جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎
به منظور تنظيم و تعميم و هدايت و امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال‌نظارت دولت بر اين فعاليت مؤسسه‌اي به نام بيمه مركزي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تأسيس مي‌گردد.
 • اركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند. ماده 17 - وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است: 1 - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تأسيس يا لغو پروانه مؤسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. 2 - تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده مؤسسات بيمه قرار گيرد. 3 - تعيين انواع معاملات بيمه و شرايط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكائي. 4 - تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم. 5 - تصويب آيين نامه هاي لازم
 • و در صورت انحلال و يا ورشكستگي مؤسسه بيمه بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته هاي مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است. مؤسسات بيمه نمي توانند بدون موافقت قبلي بيمه مركزي ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند. دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزي ايران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعكس كنند. ماده 61 - مؤسسات بيمه موظفند اندو
 • راي هر يك از رشته اي بيمه و ميزان و طرز محاسبه و همچنين ترتيب به كار انداختن اين اندوخته ها و نحوه ارزيابي اموال منقول و غير منقولي كه نماينده اندوخته هاي مؤسسات بيمه است از طرف شوراي عالي بيمه تعيين خواهد شد. ماده 62 - كليه مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه و حسابهاي سود و زيان خود را طبق نمونه اي كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه اي از آن را براي بيمه مركزي ايران ارسال دارند. ماده 63 - مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه ر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
 • ي باشد. گفتني اينكه به موجب تبصره (1) ماده ياد شده اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر كرده همچنين قبول اين گزارش، موكول به ارائه گزارش حسابرسي مالي، ارائه گزارش حسابرسي مالياتي در چارچوب نمونه ابلاغي سازمان امور مالياتي همراه با اظهارنامه يا حداكثر سه ماه بعد از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مي باشد. متاسفانه در سال هاي گذشته ضوابط فوق مورد عنايت سازمان امور مالياتي قرار نگرفته و گزارشات حسابرسي مالياتي برخلاف تبصره قانوني ي
 • گزارشات حسابرسي توسط حسابداران رسمي) يا اصل ماده (تشخيص درآمد مشمول ماليات خارج از سازمان امور مالياتي) ابراز مي دارد. اين حق براي سازمان امور مالياتي محفوظ بوده و قابل مناقشه نيست؛ اما بهتر است شيوه برخورد با موضوع تصحيح شود. به عبارت ديگر چنانچه مصلحت انديشي يا هر دليل ديگري، اصلاح يا حذف ماده 272 را الزامي ساخته مي بايستي در اين جهت حركت شود. از سوي ديگر حسابداران رسمي بايد به اين موضوع توجه كنند كه آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مسووليت سنگيني را متوجه تهيه كنندگان گزارش
 • ن موضوع توجه كنند كه آيين نامه اجرايي ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم مسووليت سنگيني را متوجه تهيه كنندگان گزارش حسابرسي مالياتي كرده است. بنابراين قبول اين مسووليت با ساده انگاري، عدم توجه لازم به مقررات و از همه مهم تر عدم پذيرش اينكه از نظر آيين نامه اجرايي يادشده، تهيه كننده گزارش حسابرسي مالياتي در مقام تشخيص درآمد مشمول ماليات، در حكم مامور دستگاه تشخيص خواهد بود، منافات داشته بنابراين ضروري است قبل از پذيرش اين مسووليت آمادگي لازم را كسب كرده سپس وارد اين گود شوند.
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ راه‌حل «بازاريابي اجتماعي» براي خروج از تله فقر
فيليپ كاتلر (Philip Kotler) بدون ترديد مطرح‌ترين چهره آكادميك فعلي دنيا در حوزه مديريت بازاريابي (Marketing Management) محسوب مي‌شود. «كاتلر» با تاليف چندين متن درسي معتبر در زمينه دانش بازاريابي، جزو مشهورترين و معتبرترين نام‌ها براي اكثريت قاطع از دانشجويان مديريت و اقتصاد در سراسر دنيا به حساب مي‌آيد.
 • اند. • خدمات اعتباري خرد (Microfinance) و برنامه‌هاي خود اشتغالي • خدمات بهداشتي براي مادران و كودكان • مراقبت‌هاي روان‌شناختي از خانواده‌هاي آسيب‌ديده • كمك به سالمندان، معلولان، و از كارافتادگان يك نمونه نويدبخش از برنامه خدمات اجتماعي، به تازگي در كشور برزيل آغاز شده است. اين برنامه، كه با عنوان «صندوق خانواده»(5) شناخته مي‌شود، مبلغ ۵۴ دلار در ماه، به صورت نقدي، به خانواده‌هايي پرداخت مي‌كند كه كمتر از ۶۸ دلار در ما
 • است. اين برنامه، كه با عنوان «صندوق خانواده»(5) شناخته مي‌شود، مبلغ ۵۴ دلار در ماه، به صورت نقدي، به خانواده‌هايي پرداخت مي‌كند كه كمتر از ۶۸ دلار در ماه درآمد دارند، به شرط آنكه حتما فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و در برنامه‌هاي دولتي واكسيناسيون مشاركت كنند. در چارچوب اين برنامه، هر خانواده‌ يك كارت الكترونيكي دريافت مي‌كند، كه به صورت ماهانه شارژ مي‌شود. در صورتي‌ كه خانواده‌اي به تعهدات خود در مورد تحصيل و واكسيناسيون فرزندان عمل نكن
 • ‌وگو بين سازمان‌هاي فقرا، مسوولان دولتي و سياست‌گذاران، و بخش خصوصي، براي تغيير قوانين و مقررات به نفع فقرا كمك به تسهيل برقراري ارتباط بين فقرا و سازمان‌هاي اجتماعي‌شان از يك سو، و بين فقرا و بازارها و نظام مالي و اعتباري رسمي، از سوي ديگر افزايش دسترسي فقرا به فناوري اطلاعات، به منظور تسهيل دسترسي آنها به بازار تقويت گروه‌ها، سازمان‌ها، و شبكه‌هايي كه فقرا تشكيل داده، و در آنها عضو هستند؛ از گروه‌هاي كوچكي همچون اجتماعات كوچك كارگري گرفته تا س
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير
رياست كل محترم سازمان امور مالياتي كشور به تازگي طي بخشنامه‌اي ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي تهيه شده توسط حسابداران رسمي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را تعيين و اعلام كرده است.
قوانين و مقررات/ اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران
 • ررات مربوط اداره مي شود. ماده3- حدود وظايف و اختيارات جامعه به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارتقاء فرهنگ مالياتي مؤديان. 2- ارتقاء دانش حرفه اي اعضاي جامعه از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي. 3- تهيه و تنظيم برگه نمايندگي مشاوران رسمي مالياتي و نيز نمونه هاي لوايح دفاعي و دادخواهي موردنياز مؤديان براي ارايه به مراجع مالياتي. 4- انتشار جزوات و نشريه هاي تخصصي و حرفه اي. 5- نظارت بر عملكرد اعضاي جامعه به منظور تأمين محيط سالم براي فعاليت حرفه اي آنان. 6- اطلاع رساني در خصوص قوانين و بخشنامه
 • رهنگ مالياتي به شوراي عالي. 12- اداره امور مالي، معاملاتي، استخدامي كاركنان جامعه و عقد هرگونه قرارداد مالي براي اهداف جامعه در حدود وظايف و بودجه مصوب. 13- نمايندگي جامعه در مراجع قانوني با حق توكيل به غير، ارجاع به داوري و در موارد لازم هرگونه صلح و سازش. 14- صدور كارت صلاحيت براي اشخاص منتخب و اعلام شده از سوي هيئت تشخيص. 15- تأمين نيروي انساني، امكانات و تسهيلات لازم براي انجام وظايف هيئت عالي نظارت. 16- تشكيل كارگروههاي تخصصي و انتخاب اعضاي كارگروههاي يادشده پس از تأييد صلاحيت توس
 • 15- دبيرخانه هيئت عالي نظارت زير نظر رييس آن اداره مي شود. تشكيلات دبيـرخانه به پيشنهاد هيئت عالي نظارت به تصـويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور مي رسد.   ماده 16-  كليه هزينه هاي هيئت عالي نظارت و هزينه هاي ديگر امور مقرر در اين اساسنامه از محل بودجه جامعه تأمين و پرداخت مي شود. هيئت مديره موظف است هر سال ضمن بودجه تنظيمي خود، هزينه هاي هيئت عالي نظارت را با نظر آن هيئت در بودجه جامعه پيش بيني نمايد و شوراي عالي موظف به تصويب آن است.   ماده 17- رييس هيئت مديره و دبيركل
مقالات/ مصلحت‌انديشي دو «سازمان» = كابوس ارزي حسابرسان خصوصي
در خصوص مطالب مندرج در صفحه 9 روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 28/3/1392 و مصيبت نامه ارزي Executive Summary.
 • و مصلحت انديشي باشد. متاسفانه وقتي همين سازمان برخلاف مبناي صحيح و جهاني همزمان در تصديگري خدمات حسابرسي هم فعال است و مجري همان استانداردهايي است كه خود نوشته است دور از انتظار نيست كه عملا در اجراي استاندارد خود نوشته، مصلحت‌انديشي ‌كند نمونه بارز اين تضاد منافع را در نگارش گزارش حسابرسي نسبت به سردرگمي ارزي در شركت‌هاي تحت پوشش دولت مي‌توان ديد كه با برداشت شخصي، قضاوتي مغاير با متن استاندارد و براساس مصلحت‌انديشي گزارش‌هاي حسابرسي مقبول و مشروطي را ارائه مي&zwn
 • اي كميته استانداردهاي حسابرسي سازمان و جامعه و دو نماينده محترم سازمان بورس برگزار شد و اكثريت اعضاي كارگروه‌ها همچنان بر نظريه كميته فني تاكيد داشتند به جز يك عضو از سازمان حسابرسي و يك عضو جامعه كه با اتكاي به قضاوت حسابرسي نظر متفاوت «مصلحت‌انديشي» داشتند امضا‌كنندگان گزارش حسابرسي دو شركت با توجه به صدور گزارش‌هاي حسابرسي مشابه توسط سازمان حسابرسي امضاي اين آقايان با استاندارد تجويزي به اعضاي جامعه مطابقت ندارد. جان كلام اينكه مسوولان تدوين استانداردها، هم خدا
 • ديدنظر در استاندارد هاي حسابداري به خصوص استاندارد داد وستد ارزي با توجه به شرايط اقتصادي كشور آن هم با حضور كارشناسان متكي به سوابق علمي، سوابق تجربي حسابرسي (استاد و شاگردي) و مديريت مالي و مهندسي اقتصادي در سطوح عالي واقعي و نظرات جامعه حسابداران رسمي و انجمن‌هاي علمي و كاربردي حسابداري و مديريتي  ب/3.تدوين قانون ماليات انتقالي Differed Income Tax  ب/4.كاهش تصدي‌گري حسابرسي و متوقف شدن رقابت نابرابر با حرفه حسابرسي و خاتمه به استثمار حرفه حسابرسي مستقل به نام&zwn
اخبار/ انحلال كارگروه حسابدار رسمي(حسابرس) اصلح
بنا به خبر منتشر شده در روزنامه دنياي اقتصاد شماره 3001، هيات وزيران در جلسه مورخ سوم شهريورماه 1392 اختيارات كارگروه‌هاي ويژه اي را كه در دولت‌هاي قبل به وجود آمده بودند، لغو كرد.
 • شوند تا كارگروه انتخاب حسابرس براي شركت‌هاي دولتي، بتواند براي آنها حسابرس و بازرس قانوني تعيين كند. بيان رفتار واقعي و تجربه گذشته از نتيجه تصميم‌هاي كارگروه، مستلزم توضيح مواردي است كه باعث ناراحتي هر قضاوت‌كننده منصفي است. به عنوان نمونه براي يك شركت سهامي عام بزرگ مستقر در تهران كه مشمول هم نمي‌شده، دو ماه پس از برگزاري مجمع عمومي و اتخاذ تصميم نسبت به تعيين حسابرس و بازرس قانوني، يك موسسه را از شهري ديگر، به عنوان حسابرس به شركت معرفي كرده اند. از همه بدتر آنكه درنامه&zw
مقالات/ جان مينارد كينز
جان مينارد كينز (1946-1883) آخرين فرد سلسله‌اي از اقتصاد‌دانان بزرگ انگليسي است كه تاثيري ژرف بر علم اقتصاد گذاشته‌اند. همه مي‌پذيرند كه سر‌سلسله اين اقتصاد‌دانان، آدام اسميت (1790-1723) است و كتاب ثروت ملل (1776) او را معمولا سر‌آغاز علم اقتصاد مدرن مي‌پندارند.
 • ي‌انجامد. تفسيري پول‌گرايانه از نوسانات اقتصادي هم مي‌تواند به اندازه همتاي كينزي خود به رويكرد تنظيم‌گرايانه در قبال سياست‌هاي اقتصادي بينجامد. قدرت اقناعي ديد‌گاه كينز در بريتانيا به ميانجي تجربه تاريخي و نيز به واسطه نمونه‌اي كه خود او بود، بسيار افزايش يافت. بريتانيا هنوز ساختار اشرافي خود را كه در آن اقتضاي اشراف‌زادگي چيزي فرا‌تر از شعاري بي‌معنا بود، نگه داشته است. آنچه كه تغيير يافته، معيارهاي پذيرش اشراف‌سالاري است (اين معيار آن است
 • ر يا زود به پيدايي جامعه‌اي تماميت‌خواه مي‌انجامد. دوم اين كه نظريه‌هاي اقتصادي كينز عمدتا به خاطر پيوند‌شان با رويكرد سياسي او، براي گروهي بسيار فرا‌گير‌تر از اقتصاد‌دانان خوشايند بود. اين نكته را نيز كينز در نامه‌اش به هايك بهتر از آنچه كه من بتوانم بگويم، بيان كرده است: «اگر آنهايي كه برنامه‌ريزي اعتدالي را پياده مي‌كنند، در ذهن و قلب‌شان به راستي به اين موضوع اخلاقي پايبند باشند،‌ اين برنامه‌ريزي‌ها پاياني خوش خ
 • ي‌نامه و نمايه نيز به زودي چاپ خواهد شد. اين مجموعه بي‌نظير نه تنها آثار مهم كينز را در خود دارد، بلكه مقالات منتشر‌شده او پيرامون اقتصاد و سياست، بسياري از نوشته‌هاي قبلا منتشرنشده او از جمله نامه‌ها، ياد‌داشت‌هاي رسمي و نظير آنها را نيز در‌بر‌مي‌گيرد. پاورقي 1- نوشته‌هاي كينز درباره زندگي اقتصاد‌دانان همراه با مقالاتي مشابه در باب سياستمداران و ديگران در زندگي‌نوشت‌ها (1933) گرد‌هم آمده‌اند. 2- نام كاخي در جنو
مقالات/ اعتبارات خرد و توسعه اقتصادي
بكر من اعطاي جايزه صلح نوبل سال 2006 به اقتصاددان بنگلادشي محمد يونس و بانك گرامين در اين كشور را تحسين مي‌كنم.
 • ارانه اي هستند) به كارآفرينان كوچك بر مبناي درخواست هاي رقابتي است، چون كه روش دوم رقابتي شعارگونه است. سر و كله واسطه ها مثل قارچ پيدا مي شود تا به درخواست كننده كمك كنند درخواستي تاثيرگذار و شوق برانگيز بنويسد و حق الزحمه اي كه واسطه مطالبه مي كند نمونه خوبي است از اين كه چگونه چشمداشت كسب رانت هاي اقتصادي (به عبارت خيلي ساده يعني به دست آوردن چيزي در ازاي دادن هيچ چيز) رانت هاي انتظاري را به هزينه ها تبديل مي كند و كمك هاي رايگان و يارانه اي در غالب اوقات خيلي بد تخصيص مي شوند، اما در حالت ت
 • از كمك هاي خصوصي آمريكايي ها بوده، ولي قابل چشم پوشيدن نيستند، كل كمك هاي توسعه اي فرامرزي آمريكا به صورت درصدي از درآمد ناخالص ملي از بسياري از ديگر كشورهاي ثروتمند كمتر است (براي خلاصه اي مفيد از آمارها و نظرات نگاه كنيد به «توسعه پايدار: برنامه هاي كمك آمريكا و خارجيان،» موجود در آدرس اينترنتي زير ww.globalissues.org/TradeRelated/Debt/USAid.asp آخرين مراجعه در 20 ژانويه 2007.) اين ارقام از جنبه اخلاقي بي معنا هستند. در وهله نخست، تفاوت زيادي بين مقدار داده شده كمك ها و مقداري ك
 • كه مي توان از جايي ديگر به قيمت 750 هزار دلار خريد. پس انتقالي خالص نه يك ميليون دلار بلكه فقط 750 هزار دلار است. همان طور كه گفته شد نبايد از هزينه هاي اداري نيز غافل شد كه اغلب كاذب و زياده از حد واقع نيز نشان داده مي شود يا اتلاف منابعي كه در برنامه هاي دولتي رايج است. بزرگ ترين دريافت كننده كمك خارجي آمريكا در حال حاضر كشور عراق است و به نظر مي رسد بيشتر اين كمك ها حيف و ميل و تلف شده است. اما در طرف ديگر اين توازن اخلاقي، آمار موجود منافعي را كه آمريكا به واسطه مخارج دفاعي هنگفت خود (شام
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا
پنج سال پيش، ليبرال‌هاي ضدجنگي كه حكومت بوش را فاشيست مي‌دانستند، «در و ديوانه» خوانده شدند، توسط رهبري حزب خودشان به حاشيه رانده شدند، به داشتن انديشه‌هايي خائنانه متهم شدند كه طبق قوانين فدرال مستحق مجازات و حتي اخراج از كشور است.
 • و ساخته‌شده هستند و به‌خاطر كاركردشان به‌عنوان بخشي از كل دستگاه به كار گمارده مي‌شوند. اما آنها وحشت‌زده دريافتند كه بيشتر آمريكايي‌ها به چنين روياهايي، مگر در دوره‌هاي بحران، تن نخواهند داد. جنگ جهاني اول نخستين نمونه از چنين بحران‌هايي بود... اما پس از آن صلح و شكوفايي دهه ۱۹۲۰ آغاز شد و انتظار براي موقعيت اضطراري ملي ديگري كه بتواند فانتزي‌هاي آنها از نظم اجتماعي را محقق كند، به درازا كشيد. اين تحليل يادآور تز رابرت هيگز، يعني تز اثر چرخ‌دن
 • نظر خود من چندش‌آور است، زيرا من عاشق بيس‌بال هستم و اصلا دوست ندارم ورود بي‌ربط هيجانات ناسيوناليستي و ستايش از نيروهاي مسلح، مسابقه بيس‌بال مورد علاقه‌ام را خراب كند. به نظر من بيس‌بال فوق‌العاده است، چون فعاليتي صلح‌آميز است. لازم نيست آدم بكشيم تا به زندگي خودمان هيجان تزريق كنيم. همين اتفاق در كليسا‌ها، رسانه‌ها و بخش كسب و كار نيز رخ مي‌دهد. نيروهاي مسلح همه‌جا ستايش مي‌شوند و از موقعيت اجتماعي بسيار بالايي برخوردارند. اگرچه
 • رستي دولتي را به‌طور كامل درك مي‌‌كنند. بايد گفت كه فاشيسم آمريكايي حقه فوق‌العاده‌اي را ترتيب ديده است: اين فاشيسم از‌‌ همان نژادپرستي قديمي و ازمدافتاده استفاده مي‌كند و همزمان ضدنژادپرستي را نيز به‌طور رسمي تعريف مي‌كند تا قدرت خويش را استوار‌تر سازد. فاشيسم منحصربه‌فرد آمريكا فاشيسم آمريكايي نظير ندارد. نظام اقتصادي اين نوع فاشيسم نه بازار آزاد است و نه سوسياليسم برابري‌طلب؛ بل بيشتر به نوعي دولت صنفي موسوليني‌وار شباهت
 • طبقه بندي اطلاعاتقانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران و‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, قانون‎ ‎تأسيس‎ ‎بيمه‎ ‎مركزي ايران, ‎ ‎بيمه‌گري‎ ‎, شركتهاي بيمه, بيمه گر وبيمه گزار, مؤسسات بيمه, بيمه مركزي ايران, بيمه عمر, بيمه مهندسي, بيمه مسووليت, بيمه حمل ونقل, نمايندگي بيمه, دلالان رسمي بيمه, بيمه‌شدگان و بيمه‌گذاران, پرتفوي بيمه, بيمه اتكايي وخارجي, قانون بيمه, حسابرسي مالياتي, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرس, ماليات, بازرس , حسابداران رسمي, قرارداد حسابرسي, فيليپ كاتلر, مديريت بازاريابي , دانش بازاريابي, بازاريابي اجتماعي, سرمايه‌گذاري, افزايش بهره‌وري, سرمايه اجتماعي , هزينه‌هاي احتمالي, آسيب‌ديدگان, حسابرسي مالياتي؛ آري يا خير, اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران, مصلحت‌انديشي دو «سازمان» = كابوس ارزي حسابرسان خصوصي, انحلال كارگروه حسابدار رسمي(حسابرس) اصلح, جان مينارد كينز, وام‌, محمديونس, تامين, بانك گرامين, اقتصاد, هزينه, وام‌ها, دريافت‌كننده كمك, تامين‌كنندگان مالي, توسعه‌اي فرامرزي, هزينه‌هاي معاملاتي, بكر, كمك‌ توسعه‌اي, وام‌دهندگان, دولت آمريكا: لوياتاني در ميان ثروتمندترين ملت دنيا


26 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .