جستجو در پورتال

مشاوره/ شركتي را در اسفند 1386 ثبت كرده ايم ولي تا كنون دامدي نداشتيم و هزينه تاسيس شركت بوده تا كنون وضع ماليتل شركت به چه صورت است؟ در ضمن شركت با مسئوليت محدود است
اخبار/ درج كدملي و كدپستي در اظهارنامه‌هاي مالياتي الزامي است
خبرگزاري فارس: سازمان امور مالياتي كشور به منظور ارائه خدمات الكترونيكي به موديان مالياتي بر لزوم درج كد كلي و كدپستي در اظهارنامه‌هاي مالياتي سال آينده تاكيد كرد.
 • به منظور ارائه خدمات الكترونيكي به موديان از ابتداي سال 89 :درج كدملي و كدپستي در اظهارنامه‌هاي مالياتي الزامي است درج كدملي و كدپستي در اظهارنامه هاي مالياتي الزامي است خبرگزاري فارس: سازمان امور مالياتي كشور به منظور ارائه خدمات الكترونيكي به موديان مالياتي بر لزوم درج كد كلي و كدپستي در اظهارنامه هاي مالياتي سال آينده تاكيد كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: نظر به تجهيز نظام مالياتي كشور به فناوري هاي
 • و كدپستي در اظهارنامه هاي مالياتي سال آينده تاكيد كرد. به گزارش رسانه مالياتي ايران روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرد: نظر به تجهيز نظام مالياتي كشور به فناوري هاي نوين اطلاعاتي و سيستم هاي مكانيزه و نيز به منظور ارائه خدمات الكترونيكي مالياتي به موديان محترم مالياتي در سراسر كشور از ابتداي سال 89 درج كدملي و كدپستي مودي در اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 88 الزامي است. منبع: فارس تاريخ: 1389-01-16
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي 72824/200
بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي
 • گي به گزارشهاي مذكور بدين وسيله مقرر مي دارد: 1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحي آيين نامه اجرائي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي در خصوص ارائه تصوير قرارداد حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه در مورد مؤدياني كه در اجراي ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم از خدمات اعضاء جامعه حسابداران رسمي ايران يا سازمان حسابرسي استفاده مي نمايند،ادارات امور مالياتي مكلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسي همراه اظهارنامه مالياتي عملكرد دوره مالي
 • لي كه از 1/1/1387 به بعد شروع مي شود،قرارداد حسابرسي را اخذ و پس از بررسي قرارداد،چنانچه تاريخ تنظيم آن قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه باشد،در اجراي مقررات ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوط نسبت به بررسي گزارش حسابرسي مالياتي اقدام، در غير اينصورت و يا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات وفق مقررات اقدام نمايند. 2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومي صاحبان سهام شركتهاي سهامي و درج آگهي آن در روزنامه رسمي كشور(ب
 • به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات وفق مقررات اقدام نمايند. 2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومي صاحبان سهام شركتهاي سهامي و درج آگهي آن در روزنامه رسمي كشور(به موجب بخشنامه هاي شماره 24067 مورخ 20/3/87 و 22051 مورخ 9/4/1387) براي عملكرد دوره مالي كه شروع آن از 1/1/1387 به بعد مي باشد، ادارات امور مالياتي صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام براي تصويب صورتهاي مالي سال قبل را اخذ نمايند،چنانچه بازرس و حسابرس در مـجمع عمومي انتخاب و تصميمات مجمع عمومي در روزنامه رسمي آگهي شده باشد،ل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ خوداظهاري مالياتي
به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد
 • 1390-04-11 نويسنده: سازمان امور مالياتي مترجم: چكيده: به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد خودا
 • امه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني همچون معافيت مالياتي پايه، پرداخت ماليات اقساطي و عدم تعلق جرايم مي گردد خوداظهاري مالياتي، فرصتي كه نبايد از دست داد به گزارش رسانه مالياتي ايران، بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم، ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني (تا 31 تيرماه سال 1390 براي عملكرد سال 1389) موجب بهره مندي موديان مالياتي از تسهيلات و مزاياي قانوني هم
 • د، از اين رو بحث خوداظهاري مطرح مي شود زيرا با ارايه به موقع اظهارنامه، موديان ديگر مشمول جرايم عدم ارايه اظهارنامه و يا دفاتر نخواهند گرديد. شرايط خوداظهاري مالياتي موديان مالياتي به منظور بهره مندي از شرايط خوداظهاري مالياتي بايد اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1389 را حداكثر تا 31 تيرماه 1390 به ادارات مالياتي ارايه دهند. همچنين درج كدپستي محل فعاليت و كد ملي در فرم اظهارنامه مالياتي توسط موديان الزامي است. مودياني كه مطابق شرايط ذكر شده نسبت به ارايه اظهارنامه اقدام ننمايند مشمول طرح خوداظهاري
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام اگه شركتي در روزهاي پاياني سال در اداره ثبت شركتهاتاسيس و به ثبت برسد آيا پلمپ دفاتر رو بايستي حتما انجام داد و سال بعد اظهارنامه مالياتي عملكرد به دارايي ارئه كرد يا نه ....؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد . باتشكر
باسلام اگه شركتي در روزهاي پاياني سال در اداره ثبت شركتهاتاسيس و به ثبت برسد آيا پلمپ دفاتر رو بايستي حتما انجام داد و سال بعد اظهارنامه مالياتي عملكرد به دارايي ارئه كرد يا نه ....؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد . باتشكر
 • پرسش و پاسخ باسلام اگه شركتي در روزهاي پاياني سال در اداره ثبت شركتهاتاسيس و به ثبت برسد آيا پلمپ دفاتر رو بايستي حتما انجام داد و سال بعد اظهارنامه مالياتي عملكرد به دارايي ارئه كرد يا نه ....؟ لطفا راهنمايي بفرمائيد . باتشكر   ؟ با سلام قانونا بله اما اتفاق خاصي نيز نمي افتد اگر نگيريد چون روزهاي آخر سال بوده وسال اول تاسيس حوزه مالياتي با مماشات رفتار وچشم پوشي مي كند.
مشخصات کاربر/ حسابداري وحسابرسي ترازپژوهان خبره
 • اروميه -خيابان سرداران -كوي خانباباخان -ساختمان سينا طبقه 5واحد13 موضوع فعاليتها: عضو انجمن حسابرسان داخلي ايران خدمات حسابداري وحسابرسي داخلي تهيه ترازنامه وصورتهاي مالي شركتها تهيه اظهارنامه مالياتي  عملكرد وارزش افزوده ارائه طرح توجيهي به بانكها وساير راه اندازي سيستم هاي مديريتي واداري وحسابداري صنعتي     سوابق كاري: مديرمالي واداري شركت  رس
مقالات/ ابهامات قانوني موجود در قانون ماليات بر ارزش افزوده
ماليات بر ارزش افزوده (VAT)، مالياتي است بر مصرف كه بر ارزش اضافه شده كالا در جريان توليد (تفاوت قيمت نهايي و قيمت كالاهاي به كار رفته در توليد آن كالا) بسته مي‌شود. تفاوت اين ماليات با ماليات بر فروش (GST) اين است كه در ماليات بر فروش بر عكس ماليات بر ارزش افزوده، در هر مرحله بر روي ارزش كلي كالا ماليات بسته مي‌شود.
 • رسد وقتي در قانون براي انجام وظايف قانوني حد و مدت زمان مشخص نشده باشد، مسائل اجرايي كار با مشكل روبه‌رو مي‌شود. مثلا در قانون ماليات‌هاي مستقيم كه زمان رسيدگي به شكايات مودي در مرحله هيات‌هاي حل اختلاف مشخص نشده است، به‌رغم پيگيري موديان تعداد زيادي پرونده معوق مربوط به سنوات قبل همچنان در هيات‌هاي مختلف حل اختلاف مفتوح است كه اين امر باعث بروز مشكلات زيادي براي موديان شده است. حتي در اين زمينه بخشنامه‌هاي متعددي توسط سازمان امور مالياتي صادر شده و به عنوان مث
 • حال چون قانون ماليات‌هاي مستقيم در اين زمينه سكوت كرده و بخشنامه هيچ‌گاه نمي‌تواند نقش قانون را عهده‌دار شود، پرونده‌هاي بسياري در اين مرحله همچنان مفتوح است. بنابراين وجود مهلت قانوني براي سازمان امور مالياتي جهت رسيدگي به اظهارنامه‌‌هاي مالياتي و طبيعتا تعريف مرور زمان در قانون ماليات بر ارزش افزوده كاملا ضروري است. ۷) هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي: در قسمت اخير ماده ۳۳ اين قانون بيان شده حكم ماده ۲۵۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين قانون جاري ن
 • زوده كاملا ضروري است. ۷) هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي: در قسمت اخير ماده ۳۳ اين قانون بيان شده حكم ماده ۲۵۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد اين قانون جاري نخواهد بود و مفهوم آن اين است كه آخرين مرجع رسيدگي به اختلافات بين مودي و اداره امور مالياتي، هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي خواهند بود. اين در حالي است كه با توجه به كثرت آراي صادره توسط شعب مختلف شوراي عالي مالياتي مبني بر نقض نظر هيات‌هاي حل اختلاف، در دقت‌نظر هيات‌هاي مزبور ابهامات جدي وجود داشته و به همين علت وجو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ 5درصد ماليات مكسوره و مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي
طبق ماده 104 قانون ماليات‌ها، پرداخت‌كنندگان وجوه، بابت عمليات پيمانكاري، خدمات، حق‌الزحمه (تقريبا حق‌الزحمه هر نوع خدمات) مكلفند از هر پرداخت صورت‌حساب وضعيت، 5درصد آن را به عنوان ماليات، كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند آنهم بنام صاحب صورتحساب.
 • استرداد و جمع‌‌آوري قبض براي استرداد، براي برخي يك شغل شده‌ است. حق‌‌الزحمه آن هم نرخ 10درصد تا 15درصد مبلغ ماليات است. اين گروه، بيشتر كارهاي پيمانكاران بزرگ را انجام مي‌دهند و كارهاي زير ميليارد را قبول نمي‌كنند. البته كار مراجعه به ادارات دارايي، پيگيري قبوض در ادارات كل، در ادارات حسابداري و ذيحسابي‌ها و خلاصه درگيري، افراد متعددي را لازم دارد و كار هر كسي نيست. 6- مشكل موسسات حسابرسي و خدماتي كه ماليات آنها كمتر از ميليارد است، حل نشده است مثلا مجموع ماليات مكسوره يك موسسه حسابرسي كه دارا
 • دارات كل، در ادارات حسابداري و ذيحسابي‌ها و خلاصه درگيري، افراد متعددي را لازم دارد و كار هر كسي نيست. 6- مشكل موسسات حسابرسي و خدماتي كه ماليات آنها كمتر از ميليارد است، حل نشده است مثلا مجموع ماليات مكسوره يك موسسه حسابرسي كه داراي 70 تا 200 قبض مالياتي است، حداكثر 100 الي 200 ميليون تومان است كه بايد براي تاييد به بيش از 100 اداره كل مراجعه كند و با چه بدبختي بايد قبوض، جمع‌آوري كند؟ 7- راي ديوان عدالت در حقانيت صاحبان 5درصد و الزام سازمان امور مالياتي به اجراي قانون در حفظ حقوق مردم بالا
 • 0 ميليون تومان است كه بايد براي تاييد به بيش از 100 اداره كل مراجعه كند و با چه بدبختي بايد قبوض، جمع‌آوري كند؟ 7- راي ديوان عدالت در حقانيت صاحبان 5درصد و الزام سازمان امور مالياتي به اجراي قانون در حفظ حقوق مردم بالاخره ديوان عدالت به داد موديان مالياتي (صاحبان 5درصد) رسيد و براساس شكايت شركت رشد صنعت نسبت به بخشنامه شماره 46378 رأي مورخ 21/3/1390 صادر شد كه طي آن اعلام شده طبق ماده 104 براي كارفرما، تنها كسر ماليات 5درصد تكليفي و پرداخت آن به حساب سازمان مالياتي به نام مودي مزبور است و الز
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها
خبرگزاري فارس: معاون سازمان امور مالياتي با بيان اين كه اظهارنامه عملكرد ماليات تا 31 تيرماه است، گفت: با چاپ آگهي فروش كد اقتصادي در روزنامه‌ها برخورد مي‌شود.
 • هماهنگي با شركت پست تفاهم شد،اگر مودي ماليات كامپيوتر نداشته باشد، از طريق ادارات پست نسبت به تكميل اظهارنامه اقدام كند. وكيلي در مورد ماليات عملكرد مشاغل اصناف گفت: مطالعات در حال انجام است و گرچه هنوز با اصناف جلسه‌اي برگزار نشده است، ولي پيگيري مي‌شود، بزودي جلسات هماهنگي با اصناف برگزار شود. وكيلي با بيان اينكه امسال اولين سال اظهارنامه عملكرد مالياتي در قانون برنامه پنجم براي عملكرد سال 90 است گفت: تمام معافيت‌هاي مالياتي براساس قانون منوط به ارائه اظهارنامه ماليات شده
 • wnj;شود، بزودي جلسات هماهنگي با اصناف برگزار شود. وكيلي با بيان اينكه امسال اولين سال اظهارنامه عملكرد مالياتي در قانون برنامه پنجم براي عملكرد سال 90 است گفت: تمام معافيت‌هاي مالياتي براساس قانون منوط به ارائه اظهارنامه ماليات شده است و اگر اظهارنامه در موعد مقرر تسليم نشده باشد، از شمول معافيت‌هاي قانوني خارج خواهد شد. وي گفت: مشمولان بند الف ماده 195 قانون ماليات مكلف به نگهداري دفتر روزنامه كل و مشمولان بند ب ملزم به نگهداري دفاتر مشاغل هستند و هرگونه تفاهم با اين مشاغل به شر
 • نگهداري دفتر روزنامه كل و مشمولان بند ب ملزم به نگهداري دفاتر مشاغل هستند و هرگونه تفاهم با اين مشاغل به شرط داشتن دفتر و تحرير در آن است و شرط ديگر اين است كه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده ثبت نام كرده باشد. وكيلي يادآور شد: از همه پرداخت كنندگان مالياتي درخواست مي‌شود به هيچ وجه پرداخت به روش نقدي در هيچ اداره‌اي انجام ندهند و همه پرداخت‌هاي ماليات از طريق بانكي و دستگاه‌هاي پايانه فروش در ادارات ماليات انجام مي‌شود و با مذاكره با بانك ملي درصدد پرداخت الكترونيكي مال
اخبار/ نرم افزاراظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1391
نرم افزاراظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1391
 • ه اظهارنامه كاغذي قبل از ارسال اظهارنامه الكترونيكي طبق مراحل زير اعم از نمونه سال جاري و نمونه سنوات قبل به حوزه هاي مالياتي و ساير مجاري تسليم قانوني خودداري نماييد. • شايان ذكر است شرط ارسال اظهارنامه الكترونيكي براي موديان حقيقي درج كد رهگيري پيش ثبت نام شماره اقتصادي و براي اشخاص حقوقي نام كاربري و كد رهگيري سامانه ثبت نام شماره اقتصادي مي باشد. لذا در صورتيكه تاكنون در اين خصوص اقدامي ننموده ايد در اسرع وقت نسبت به دريافت موارد ذكر شده (شماره رهگيري سامانه ثبت نام و يا نام كاربري
 • م شماره اقتصادي مي باشد. لذا در صورتيكه تاكنون در اين خصوص اقدامي ننموده ايد در اسرع وقت نسبت به دريافت موارد ذكر شده (شماره رهگيري سامانه ثبت نام و يا نام كاربري) از سامانه صدور شماره اقتصادي اقدام نماييد. ادامه در لينك ذيل: فرم و نرم افزار اظهارنامه مالياتي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1391  اظهارنامه‌هاي مالياتي, خدمات الكترونيكي به موديان, درج كدملي و كدپستي, انتخاب بازرس و حسابرس در شركتهاي سهامي, انتخاب بازرس و حسابرس , حسابدار رسمي, حسابرس رسمي, ماده 272 , گزارش حسابرسي مالياتي, خوداظهاري مالياتي, عليرضا قاسمي , ابهامات قانون ماليات بر ارزش افزوده, ابهامات, قانون ماليات بر ارزش افزوده, حمل‌و‌نقل عمومي, هيات‌هاي حل اختلاف, 5درصد ماليات مكسوره و مطالبات سنواتي مردم از سازمان امور مالياتي, برخورد با آگهي‌هاي فروش و اجاره كداقتصادي/۱۸خرداد آخرين مهلت شركت‌ها, نرم افزاراظهارنامه مالياتي الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي سال 1391


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .