جستجو در پورتال

ثبت نام وام مهارت فنی

مشاوره/ سلام بر خانم مهندس عزیز: اینجانب بازنشسته هستم و در استفاده از فضاهای مجازی تقریبا آگاه هستم وبه یک کسب وکار موفق در این زمینه فکر میکنم . لطفا مرا کمک نمایید . موفق وپاینده باشید


مقالات/ فن بیان


یادمه خودم تا صحبت از فن بیان میشد سریع یاد سخنرانان و مجریان مطرح دنیا می افتادم؛گویا فکر می کردم فن بیان فقط مخصوص به اونهاست و بقیه مردم نیازی به یادگیری اون ندارند. اما من خیلی زود متوجه این قضیه شدم که فن بیان مختص به یه گروه خاصی از مردم یا مشاغل خاص نیست و همه ما به نوعی به این مهارت در زندگی خودمون نیاز داریم ولی با همه این تفاسیر باید اعتراف کنم که مثل فکر اشتباه سابق من هنوز هم خیلی ها همچین تفکری رو دارند و این رو میشه از عدم اهتمام اونها به یادگیری این مهارت تو زندگیشون فهمید. حتماً شما هم با من موافقید که قریب به اتفاق مردم ارزش این مهارت رو برای زندگی خودشون واقف نیستند و به همین علت هم نیازی به یادگیری اون نمی دانند. در این نوشته سعی می کنیم با نیازهای خودمان به این مهارت تقریباً ضروری زندگی که از آنها غافل بوده ایم آشنا شویم و با خوب صحبت کردنمان گام موثری در رشد فردی خود و حال خوب خودمان و اطرافیانمون برداشته باشیم. به شما این اطمینان را می دهم که پس از مطالعه این مقاله دید شما نسبت به این مقوله کاملاً تغییر کنه و از این پس در گوشه ذهنتان برای یادگیری این مهارت پر کاربرد زندگیمان جایی باز کنید.
 • ب با خانواده و رفع نیازهای روحی و عاطفی آنها باید مستمرصحبت کنید و ارتباط برقرار کنید. می بینید؟جایی رو نمیشه پیدا کرد که ما بی نیاز این مهارت پر کاربرد در زندگی باشیم.بدون شک این مهارت رو میشه از پرکاربردترین ابزار زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها نام برد که با یادگیری درست اون بسیاری از مشکلات به وجود نیامده و به راحتی قابل حل می باشند. اگه فن بیانمون خوب نباشه چی میشه؟ متاسفانه به علت آموزش ندیدن افراد، مهارت فن بیان اکثر آنها نیاز به تقویت کردن دارد؛حال فرض کنید کسی فن بیان خوبی ن
 • این عضو بدن کار بکشید و به طور مستمر وزنه بزنید تا به شکل دلخواه شما برسد. فن بیان و صحبت کردن هم از این قاعده مستثنی نسیت شما باید از این عضو بدنتان بیشتر کار بکشید،مدام خودتون رو تو معرض صحبت کردن قرار بدید و شک نکنید تمرین مهم در کنار یادگیری مهارت های دیگه فن بیان همین صحبت کردن مداوم است. ولی متاسفانه ما به علت ترسی که داریم که شاید نتوانیم خوب صحبت کنیم و مورد تمسخر واقع شویم همیشه کمتر از دیگران صحبت کرده و به همین علت هم روز به روز فن بیانمون ضعیف تر شده بدون آنکه خودمون متوجه قض
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ فن بیان، مهم تر از همه چیز!


یادمه خودم تا صحبت از فن بیان میشد سریع یاد سخنرانان و مجریان مطرح دنیا می افتادم؛گویا فکر می کردم فن بیان فقط مخصوص به اونهاست و بقیه مردم نیازی به یادگیری اون ندارند. اما من خیلی زود متوجه این قضیه شدم که فن بیان مختص به یه گروه خاصی از مردم یا مشاغل خاص نیست و همه ما به نوعی به این مهارت در زندگی خودمون نیاز داریم ولی با همه این تفاسیر باید اعتراف کنم که مثل فکر اشتباه سابق من هنوز هم خیلی ها همچین تفکری رو دارند و این رو میشه از عدم اهتمام اونها به یادگیری این مهارت تو زندگیشون فهمید. حتماً شما هم با من موافقید که قریب به اتفاق مردم ارزش این مهارت رو برای زندگی خودشون واقف نیستند و به همین علت هم نیازی به یادگیری اون نمی دانند. در این نوشته سعی می کنیم با نیازهای خودمان به این مهارت تقریباً ضروری زندگی که از آنها غافل بوده ایم آشنا شویم و با خوب صحبت کردنمان گام موثری در رشد فردی خود و حال خوب خودمان و اطرافیانمون برداشته باشیم. به شما این اطمینان را می دهم که پس از مطالعه این مقاله دید شما نسبت به این مقوله کاملاً تغییر کنه و از این پس در گوشه ذهنتان برای یادگیری این مهارت پر کاربرد زندگیمان جایی باز کنید.
 • ب با خانواده و رفع نیازهای روحی و عاطفی آنها باید مستمرصحبت کنید و ارتباط برقرار کنید. می بینید؟جایی رو نمیشه پیدا کرد که ما بی نیاز این مهارت پر کاربرد در زندگی باشیم.بدون شک این مهارت رو میشه از پرکاربردترین ابزار زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها نام برد که با یادگیری درست اون بسیاری از مشکلات به وجود نیامده و به راحتی قابل حل می باشند. اگه فن بیانمون خوب نباشه چی میشه؟ متاسفانه به علت آموزش ندیدن افراد، مهارت فن بیان اکثر آنها نیاز به تقویت کردن دارد؛حال فرض کنید کسی فن بیان خوبی ن
 • این عضو بدن کار بکشید و به طور مستمر وزنه بزنید تا به شکل دلخواه شما برسد. فن بیان و صحبت کردن هم از این قاعده مستثنی نسیت شما باید از این عضو بدنتان بیشتر کار بکشید،مدام خودتون رو تو معرض صحبت کردن قرار بدید و شک نکنید تمرین مهم در کنار یادگیری مهارت های دیگه فن بیان همین صحبت کردن مداوم است. ولی متاسفانه ما به علت ترسی که داریم که شاید نتوانیم خوب صحبت کنیم و مورد تمسخر واقع شویم همیشه کمتر از دیگران صحبت کرده و به همین علت هم روز به روز فن بیانمون ضعیف تر شده بدون آنکه خودمون متوجه قض
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ فن بیان خود را تقویت کنید!


یادمه خودم تا صحبت از فن بیان میشد سریع یاد سخنرانان و مجریان مطرح دنیا می افتادم؛گویا فکر می کردم فن بیان فقط مخصوص به اونهاست و بقیه مردم نیازی به یادگیری اون ندارند. اما من خیلی زود متوجه این قضیه شدم که فن بیان مختص به یه گروه خاصی از مردم یا مشاغل خاص نیست و همه ما به نوعی به این مهارت در زندگی خودمون نیاز داریم ولی با همه این تفاسیر باید اعتراف کنم که مثل فکر اشتباه سابق من هنوز هم خیلی ها همچین تفکری رو دارند و این رو میشه از عدم اهتمام اونها به یادگیری این مهارت تو زندگیشون فهمید. حتماً شما هم با من موافقید که قریب به اتفاق مردم ارزش این مهارت رو برای زندگی خودشون واقف نیستند و به همین علت هم نیازی به یادگیری اون نمی دانند. در این نوشته سعی می کنیم با نیازهای خودمان به این مهارت تقریباً ضروری زندگی که از آنها غافل بوده ایم آشنا شویم و با خوب صحبت کردنمان گام موثری در رشد فردی خود و حال خوب خودمان و اطرافیانمون برداشته باشیم. به شما این اطمینان را می دهم که پس از مطالعه این مقاله دید شما نسبت به این مقوله کاملاً تغییر کنه و از این پس در گوشه ذهنتان برای یادگیری این مهارت پر کاربرد زندگیمان جایی باز کنید.
 • ب با خانواده و رفع نیازهای روحی و عاطفی آنها باید مستمرصحبت کنید و ارتباط برقرار کنید. می بینید؟جایی رو نمیشه پیدا کرد که ما بی نیاز این مهارت پر کاربرد در زندگی باشیم.بدون شک این مهارت رو میشه از پرکاربردترین ابزار زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها نام برد که با یادگیری درست اون بسیاری از مشکلات به وجود نیامده و به راحتی قابل حل می باشند. اگه فن بیانمون خوب نباشه چی میشه؟ متاسفانه به علت آموزش ندیدن افراد، مهارت فن بیان اکثر آنها نیاز به تقویت کردن دارد؛حال فرض کنید کسی فن بیان خوبی ن
 • این عضو بدن کار بکشید و به طور مستمر وزنه بزنید تا به شکل دلخواه شما برسد. فن بیان و صحبت کردن هم از این قاعده مستثنی نسیت شما باید از این عضو بدنتان بیشتر کار بکشید،مدام خودتون رو تو معرض صحبت کردن قرار بدید و شک نکنید تمرین مهم در کنار یادگیری مهارت های دیگه فن بیان همین صحبت کردن مداوم است. ولی متاسفانه ما به علت ترسی که داریم که شاید نتوانیم خوب صحبت کنیم و مورد تمسخر واقع شویم همیشه کمتر از دیگران صحبت کرده و به همین علت هم روز به روز فن بیانمون ضعیف تر شده بدون آنکه خودمون متوجه قض
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مشاور گرامی من دانشجو رشته مهندسی صنایع هستم می خواستم بدونم دانش چیست و تفاوت آن با اطلاعات چیست ؟ مدیریت دانش چه کاربردی دارد ؟ تشکر


مقالات/ اهمیت ارزیابی مدیران از عملکرد خود طبق نتایج نظرسنجی جهانی


اگر پنج معیار مهم در رهبری محوری کنار هم قرار گیرند، می‌توان پیش‌بینی کرد که مدیران اجرایی نسبت به عملکرد رهبری و به طور کلی از زندگی شخصی خود رضایت خواهند داشت.
 • مشاوره مدیریت جهانی) طی شش سال گذشته روی طرحی که رهبری محوری نامیده می‌شود تمرکز کرده و آن را توسعه داده است که دارای پنج معیار است. 1 (معنا) یا یافتن نقاط قوت خود و به کار بستن آنها جهت دستیابی به هدفی که الهام بخش کار شما بوده است. 2 (الگوی مثبت )یا قبول روش سازنده‌تر به منظور قضاوت درباره محیط پیرامون و تبدیل شرایط دشوار به فرصت‌های مطلوب.3 ( ارتباط ) یا‌ایجاد احساس عمیق نسبت به اجتماع و متعلقات .4 (مشغولیت ) یا پیگیری فرصت‌هایی که همراه با ریسک هستند. 5 (انرژی) یا ا
 • دارد که رهبران نه تنها یک یا دو معیار رهبری‌، بلکه تمام آنها را دارا هستند. بر اساس نظرسنجی انجام شده در سال 2009‌، یافتن معنا در یک فعالیت بیشترین تاثیر را بروی رضایت عمومی‌فرد از زندگی خویش دارد، اما به احتمال زیاد، با افزایش تعداد مهارت‌های رهبران‌، به طور کلی فرد احساس رضایت بیشتری از زندگی شخصی خود و به عنوان رهبر خواهد داشت. پس از مطرح کردن تعدادی سوال برای 2000 مدیر اجرایی‌، به تخصص و مهارت آنها در زمینه‌های گوناگون دست یافتیم. علاوه بر‌این، مدیر
 • ، مانند داشتن انگیزه و معنا (در مقابل حقوق و موقعیت) و به دنبال همکاری بودن. مهارت مدیران اجرایی از رهبری محوری مربوط می‌شود به ارزیابی از خود به عنوان رهبر و رضایت کلی از زندگی. از نظر آماری‌، تعداد چهار معیار از پنج معیار ‌، تاثیر مثبت مهمی‌بر روی امتیاز بالا برای مدیریت و عملکرد کاری دارد و هر معیار تقریبا تاثیر یکسانی دارد. هراندازه‌، تعداد معیار مهارت پاسخ‌دهند‌گان افزایش یابد‌، احتمالا مدیران ارزیابی بالایی از خود خواهند داشت. زمانی که نگاه می&zwnj
 • طبقه بندی اطلاعات

مقالات/ تکنیک‌های برقراری ارتباط مبتنی بر همکاری


با استفاده از تکنیک‌های زبانی مشخص که کارکنان را به جای مقابله، به کار گروهی تشویق می‌کند، می‌توان بسیاری از مشکلات موجود در محیط کار را حل کرد. در ادامه خلاصه‌ای از چگونگی استفاده موسسات از این تکنیک‌های ساده جهت بهبود ساختار خود را ارائه می‌کنیم.

مقالات/ چگونه با دیگران همدلی کنیم؟


* کاربرد نتایج همدلی * گام های همدلی * موانع همدلی * مراحل همدلی
 • تمرین بیشتر به این مهارت می توانید موارد ذیل را انجام دهید:   (1) خود را درموقعیت هایی احساس کنید که احساس تنهایی می کنید. تمایل دارید اطرافیان چه اقدامی انجام دهند؟ چه کلماتی را به زبان بیاورند؟ موقعیت را بنویسید و سپس آنچه را فکر می کنید ثبت کنید.   (2) خود را درموقعیت هایی احساس کنید که احساس شکست می کنید. تمایل دارید اطرافیان چه اقدامی انجام دهند؟ چه کلماتی را به زبان بیاورند؟ موقعیت را بنویسید و سپس آنچه را فکر می کنید ثبت کنید.        
 • طبقه بندی اطلاعات

مشاوره/ سلام ببخشید اگه سوالم به تخصص شما ارتباط نداره. بنده کارمند آموزش و پرورش هستم و لیسانس علوم تربیتی. مدتی است در صدد ایجاد موسسه ای پژوهشی باهدف آموزش مهارت های پژوهش و همچنین ایجاد و سازماندهی روه های پژوهشی دانش آموزان هستم . لطفا راهنمایی کنید که: آیا این ایده امکان اجرایی شدن داره؟ اگه می شه راهنمایی کنید از چه طریقی باید اقدام کنم؟ا اگه ایده مناسبی نیست لطفا در همین راستا یه ایده مناسب بهم معفی کنید. سپاس


مشاوره/ باسلام اینجانب کارشناس ارشد اقتصاد می باشم سوال بنده از شما این است که با توجه به شرایط کار واستخدام درزمینه رشته خود یا رشته های مرتبط چندوقتی است به فکر این هستم که ارشد حسابداری بخونم یا حتی کاردانی 1رشته پیراپزشکی از شما کارشناس محترم درخواست راهنمایی و مشاوره دارم باتشکر


 • sp; ؟ با عرض سلام و ادب رشته اقتصاد یکی از بهترین رشته ها برای کار و فعالیت های اقتصادی است. آنچه شما نیاز دارید، یادگیری مهارت های مورد نیاز کسب و کار و کسب درآمد است. اگر کمی در اینترنت جستجو کنید دوره های آموزشی خوبی در این زمینه می توانید پیدا کنید و اساتید متبحری که می توانند به شما روشهای کسب درآمد با استفاده از تخصص خودتان را بیاموزند. با تمرکز بر توانمندیه
 • کسب درآمد است. اگر کمی در اینترنت جستجو کنید دوره های آموزشی خوبی در این زمینه می توانید پیدا کنید و اساتید متبحری که می توانند به شما روشهای کسب درآمد با استفاده از تخصص خودتان را بیاموزند. با تمرکز بر توانمندیها و آموخته های خودتان و یادگیری مهارتهای کاربردی مطمئناً موفقیت در انتظار شماست. موفق باشید
 • طبقه بندی اطلاعات
100 ردیف در 10 صفحه
   << بعدی  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  قبلی >>