جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ـ صندوق ضمانت سپرده‌ها نهاد عمومي غيردولتي است كه از محل حق عضويتهاي دريافتي از بانكها و ساير مؤسسات اعتباري اداره خواهد شد. ب ـ عضويت كليه بانكها و ساير مؤسسات اعتباري در صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامي است. ج ـ ميزان حق عضويتها متناسب با گردش مالي بانكها و مؤسسات اعتباري مذكور بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. د ـ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها بنا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با هماهنگي معاونت به تصويب هيأت وزيران خو
قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • ت مالي خارجي(فاينانس) و استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي موضوع بندهاي (د) و(هـ) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1387 به شرح مقرر در بند(هـ) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 كل كشور با اضافه شدن بخش گردشگري و افزوده شدن عبارت «اعم از بخش خصوصي و بخش عمومي غيردولتي ازجمله شهرداريها» بعد از عبارت «غيردولتي» و حذف پاراگراف آخر جزء(1) بند مذكور، به ترتيب معادل ارزي مبلغ پنجاه و سه هزار و چهارصدميليارد (53.400.000.000.000) ريا
 • ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. ‎‎‎‎معادل سيزده درصد (13%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد (5
 • توليدي از ميادين مشترك با كشورهاي همسايه و ميادين دريايي پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت كسر شده و براي جبران هزينه هاي توليد به سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اضافه مي شود. ‎‎‎‎قيمت نفت خام براي نفت خام صادراتي از مبادي اوليه قيمت معاملاتي يك بشكه نفت خام در هر محموله و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه داخلي نيز برابر با نود و چهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در هر ماه شمسي است. ‎‎‎‎سه درصد (3%) ارزش نفت خ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد كشورها-اقتصاد تركيه
در شامگاه جنگ جهاني اول، امپراتوري عثماني سرزميني بزرگ با مساحت 7/1 كيلومتر مربع شامل تركيه امروز، سوريه، فلسطين، عراق و بخش‌هايي از شبه‌جزيره عربستان بود. جمعيت آن بيش از 23 ميليون بود كه سه‌چهارم آن در آناتولي مي‌زيستند.
 • ه بود؛ باري سنگين بر دوش ماليات‌دهندگان مناطق روستايي بود، در حالي كه خارجي‌ها و اقليت‌هاي نژادي از معافيت‌هاي بزرگ حظ مي‌بردند. نظام پولي نيز گرفتار دردسرهاي زياد بود. اسكناس‌ها و سكه‌هاي بانك امپراتوري عثماني در گردش بود، اما ارزهاي خارجي نيز به وفور استفاده مي‌شد. در سال 1881، يك ليره طلايي عثماني برابر با 7216 گرم طلا بود و برابر با 100 پياستر[Piaster يا به تركي قروش كه واحدي كوچكتر از ليره و معمول در عثماني و خيلي جاهاي ديگر بود]. يك سكه نقره‌اي
 • عطا كرده بودند. در مراحل اوليه ترسي درباره توانايي امپراتوري به بازپرداخت وام‌ها وجود نداشت؛ وام‌دهندگان سود هنگفتي از دولت عثماني بابت برگشت وام‌ها دريافت مي‌كردند. در سال 1855، يك هيات براي كنترل هزينه‌ها و تحقيق در مورد حساب‌هاي خزانه‌داري ايجاد شد. آنچه دولت عثماني را در اين دوره به هرچه بيشتر فرو رفتن در قرض وا مي‌داشت، اين بود كه پول را به طور كارآمد مصرف نمي‌كردند؛ پول با بي‌مسووليتي تمام صرف پروژه‌هاي بي‌فايده‌اي چون ساخت
 • نت گزارشي تشويقي از وضعيت مالي امپراتوري كه توسط يك هيات بريتانيايي تهيه شده بود، در اوضاع مالي تغييري رو به بهبود رخ داد. وامي جديد به قيمت 8 ميليون پوند با نرخ بهره 6 درصد با موفقيت گرفته و پس داده شد. هدف اين وام بازخريد همه پول‌هاي كاغذي در گردش و بازگرداندن اعتبار به بازار بود. پشتيبان اين فرآيند دو سازمان بودند، ديواكس و كو، يكي از لندن و ديگري از بانك عثماني. دومي يك بانك تجاري كوچك متكي به لندن بود كه در سال 1856 تاسيس شد و توانسته بود در بازار عثماني اعتبار كسب كند. باب عالي عثماني
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 4 خبر مهم براي 113كارگزار بورس اوراق بهادار و كالا
خبرگزاري فارس: رئيس اداره امور كارگزاران سازمان بورس از اختياري بودن راه اندازي "آن لاين تريندينگ " براي 87 كارگزار، رتبه بندي همزمان كارگزاران بورس اوراق بهادار و كالا، كافي بودن 113 كارگزاري اوراق بهادار و كالا و بررسي زيان دهي 34 كارگزار بورس خبر داد.
 • منافع برات كارت تضميني بانك صادرات، اظهار داشت: سهولت در انتقال به غير، سهولت در دريافت وجه آن، حذف زمان و مكان و استفاده از آن، جايگزين مناسب براي پول، ابزار الكترونيكي با اعتبار در معاملات، قابل پذيرش در تمام بنگاه هاي كوچك و بزرگ، مديريت وجوه در گردش بنگاه ها از طريق سيستم مجازي، تعيين مبلغ تعهد مشتري در هر زمان و موارد مشابه از جمله مزايا و منافع اين برات كارت به حساب مي آيد. * تشريح تفاوت هاي برات كارت با كارت هاي اعتباري معاون مديرعامل بانك صادرات، با اشاره به تفاوت برات كارت تض
 • ات كارت قابل تخصيص نيست در حالي كه در كارت اعتباري امكان تقسيط بازپرداخت بدهي وجود دارد. در عين حال در برات كار تضميني متعهد اول مشتري است. معاون بازاريابي و خدمات مشتريان بانك صادرات ضمن تأكيد بر اينكه سقف مجاز صدور كارت اعتباري براي بانك 3/5درصد حساب جاري است، در حالي كه سقف برات كارت 30 درصد سرمايه پايه بانك برآورد شده، گفت: برات كارت جهت بخش تجاري كاربرد دارد و در زمره اسناد تجاري تلقي مي شود در حالي كه ماهيت صدور كارت اعتباري براي خريد كالاست. به گفته عباس زادگان در برات كارت قوانين حقو
 • حيط هاي كسب و كار مديريت شده و با استقرار آن راهبري عرضه و تقاضا در بازار كالاها و خدمات به صورت منسجم و الكترونيكي با امنيت بالا از طريق بازارسازي براي توليدات بنگاه ها در قالب تأمين سرمايه در گردش تحقق مي يابد. معاون ارزيابي و خدمات مشتريان بانك صادرات، اضافه كرد: برات كارت تضميني توليدات بنگاه هاي اقتصادي را رونق داده و رضايت خاطر آنها در فروش كالا و خدمات را فراهم مي سازد. * بانكداري با صندوقداري فرق مي كند وي در ادامه با تأكيد بر اينكه بانك صادرات در سال جاري برنامه پنج ساله اي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روش‌هاي تامين مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
امروزه نقش و اهميت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (SME) نه تنها در كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي توسعه‌يافته نيز مورد بحث است. از مزاياي اصلي اين شركت‌ها مي‌توان به تحريك و تشويق كارآفريني، پويايي و انعطاف‌پذيري، پتانسيل رشد سريع، بازدهي بالا، گستردگي و تاثير زيادشان در توليد ناخالص يك كشور نام برد. توانايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وابستگي زيادي به پتانسيل سرمايه‌گذاري در نوآوري و كيفيت دارد كه همه اين موارد نيازمند سرمايه و در نتيجه تامين مالي است. ابزارها و نهادهايي كه اين بنگاه‌ها براي تامين مالي مورد استفاده قرار مي‌دهند عبارتند از: Factoring، ليزينگ، تبديل به اوراق بهادارسازي، تامين مالي ساختاريافته، فاينانس داخلي و خارجي، پوشش‌هاي بيمه‌اي در قالب اعتبارات تجاري، اوراق تجاري رهني و سرمايه خطرپذير.
 • در مكزيك روش‌هاي خلاقانه‌اي در اين مورد استفاده مي‌شود كه طبق آن بانك‌هاي توسعه‌اي دولتي به بسياري از تامين‌كنندگان كوچك اجازه مي‌دهند تا حساب‌هاي دريافتني خود را براي تامين نقدينگي لازم براي تامين سرمايه در گردش خود، مورد استفاده قرار دهند، تا به منابع مالي ارزان‌تر و بيشتر دست يابند. در كوتاه‌مدت كمك مالي براي جبران هزينه‌هاي سربار ايجاد مي‌شود، اما با كاهش هزينه‌ها براي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، انتظار مي&zwn
 • فته‌اي در سطح متوسط دارند. (فرهادي و موسوي، 1388) تبديل به اوراق بهادارسازي مكانيزمي است كه دارايي‌هايي كه قابليت نقدشوندگي ندارند مانند وام‌ها را به ابزارهاي قابل معامله در بازار سرمايه تبديل مي‌نمايد. به‌طور ويژه، برخي از حساب‌هاي دريافتني (دارايي) ناشر در يك بسته از ابزارهاي مالي قرار مي‌گيرند و به شركت با هدف خاص يا SPV فروخته مي‌شوند. شركت SPV اين بسته از ابزارهاي مالي را به‌وسيله انتشار ابزار بدهي (مانند اوراق به پشتوانه دارايي يا ABS) در بازار
 • ;هاي كوچك و متوسط صنعتي، در كنار ويژگي‌هاي موثر و مثبتي كه به آنها اشاره شد، با چالش‌ها و محدوديت‌هاي خاصي نيز مواجه هستند كه مواردي از جمله محدوديت سرمايه، محدوديت در حجم توليد، كمبود نيروي انساني متخصص، ناتواني واحدها در بازاريابي و صادرات مستقيم و ضعف مديريت، از اهم اين معضلات مي‌باشد. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي، اين واحدها به تنهايي تاب تحمل نوسانات شديد اقتصادي را نداشته و چنانچه اين واحدها تحت برنامه‌هاي حمايتي قرار نگيرند، ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آتش گرفته‌ايم، زنده باد سرمايه‌داري
"مازاد توليد منجر به پروژه‌هاي پرشمار جديدي مي‌شود. موقعيت شمار كوچكي از اين پروژه ها كافي است كه سرمايه‌هاي زيادي به سوي آن جاري شود تا اين كه حباب جنبه‌اي فراگير به خود گيرد.
 • قال خودبه‌خودي يا عمدي آن از كشورهاي مركزي به درون اين كشورها بي‌دفاع مي‌كند. ‌ ▪ سه؛ بازارهاي بورس كه بنا به ادعاي شيرين سخنان واسطه‌گري مالي و مبلغان سرمايه‌داري پولي و صرافان، براي تامين اعتبار، جلب پس‌اندازها، گردش امور مالي و انباشت سرمايه‌ي تاسيس شدند در واقع همان‌گونه كه گفته شده است قمارخانه‌هايي‌اند مجهز به‌ابزارهاي الكترونيكي ديوانه‌وار قمار‌بازي از راه دور و محل باد كردن بادكنك‌هاي مالي. ▪ چـهــار؛ مــداخـلـ
 • ي‌نماياند چيزي نه كم ارزش‌تر از بنيه نظامي سالانه ۱۰۰۰ ميليارد دلاري اين كشور است كه شامل ۵۰۰-۴۷۰ ميليارد درنظر گرفته شده در بودجه‌ي دولت مي‌شود. در اين قدرت ايجاد پول بي‌اعتبار جهاني جادويي اما بادكنكي نهفته است كه البته بالاخره يك‌جا مي‌تركد و عفونت و نكبت مي‌پراكند و ‌آنجا درست جايي است كه از جادوگران نشان و خبري نيست. ▪ هفت؛ يك‌جانبه‌گرايي سياسي و نظامي آمريكا، هم زمينه و هم ساز و كار بي‌ثباتي را درست در زماني فراهم مي‌آورد ك
 • ه حدود ۸۰۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود. ده؛ فساد مالي، سود ربايي، مازاد ويژه‌خواري، جعل و تقلب با كلاه‌گذاري قانوني در فعاليت‌هاي مالي و توليدي و توزيعي در نظام سرمايه‌داري نوين نهادينه شده‌اند. در بحران‌هاي اخير حساب‌سازي‌ها، وام‌هاي بي‌پشتوانه، ارتشاء، جعل و شركت‌سازي‌هاي بي‌پايه نقش و اثر قابل توجهي داشته‌اند. ايجاد شركت‌هاي كاذب و بي‌پايه، "بانكداري در سايه" و ايجاد فضاهاي دروغين و توخالي رونق&zw
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
خبرگزاري فارس: جزئيات پيش‌نويس اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم منتشر شد كه بر اساس آن 3۳ ماده حذف شده و مواد و تبصره‌هاي متعددي در متن قانون فعلي مورد بازنگري قرار گرفته و يا بندهاي جديدي الحاق شده است.
 • اد و احكام قانوني مغاير لغو مي گردد."   ماده 21. ماده 98 حذف مي شود.   ماده 22. تبصره هاي ذيل ماده 100 حذف و يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد: "تبصره - سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند آن دسته از مشاغل جزء را كه گردش مالي سالانه آنها مبلغ  600 ميليون ريال يا كمتر باشد از انجام بخشي از تكاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارك و ارائه اظهارنامه معاف نموده و ماليات موديان مذكور را بصورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي كه مودي كمتر از يك سال مالي به فعاليت
 • هاي پيمانكاري كه بخش ماشين آلات و تجهيزات از بخش خدمات مجزا مي باشد، حكم اين ماده صرفاً شامل بخش خدمات قرارداد مي باشد. تبصره 8- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيبات اجرائي لازم در اجراي اين ماده را به موقع اجراء گذارد، به نحوي كه ماليات علي الحساب موضوع اين ماده در هنگام پرداخت مستقيماً به حساب مؤدي منظور شود." * تعيين ماليات اشخاص حقوقي خارجي به تدوين آيين‌نامه موكل مي‌شود ماده 24. متن ذيل جايگزين ماده 107 و تبصره هاي آن مي شود:  ماده 107 - تعيين درآمد مشمول ما
 • ه پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. ماده 28. ماده 138 و تبصره هاي ذيل آن حذف مي شود. ماده 29. متن ذيل جايگزين بند الف ماده 141 مي شود. الف - معادل هشتاد درصد ( 80 %) ماليات متعلق به درآمد حاصل از صادرات كالاهاي غيرنفتي و صادرات خدمات (طي دوره برنامه پنجم توسعه) از محل اعتبار جمعي خرجي كه همه ساله در قانون بودجه كل كشور درج مي گردد، به حساب مؤدي منظور مي‌شود. فهرست كالاهاي نفتي موضوع اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و
مقالات/ اقتصاد ايران در قرن بيستم؛ چشم‌انداز جهاني(۱)
اين مقاله تحولات اقتصاد ايران را در طي قرن بيستم از منظري جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهد. در ابتداي قرن، اقتصاد ايران مدت‌ها در حالت ركود، فقر و عمدتا كشاورزي قرار داشت و نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني ايفا مي‌نمود.
 • يش مغشوش ساختند. وقوع جنگ جهاني اول نيز آشفتگي سياسي و به هم ريختگي اقتصادي بيشتري ايجاد كرد. كمبود غذا موجب بروز قحطي و مرگ و ميرهاي زياد در شهرهاي متعددي گرديد (عيساوي، 1971، ص 373، ساووري، 1978، ص 88). رشد اقتصادي در دوره رضاشاه در يكي از مقاطع گردش تاريخ، كودتاي سال 1921 رضاخان را كه ژنرالي در بريگاد قزاق بود بر روي كار آورد. رضاخان به عنوان فرمانده ارتش و سپس وزيرجنگ و نخست وزير، تلاش كرد تا منابع دولت را به سمت مدرن كردن ارتش ايران، متحد كردن كشور تحت قانون واحد و ايجاد نظم سوق دهد. اين
 • ب شد تا سياست هاي مداخله گرانه در ايران همانند اكثر كشورهاي آمريكا لاتين شروع و تشديد گردد. در همين اثنا، انقلاب بولشويكي در روسيه موجب شد تا ايران از فشارها و الزامات رژيم تزاري خلاصي يابد. اين فرآيند در عين حال ايران را از يكي از مهم ترين بازارهاي صادراتي خود محروم ساخت اما اين خسارت بيش از چيزي بود كه عايدات ارزي ايران از محل نوظهور صادرات نفت بود (به شكل 2 و كارشناس، 1990، ص62 نگاه كنيد). رژيم رضاشاه فاقد برنامه اقتصادي جامع بود و بيشتر با نگرش هاي ملي گرايانه نسبت به دغدغه هاي اقتصادي و ن
 • وجود آورد كه در نتيجه آن دولت مجبور شد در فوريه سال 1930 كنترل نرخ ارز را به اجرا گذارد. سپس اين كنترل ها با قانون انحصار تجارت خارجي تكميل شد.... اين قانون امتياز تجارت خارجي كليه كالاها را به صورت انحصاري در اختيار دولت مي گذارد (واردات نيز همانند صادرات).... اما در طي دو سال، ناكارآيي اين كنترل ها آشكار شد و اجراي كامل قانون مذكور معلق گرديد. آخرين تلاش براي اجراي اين قانون به صورت افزايش فعاليت دولت در امر توليد بود. در سال 1935، دولت هفده شركت براي تجارت خارجي تاسيس كرد كه به طور مستقيم و غ
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ گم شدن يك ميليارد دلار به 11 ميليارد دلار رسيد
روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان«تاملي بر قرائت يك گزارش در مجلس» نوشت كه گزيده آن در ادامه مي آيد:
 • كت ملي نفت درآمدهاي نفتي در طول برنامه پنجم بيش از۲۶۵ ميليارد دلار بوده است. وفق جدول شماره ۸ برنامه، دولت تنها ۸۱ ميليارد دلار مي‌توانسته است در بودجه عمومي از نفت استفاده كند.مفهوم اين اعداد و ارقام اين بوده است كه دو سوم درآمد نفت صادراتي خارج از گردش خزانه در دست شركت ملي نفت و نيز حساب ذخيره ارزي بوده است. آيا مجلس و دولت از نحوه هزينه كرد اين رقم نجومي خارج از گردش خزانه اطلاع دارد؟ *اگر ما گردش هر ده ميليون تومان را در اقتصاد ايجاد يك شغل بدانيم، همچنين اگر از اين رقم نجومي فقط ۱۰۰ ميل
مقالات/ همه جهان يك دستگاه پرداخت الكترونيكي است
به هم گره خوردن بازارهاي جهاني آشفته بازار به وجود آمده بر سر وام‌هاي رهني بي‌اعتبار صادر شده براي كساني كه اعتبار مشكوكي داشتند، بايد دردسر خصوصي آمريكايي‌ها بوده باشد؛ چرا كه اين وام‌ها طراحي شده بود تا رويا و دل‌مشغولي آمريكايي‌ها براي خانه‌دار شدن را برآورده سازد.
 • ا بقيه جهان را با تراز پرداخت‌ها اندازه‌گيري مي‌كنند كه دو طرف دارد: حساب جاري و حساب سرمايه. حساب جاري شامل پولي است كه خارجيان براي خدمات تحويل داده شده به آنها مي‌پردازند: واردات و صادرات كالاها مثل نفت و خودرو و خدماتي مثل گردشگري، درآمد سرمايه‌گذاري از قبيل بهره اوراق قرضه و سودي كه شركت‌هاي تابعه در خارج به دفتر مركزي مي‌فرستند و مبالغ انتقالي مثل پولي كه مهاجران به وطن خويش مي‌فرستند. كشوري كه 10 دلار كسري حساب جاري داشته باشد بايد آن مبلغ را
 • رضه و سودي كه شركت‌هاي تابعه در خارج به دفتر مركزي مي‌فرستند و مبالغ انتقالي مثل پولي كه مهاجران به وطن خويش مي‌فرستند. كشوري كه 10 دلار كسري حساب جاري داشته باشد بايد آن مبلغ را با جذب خالص 10 دلار سرمايه تامين كند؛ يعني بايد در حساب سرمايه داراي مازادي دقيقا به همان اندازه باشد. بر عكس، كشوري كه مازاد حساب جاري دارد بايد به كشورهاي ديگر وام بدهد يا دارايي‌هاي آنها را خريداري كند. هر سه ماه، اداره تحليل اقتصادي يك تراز پرداخت منتشر مي‌كند كه تصويري كوتاه از حرك
 • مازاد حساب جاري دارد بايد به كشورهاي ديگر وام بدهد يا دارايي‌هاي آنها را خريداري كند. هر سه ماه، اداره تحليل اقتصادي يك تراز پرداخت منتشر مي‌كند كه تصويري كوتاه از حركات سرمايه جهاني نشان مي‌دهد (جدول 1 را نگاه كنيد.) اين جدول شامل حساب جاري و اجزاي آن و حساب سرمايه است: از كشور چقدر به شكل سهام شركت‌ها، اوراق قرضه، سرمايه‌گذاري مستقيم و غير آن خارج و به آن وارد شده است. اين دو از قرار معلوم با هم برابر هستند؛ اما به ندرت برابر مي‌شوند.  
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, اقتصاد كشورها-اقتصاد تركيه, كارگزاران, كارگزاري, معاملات آن لاين, سود وزيان كارگزاري, رتبه بندي كارگزاران, روش‌هاي تامين مالي, بنگاه‌هاي كوچك, تامين مالي, ليزينگ, اوراق بهادارسازي, فاينانس, پوشش بيمه‌اي, اعتبارات تجاري, اوراق تجاري رهني, سرمايه خطرپذير, اعتبار, سرمايه, SMEها, اقتصا بنگاه‌هاي كوچك , بازگشت سرمايه, تامين مالي بنگاه‌, سرمايه‌داري , سرمايه, اقتصاد سرمايه, آمريكا, بحران بازار, مداخله جهاني, بازار, نظام سرمايه‌داري, نجات سرمايه‌داري, اقتصاد سرمايه‌داري, سرمايه‌داري مالي, گرين سپن, بن برنانكي, سرمايه‌داري خصوصي, خزانه‌داري, سياست‌ مداخله, فريد زكريا, جزئيات پيش‌نويس 41 ماده‌اي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, اقتصاد ايران, قرن 21, سرانه درآمد, تجارت خارجي, توسعه اقتصادي, روند هاي اقتصاد كلان, رشد پس انداز, رشد سرمايه گذاري, اقتصاد نفتي, اقتصاد جهاني , همه جهان يك دستگاه پرداخت الكترونيكي است


23 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


  رضا لطفي (  )
  سلام خانه اي را به مدت يك سال به شخصي اجاره داده ايم اكنون3ماه از پايان مدت اجاره گذشته است مستاجر قول داده بود در طول اين 3 ماه خانه را بخرد و اجاره 2ماه ان را داد و حالا نه خانه را خالي ميكند و نه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .