جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ هزينه هاي قابل قبول و استهلاك
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
 • هزينه هاي قابل قبول و استهلاك نوع: قانون موضوع: هزينه هاي قابل قبول و استهلاك در قانون مالياتهاي مستقيم منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس تاريخ انتشار: 1380-11-27 تاريخ اعتبار از: 1380-11-27 تا:
 • توضيحات: قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است – هزينه هاي قابل قبول و استهلاك ماده 147- هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بشرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارتست از هزينه هائي كه درحدود متعارف متكي به مدارك بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد
 • ملكي باشد. 15- مخارج حمل و نقل . 16- هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرايي و انبارداري . 17-حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل ـ دلالي ـ حق الوكاله ـ حق المشاوره ـ حق حضور ـ هزينه حسابرسي ـ و خدمات مالي اداري وبازرسي ـ هزينهْ نرم افزاري ـ طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه وحق الزحمه بازرس قانوني. 18- سود و كارمزدي كه براي انجام عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده دارائي‌ها (ROA)
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در كل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان كم كم جوامع كوچك به وجود آمدند.
 • بعد مورد استفاده قرار گرفته است. روش ديگري كه در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفت ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ناميده مي شود. اين روش به طور خلاصه بر ايجاد يا از بين رفتن سرمايه (ارزش شركت) تأكيد دارد به بيان ديگر اين روش ميزان بازده سرمايه را پس از وضع هزينه هاي تأمين مالي نشان مي دهد. با توجه بررسي هاي انجام شده و نتايج حاصله و نيز ايرادات وارده بر سود خالص مانند هموارسازي، اثر برآوردها، اختلاف سلايق و ... معيار نرخ بازده دارائي ها (ROA) مورد ترديد است و لذا چون در معيار ارزش افزوده اقتصادي (EVA)
 • پرداخت بدهي ها و تعهدات بلندمدت را نشان مي دهد. *محدوديت هاي استفاده از نسبت هاي مالي 1) برآورده ها(15) چون اطلاعات مورد استفاده در نسبت هاي مالي كاملاً مطابق با صورت هاي مالي است لذا در اين اطلاعات برآوردهاي مختلفي همانند ذخيره مطالبات مشكوك الوصول استهلاك زيان هاي احتمالي و ... وجود دارد كه كاملاً قضاوتي و شرايطي است و تمام اين قضاوت ها به مديران ارشد و قوانين موضوعه شركت بستگي دارد بنابراين هر انداه اين برآوردها نادرست يا جانبدارانه و با تورش (اريب) باشند به ناچار نسبت هاي مالي را تحت تأثير ق
 • ائي ها (ROA) در ارزيابي عملكرد شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهاءدار روش آزمون فرضيات به اين ترتيب است كه با جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف علي الخصوص ساي هاي مرتبط با سازما بورس اوراق بهاءدار و محسابه متغيرهاي اصلي تحقيق (وابسته و متغير) توسط نرم افزار اكسل (Excel) و سپس تجميع اين اطلاعات و ارزيابي وجود يا عدم وجود همبستگي ميان دو معيار بيان شده توسط نرم افزار آمراي Eviews و با استفاده از ضريب همبستگي، وجود يا عدم وجود رابطه همبستگي مذكور مورد آزمون قرار گرفت. * محاسبه ارزش افزوده اقتصادي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ نرخ استهلاك نرم افزاروثبت سند حسابداري آن ومحاسبه بهاي تمام شده توليد نرم افزار
 • پرسش و پاسخ نرخ استهلاك نرم افزاروثبت سند حسابداري آن ومحاسبه بهاي تمام شده توليد نرم افزار  ؟ با سلام معمولا نرم افزارها در سال خريداري به حساب هزينه همان سال منظور مي شود مگر اينكه قيمت خريد آن آنقدر زياد باشد و موجبات تاثير در افزايش بهره وري وكارائي كل يك سازمان بشود(مثلا نرم افزار اي آر پيERP) تا بتوان ان را هزينه سرمايه اي تلقي ومستهلك نمود.اينگونه هزينه هاي معمولا طي سه يا 10 سال در ايران مستهلك
 • آن آنقدر زياد باشد و موجبات تاثير در افزايش بهره وري وكارائي كل يك سازمان بشود(مثلا نرم افزار اي آر پيERP) تا بتوان ان را هزينه سرمايه اي تلقي ومستهلك نمود.اينگونه هزينه هاي معمولا طي سه يا 10 سال در ايران مستهلك مي شود در خصوص بهاي تمام شده توليد نرم افزار توسط يك شركت نرم افزاري نيز بايد گفت در ايران معمولا بهاي ساخت نرم افزار را سرمايه اي نمي كنند(مثلا شركت همكاران سيستم با اين بزرگي هزينه اي توليد نرم افزار را به حساب هزينه همان سال منظور مي كند ) چرا كه انتظاري از سود آوري آتي نرم افزار ن
مقالات/ اظهارنامه الكترونيكي «ابتكاري جديد يا چالشي مضاعف
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور در آستانه تيرماه (موعد تسليم اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادي) از تمهيدات جديد اين سازمان به ويژه اظهارنامه‌هاي الكترونيكي خبر داده و اجراي طرح «اظهارنامه الكترونيكي» را ابتكاري جديد عنوان كرده است
 • ضعف اين طرح، مسوولان امر را به درك صحيح از ايرادات و اشكالات (قانوني، شكلي و محتوايي) موجود در طراحي و ارائه اظهارنامه جديد واقف ساخت تا به سرنوشت اظهارنامه اينترنتي طراحي شده در قالب نرم افزار اكسل كه در سال 87 ارائه شد و متاسفانه به رغم صرف وقت و هزينه در طراحي و ارائه آن به بوته فراموشي سپرده شد، دچار نشويم و از همين ابتدا شاهد تكرار تجربه ناموفق گذشته سازمان امور مالياتي در اين زمينه نباشيم. الف - ايرادات و اشكالات قانوني: 1 - همان طور كه از مفاد ماده 169 ق. م. م بر مي آيد سازمان امور ما
 • رقام را افزايش داده، بلكه وارد كردن اعداد ساده رياضي در اظهارنامه كاغذي جديد مستلزم دقت، توجه و تمركز بالايي از جانب موديان خواهد بود. 6 -2- در جدول شماره 16 ضميمه اظهارنامه، ترازنامه و صورت سود و زيان الكترونيكي و نوع كاغذي آن براي زمين نيز هزينه استهلاك و حساب استهلاك انباشته منظور شده، در حالي كه طبق استانداردهاي حسابداري، زمين در حالت كلي به دليل دارا بودن عمر نا محدود (به جز موارد خاص و نادر مانند زمين هاي معادن يا زمين هاي دفن زباله كه داراي عمر محدود اقتصادي هستند) مستهلك نمي شود، بناب
 • زيان الكترونيكي و نوع كاغذي آن، داراي محدوديت رديف بوده؛ به گونه اي كه به عنوان مثال در شركت هاي پيمانكاري كه تعداد كارفرمايان يا قراردادهاي منعقده بيش از 6 مورد باشد، موارد مازاد بر آن در اظهارنامه الكترونيكي قابل درج نبوده و اين امر خود از ايرادات نرم افزاري اين اظهارنامه بوده كه موجب بروز ابهام براي موديان مالياتي به ويژه شركت هاي بزرگ پيمانكاري و خدماتي مي شود و مشخص نيست موارد مازاد به چه صورت بايد در اظهارنامه درج شود. همچنين محدوديت مزبور در خصوص درج تعداد فيش هاي متعدد پرداخت ماليات در
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هفت مزيت ليزينگ عملياتي براي مستاجران وموجران
ليزينگ عملياتي نوعي ليزينگ است كه در آن، كالاها توسط ليزكنندگان (اجاره كنندگان) تنها به منظور استفاده از آنها اجاره مي شوند، بدون اينكه هدف كسب مالكيت آنها در ميان باشد.در ليزينگ عملياتي مدت زمان مورد توافق كوتاه تر از عمر مفيد كالا است و اين امكان وجود دارد كه كالاي يادشده يك بار يا بيشتر به همان اجاره كننده يا اجاره كنندگان متفاوت اجاره داده شود. قرارداد ليزينگ مي تواند توسط اجاره كننده خاتمه يابد، مشروط بر آنكه مدت زمان آن در قرارداد تعيين شده باشد.
 • و پوشش بيمه اي آن را در قالب يك بسته ارائه مي كند. بديهي است اين خدمات يكجا كه موجبات جلب اعتماد و اطمينان مستاجر را فراهم مي سازد خود داراي قيمتي است. موجر از اين خدمات از طريق اقساط اجاره اضافي ماهانه منتفع مي شود هر چند اين انتفاع دقيقاً معادل با هزينه تمام شده موجر براي فراهم ساختن اينگونه خدمات اضافي نيست ولي افزايش را شامل مي شود. به هر حال همانگونه كه در مباحث قبلي نيز اشاره شد زماني كه موجر، مستاجر خود را به دليل نوسازي تكنولوژيك يا فسخ زودهنگام از دست مي دهد منافع متعددي براي موجر از ره
 • سازد و از اين مسير بديهاً مشتريان فراواني براي جذب محصولات فروشنده به وجود مي آيند. منافع خاص مالياتي در بعضي كشورها همانند ايالات متحده و چين اجاره هاي سرمايه اي عموماً از نقطه نظر مالياتي وام تلقي مي شوند. بنابراين موجر نمي تواند در اين مقوله از استهلاك مالياتي استفاده كند. حال آنكه در سرتاسر جهان موجران در اجاره هاي عملياتي از استهلاك مالياتي به نحو مطلوبي بهره برداري مي كنند. در ايالات متحده به عنوان مثال، زماني كه موجري وارد يك مبادله مبتني بر اجاره واقعي (اجاره عملياتي) مي شود، مي تواند
 • كند. حال آنكه در سرتاسر جهان موجران در اجاره هاي عملياتي از استهلاك مالياتي به نحو مطلوبي بهره برداري مي كنند. در ايالات متحده به عنوان مثال، زماني كه موجري وارد يك مبادله مبتني بر اجاره واقعي (اجاره عملياتي) مي شود، مي تواند به ترتيب زير از مزاياي استهلاك صعودي استفاده كند. در مثالي فرض كنيم يك دارايي پنج ساله در قالب ليزينگ عملياتي را با مفروضات زير داشته باشيم: حال اگر سال مالي موجر منتهي به 31 دسامبر هر سال باشد و اگر آغاز دوره اجاره را 31/دسامبر/x 200 فرض كنيم، طي 366 روز از تاريخ 31/ دسا
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام،بنده فارغ التحصيل رشته حسابداري هستم تازه شروع به كار حسابداري يك موسسه خيريه كرده ام امروز بعد از برسي حسابهاي دفتر كل در يكي از حسابهاي كل مربوط به بانك متوجه جمع اشتباه مانده حساب شدم كه در پنج سطر بالاتر اتفاق افتاده لطفا براي اصلاح اشتباه مرا راهنمايي نماييد باتشكر فراوان از شما عزيزان.
باسلام،بنده فارغ التحصيل رشته حسابداري هستم تازه شروع به كار حسابداري يك موسسه خيريه كرده ام امروز بعد از برسي حسابهاي دفتر كل در يكي از حسابهاي كل مربوط به بانك متوجه جمع اشتباه مانده حساب شدم كه در پنج سطر بالاتر اتفاق افتاده لطفا براي اصلاح اشتباه مرا راهنمايي نماييد باتشكر فراوان از شما عزيزان.
 •   آيين نامه تحرير دفاتر   فصل اول مشخصات دفاتر قانوني : مادة 2 )  دفاتر قانوني مشمول اين آيين‏نامه عبارت است از كلية دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها. دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نمايندة ادارة ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي تحرير
 • حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند. مادة 7 )  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستونهايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارايي‏هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به‏ترتيب تاريخ وضوع در آن ثبت گردد به‏طوري‏كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينة شغلي مؤدي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امكان‏پذير باشد.     فصل دوم ساير دفاتر، اسناد حس
 • در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعيين‏شده در مادة 14 اين آيين‏نامه به دفتر كل منتقل كنند، علاوه بر اين، به‏منظور تسهيل رسيدگي بايد آيين‏نامه‏ها يا دستورالعملهاي كار ماشين و برنامه‏هاي آن و نحوة كار با نرم‏افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يك‏بار خلاصة عمليات داده‏شده به ماشينهاي الكترونيكي را حداكثر تا 10 روز پس از پايان سه ماه به ادارة امور مالياتي مربوط تسليم نم
مشاوره/ با سلام وتبريك عيد مبعث :اگر هنگام تحرير روزنامه شركت مورد بدهكار را در بستانكار بنويسيم ويا برعكس ولي روي آن خط نكشيم و موقع محاسبه در قسمت درست خودش محاسبه كنيم كه 2 طرف تراز شود آيا موجب رد دفاتر ميشود . امور مالياتي بيشتر در چه مواردي حساس ترند و دفاتر شركت را رد ميكنند باتشكر فروان
 • كليات:   ماده 1) مقررات اين آئين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود وزيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود وزيان خود را با رعايت مقررات مربوط تسليم مي نمايند . تبصره – مؤدياني در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه
 • سابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود وزيان و ترازنامه تهيه نمايند . ماده 7) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هائي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارائي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود زيان از آن امكان پذير باشد .   فصل دوم
 • ، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سر فصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند . علاوه بر اين بمنظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .
مشاوره/ باعرض سلام وخسته نباشيد جناب آقاي ياري فرميشه لطف كنيدومرادرموردثبت هاي دستي دفترروزنامه ودفتركل نمايندگي ايران خودرو راهنمايي بفرماييد
 • آيين نامه تحرير دفاتر   فصل اول مشخصات دفاتر قانوني : مادة 2 )  دفاتر قانوني مشمول اين آيين‏نامه عبارت است از كلية دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها. دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد 11 و 12 قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نمايندة ادارة ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي تحرير
 • ابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند. مادة 7 )  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستونهايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارايي‏هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به‏ترتيب تاريخ وضوع در آن ثبت گردد به‏طوري‏كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينة شغلي مؤدي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امكان‏پذير باشد.     فصل دوم ساير دفاتر، اس
 • در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداكثر ظرف مهلت تعيين‏شده در مادة 14 اين آيين‏نامه به دفتر كل منتقل كنند، علاوه بر اين، به‏منظور تسهيل رسيدگي بايد آيين‏نامه‏ها يا دستورالعملهاي كار ماشين و برنامه‏هاي آن و نحوة كار با نرم‏افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمناً مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يك‏بار خلاصة عمليات داده‏شده به ماشينهاي الكترونيكي را حداكثر تا 10 روز پس از پايان سه ماه به ادارة امور مالياتي مربوط تسليم نم
قوانين و مقررات/ آيين نامه تحرير دفاتر قانوني
آئين‌نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهائي مصوب 10/1/1382 و اصلاحي آن مصوب 11/4/1384 موضوع تبصره 2 ماده 95 اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
قوانين و مقررات/ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏-حسابداري‌ اجاره‌ها
هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز رويه‌هاي‌ حسابداري‌ و افشاي‌ مناسب‌ براي‌ اجاره‌هاي‌ سرمايه‌اي‌ و عملياتي‌ توسط‌ اجاره‌دهنده‌ و اجاره‌كننده‌ است‌
 • ‌ قانوني‌ اجاره‌ به گونه‌اي‌ باشد كه‌ اجاره‌كننده‌ مالكيت‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را به دست‌ نياورد، اما محتوا و واقعيتهاي‌ اقتصادي‌ مربوط‌ به‌ اجاره‌ مبين‌ آن‌ است‌ كه‌ اجاره‌كننده‌ با تعهد پرداخت‌ مبلغي‌ تقريباً برابر ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ به اضافه‌ هزينه‌ مالي‌ مربوط‌، منافع‌ اقتصادي‌ حاصل‌ از بكارگيري‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را براي‌ بخش‌ عمده‌ عمر اقتصادي‌ آن‌ تحصيل‌ مي‌كند. 13 . چنانچه‌ اين‌ اجاره‌ها در ترازنامه‌ اجاره‌كننده‌ منعكس‌ نشود، منابع‌ اقتصادي‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ كمتر از واقع‌ ارا
 • تسهيم‌ شود كه‌ يك‌ نرخ‌ سود تضمين‌ شده‌ ادواري‌ ثابت‌ نسبت‌ به‌ مانده‌ بدهي‌ براي‌ هر دوره‌ ايجاد كند. در عمل‌ براي‌ سهولت‌ محاسبه‌ مي‌توان‌ از نرخ‌ تقريبي‌ براي‌ اين‌ منظور استفاده‌ كرد. 17 . در هر دوره‌ مالي‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌، سبب‌ ايجاد هزينه‌ استهلاك‌ دارايي‌ و هزينه‌هاي‌ مالي‌ مي‌شود. رويه‌ استهلاك‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ بايد با رويه‌ مورد استفاده‌ براي‌ داراييهاي‌ استهلاك‌پذير تحت‌ تملك‌ واحد تجاري‌ يكسان‌ باشد. هزينه‌ استهلاك‌ بايد طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 با عنوان‌ ” حسابداري‌
 • باشد كه‌ در پايان‌ دوره‌ اجاره‌، مالكيت‌ دارايي‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ مي‌شود، دوره‌ استفاده‌ مورد انتظار معادل‌ عمر مفيد دارايي‌ است‌. در غير اينصورت‌، دارايي‌ طي‌ دوره‌ اجاره‌ يا عمر مفيد آن‌، هر كدام‌ كوتاه‌تر است‌، مستهلك‌ مي‌شود. 19 . مجموع‌ هزينه‌ استهلاك‌ دارايي‌ و هزينه‌ مالي‌ دوره‌ به ندرت‌ با مبالغ‌ اجاره‌ براي‌ آن‌ دوره‌ برابر است‌ و بنابراين‌، شناسايي‌ مبالغ‌ اجاره‌ به عنوان‌ هزينه‌ دوره‌ صحيح‌ نيست‌. از اين رو، پس‌ از آغاز اجاره‌، برابر بودن‌ مبلغ‌ دارايي‌ و بدهي‌ مربوط‌ به‌ اجار
 • طبقه بندي اطلاعاتهزينه هاي قابل قبول و استهلاك, هزينه‌هاي استخدامي, حقوق بازنشستگي, مزاياي پايان خدمت, خسارت اخراج و بازخريد, زيان اشخاص حقيقي و يا حقوقي, زيان حاصل از تسعير ارز, ارزش افزوده اقتصادي (EVA), نرخ بازده دارائي‌ها(ROA), دوپونت, درآمد كل, سود عملياتي, سود كل, (EVA) و ارزيابي متوازن (BSC), نسبت فعاليت, نسبت سود اوري, نسبت اهرمي, نسبت نقدينگي, قيمت بازار, ميانگين قيمت بازار, P/E , بازده تغييرات قيمت سهام, بازده نقدي سهام, بازده سهام, نرخ استهلاك نرم افزاروثبت سند حسابداري آن ومحاسبه بهاي تمام شده توليد نرم افزار, اظهارنامه الكترونيكي , صورتهاي مالي مصوب, اظهارنامه قديم وجديد, متولي تشخيص ماليات, صورت مالي نمونه, ماليات پرداختي, ليزينگ عملياتي, موجر و مستاجر, ليزينگ عملياتي در ايران, چرخه ليزينگ, حسابداري ليزينگ, ليزينگ مالي , ليزينگ سرمايه اي, اجاره داري, ريسك وبازده در ليزينگ, باعرض سلام وخسته نباشيد جناب آقاي ياري فرميشه لطف كنيدومرادرموردثبت هاي دستي دفترروزنامه ودفتركل نمايندگي ايران خودرو راهنمايي بفرماييد, آيين نامه تحرير دفاتر قانوني, موارد رد دفاتر, نحوه نوشتن دفاتر قانوني, نحوه تنظيم صورتهاي مالي, ماده 95 و96 قانون مالياتها, مودي مالياتي, تأخير ثبت دفاتر, مودي مالياتي, استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21‏, حسابداري‌ اجاره‌ها, اجاره عملياتي, اجاره سرمايه اي, اجاره, موجر ومستاجر, قرارداد اجاره, اجاره غير قابل فسخ, دوره اجاره, حداقل مبلغ اجاره, عمر مفيد, عمر اقتصادي, ارزش منصفانه, ارزش باقميانده تضمين شده ونشده, ارزش فعلي اجاره, نرخ سود تضمين شده ونشده, ارزش باقيمانده, اجاره اهرمي, اجاره فروش, اجاره تامين مالي


22 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  دكتر رسول ياري فرد ( آموزش و تحقيقات در حوزه هاي حسابداري و حسابرسي، امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و قوانين تجارت )
  با سلام اينجانب دانشجوي ارشد حسابداري هستم كه موضوع پايان نامه خود را تاثيرات مديريت نقدينگي بر احتمال ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس دارم مينويسم آيا شما پيان نامه در راجب ورشكستگي دراريد بر

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با سلام ... هستم كارمند اداره كل غله استان .. چند سال قبل پيام دادم تفاوت حقوقي فاحشي با همكارانم دارم لذا با راهنماييهاي شما قسمت اعظم اين تفاوت مرتفع شد نميدونم با چه زباني از شما تشكر كنم فقط دعاتو

  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت استاد ارجمند خواهشمندام در مورد نحوه اجراي كار حسابرسي داخلي به من توضيحاتي ارائه نماييد. البته به استحضار ميرساند كه شرح وظايف حسابرسي داخلي را ميدانم ولي در نحوه اج

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  آيا شخصي كه درحال حاضر كارمند پيماني يك شركت دولتي است در صورت قبولي در ازمون استخدامي يك اداره ديگر مي تواند استعفا داده ودر اداره دوم مشغول به فعاليت گردد.البته ازمون اداره دوم قبل از شروع بكار در م

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با سلام خدمت استاد گرام خواستم بدانم آيا مرخصي پنج شنبه 1 روز كامل حساب مي شود ؟ با تشكر

  اسداله مستوفي ( مشاوره مديريت )
  با عرض سلام و خسته نباشيد خدمت مشاور محترم.من دانشجوي رشته مديريت صنعتي ترم 4 هستم وبراي درس روش تحقيق از رشته مديريت صنعتي موضوع ميخواستم كه منابع آن زياد باشد و در انواع سايت ها يافت شود لطفا حداكثر


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني