در بازار این نرخ ها را تعدیل کنند، به این شرح است:
 • به تصویب مراجع ذى صلاح رسیده است را به سیستم بانکى ابلاغ کرد.این نرخ ها از ۱۵ مهرماه لازم الاجراست و بانک ها مى توانند در بازار رقابتى و به منظور تصاحب سهم بیشتر در بازار این نرخ ها را تعدیل کنند، به این شرح است: ۱-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ریالى ۰‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۲-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل سفته ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۳-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقا
 • ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل سفته ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۳-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل اموال غیر منقول ۱‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۴-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل اوراق مشارکت ۰‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۵-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل ضمانت نامه هاى بانک هاى داخلى یک درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۶-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقا
 • ده در مقابل ضمانت نامه هاى بانک هاى داخلى یک درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۶-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل ضمانت نامه هاى بانک هاى خارجى ۱‎/۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۷-صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده در مقابل رسید انبارهاى عمومى ۱‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۵ هزار تومان ۸-صدور سایر ضمانت نامه ها در مقابل سپرده هاى بلندمدت ارزى و ریالى ۰‎/۷۵ درصد مبلغ در سال و حداقل ۱۷ هزار تومان ۹-صدور سایر ضمانت نامه ها در مقابل در مقابل سفته
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با سلام بنده در سال 89 اپارتمانی را جهت سکونت اجاره به صورت رهن کامل به مبلغ 35 میلیون نمودم. که در رهن بانک سرمایه بوده و صاحبخانه به صورت تجمیعی از چند اپارتمان خود مبلغ 6 میلیارد وام گرفته و گریخته است.بنده 2 سال بعد از اقامت جهت مطالبه وجه رهن و تحویل اپارتمان اظهارنامهای به ادرس صاحبخانه دادم و در شورای حل اختلاف تامین دلیل انجام پذیرفت. اخیرا بانک برای کارشناسی و به مزایده گذاشتن ملک اقدام نموده و هنگامی که نامه ای به قسمت حقوقی بانک برای ضایع نشدن پول رهن بردم ایشان گفتند صاحبخانه قرارداد رهنی رو امضا نمودند که ایشان حق هیچگونه معامله یا اجاره و یا رهن را نداشته اند بنا براین بانک مسئول پرداخت رهن به شما نیست . و پس از مزایده حکم تخلیه خواهد گرفت. خواستم عنایت فرموده و بنده را راهنمائی نمائید در خصوص اینکه بنده دادخواستی بر علیه خوانده که همان صاحبخانه است تنظیم کنم؟و این دادخواست را چگونه بنویسم و مطرح کنم که حق بنده ضایع نشود. در ضمن عدم پرداخت به موقع وجه از سوی صاحبخانه نه تنها خسارتی را از نظر مالی به بنده وارد نموده بلکه حودا 4 میلیون نیز هزینه های ساختمان و جابجائی بنده بوده که بایستی مطالبه نمایم لطفا کمکم کنید.


 • بخانه به صورت تجمیعی از چند اپارتمان خود مبلغ 6 میلیارد وام گرفته و گریخته است.بنده 2 سال بعد از اقامت جهت مطالبه وجه رهن و تحویل اپارتمان اظهارنامهای به ادرس صاحبخانه دادم و در شورای حل اختلاف تامین دلیل انجام پذیرفت. اخیرا بانک برای کارشناسی و به مزایده گذاشتن ملک اقدام نموده و هنگامی که نامه ای به قسمت حقوقی بانک برای ضایع نشدن پول رهن بردم ایشان گفتند صاحبخانه قرارداد رهنی رو امضا نمودند که ایشان حق هیچگونه معامله یا اجاره و یا رهن را نداشته اند بنا براین بانک مسئول پرداخت رهن به شما نیست .
 • شتن ملک اقدام نموده و هنگامی که نامه ای به قسمت حقوقی بانک برای ضایع نشدن پول رهن بردم ایشان گفتند صاحبخانه قرارداد رهنی رو امضا نمودند که ایشان حق هیچگونه معامله یا اجاره و یا رهن را نداشته اند بنا براین بانک مسئول پرداخت رهن به شما نیست . و پس از مزایده حکم تخلیه خواهد گرفت. خواستم عنایت فرموده و بنده را راهنمائی نمائید در خصوص اینکه بنده دادخواستی بر علیه خوانده که همان صاحبخانه است تنظیم کنم؟و این دادخواست را چگونه بنویسم و مطرح کنم که حق بنده ضایع نشود. در ضمن عدم پرداخت به موقع وجه از س
 • کم کنید.  ؟ سلام .شما می توانید دادخواست مطالبه وجه رهانه را به دادگاه مربوطه تسلیم کنید وبه میزان مبلغ از مازاد وجه منزل توقیف کنید. تا پس از مزایده بانک الباقی به شما پرداخت گردد.
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ منابع و مصارف عملیاتی و غیرعملیاتی چیست؟ لطفا با مثال هایی از منابع و مصارف یک بانک توضیح دهید؟


منابع و مصارف عملیاتی و غیرعملیاتی چیست؟ لطفا با مثال هایی از منابع و مصارف یک بانک توضیح دهید؟
 • رای همکاری با حکومت ویا امور اجتماعی جامعه چنین کارهایی انجام می شود و جنبه غیر انتفاعی و تبلیغاتی دارد. مصارف عملیاتی : مصارفی است که برای کسب سود و در راستای اهداف بانک به خرج گرفته می شود . هزینه های تجهیزات و اداری صندوق - هزینه های شرکت در مناقصات و مزایده ها ی طرح های سرمایه گذاری - هزینه های نصب دستگاه کارت خوان در جاهای پرتردد برای حفظ سهم بانک از سپرده های مردم و هزینه های تبلیغات و... مصارف غیر عمایاتی در راستای عملیات بانک نیست .مثل هزینه های رفاهی و اقامتی کارکنان در اقسا ن
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ باعرض سلام خدمت استاد عزیز می خواستم اطلاعاتی درموردشرکت های پیمانکاری(صنعتی)اطلاعاتی کسب کنم برای ثبت شرکت باید چه اقداماتی انجام داد؟ چگونگی یافتن مشتری چگونگی شرکت در مزایدات و مناقصات وبرنده شدن در ان ها من اطلاعات زیادی ندارم وکسی هم در این زمینه من رو راهنمایی نمی کنه لطفا شما راهنمایی کنید


باعرض سلام خدمت استاد عزیز می خواستم اطلاعاتی درموردشرکت های پیمانکاری(صنعتی)اطلاعاتی کسب کنم برای ثبت شرکت باید چه اقداماتی انجام داد؟ چگونگی یافتن مشتری چگونگی شرکت در مزایدات و مناقصات وبرنده شدن در ان ها من اطلاعات زیادی ندارم وکسی هم در این زمینه من رو راهنمایی نمی کنه لطفا شما راهنمایی کنید
 • پرسش و پاسخ باعرض سلام خدمت استاد عزیز می خواستم اطلاعاتی درموردشرکت های پیمانکاری(صنعتی)اطلاعاتی کسب کنم برای ثبت شرکت باید چه اقداماتی انجام داد؟ چگونگی یافتن مشتری چگونگی شرکت در مزایدات و مناقصات وبرنده شدن در ان ها من اطلاعات زیادی ندارم وکسی هم در این زمینه من رو راهنمایی نمی کنه لطفا شما راهنمایی کنید  ؟ ضمن عرض سلام متقابل شما درصورت داشتن شرایط مالی ونیروی انسانی باتجربه میتوانید
 • ندی ان که باتوجه به ماشین الات و نیروهای تخصصی مربوطه انجام می پذیرد نیز ازسوی مدیریت برنامه ریزی شهرستان واستان مربوطه اقدام فرمایید . حالا شرکتی دارید که دریک رشته یا رشته هایی تخصصی وصنعتی فعالیت مینماید و سابقه فعالیت ان صفر است . معمولا ورود به مناقصات صنعتی دست اول برای این قبیل شرکتها تا حدودی دشوار می نماید مگرانکه بعنوان پیمانکار دست دوم قسمتی از کارهای پیمانکاراصلی راعهده دارگردید که نیاز به قانع بودن به سودکم و پشتیبانی مالی کافی هم دارید تا زمانیکه چند قرارداد را باموفقیت به اتمام رس
 • ها تا حدودی دشوار می نماید مگرانکه بعنوان پیمانکار دست دوم قسمتی از کارهای پیمانکاراصلی راعهده دارگردید که نیاز به قانع بودن به سودکم و پشتیبانی مالی کافی هم دارید تا زمانیکه چند قرارداد را باموفقیت به اتمام رسانده پس ازکسب تجربه موردنیاز بتوانید در مناقصات بصورت پیمانکار اول شرکت و برنده شوید . برای اطلاع از مناقصات نیز کافی است در یک سایت که به امراطلاع رسانی مناقصات اشتغال دارد عضو شده تا روزانه برای شما ارسال و اعلام نمایند . راه بسی دشوار ولی شما میتوانید باکوشش وپشتکار ومشاوره گرفتن از یک
 • طبقه بندی اطلاعات

اخبار/ همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری


همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس برگزار می شود

مشاوره/ با سلام میخواستم موضوعی برای نوشتن مقاله در مورد حسابداری دولتی بگین ممنون با تشکر


با سلام میخواستم موضوعی برای نوشتن مقاله در مورد حسابداری دولتی بگین ممنون با تشکر
 • پرسش و پاسخ با سلام میخواستم موضوعی برای نوشتن مقاله در مورد حسابداری دولتی بگین ممنون با تشکر  ؟ با سلام مقاله نوشتن به علاقه شخص بستگی دارد و ممکن است پیشنهادات ما با علائق وسلایق شما همسان نباشد لذا ما پیشنهاد خاصی نمی دهیم اما کتابهای حسابداری دولتی فصولی دارد که هر یک از فصول می تواند مبنایی برای نوشتن مقاله باشد اعم از مبانی حسابداری دولتی ویا حسابهای مستقل در تئوری وعمل و همچنین حسابهایی بود

مشاوره/ سلام خسته نباشید.لطفا اگرنشریه یا مقاله ای درمورد استانداردشماره 29حسابداری (ساخت املاک) هست معرفی کنین ویا اگر امکان داره بند 30به بعد رو مختصرا توضیح بدین ممنون میشم اگر کمکم کنید.خودم خیلی تحقیق کردم اما همه درجوابم میگن استاندارد جدیده واطلاع کافی از اون ندارن


 • پرسش و پاسخ سلام خسته نباشید.لطفا اگرنشریه یا مقاله ای درمورد استانداردشماره 29حسابداری (ساخت املاک) هست معرفی کنین ویا اگر امکان داره بند 30به بعد رو مختصرا توضیح بدین ممنون میشم اگر کمکم کنید.خودم خیلی تحقیق کردم اما همه درجوابم میگن استاندارد جدیده واطلاع کافی از اون ندارن  ؟ سلام دوست عزیز استاندارد شماره 29 که مشتمل بر 51 بند که همراه با مثال توضیحی میباشد بنا به اقتضاء مورد قابل استناد میباشد 
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام بنده قصد دارم یه کار رو دست بزنم . اما جدا از سودش همش ترس از اینده و ضررش رو دارم. بطور کلی در کارهایم همچی ادمی هستم. همیشه در کارهایم سخت گیر هستم برای خودم. یا به عبارتی زجر میکشم. چکارکنم؟ نظرشما و راهکار؟


سلام بنده قصد دارم یه کار رو دست بزنم . اما جدا از سودش همش ترس از اینده و ضررش رو دارم. بطور کلی در کارهایم همچی ادمی هستم. همیشه در کارهایم سخت گیر هستم برای خودم. یا به عبارتی زجر میکشم. چکارکنم؟ نظرشما و راهکار؟
 • ستم. همیشه در کارهایم سخت گیر هستم برای خودم. یا به عبارتی زجر میکشم. چکارکنم؟ نظرشما و راهکار؟  ؟ با سلام و احترام درمورد کاری که می خواهید انجام دهید به خوبی تحقیق کنید و پس از مشاوره با مشاوران متخصص درمورد کارتان با توکل به خدا اقدام کنید. مشاوره با یک روانشناس و انجام تمرینات مهارتی در زمینه تصمیم گیری و کاهش استرس می تواند به شما کمک کند تا بتوانید مواردی
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>