جستجو در پورتال

مقالات/ دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا
پنج سال پيش، ليبرال‌هاي ضدجنگي كه حكومت بوش را فاشيست مي‌دانستند، «در و ديوانه» خوانده شدند، توسط رهبري حزب خودشان به حاشيه رانده شدند، به داشتن انديشه‌هايي خائنانه متهم شدند كه طبق قوانين فدرال مستحق مجازات و حتي اخراج از كشور است.
 • wnj;پارتي (۱) كه رژيم اوباما را به انگيزه‌هاي فاشيستي متهم مي‌كنند، با تروريست‌ها مقايسه مي‌شوند، به نژادپرستي متهم مي‌شوند و مبالغه‌كردن‌هاي آنها تهديدي واقعي براي امنيت كشور دانسته مي‌شود. دستگاه حاكم هر دو گروه را به‌خاطر ديدگاه حاشيه‌اي‌شان درباره آمريكا مسخره مي‌كند. به باور دستگاه حاكم، ايالات متحده هر چه باشد، كشوري فاشيستي نيست. گذشته از همه‌چيز، مگر آمريكا‌‌ همان كشوري نبود كه فاشيسم را در دهه ۱۹۴۰ شكست داد؟ محا
 • ترين را فاشيستي نمي‌خواندند، چون نام مناسبي نبود... بلكه به آن اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده مي‌گفتند؛ اما دكترين مزبور، به هر اسمي هم خوانده شود، فاشيستي بود و هست. به طور خاص، اداره ترميم ملي فرانكلين روزولت از اسلوب سياست‌گذاري صنعتي موسوليني پيروي مي‌كرد. فلين اين واقعيت را چنين توضيح مي‌دهد: موسوليني هر داد و ستد، يا گروه صنعتي يا گروه تخصصي را در انجمن‌هاي صنفي تحت نظارت دولت سازماندهي مي‌كرد و آنها را صنف مي‌خواند. اين اصناف تحت نظارت دولتي كار
 • دگار روي زمين مي‌شود. آيا اقتصاد آمريكا يا جهان مشكل كوچك يا بزرگي دارد؟ آقاي رييس‌جمهور واكنش نشان خواهند داد. آيا خشونت در مدارس يا تصاوير مستهجن در تلويزيون مشكل ايجاد كرده است؟ آقاي رييس‌جمهور يكي از مقامات خود را براي حل اين مشكل اعزام خواهند كرد. آيا بي‌عدالتي در آن طرف آب‌ها رو به گسترش است؟ آقاي رييس‌جمهور مراقب اوضاع خواهد بود. خدمات درماني، سوخت، انرژي، مهاجرت، صلح اجتماعي، جرم و جنايت، ازدواج، دادوستدهاي بين‌المللي- هيچ‌چيز نبايد از نظارت رييس&z
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حضور مديران در هيات‌هاي تجاري
امروزه با شديدتر شدن رقابت در بازارهاي صادراتي، فروش كالاها و خدمات با مشكل مواجه شده است. با تغيير شديد سلايق مصرف‌كنندگان و درخواست كالاهايي مطابق با نيازشان كار ورود به بازارها دشوارتر شده است.
 • ر آن بازارها مي باشد. اعزام هيات هاي تجاري مي تواند استراتژي هاي ورود به بازارها را مشخص نمايد و درصد موفقيت پس از ورود به بازارهاي هدف را بالا برد. هيات هاي تجاري ماموريت هاي تجاري مديران اغلب در قالب هيات هاي تجاري انجام مي گردد. هيات هاي تجاري گروهي از تجار و بازرگانان شركت هاي كوچك – متوسط، شركت هاي بزرگ، سازمان هاي دولتي، موسسات آموزشي و فرهنگي، انجمن ها و تشكل ها هستند كه به سرپرستي يك مقام رسمي به يك بازار هدف جهت نيل به اهداف از قبل تعيين شده اعزام مي شوند.هيات هاي تجاري روندي
 • ار ملاقات با مشتريان خود قبل از انجام اين ماموريت ها بسيار فعال تر عمل مي كردند. آنها از اين ماموريت هاي تجاري جهت توسعه و گسترش روابط از پيش برقرار شده خود استفاده كردند. هر دو گروه تحقيقات كتابخانه اي خود را جهت دستيابي به دانش و آگاهي در مورد بخش صنعتي خاص خود و نيز محيط تجاري در بازار مورد نظر انجام داده اند.طبق تحقيق انجام شده فوق افراد مبتدي و ناآشنا با بازارها اولين سفرهاي خود را به منظور عملي ساختن موارد زير انجام دادند. - ثبت حضور خود در بازار از طريق عاملان در بازارهاي هدف - دستيابي
 • پيروز مي شود اين رابطه دوام زيادي نخواهد داشت. عوامل موثر در انتخاب كشورهاي هدف مديران بايد در انتخاب بازارهاي هدف و تركيب و سازماندهي اعضاي هيات به توانمندي هاي صادراتي و نياز كشورهاي درنظر گرفته شده دقت كافي داشته باشند. در انتخاب كشور ها براي اعزام هيات هاي تجاري بايد در مرحله اول موارد زير كاملا بررسي شود: - شناخت بازار هدف از منظر جمعيتي، تقاضا، ميزان صادرات و واردات، تعرفه ها، درآمد سرانه - وضعيت جغرافيايي كشور ميزبان - ارتباطات سياسي كشور هدف با كشور مبدا - وضعيت كالاها و خدمات ص
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ روابط‌عمومي و مديريت بحران
بحران يعني عدم انطباق بين نيازها و منابع؛ تغيير ناگهاني ، بروز حوادث غيرمنتظره و خطرناك و نداشتن اطمينان از اوضاع و بر هم خوردن تعادل. به عبارت ديگر تغيير ناگهاني، شديدتر از حالت عادي و غافل‌گيري تهديدآميز، از جمله معيارهاي تعريف بحران هستند.
 • رسي به مهارت خاص مديريت بحران نياز داشت. البته مانند همه دوران خاص بررسي اقتصادي بودن يا نبودن فعاليتها موجب كاهش چشمگيري در هزينه‌هاي توليد و در نتيجه رشد و توسعه صنايع شد. ● انواع بحران نخستين تقسيم‌بندي بحران را مي توان در ابعاد فردي، گروهي، سازماني و اجتماعي دانست. بحرانهاي اجتماعي خود به بحرانهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، بهداشتي، طبيعي (عوامل طبيعي) و تركيب‌هايي از آنها تقسيم مي‌شود. معمولاً‌تصور مي‌شود كه بحرانهاي اجتماعي تنها بايد مديريت بحران شوند اما واقعي
 • مشكلات ممكن است از عوامل طبيعي – فني يا انساني نشأت بگيرند كه به سيستم مديريت يك سازمان بستگي ندارد. يك بحران مي‌تواند جزيي، وسيع و گسترده و شايد هم مرگبار باشد، مانند سرمايه‌گذاري ناموفق، باران اسيدي، زباله‌هاي خطرناك و سوانح صنعتي و... مديريت مطلوب مي‌تواند اثرات منفي بحران را به حداقل برساند و نبود مديريت مطلوب مي‌تواند به سرعت وضعيت را از آنچه كه هست بدتر كند. برنامه‌ريزي قبل از بحران، كمك مي‌كند تا تصميم صحيح را اتخاذ كرده، وضعيت عادي را به شركت
 • تن عواطف و احساسات و آگاه كردن مردم، نهادهاي داخلي و بين‌المللي شوند . بيشترين تحقيقات انجام شده درباره نقش رسانه‌ها در بحرانهاي فجايع طبيعي، معمولاً‌مربوط به اين مرحله است. در اين مرحله روابط‌عمومي بايد به فعال كردن كميته ويژه، اعزام رابطان خبري، شناسايي منابع موثق، تعيين مأموريت‌هاي خبري بر حسب نيازهاي خبري جامعه، حفظ صداقت و عدم پنهان كاري در توضيح وقايع، ارزيابي صحت اخبار،‌تشكيل مرتب جلسات برنامه‌ريزي‌هاي خبري، ساماندهي كنفرانسهاي خبري با حضور افراد ك
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آدام اسميت در قرن بيستم
آلن ملتزر، متولد سال 1928 در آمريكا و استاد اقتصاد سياسي در دانشگاه كارنگي ملون و از پيشروان پولگرايي است. وي همكار و جزو حلقه دوستان ميلتون فريدمن- از سرآمدان پولگرايي- بوده است.
 • به نفع سرمايه گذاري دولتي را ايجاد كند. در تحليل كينز، دولت مي تواند دوران هاي اقتصادي و بي كاري را با زمان بندي دقيق مخارج سرمايه گذاري براي اجتناب از كسادي، تعديل كند. پيروان فكري او به آنجا رسيدند كه اقدام دولت براي توزيع مجدد مصرف و درآمد به نفع گروه هاي مورد نظر و به ضرر گروه هاي ديگر را توجيه مي كردند. در عمل، گروه هاي منتفع آنهايي بودند كه راي بيشتري داشتند نه آنهايي كه درآمد يا ثروت بيشتري داشتند. مردم همه جا هزينه هاي بي پايان سوسياليسم و سياست هاي كينزي را درك كردند. سال هاي زيادي لاز
 • ريق واردات سرمايه و آموزش شهروندان شان براي استفاده از تكنولوژي هاي جديد اتخاذ كردند. مدت ها، تشخيص تفاوت در عملكرد كشورهايي چون تايوان و هنگ كنگ كه بيشتر بر بازارها و انگيزه هاي شخصي متكي بودند و عمل كرد كشورهايي مثل اندونزي و كره كه دولت سياست هاي صنعتي را براي هدايت سرمايه و و توسعه اعمال مي كرد كار راحتي نبود. اما هم اكنون واضح است كه سيستم هاي متمايل به بازار از سرمايه گذاري در صنايع سنگين مثل فولاد، اتومبيل و نيمه هادي ها همراه با ظرفيت اضافي بالا اجتناب مي كنند و موفق تر عمل كرده اند. ه
 • نه، بايد نيروهايي كه طي اين قرن موجب تقويت سياست هاي توزيعي، آيين نامه هاي دولتي و نرخ بالاي مالياتي شدند را بشناسيم. جنگ و دفاع عوامل مهمي هستند. جنگ باعث مي شود منابع تحت كنترل دولت قرار گيرند. دولت ممكن است مردان (و زنان) را به خدمت نظام وظيفه اعزام كند، استفاده از مواد را كنترل كند، نرخ هاي ماليات را به شدت افزايش دهد و از طرق ديگر بر قدرتش بيافزايد. قدرت از افراد، بازارها يا دولت هاي محلي به حكومت مركزي منتقل مي شود. اگر تهديدات نظامي ادامه يابد، دولت مركزي بزرگ و قدرتمند باقي مي ماند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
 • نخبگان شهري به سمت كار و زندگي در حومه شهرها گريخته بودند و لذا يك نسل كامل از چيني‌ها از آموزش و تحصيل محروم مانده بود. در مورد روسيه، آخرين قحطي بيش از سه دهه به طول انجاميد. پس از جنگ، برخي از افراد به دليل داشتن جرائم سياسي اعدام شده بودند؛ گروه مسلح گولاك رفته رفته پس از سخنراني نيكيتا خروشچف در سال 1956 برچيده شد و همه تحت شعار «كار از ما و دستمزد از شما» زندگي مي‌كردند. مطالعات انجام گرفته شده در اين حوزه نشان مي‌دهد كه روس‌ها اساسا از سيستم راضي و خشنود بو
 • ن كشور حدود 47 ميليون نفر را به استخدام خود درآوردند. قبل از 1980، فعاليت‌هاي كارآفرينانه در چين غيرقانوني بود. امروز، بيش از 40 ميليون كارآفرين در اين كشور وجود دارد كه كسب و كار آنان بيش از 200 ميليون نفر را شاغل كرده و حدود دو سوم از توليدات صنعتي اين كشور را توليد مي‌كنند. دولت چاره‌اي جز قبول واقعيت بازارهاي رو به رشد كشاورزان و تجارت خصوصي نداشت. بهبود كيفيت محصولات و ناپديد شدن صف‌هاي طولاني براي مواد غذايي، ساكنان شهري و همچنين رهبران دولتي را نسبت به قدرت بي حد و حصر
 • ا عنوان«صنايع مبتني بر روستا» بازگشت. بسياري از شركت‌هاي بزرگ توليدي بخش خصوصي در استان‌هاي عمدتا مبتني بر كشاورزي (ژجيانگ، شاندونگ، گوانگدونگ، هونان و سيچوان) ايجاد شد و توسعه يافت. بزرگ‌ترين كسب و كار كشاورزي چين، با نام گروه هواپ، توسط برادران ليو، كه شهر را به منظور تاسيس شركتشان در بخش روستايي استان سيچوان ترك كرده بودند، ايجاد شد. وانگ گودوان، يكي از كارآفرينان روستايي در جنوب استان گوانگدونگ، بزرگ‌ترين شركت سازنده يخچال را با نام گروه كلن و همچنين بزرگ&zwnj
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه
در يكي از شب‌هاي تاريك نوامبر 1978، هيجده دهقان چيني روستاي ژيائوجانگ در استان آنهويي مخفيانه اقدام به تقسيم زمين‌هايي كردند كه مي‌بايست توسط هر يك از خانواده‌ها به صورت اشتراكي كشت مي‌شدند.
مقالات/ بورس نفت از رويا تا واقعيت
بحث بورس نفت اين روزها بيش از ماهيت و كاركرد بر مسئول و نحوه اداره محدود و متمركز شده و كسي به اينكه اين بورس چگونه و به چه ترتيب مي خواهد در اقتصاد نفتي ما نقش بازي كند نمي پردازد .شايد يكي از دلايل كم توجهي به مسايل اصلي و ماهيتي بورس نفت عمده شدن مسايل حاشيه اي اين پديده اقتصادي باشد كه پيش تر سياسي شده است.
 • لي آن آزاد سازي و خصوصي سازي صنعت نفت در ايران بود و با توجه به تصور و پيش بيني كه از احتمال تأييد و تصويب اين طرح ها در نظام تصميم گيري در ايران وجود داشت و تصوري كه از تأثيرات اين برنامه ها داشتند ايده بورس نفت ارايه و پي گرفته شد. با مفروضات اين گروه ها طبق برنامه هاي ارايه شده آزاد سازي صنعت نفت موجب شكل گيري بازار محصولات نفتي در كشور مي شد و اين بازار طبيعي است كه به ساختار جديد و سامان يافته اي تحت عنوان بورس نفت نيازمند بود. در اين برنامه، پالايشگاه هاي كشور ارزيابي مالي و فني مي شد و
 • در برخي ساختارهاي وزارت نفت نظير صندوق بازنشستگي وزارت نفت، اين امكان به وجود آيد. به طور كلي، بايد طوري عمل كرد كه همواره امكان رقابت بين كارگزاران وجود داشته باشد. اين رقابت به كاهش ريسك و كاهش نوسان قيمت كمك مي كند. اداره ثبت شركت ها و مالكيت هاي صنعتي و معنوي منطقه آزاد كيش، در اواسط خردادماه ۸۴ ، ثبت شركت بورس بين المللي نفت ايران (كالاي نفت، گاز و پتروشيمي) را اعلام كرد. اين شركت با مشاركت ۷۰ درصدي مجموعه شركت هاي نفت، گاز و پتروشيمي (تماماً وابسته به وزارت نفت) و۱۰ درصد منطقه آزاد كيش، ۱۰
 • ولي در اين زمينه باشد. در مورد نحوه شكل گيري بازار بورس كالا در نيويورك تاريخچه مختصري بر روي پايگاه اينترنتي اين بازار وجود دارد كه مي تواند كمي به آشنايي با شكل گيري آن كمك كند. در اين گزارش تاكيد شده كه در آغاز در سال ۱۸۷۲ يعني حدود ۱۳۴ سال پيش گروهي از تاجران محصولات لبني بورس كره و پنير نيويورك را تأسيس كردند. اين نياز از اين نظر ايجاد شد كه دست اندركاران اين بازار از شرايط بي نظم و پر هرج و مرج عرضه محصولات در بازار خسته شده بودند و اين اقدام تلاشي بود تا فعاليت در اين بازار منظم و استان
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ تورم اقتصاد جهان را تهديد مي‌كند
خبرگزاري فارس: كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول نسبت به افزايش تورم در كشورهاي نوظهور هشدار دادند و افزودند افزايش تورم كشورهاي توسعه يافته را نيز تهديد مي كند .
 • بين المللي پول اعلام كرد ممكن است اقتصاد جهاني امسال رشد 4.4 درصدي داشته باشد اما هشدار داد بالا رفتن قيمت نفت و تورم در اقتصادهاي نوظهور ممكن است به رشد اقتصادي آنها لطمه بزند. نسخه چاپي ارسال به دوستان در اجلاس واشنگتن اعلام شد: اعلام نگراني گروه 24 از تورم و روي آوردن اقتصادهاي بزرگ به سفته‌بازي خبرگزاري فارس: كشورهاي گروه 24 نگراني خود را از افزايش قيمت كالاهاي پايه و روي آوردن اقتصاد كشورهاي بزرگ به شيوه سفته بازي اعلام نمودند و بيان داشتند كه استفاده‌ از روش‌هاي سوداگرانه منجر به
 • نتين- مكزيك- ونزوئلا- كلمبيا- پرو- گواتمالا –ترينادا و توباكو از آمريكاي لاتين و آفريقاي جنوبي، مصر- الجزاير- نيجريه- كنگو – ساحل عاج و غنا از منطقه آفريقا مي‌باشند ، ضمنا كشورهاي چين- عربستان و مراكش به‌عنوان ناظر در اين اجلاس شركت مي‌نمايند. هيئت اعزامي كشورمان به سرپرستي بهمني رئيس كل بانك‌مركزي در اين اجلاس حضور يافته و نظرات و ديدگاه‌هاي كشورمان را در بيانيه منعكس نمودند. منبع: فارس تاريخ: 1390-01-28
اخبار/ بزرگترين سرقت‌هاي اطلاعاتي تاريخ!
به گزارش ايسنا سايت «پاپيولار ساينس» در گزارشي به بررسي برخي از جرايم اصلي اطلاعاتي در طول تاريخ پرداخته است.
 • رقت اطلاعات مانند هر سرقت ديگري براي سارق از منفعت زيادي برخوردار است و در طول تاريخ، جرايم اطلاعاتي زيادي رخ داده است. دوران باستان: جاسوسان رومي و يوناني پيش از ورود اينترنت و حتي زبان نوشتاري، جاسوساني وجود داشتند كه با سرقت اطلاعات از افراد به گروههاي مخالف آنها كمك مي‌كردند. جاسوسي از قديمي‌ترين مشاغل جهان محسوب مي‌شود. به نوشته كتاب «از الف تا ي اطلاعات خاورميانه»، نوشته‌هاي هيروگليف و پاپيروس مصري نشان‌دهنده حضور جاسوسان درباري بوده كه از  يكهزا
 • sp; يكهزار سال پيش از ميلاد بر روي جمع‌آوري اطلاعات خارجي در مورد توان سياسي و نظامي رقبايي مانند روم و يونان تمركز داشتند. سال 1606: دزدي شكلات براي همه جداي از قلمرو جمع آوري اطلاعات نظامي، حوزه‌هاي بسيار جالب‌تري تحت عنوان جاسوسي صنعتي، جاسوسي شركتهاي بزرگ، سرقت مالكيت معنوي، و سرقت اسرار تجاري شناخته شده‌اند كه تمامي آنها با عنوان سرقت ايده ياد مي‌شود. يكي از جالبترين سرقتها، سرقت شكلات است. اين گياه كه بومي آمريكا بوده توسط فرهنگهاي قبل از كلمبيايي‌ها به خصو
 • زي استفاده كرده و اين شيوه را بطور مخفيانه براي خود حفظ مي‌كردند. از آن جا كه انگليس در آن زمان با داشتن هند به عنوان مستعمره خود قصد داشت از اسرار چين آگاه شده و از كارگران هندي براي توليد اين محصول استفاده كند. از اين رو با استخدام يك جاسوس و اعزام وي به چين توانست از راز توليد چاي آگاه شود. وي دريافت كه چاي سبز و سياه دو فرآورده مختلف از يك گياه بوده و همچنين مراحل فرآوري چاي را فراگرفت.  1932-1940: هك كردن نازي‌ها با گذر از عصر صنعتي و ورود به عصر اطلاعات، در اوايل دهه 1930
مقالات/ بررسي چرايي و چگونگي فرار سرمايه در اقتصاد ايران
يكي از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادي كشورها فراهم نمودن سرمايه كافي اعم از سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني است. در شرايطي كه يكي از مشكلات عمده كشور‌هاي در حال توسعه و توسعه نيافته كمبود سرمايه است،
 • خلي است. فرار سرمايه، نرخ رشد انباشت سرمايه را در كشور كاهش مي‌دهد. محققين براي تفكيك و مجزا ساختن مفهوم فرار سرمايه از خروج سرمايه، معيار گسترده اي را به كار گرفته اند. حجم، انگيزه و مسير جريان سرمايه كه اين سه متغير به هم وابسته‌اند، ولي ما در سه گروه مختلف آنها را در نظر گرفته‌ايم. فرار سرمايه از نظر حجم: از نظر حجم خروج سرمايه مي‌تواند هم طبيعي و هم غيرطبيعي تلقي شود. يك جريان خروج سرمايه عادي مي‌تواند به معناي توليد و سرمايه‌گذاري پورتفو باشد. در قياس با اين موضوع منشا يك جريان خروج سر
 • گردد، ممكن است ساكنين داخلي انتظار داشته باشند كه در آينده دولت بايد بدهي را به پول تبديل نمايد (به وسيله انتشار بيشتر پول) يا ماليات‌هاي اضافي را جهت پرداخت بدهي وضع نمايد.   3) ريسك: اختلاف ريسك سرمايه‌گذاري در كشور‌هاي در حال توسعه و كشور‌هاي صنعتي، يكي ديگر از عوامل فرار سرمايه مي‌باشد. اكثر كشور‌هاي پيشرفته، نظام سياسي و اقتصادي با ثبات با ترتيبات قانوني مدون و مشخص دارند، در حالي كه كشور‌هاي در حال توسعه از اين جنبه‌ها محروم مي‌باشند.   4) نرخ تورم: افزايش نرخ تورم باعث كاهش ارزش دا
 • مي‌دهد كه بيش از 45 درصد از ايرانيان مقيم كشور آمريكا داراى مدارك تخصصى يا فوق تخصصى هستند. تحقيقات ديگرى كه در سطح دانشگاه‌هاى معتبر ايران انجام شده نشان داده است كه به طور متوسط از هر 18 نفرى كه از سوى دانشگاه براى كسب تخصص به كشورهاى توسعه يافته اعزام شده‌اند، تنها 3 نفر به ايران بازگشته‌اند. در 500 شركت برتر آمريكا نقش ايراني‌ها بسيار پررنگ است و 45 درصد ايراني‌هاي مقيم امريكا افراد متخصص هستند. در كانادا و اروپا هم همين وضعيت ديده مي‌شود. آماري كه ارائه كرديم، نشان مي‌دهد مهاجرت از سال‌هاي
 • طبقه بندي اطلاعاتدولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا, هيات‌هاي تجاري , بازارهاي صادراتي , ترويج صادرات , شبكه‌هاي تجاري , فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري, فنون مذاكرات تجاري, مقررات تجاري و سرمايه‌گذاري , آدام اسميت, سيستم تامين مالي, سوسياليسم, ماركسيست, مينارد كينز, بحران مالي, سقوط بازارها, سيستم بانكي, ثروت ملل, فريدمن, دولت رفاه, كلاسيك, مقررات زدايي, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, بررسي تجربه اصلاحات در چين و روسيه, بورس نفت , پالايشگاه, محصولات پتروشيمي, بازار, اقتصاد, كارگزار, ايران , خصوصي, دولتي, قرارداد, گزارش, تأسيس بورس, بزرگترين سرقت‌هاي اطلاعاتي تاريخ!, فرار سرمايه در اقتصاد ايران, فرار سرمايه, اقتصاد ايران, جذب سرمايه‌هاي خارجي, سرمايه‌هاي فيزيكي و انساني, فرار سرمايه, اندازه گيري فرار سرمايه


13 رديف در 2 صفحه
   << بعدي  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .