جستجو در پورتال

اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • quot; "طرح طبقه بندي مشاغل" "فرم قرارداد كار" "فرم قرارداد كار" "فصل هفتم-مذاكرات و پيمانهاي دسته جمعي كار" "قرارداد كار" "گزارش حسابرسي" "موسسه مهر+حسابرسي" "نمونه قرارداد كار" «مفاهيم واحدهاي تجاري» 88 استخدام دولتي http tmis raahbar pe + بورس pvifa razname.com raznameh raznameh.com raznameh.com raznameh.com, raznameh.ir site:raznameh.com tarazname tarazname.c
 • ني آيا به كارمندان خانم حق اولاد تعلق ميگيرد آيين نامه تحرير دفاتر آيين نامه تحرير دفاتر قانوني آيين نامه راهكارهاي افزايش و تقويت حسابرسي آيين نامه طرح طبقه بندي مشاغل اخرين مصوبات در مورد حقوق و دستمزد كارگران اداره جلسات اداره كار فرم قرارداد ارزش افزوده ارزش افزوده اقتصادي ارزش افزوده اقتصادي ارزش متعارف ارزش متعارف ارزش منصفانه استاندارد حسابداري استاندارد حسابداري استانداردحسابداري استانداردحسابداري استانداردهاي حسابداري استانداردهاي حسابداري استان
 • ه بندي بر مبناي صفر بودجه بندي عملياتي بودجه بندي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي چيست بودجه ريزي عملياتي بودجه ريزي عملياتي بودجه سال 88 بودجه سال 89 بودجه عملياتي بيانيه 34 بيمه پيمان بيمه قرارداد پرسش و پاسخ حسابداري پرسش و پاسخ ماليات بر ارزش افزوده پرسش وپاسخ +بيمه +ماليات پرسش وپاسخ مالياتي پورتال پورتال رازنامه پول شويي تئوري نمايندگي تاثير تعديلات سنواتي بر حقوق صاحبان سهام تاريخچه حسابرسي در ايران تامين مال
اخبار/ «كاركنان حجمي» ظلم بزرگي كه همچنان ادامه دارد!
به همين سادگي، يك شركت پيمانكار بدون اينكه كوچكترين خدماتي جز استخدام نيروها و معرفي آنها به سازمان محل كارشان ارايه كند، از درآمد كلاني به عنوان سود قانوني پيمانكاري بهره‌مند مي‌شود... اين جداي از مبالغي است كه همواره به نام پرداخت حقوق يا مزايا به نيروهايي كه بيشتر با قراردادهاي يكطرفه استخدام كرده از سازمان دريافت و پس از كسرهاي متعدد به عناوين غير قانوني... سال‌هاست در سازمان‌هاي دولتي كشور، پديده‌اي پس از تصويب قانون منع استخدام دولتي ديده مي‌شود كه نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهيت آن به مثابه پاك كردن صورت مسأله است.
 • م روند موجود، انتشار مطالب واصله از سوي نيروهاي پيمانكاري مستقر در هر يك از آنها با ذكر نام از سوي «تابناك» جاي گله نخواهد داشت؛ باشد تا سببي شود براي پيشگيري از چنين برخوردهاي غير عادلانه با جوانان جوياي كار در كشور! اشاره گذرا به يك نمونه عيني براي نمونه درباره اعتراض كاركنان يكي از بانك‌هاي كشور كه مكاتبه‌اي از سوي «تابناك» با بانك مورد نظر صورت گرفت، چنين حاصل شد: اعتراض كاركنان: انعقاد قرارداد حجمي با اشخاص حقوقي بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازما
 • اما مواردي كه كاركنان بخش خصوصي در اين بانك انجام مي‌دهند به شرح زير است: ـــ پرسنل بخش خصوصي توسط بانك گزينش مي‌شوند. ـــ پرسنل براي ورود خروج در بانك كارت مي زنند و ساعت كار آنها همانند پرسنل رسمي مي باشد. ـــ در پايان ماه طبق فرم مدت زمان حضور پرسنل به همراه اضافه كار ماهيانه آنها، توسط ادارت محل خدمت پرسنل بخش خصوص تأييد و به شركت ارسال مي‌گردد. براي مرخصي روزانه و ساعتي بايد از رئيس و معاون اداره محل خدمت امضا گرفته شود. شرح وظايف هر شخص توسط رئيس اداره محل خدمت مش
 • به همراه اضافه كار ماهيانه آنها، توسط ادارت محل خدمت پرسنل بخش خصوص تأييد و به شركت ارسال مي‌گردد. براي مرخصي روزانه و ساعتي بايد از رئيس و معاون اداره محل خدمت امضا گرفته شود. شرح وظايف هر شخص توسط رئيس اداره محل خدمت مشخص مي شود و از طرف شركت كاري به پرسنل محول نشده است. منبع: تابناك تاريخ: 1390-07-24
قوانين و مقررات/ بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور
تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است:
 • خ اعتبار از: 1388-02-23 تا: توضيحات: تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است: بخشنامه سازمان امو
 • بخشنامه سازمان امورمالياتي درخصوص احكام مالياتي و مرتبط با ماليات در قانون بودجه سال 1388 كل كشور تاريخ : 1388/02/23 ارگان صادر كننده : سازمان امور مالياتي شماره بخشنامه : 19032/269/232 بخشنامه سازمان امورمالياتي در خصوص نمونه فرم بازنگري شده گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي بند (د) ماده (272) قانون ماليات‌هاي مستقيم رئيس سازمان امورمالياتي بخشنامه شماره 19032/269/232 مورخ 23/2/1388 را به شرح زير اعلام نموده است: با عنايت به اصلاح مواد 5 و 6 آيين‌نامه اجرائي موضو
 • امور مالياتي اقدام نكند ، اداره امور مالياتي با استعلام و با مراجعه به مودي طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود . 7- اشخاصي كه انجام حسابرسي مالياتي را به حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي و يا سازمان حسابرسي ارجاع مي نمايند ، مكلفنديك نسخه از قرارداد حسابرسي مالياتي را همراه با اظهارنامه مالياتي به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند . 8- اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات را صادر مي نمايد . قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ راهكارهايي براي آموزش موثر نيروي كار
بسياري از مديران جوان داشتن يك آموزش‌دهنده را به منزله بليت صعود به مراحل بالاتر، به جلب توجه بيشتر، قراردادهاي بزرگ‌تر و ارتقاي مقام‌هاي بيشتر مي‌دانند. از طرفي آموزش‌دهندگان نيز از اين امر سود مي‌برند؛ چرا كه وقتي كارآموزان جوانشان موفق مي‌شوند، خود آنها نيز مورد توجه قرار مي‌گيرند.
 • اشتباه پيش نرود. در يك سوي محور آموزش دهنده-كارآموز، روابطي است كه به دلايل مختلف مانند فشار كار روزانه و زندگي هاي شخصي، اهداف متضاد و فقدان ارزش هاي مشترك به پايان مي رسند، ولي گاهي دلايل از بين رفتن اين روابط، دلايلي نه چندان عادي هستند كه براي نمونه مي توان به فريبكاري و سوءاستفاده اشاره كرد. هر دو طرف رابطه مي توانند منشا اين مسائل باشند و ممكن است بعد از چنين ماجراهايي، مسير شغلي هر دو طرف ديگر مثل سابق نشود. چطور ممكن است، روابط آموزشي در محيط كار اشتباه پيش روند؟ نبود اشتراكات: بيشتر
 • جه معكوس دهند. مثلا اگر آموزش دهنده كارآموزي با توانايي ويژه را ارتقاي درجه دهد و بعد اين كارآموز اشتباه بسيار بزرگي بكند – شايد به دليلي شخصي كه آموزش دهنده از آن بي خبر بوده است – در آن صورت، آموزش دهنده نيز زير سوال مي رود. كارآموزان فرمانبردار: گاهي اوقات كارآموزان خيلي مطيع آموزش دهندگان خود مي شوند و جلوي رشد و تفكر مستقل خود را مي گيرند. اين شرايط نيز مي تواند منجر به موقعيت هايي شود كه در آن آموزش دهنده كنترل زياده از حد و بي چون و چرايي به دست مي آورد. در هر صورت، آموزش كار
 • منجر به موقعيت هايي شود كه در آن آموزش دهنده كنترل زياده از حد و بي چون و چرايي به دست مي آورد. در هر صورت، آموزش كارآموز با مانع روبرو مي شود. كارآموزان حسود: اين موقعيت را در نظر بگيريد – دو كارمند براي مدتي طولاني براي شركتي كار كرده اند و قراردادهاي يكساني را سر موقع براي شركت تكميل كرده اند. بعد يكي از آنها ارتقاي درجه مي گيرد و مسوول بهبود دادن همكار سابق خود مي شود. وقتي چنين اتفاقي بيفتد، روشن است كه چرا رابطه ميان اين دو به آساني شكل نخواهد گرفت: حسادتي كه رقيب تبديل شده به كارآم
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام.لطفا يك نمونه از قرارداد كاري با يك فرد بازنشسته را براي اينجانب ارسال فرماييد با تشكر لادمخي
 • پرسش و پاسخ با سلام.لطفا يك نمونه از قرارداد كاري با يك فرد بازنشسته را براي اينجانب ارسال فرماييد با تشكر لادمخي  ؟ با سلام قرارداد كار با فرد بازنشسته بستگي به نوع كاري كه به ايشان ارجاع مي شود دارد البته انجام قرارداد با بازنشسته مغاير قانون كار مي باشد اگر در مراجع اداره كار اينگونه قرارداد ها ارجاع شود عمدتا به ضرر بازنشسته خواهد بود خصوصا اگر فرد با 30 يا كمتر بازنشته شده باشد
قوانين و مقررات/ بخش‌ 54 : حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌‏
هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌ موجود در صورتهاي‌ مالي‌ است‌
 • مشاورين حقوقي واحد مورد رسيدگي مكاتبه كند . 14 . حسابرس اين موضوع را ارزيابي مي كند كه آيا اطلاعات گردآوري شده به گونه اي مناسب تحليل و تعميم داده شده است كه مبنايي معقول براي تعيين براوردهاي حسابداري فراهم آورد يا خير. نمونه هايي از تجزيه و تحليل و تعميم مزبور عبارت است از: تجزيه سني بدهكاران و پيش بيني گردش آتي اقلام موجودي مواد و كالا با استفاده از ميزان مصرف آنها درگذشته . 15 . حسابرس بايد اطمينان حاصل كند كه واحد مورد رسيدگي براي مفرو
 • اي كه فرايند آنها مستلزم استفاده از روشهاي تخصصي است ، حسابرس ممكن است استفاده از خدمات كارشناسان را ضروري تشخيص دهد؛ براي مثال ، استفاده از مهندسين در براورد مقدار توده هاي سنگهاي كاني . 18 . حسابرس بايد مناسب و بهنگام بودن فرمولهاي مورد استفاده مديريت را در انجام براوردهاي حسابداري ، بررسي كند. اين بررسي بايد بازتابي باشد از شناخت حسابرس از نتايج مالي واحد مورد رسيدگي در دوره هاي گذشته ، رويه هاي مورد استفاده ساير واحدهاي آن صنعت و برنامه هاي آتي
 • به دوره هاي گذشته را با نتايج واقعي همان دوره ها مقايسه كند. اين مقايسه حسابرس را در موارد زير ياري مي كند: الف - كسب شواهد لازم درباره قابليت اعتماد كلي روشهاي واحد مورد رسيدگي براي انجام براوردها. ب - ارزيابي ضرورت تعديل فرمولهاي مورد استفاده در انجام براوردها . پ - ارزيابي نحوه تعيين مقادير مغايرت بين براوردهاي قبلي با نتايج واقعي و در صورت ضرورت ، انجام اصلاحات لازم يا افشاي آن . ارزيابي روشهاي مديريت براي تصويب براوردها 21 . براوردهاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ راهكاري براي شفافيت گزارش‌هاي حسابرسي
در متن حاضر تلاش شده كه راهكاري براي نظام‌مندي و شفافيت گزارش‌هاي حسابرسي صادرشده از سوي حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، ارائه شود.
 • j;تواند در صورت تعليق يكي از اعضا (موسسات حسابرسي) با عدم صدور كد رهگيري مانع از ادامه فعاليت او شود. 6- با توجه به اينكه در اين سامانه رونوشت الكترونيكي تمامي گزارش‌هاي بايگاني مي‌شود از اين رو جامعه حسابداران رسمي مي‌تواند به بررسي نمونه‌هايي از گزارش‌هاي حسابرسي و بررسي نحوه صدور گزارشات بپردازد. 7- ديگر نيازي نخواهد بود كه بانك‌ها گزارش‌هاي حسابرسي و صورت‌هاي مالي متقاضيان وام را با گزارش و صورت‌هاي مالي موجود در پرونده مالياتي متقاضيان موجود در
قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
 • ك مورد نياز عضويت شامل معرفي نامه اداره تعاون, درخواست عضويت، تصاوير مصدق كارت ملي و شناسنامه خود و افراد تحت تكفل ، تصوير برگ سهام و سايرمدارك موردنياز . 2- تعهد نامه عضو مبني بر التزام به رعايت اساسنامه ، آئين نامه و ساير مقررات تعاوني (مطابق فرم نمونه ). 3- فرمي مشتمل بر مشخصات سجلي و نشاني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد ب
 • ني دقيق محل سكونت عضو و تعهد عضو مبني براعلام كتبي هر گونه تغيير حاصله در آن حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ تغيير  در غير اينصورت ملاك  اقدام  تعاوني نشاني موجود در پرونده عضو  خواهد بود. 4- مكاتبات في مابين تعاوني و عضو . 5- فرم مربوط به امتيازات (مطابق فرم نمونه) 6- تصوير مجوز سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به عضو ذينفع ( موضوع واگذاري زمين ) . 7- نسخه اي از قرارداد منعقده في مابين شركت تعاوني و عضو (مطابق فرم نمونه). 8- تصوير فيش هاي واريزي عضو به حساب تعاوني. 9- سا
 • ن تحويل شده را تعيين و به نحو مقتضي به اطلاع اعضاء برساند. ماده 50: در صورتيكه زمين تخصيص يافته آماده سازي نشده باشد ، هيات مديره تعاوني موظف است در اسرع وقت با هماهنگي اداره كل تعاون و سازمان مسكن و شهرسازي و اتحاديه ذيربط نسبت به پيگيري انعقاد قرارداد طراحي و اجراي طرح آماده سازي با شركتهاي داراي صلاحيت و نهادهاي عمومي غير دولتي واجد شرايط براساس ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي كه به تاييد سازمان مسكن و شهرسازي استان مي رسد اقدام و هزينه آماده‌سازي را براساس مفاد تعهدنامه موضوع بند 10
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابطه تشكيل دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري
آئين‌نامه نحوه تشكيل و فعاليت دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل كارگري مشتمل بر 23 ماده و با تشكيل يك كارگوه ويژه 8 نفره در وزارت كار توسط شيخ الاسلامي وزير كار ابلاغ شد.
 • . تبصره2ـ سهميه مجاز مشاغل موردارزيابي براي دفاتر به ازاي پذيرش هركارآموز موضوع مواد 10، 15 و 17 اين آئين‌نامه تا 20درصد (20%) تعداد مشاغل مجاز مقرر در اين ماده با نظر اداره كل قابل افزايش است. ماده13ـ قرارداد طراحي طبقه‌بندي مشاغل طبق نمونه تيپ اداره كل تنظيم خواهدشد قرارداد توسط مديريت و مسئول يا مسئولين دفاتر يا مؤسسات مجاز (حسب مورد) تعهد و امضاء مي‌شود ليكن بايد نام كارشناس يا كارشناساني كه مجري عمليات قرارداد هستند در آن قيد گردد و قرارداد قبل از شروع عمليات جهت تطبيق با
 • اوطلب كارشناسي» طبقه‌بندي مشاغل شناخته مي‌شوند در صورتيكه پس از تصويب طرح، عملكرد آنان از سوي هيئت موضوع ماده4 مورد تائيد قرار گيرد نسبت به صدور گواهي تائيد صلاحيت فني و تخصصي كارشناس طبقه‌بندي از سوي اداره كل اقدام خواهدگرديد. (فرم شماره3) تبصره1ـ افرادي كه قبلاً در تهيه و تصويب حداقل دو طرح طبقه‌بندي مشاغل مشاركت فعال داشته‌اند و اين موضوع مورد تائيد اداره كل قرار گيرد مي‌توانند با تصويب هيئت موضوع ماده4 اين آئين‌نامه از طي دوره كارآموزي مقرر در اين م
 • مورد تعليق فعاليت دفتر صرفاً در محدوده حوزه استان مربوط نافذ خواهدبود. ماده20ـ اهم موارد قابل رسيدگي به قرار زير است: الف : دادن گزارش خلاف واقع يا اطلاعات نادرست مرتبط با تهيه طرح به هر يك از مراجع ذيصلاح. ب : واگذاري تمام يا قسمتي از تعهدات قرارداد طراحي طبقه‌بندي به ساير اشخاص بدون هماهنگي با اداره كل و واحدهاي تابعه استاني. ج : سهل‌انگاري در توجيه اعضاي كميته طبقه‌بندي مشاغل يا القاي اطلاعات نادرست به آنان. د: تخطي از نظام ارزيابي مشاغل وزارت كار و اموراجتماعي، ضواب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آشنايي با مشاوران سرمايه‌گذاري مشاوران پذيرش و مشاوران عرضه اوراق بهادار
حرفه مشاور سرمايه‌گذاري به دهه 1920 برمي‌گردد. تا پيش از آن توصيه‌ها و رهنمودهاي مربوط به سرمايه‌گذاري معمولا از طريق حسابداران، وكلا يا كارگزاران ارائه مي‌شد.
 • ك سال كامل شمسي پس از تاسيس. - پرسشنامه تكميل شده مشخصات داوطلب سمت مديرعاملي يا عضويت در هيات مديره شركت مشاور سرمايه گذاري. سازمان بورس اوراق بهادار پس از بررسي مدارك ارسال شده توسط متقاضي و حصول اطمينان از تطابق طرح اساسنامه ارسالي مطابق نمونه مصوب سازمان، واريز حداقل 3 ميليارد ريال به حساب شركت در شرف تاسيس، عدم شراكت موسس و اشخاص وابسته به آنها منفردا يا در مجموع در شخصيت حقوقي ديگري كه داراي فعاليت مشاوره سرمايه گذاري است، نداشتن پيشينه كيفري يا تخلفاتي موثر موسسان شركت، احراز ص
 • پيش بيني شده متناسب با شرايط تجاري موضوع فعاليت مشاور سرمايه گذاري، نام پيشنهادي مناسب به همراه عنوان مشاور سرمايه گذاري. در حالت دوم براي دريافت مجوز تبديل يك شركت موجود به شركت مشاور سرمايه گذاري متقاضي بايدمدارك زير را براي سازمان ارسال كند: فرم تكميل شده تقاضاي تبديل شركت موجود به شركت مشاور سرمايه گذاري؛ اساسنامه يا شركت نامه شركت متقاضي؛ تصوير مدارك ثبت شركت متقاضي نزد مرجع ثبت شركت ها؛ تصوير آگهي روزنامه رسمي مربوط به آخرين مديران شركت؛صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنها؛ صور
 • در صورت احراز شرايط فوق و ظرف حداكثر 30 روز پس از تكميل مدارك و اطلاعات مربوطه مجوز فعاليت مشاوره سرمايه گذاري، با اعتبار دوساله به نام متقاضي صادر مي شود. الزامات ارائه خدمات مشاور سرمايه گذاري شركت مشاور سرمايه گذاري بايد با هر يك از مشتريان قرارداد جداگانه اي منعقد كند. در قرارداد منعقده مشخصات و نشاني طرفين قرارداد، خدمات و نحوه ارائه خدمات، مسووليت مشاور سرمايه گذاري و ضمانت هاي اجرايي آن، حق الزحمه و كارمزد ارائه خدمات مشاوره اي، محرمانه بودن اطلاعات مشتري نزد مشاور سرمايه گذار، ذكر
 • طبقه بندي اطلاعاتترازنامه ورازنامه, «كاركنان حجمي» ظلم بزرگي كه همچنان ادامه دارد!, آموزش نيروي كار, نيروي كار, مديران جوان, مدير, كارآموز, مسير شغلي, با سلام.لطفا يك نمونه از قرارداد كاري با يك فرد بازنشسته را براي اينجانب ارسال فرماييد با تشكر لادمخي, حسابرسي‌ براوردهاي‌ حسابداري‌‏, براورد حسابداري, ذخيره حسابها, ذخيره زيان, ذخيره هزينه, ماهيت‌ براوردهاي‌ حسابداري, تعديل گزارش حسابرسي, روشهاي حسابرسي براوردها, براورد مستقل ومديريت, رويداد پس از تاريخ ترازنامه, آزمون محاسبات, ارزيابي روش مديريت, قضاوت مديريت وحسابرس, راهكاري براي شفافيت گزارش‌هاي حسابرسي, اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر , اساسنامه, تعاونيهاي مسكن مهر , دفاتر مشاوره فني طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي مشاغل , طبقه‌بندي , مشاغل, طراحي طبقه‌بندي مشاغل, مشاوره فني طبقه‌بندي, طبقه‌بندي مشاغل كارگري, فني طبقه‌بندي, مشاوران سرمايه‌گذاري, مشاوران پذيرش, مشاوران عرضه اوراق بهادار, بازار سرمايه, مشاورسرمايه‌گذاري


80 رديف در 8 صفحه
   << بعدي  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .