جستجو در پورتال

مقالات/ نمونه سوالات امتحاني رشته زراعت
تراكتور
 • نمونه سوالات امتحاني رشته زراعت منبع: كتب درسي تاريخ انتشار: 0000-00-00 نويسنده: مجيدباغبان مترجم: ..... چكيده: تراكتور سوالات آزمون تعميرتراكتور 1)چنانچه واشر سر سيلندر سوخته شود؟ ا
مقالات/ ارزش افزوده اقتصادي (EVA) و نرخ بازده دارائي‌ها (ROA)
از زمان پيدايش و خلق انسان روابط اقتصادي و مالي و در كل مبادلات نيز شكل گرفت. اين روابط در ابتدا و در جوامع ابتدائي به صورت بسيار ساده وجود داشت. با گذشت زمان كم كم جوامع كوچك به وجود آمدند.
 • قبول حسابدراي است. البته محسناتي را نيز ر پي دارد مثل سادگي در محاسبه، كم هزينه بودن و قابليت فهم آسان. حال با عنايت به عيوب فوق در خصوص نرخ بازده دارائي ها (ROA)، ارزش افزوده اقتصادي (EVA) تا حدودي اين عيوب را برطرف و نقص ها را جبران كرده است. بري نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي (EVA) ديگر سود خالص انتهاء صورت سود و زيان مورد استفاده قرار نمي گيرد بلكه از سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات (NOPAT) استفاده مي شود تا برخي مسائل به خودي خود رفع شود. * فرضيه تحقيق رابطه همبستگي (چه مثبت، چه من
 • آنها به سال هاي قبل برمي گردد. لذا حتي اگر قياس با صنعت نيز صورت گيرد باز هم اثر اين اصل كاملاً مشهود خواهد بود. 3) اختيار مديريت براي استفاده از روش هاي مختلف حسابداري با توجه به شرايط و قضاوت ها با توجه به ماهيت فعاليت هر شركت و نوع محصولات توليدي اصول حسابداري مورد استفاده متفاوت است. فلسفه وجود اصول پذيرفته شده حسابداري در نظر گرفتن صنعت خاص و نيز ماهيت فعاليت شركت هاي مختلفي است كه بايد از آن پيروي كنند. لذا براساس تفاوت بيان شده مقايسه نسبت هاي شركت هاي ذكر شده مشكل و تا حدودي نادرست خواهد
 • جودي هاي خود استفاده مي كند. در صورتي كه موجودي ها در هر دو شركت، با اهميت باشند، نسبت جاري و آني در شركت تقريباً غيرقابل مقايسه بوده و ممكن است بر قابليت مقايسه نسبت هاي ديگر مانند گردش موجودي ها نيز اثر بگذارد. تفاوت در به كارگيري اصول پذيرفته شده حسابداري را مي توان از يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي استخراج كرد. 4) داده هاي غيرعادي با توجه به اينكه قسمت تقريباً بااهميتي از صورت هاي مالي ممكن است تحت تأثير تورم يا ركود (شرايط اقتصادي) شرايط اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ... قرار بگيرند لذا امكان ت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ محافظه كاري در حسابداري
محققان تا كنون تعاريف گوناگوني از محافظه كاري حسابداري ارائه داده اند ، برخي از آنها مانند باسو (Basu,1997) محافظه كاري حسابداري را اينچنين تعريف كرده است " روشي كه طبق آن ، در واكنش به اخبار بد ، شناسايي عايدات و خالص دارايي ها كاهش مي يابد و اين در حالي است كه ،
 • كاري، پيش بيني سودهاي آتي، بايستي از قابليت اثبات پذيري بيشتري نسبت به زيانهاي آتي برخوردار باشد . به طور كلي مي توان محافظه كاري حسابداري را در سه مقوله به شرح زير طبقه بندي كرد: الف – مقوله رفتاري: بدبيني از خوش بيني بهتر است. به عنوان نمونه براساس رهنمودهاي حسابدار بدهي هاي احتمالي(زيانهاي احتمالي)تحت شرايط خاص شناسايي مي شوند در صورتي كه اين رهنمودها در خصوص دارايي هاي احتمالي (سودهاي احتمالي )كاربرد ندارد. ب- مقوله زمان: زودتر نشان دادن زيان ها و هزينه ها از ديرتر نشان دادن آنه
 • روش هاي حسابداري محافظه كارانه هستند اما سرمايه گذاران مشكل مي توانند مبلغي را كه دارايي ها كم بيان شده اند، تعيين كنند. محافظه كاري سرمايه گذاران متوسط را در وضعيت نامساعد قرار مي دهد و فرصت هاي ممتاز را در اختيار درون سازماني ها مي گذارد. نفي اصول حسابداري : استرلينگ مي گويد، هر گاه محافظه كاري با يك اصل حسابداري تضاد داشته باشد به آن چيره مي شود. به عنوان مثال، اصل بهاي تمام شده تاريخي( در مقابل اقل بهاي تمام شده يا بازار )، شناخت درآمد بر مبناي فروش( در مقابل مبناي اقساطي شناخت درآمد )ا
 • بهاي تمام شده به قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار ) اصل افشا ( در مقابل كمتر از واقع بيان كردن ارزش داراييها ) سو گيري : محافظه كاري به جاي ارزيابي واقع گرايانه، موجب سوگيري منظمي در گزارش هاي مالي مي شود. در نتيجه همچنان كه هيأت استانداردهاي حسابداري مالي اشاره مي كند، «محافظه كاري با ويژگي هاي كيفي مهم، از قبيل بيان صادقانه، بي طرفي و قابل مقايسه بودن (شامل ثبات رويه) تضاد دارد» در مورد مفيد بودن داده هاي حسابداري مبتني بر خط مشي هاي محافظه كارانه مي توان سؤالاتي جديد و مشرو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چگونه ريسك‌هاي استراتژيك را شناسايي كنيم؟
نتايج يك پژوهش تازه نشان مي‌دهد كه دست كم گرفتن ريسك استراتژيك نخستين دليل تخريب ارزش سهامداران است
 • ه را تجربه كرده بودند از ميان 1053 شركت، تنها 103 شركت بازده مالي سالانه مرتبط با معيارهاي صنعت خود داشتند و ساير شركت‌ها بازده مالي در حدود منفي 10درصد داشتند. اما در نهايت بازده مالي اين 103 شركت با 10 درصد انتهايي شركت‌هاي موجود در كل نمونه ما برابر بودند. ما بررسي كرديم تا ببينيم آيا شركت‌هاي موجود در ليست بزرگ‌ترين بازنده‌ها، جزئي از ضعيف‌ترين شركت‌هايي كه عملكرد ضعيفي در صنايع خود داشتند، بودند؟ نتايج نشان داد اين فرضيه صحيح نيست و در بين شركت‌ها
 • فت به خليج مكزيك است كه بيش از 50 ميليارد دلار از ارزش سهامداران بريتيش پتروليوم را در روزها و هفته‌هاي پس از آن از بين برد. مقوله سوم سوءاستفاده، مشكلات حسابداري،خشونت‌هاي اخلاقي و سايرناكامي‌ها در رعايت كردن قوانين، استانداردها يا اصول اخلاقي را در بر مي‌گيرد. طي يك دوره 10ساله تحليل كرديم، اصول حسابداري «تي كو» و دادخواهي تبعيض در 2002 و مبارزات قانوني «تنت هلث‌كر» عليه روش‌هاي معيوب اقتصادي و درماني، چند نمونه برجسته بودند. در چهارمين
 • شخص و آن را به كميت تبديل مي‌كنند و سپس افراد ديگر ادامه برنامه‌ها را طراحي مي‌كنند. از اين رو،گروه‌هاي مديريت ريسك بنگاه نقشي اساسي در نشان دادن مكرر ريسك‌هاي مواجه شده در حوزه‌هايي مانند پيروي،اصول اخلاقي، امور مالي و حسابداري و همچنين امنيت ايفا مي‌كنند. هرچند،گروه‌هاي مديريت ريسك نمي‌توانند تنها منبع صيانت ارزش دارايي‌ها در برابر ريسك‌ها باشند. در عوض، آنچه كه مديران اجرايي ارشد نياز دارند، رويكردي متعادل‌تر نسبت به تصميم‌ساز
مقالات/ تفاوت بين حسابداري موجود وحسابداري اسلامي
در اين مقاله به صورت خلاصه وچكيده مهمترين تفاوت بين حسابداري موجود وحسابداري اسلامي ترجمه وتلخيص شده است.اصول حسابداري اسلامي از قران وشريعت اسلامي گرفته شده است وبا حسابداري موجود كه منبعث از الگوهاي ليبرال است متفاوت مي باشد.
 • hfully as between parties”. •There is an integration between worship ritual and socio-economy-politico and daily life of mankind. •Allah rules out business and accounting. سوره قران در خصوص حسابداري -آيه 282 سوره بقره(براي نمونه) اي كساني كه ايمان آورده ايد!زماني كه با يكديگر معامله اي انجام مي دهيد كه شامل تعهدي در آينده (ذوره زماني معين ثابت است) پس در قالب نوشته اي آنرا به انجام رسانيد. يك همبستگي دروني بين راز ونياز فردي وزندگي اجتماعي اقتصادي وسياسي فرد مسلمان و
 • ulate and establish a harmonious integration among the parties of these diverse domain”. حسابداري اسلامي از ديدگاه هيا شي: علمي است يكپارچه با زمينه هاي اجتماعي سياسي واقتصادي كه به وسيله خدا رهبري وهدايت مي شود.حسابداري اسلامي بايستي قواعد واصولي را كه تنظيم كننده يكپارچگي منظم مابين اشخاص متعدد حاضر در زمينه هاي مذكور است را فراهم آورد Ancient Accounting Role in Islamic State is Muhasabah, it means: •Calculation of one’s act •Clear the account, make neutral •To
 • nto consideration •To order Muslim to perform their duties •To avoid fraudulent practices in business and society, to check illegal contract, keep free market and fair price, prevent necessities from being hoarded. (Hayashi, 1989) قاعده حسابداري سنتي در حكومتهاي اسلامي محاسبه بوده است كه به معني: -محاسبه اعمال فرد -پاك كردن حساب، صفر كردن مراقب بودن (مراقبه)،تلاش به منظور يافتن پيش بيني پاداش بعد از آن(جهنم وبهشت) محاسبه كردن ومد نظر داشتن دستور مسلمانان به انجام اعمال ووظايف
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مراحل حسابدار رسمي شدن
در نظر دارم كه پيشنهادات خود را در رابطه با مراحل حسابدار رسمي شدن در چند مقاله بنويسم. بايد توجه خوانندگان را به اين موضوع جلب كنم كه مواردي كه مي‌نويسم تنها جنبه‌ پيشنهادي دارد و ممكن است در مواردي مغاير با شرايط و مقررات موجود براي حسابدار رسمي شدن باشد.
 • اي حرفه اي معتبر دنيا در همه جا مورد قبول همه مردم هستند. علت فقط سخت گيري هاي آنها در تمام مراحل بوده و روز به روز شرايط آنها سخت تر و ارزش معنوي اعضاي آنها بيشتر مي شود. به اميد روزي كه ما هم به همان درجه و حتي بالاتر برسيم. افرادي كه با اين نوع سوالات (جملات سوالي شده كتاب هاي مختلف) در آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران قبول مي شوند و عنوان «حسابدار رسمي» را به دست مي آورند، ممكن است در كار عملي اظهار نظرات اشتباهي ارائه دهند كه باعث شود شأن، مقام و مرتبت حسابدار رسمي و در نتيجه
 • واي به روزي كه بگندد نمك»! سوالات آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران بايد توسط تيم هايي (هر تيم براي يك موضوع از آزمون) طراحي و بارها توسط اعضاي آن تيم از هر لحاظ بررسي و مطالعه دقيق و عمقي شود و هر يك از اعضاي تيم سعي كنند كليه سوالات هر موضوع امتحاني را حل و پاسخ دهند و مطمئن شوند كه هيچ گونه اشتباهي در آن سوالات وجود ندارد. توجه داشته باشيد كه سوالات مطرح شده در اين آزمون مربوط به يك جامعه كاملا حرفه اي است كه يكي از خصوصيات اصلي آن، «دقت» است. مبنا را بايد بر اين گذاشت كه جا
 • ي باشند كه آزمون دهنده مطلع، با انجام محاسبات اندكي، به پاسخ سوال يا سوالات برسد. برخي مواقع در بعضي از آزمون ها شاهد سوالاتي بوده ام كه يك سوال چهار گزينه اي بيش از يك صفحه حل دارد كه مستلزم صرف وقت زياد و آنهم در يك محيط آرام و بدون دغدغه مي باشد. اصولا منظور از سوالات چهار گزينه اي اين است كه ميزان دانش، درك و تصميم گيري سريع آزمون دهنده را امتحان نمايند و اگر او مطلب را مي داند، با صرف وقت بسيار اندك، به سوال مطرح شده پاسخ دهد. اگر سوال چهار گزينه اي نياز به حل يك يا چند صفحه اي داشته باشد،
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اعلام نتايج نهايي آزمون دوره‌هاي فراگير پيام نور در 25 مرداد
رييس سازمان سنجش آموزش كشور از اعلام نتايج نهايي آزمون‌ دوره‌هاي مختلف فراگير دانشگاه پيام نور در 25 مرداد ماه خبر داد.
 • فراگير كارشناسي در23 گروه امتحاني در نوبت صبح و نهمين آزمون كارشناسي ارشد در54 كد رشته امتحاني و دومين آزمون كارشناسي ناپيوسته (كارداني به كارشناسي) در10 كد رشته امتحاني در نوبت بعدازظهر روز جمعه 31 ارديبهشت ماه برگزار شد. در آزمون امسال كه دفترچه سوالات كليه گروه هاي امتحاني دوره هاي مختلف شخصي سازي شد، حدود 135 هزار نفر در مقطع كارشناسي، 11 هزار نفر در مقطع كارداني به كارشناسي و 103 هزار نفر در مقطع كارشناسي ارشد در دوره هاي فراگير شركت كرد. منبع:
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ در فرايند هدفمند كردن يارانه ها حقوق مردم چه مي شود؟
بر اساس اين گزارش، دولت اما موظف است وقتي در صدد است قيمت بنزين را به قيمت بين المللي برساند، سيستم حمل و نقل عمومي را نيز به استانداردهاي بين المللي برساند و البته اين لزوما به معناي افزايش ناوگان نيست،
 • اهيم پرداخت. بر اين اساس و با توجه به آزاد كردن قيمت ها، بايد گفت آزاد كردن قيمت ها و رساندن قيمت ها به سطح قيمت هاي بين المللي، بدون توجه به حقوق و دستمزد در كشور بي معني است. به گزارش «تابناك»، مي توان گفت در كشوري مانند كانادا براي نمونه، قيمت يك كيلو گوشت گرم گوسفندي حدود 5500 تومان و حداقل حقوق حدود 1050000 تومان است؛ يعني يك شخص با كمترين حقوق در كانادا خواهد توانست، ماهانه حدود 200 كيلوگرم گوشت گوسفند بخرد، اما در ايران با حداقل حقوق سيصد هزار توماني و با احتساب گوشت كيلويي
 • آگهي استخدام نهادهاي دولتي، تعدادي براي استخدام اعلام مي شود، ولي در پايان هيچ كس متوجه نمي شود كه چه تعداد استخدام شدند، چه تعداد استخدام نشدند، كارنامه علمي افراد كجاست، هر كس در چه مرحله اي از آزمون پذيرفته نشده است و...؟! يا علاوه بر اين، مردم اصولا نمي دانند در ازاي هزينه هايي كه با عنوان آبونمان، ماليات و... مي پردازند، بايد چه خدماتي را دريافت كنند؟ براي همين، هنوز پس از گذشت سال ها مردم از حقوق اوليه شان بي خبر هستند. بنابراين، طبيعي است كه هر رسانه بر پايه سياست هاي خود هم در گزينش خ
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
ضرورت نياز به خدمات حسابرسي اعضاي جامعه حسابداران رسمي به‌خصوص در فرآيند سياست‌هاي اجراي اصل 44 و طرح هدفمند‌ كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها
 • ر آزمون صبح «تستي» شركت كردند در حالي كه در بعدازظهر «آزمون تشريحي» حدود 700 نفر حضور داشتند. برخي از آنها مي‌گويند امتحان ساده بود، اما وقت آن كم بود، برخي مي‌گويند مشكل بود، اما اعتراض مشترك آنها اين بود كه برخي سوالات با وظايف حسابدار رسمي در امر حسابرسي مرتبط نبوده و وقت امتحان كم بود (به طوري كه برخي قادر به روخواني تمام سوالات نبودند). وقت كم‌ محيط بسيار نامناسب و متشنجي را براي داوطلبان فراهم كرده بود. جواناني كه تمام اميدشان گذراندن آزمون سرنوشت&z
 • ، تعداد پذيرفته شدگان را افزايش دهند، اما آيا اين راه‌حل صحيح است؟ انتظار از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آن است كه هياتي منتخب از اعضاي هيات علمي را كه از تجربه كار حسابرسي در سطح مدير و شريك (به معني واقعي نه دستوري) و آموزش در طرح سوالات امتحاني و چگونگي انتخاب سوال و برگزاري امتحان برخوردارند، مامور كنند تا بررسي كارشناسانه به عمل آورده و نتيجه را به وزير محترم گزارش دهند. 2- اشكال كجاست؟ نيروي جوان كشور، سطح علمي دانشگاه‌ها، آزمون يا ... ؟ برخي اين نوع كم‌قبولي را سطح ك
 • ا به وزير محترم گزارش دهند. 2- اشكال كجاست؟ نيروي جوان كشور، سطح علمي دانشگاه‌ها، آزمون يا ... ؟ برخي اين نوع كم‌قبولي را سطح كم‌سواد داوطلبان مي‌دانند و حتي گاهي دانشگاه‌ها را مسوول مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند كه اصولا بايد درصد قبولي نسبت به داوطلبان بيش از 7 و يا 10 درصد نباشد كه معيار قضاوت آنها انجمن حسابداران انگلستان آن‌هم با سياست انحصار طلبانه است. ضمن اينكه طبق آمار سال‌هاي 2007 و 2006 تعداد حسابداران عضو انجمن حسابداران انگلستان (با جمعيت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ جوانان و آزمون حسابداران رسمي
جوانان و آزمون حسابداران رسمي
 • ر آزمون صبح «تستي» شركت كردند در حالي كه در بعدازظهر «آزمون تشريحي» حدود 700 نفر حضور داشتند. برخي از آنها مي‌گويند امتحان ساده بود، اما وقت آن كم بود، برخي مي‌گويند مشكل بود، اما اعتراض مشترك آنها اين بود كه برخي سوالات با وظايف حسابدار رسمي در امر حسابرسي مرتبط نبوده و وقت امتحان كم بود (به طوري كه برخي قادر به روخواني تمام سوالات نبودند). وقت كم‌ محيط بسيار نامناسب و متشنجي را براي داوطلبان فراهم كرده بود. جواناني كه تمام اميدشان گذراندن آزمون سرنوشت&z
 • ، تعداد پذيرفته شدگان را افزايش دهند، اما آيا اين راه‌حل صحيح است؟ انتظار از وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آن است كه هياتي منتخب از اعضاي هيات علمي را كه از تجربه كار حسابرسي در سطح مدير و شريك (به معني واقعي نه دستوري) و آموزش در طرح سوالات امتحاني و چگونگي انتخاب سوال و برگزاري امتحان برخوردارند، مامور كنند تا بررسي كارشناسانه به عمل آورده و نتيجه را به وزير محترم گزارش دهند. 2- اشكال كجاست؟ نيروي جوان كشور، سطح علمي دانشگاه‌ها، آزمون يا ... ؟ برخي اين نوع كم‌قبولي را سطح ك
 • ا به وزير محترم گزارش دهند. 2- اشكال كجاست؟ نيروي جوان كشور، سطح علمي دانشگاه‌ها، آزمون يا ... ؟ برخي اين نوع كم‌قبولي را سطح كم‌سواد داوطلبان مي‌دانند و حتي گاهي دانشگاه‌ها را مسوول مي‌دانند. برخي هم مي‌گويند كه اصولا بايد درصد قبولي نسبت به داوطلبان بيش از 7 و يا 10 درصد نباشد كه معيار قضاوت آنها انجمن حسابداران انگلستان آن‌هم با سياست انحصار طلبانه است. ضمن اينكه طبق آمار سال‌هاي 2007 و 2006 تعداد حسابداران عضو انجمن حسابداران انگلستان (با جمعيت
 • طبقه بندي اطلاعاتنمونه سوالات امتحاني رشته زراعت, ارزش افزوده اقتصادي (EVA), نرخ بازده دارائي‌ها(ROA), دوپونت, درآمد كل, سود عملياتي, سود كل, (EVA) و ارزيابي متوازن (BSC), نسبت فعاليت, نسبت سود اوري, نسبت اهرمي, نسبت نقدينگي, قيمت بازار, ميانگين قيمت بازار, P/E , بازده تغييرات قيمت سهام, بازده نقدي سهام, بازده سهام, محافظه كاري در حسابداري, محافظه كاري, حسابداري , خالص دارايي , سود در مقابل زيان , سودهاي آتي, بدبيني وخوش بيني , شاخص هاي حسابداري , عملكرد مديريت , چگونه ريسك‌هاي استراتژيك را شناسايي كنيم؟, حسابداري اسلامي, حسابداري مرسوم, حسابداري غربي, شريعت اسلامي, حسابداري در قرآن, حسابداري در سنت وشريعت اسلام, حسابداري, اصول حسابداري اسلامي, مراحل حسابدار رسمي شدن , آزمون جامعه حسابداران رسمي ايران, حسابدار رسمي شدن, اعلام نتايج نهايي آزمون, دوره‌هاي مختلف فراگير, دانشگاه پيام نور , هدفمند كردن يارانه, حقوق مردم , آزمون حسابداران رسمي, آزمون , حسابداران رسمي, حسابرسي صورت‌هاي مالي, جامعه حسابداران رسمي, حسابرس , حسابرسي, حسابدار, سوالات, حسابداران, سياست, مصوبه, مسووليت


92 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .