جستجو در پورتال

مقالات/ خصوصي سازي مخابرات ‏
‏ در دهه‌هاي اخير با گسترش تحولات جهاني، رويكرد كشورها براي پيوستن به تغييرات پيش‌رو، تابع ‏قواعد خاصي شد؛ كه از آن جمله قوانين و ساختار اقتصادي و زيربنايي نيازمند بازنگري گرديد، در اين ‏ميان خصوصي‌سازي، آزادسازي و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترين روش در اكثر كشورهاي ‏توسعه‌يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نيز به عنوان يكي از كليدي‌ترين بخش‌ها كه ‏در توسعه زيربنايي كشورها نقش بسزايي برعهده دارد، به عنوان اولين حوزه در روند خصوصي‌سازي ‏مدنظر برنامه‌ريزان قرار گرفته است. ‏
 • يه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و احكام ‏مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل ‏يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: چارچوب كلي نحوه واگذاري شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري به شرح زير تعيين مي شود: ‏1- شركت هاي مخابراتي قابل واگذاري در چارچوب سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري ‏اسلامي ايران در قالب واگذاري سهام شركت مادر تخصصي مخابرات ايران در فرآيند خصوصي سا
 • صويب دستورالعمل اولويت هاي فروش سهام شركت و تعيين درصدهاي بخش خصوصي و تعاوني ‏‏(سهام عدالت) و سهام مديران و كاركنان در چارچوب بند «ج» سياست كلي اصل (44) قانون اساسي ‏جمهوري اسلامي ايران. د – تصويب دستورالعمل هاي نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام. ‏4- جابجايي داراييها، امكانات منابع انساني و مالي بين شركت هاي مخابراتي، سازمان ارتباطات زيرساخت، ‏سازمان فضايي ايران و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با رعايت قوانين و مقررات به نحوي صورت ‏گيرد كه ا
 • ‏9- نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي سازي) ‏بوده و بايد گزارش پيشرفت كار را در فاصله زمان هاي مناسب به مراجع ذيربط (هيات عالي واگذاري) ارايه ‏نمايد. آخرين آيين نامه هيات دولت درخصوص نحوه واگذاري سهام تدريجي ماده 1- به منظور جذب كارگران، كاركنان و مديران باتجربه، متخصص و كارآمد و با هدف افزايش بهره وري ‏شركتهاي قابل واگذاري، فروش سهام ترجيحي به ميزان حداكثر پنج درصد (5%) از سهام شركتهاي مصوب ‏تا سقف مبلغ سيصد ميليون (0
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ گامي به جلو !
در مقاله قبلي، سعي شد با نگاهي منطقي به قانون تجارت، اساسنامه سازمان حسابرسي و مواد 3 و 4 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، مفاد سه بخشنامه شماره 72824/200 مورخ 13/11/88، بخشنامه شماره 24067 مورخ 20/03/87 و بخشنامه شماره 22051 مورخ 09/04/87 رييس كل اسبق و جديد سازمان امور مالياتي در خصوص ضوابط شكلي پذيرش گزارش حسابرسي مالياتي در اجراي ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
 • رشات حسابرسي مالياتي، در محافل مالياتي و حسابرسي كشور طنين انداز شد، بنابراين با توجه به تعدد بخشنامه هاي صادره در خصوص ماده 272 ق.م.م در يك سال اخير، اقدام معاونت عملياتي سازمان در صدور بخشنامه جديد مستمسكي شد تا بار ديگر صدور بخشنامه هاي مالياتي و نحوه اجراي ماده 272 ق.م.م مورد نقد و بررسي قرار گيرد. بخشنامه اخير توسط معاونت محترم عملياتي سازمان امور مالياتي كشور، در پاسخ به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي ماده 272 و همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه در ادارات امور مالياتي، به منظور
 • قانوني سازمان امور مالياتي كشور است كه مسبوق به سابقه بوده و به هيچ وجه قابل مناقشه و بحث نيست، اما آنچه بايد مد نظر قرار گيرد گفتن اين نكته اساسي است كه مفاد آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره به هيچ وجه نمي تواند و نبايد بر خلاف قانون مزبور تدوين و تنظيم شود، به عبارت بهتر آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادره، تبيين كننده مواد قانوني بوده و نبايد جايگزين مواد قانون ماليات هاي مستقيم شود كه در اين صورت علاوه بر اينكه محل ايراد و اشكال خواهد بود، به صراحت مصداق انجام عملي غير قانوني و عدول از وظايف
 • يات هاي مستقيم شود كه در اين صورت علاوه بر اينكه محل ايراد و اشكال خواهد بود، به صراحت مصداق انجام عملي غير قانوني و عدول از وظايف و اختيارات سازماني تعبير خواهد شد. بنابراين در بررسي دقيق مفاد بخشنامه هاي اخير سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با نحوه اجراي ماده 272 ق.م.م كه در تقابل صريح با ماده بالا و تبصره هاي آن است، توجه به نكات ذيل مي تواند حائز اهميت باشد: 1 - با توجه به صراحت حكم مندرج در تبصره يك ماده 272 ق.م.م، يگانه شرط اساسي، قانوني و لازم الاجرا براي پذيرش گزارش هاي حسابرسي مالي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ راهنماي شروع يك كسب و كار كوچك
به منظور تحليل آماري و با قاعده در خصوص كسب و كار كوچك ، بايد گفت كه اين مقوله داراي قوانين اجرايي تجاري است. هر صنعتي بر اساس درآمد و ميزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردي را براي خود تعريف مي‌كند
 • از تصميم گيري ، تمامي منابع ممكن را جستجو كنيم : ـ پس اندازهاي شخصي ـ دوستان و افراد خانواده ـ بانكها و مؤسسات اعتباري شركتهاي سرمايه گذاري مخاطره آميز چگونه يك درخواست وام ( Loan Prposal ) تهيه كنيم؟ مورد قبول واقع شدن درخواست شما بستگي به نحوه تنظيم درخواست شما دارد. بخاطر داشته باشيد كه وام دهندگان در كاري سرمايه گذاري مي كنند كه نسبت به بازگشت سرمايه خود مطمئن باشند. بنابراين يك درخواست وام خوب شامل اطلاعات زير بايد باشد: اطلاعات كلي راجع به شركت : ▪ نام و آدرس شركت ، نام مدير ،
 • يئت مديره و ... ▪ دليل نياز به وام ، مورد مصرف وام و ضرورت آن. ▪ مبلغ دقيق موردنياز براي رسيدن به اهداف مربوطه. ▪ تاريخچه كسب و كار : ▪ تاريخچه و طبيعت كار ، توضيح كامل در مورد نوع كار ، قدمت و كاركنان و دارايي هاي آن. ▪ اطلاعات كامل راجع به نحوه مالكيت و ساختار قانوني شركت. ● اطلاعات راجع به مديريت : ▪ نوشته كوتاهي راجع به مديران ، سوابق ، تحصيلات ، تجربيات و مهارتهاي آنان تهيه كنيد. ● اطلاعات بازار : ▪ به وضوح محصول و يا خدمت شركت خود و بازار آن را تشريح كنيد. ▪ بازار رقابت و رق
 • اعلاميه هاي لازم مبني بر شروع كسب وكار جديد - تهيه خطوط تلفن كاري و ساير تجهيزات موردنياز - انجام كارهاي مربوط به بيمه - اخذ اطلاعات مربوط به ماليات شركت - بيمه كردن كاركنان و جمع آوري اطلاعات راجع به قوانين كار - تعيين سيستم دستمزد حقوق و نحوه جبران خدمات كاركنان ( در صورت وجود ) - افتتاح يك حساب بانكي براي كسب و كار - چاپ كارتهاي تجاري براي شركت و ايجاد آرم براي شركت - خريد تمامي لوازم تجهيزات موردنياز - ايجاد E-mail و Website براي شركت - انجام تبليغات وسيع تر در نشريات و تل
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالشهاي حوزه مالي شركت هاي بيمه (بيمه آسيا)
گرچه بيمه در ايران داراي قدمتي بيش از هفتاد سال است لاكن عليرغم تلاش‌هاي صورت گرفته و توفيقات نسبي‌حاصله، آنگونه كه شايسته اين صنعت مي‌باشد امر توسعه و گسترش آن محقق نگرديده است و اين به دليل وجود پاره‌اي مشكلات و چالش‌هائي است كه از ساليان گذشته در اين صنعت وجود داشته است.
 • ظارتي متعدد و اداره آنها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب ـ اصلاح اساسنامه شركت هاي بيمه متناسب با قانون تجارت 2/3ـ راهكارها و پيشنهادهاي مربوط به شورايعالي بيمه ـ تشكيل كميته مالي صنعت بيمه به عنوان كميتة فرعي شورايعالي بيمه ـ تصويب آيين نامه نحوه تنظيم صورت هاي مالي توسط شورايعالي بيمه شامل: •فرم صورت هاي مالي •نحوه طبقه بندي اطلاعات در صورت هاي مالي •روش هاي حسابداري، محاسباتي و برآوردي ـ بازنگري درآيين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه (مصوب شورايعالي بيمه) ـ اصلاح
 • درآيين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه (مصوب شورايعالي بيمه) ـ اصلاح آيين نامه ذخايرفني بيمه هاي زندگي و غيرزندگي ـ بازنگري و اصلاح آيين نامه بيمه هاي زندگي خصوصاً جنبه هاي محاسبات مالي آن ـ اصلاح آيين نامه اتكايي اجباري (مطابقت صدور بيمه نامه، نحوه وصول حق بيمه با عمليات مالي مربوط به اتكايي) ـ اصلاح آيين نامه نمايندگي (حقيقي وحقوقي)، پرداخت كارمزد و هزينه صدور ، مشاركت درمنافع نمايندگان ـ اصلاح تعرفه ها در رشته هاي مختلف بيمه اي 3/3ـ راهكارها و پيشنهادهاي مربوط به مجمع عمومي ـ افزايش
 • ابي دارايي ها •عرضه سهام به عموم •ادغام ـ بازنگري و تعريف مجدد وظايف مديران (مشاركت آنان در تصميم گيري هاي كليدي به جاي تصميم گيري هاي تكراري) ـ تدوين برنامه بهسازي عملكرد در جهت كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها ـ تهيه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه بندي اطلاعات، روش هاي برآورد و محاسبات بودجه ـ طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد شركت هاي بيمه (ضوابط ارزيابي ـ نسبت هاي مالي و...) ـ اصلاح آيين نامه استخدامي كاركنان 4/3ـ راهكارها و پيشنهادهاي مربوط به هيئت مديره ـ تدوين سيستم مناسب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ راهنمايي‌هايي ضروري براي مصاحبه استخدامي‌ يك مدير
شما مي‌توانيد با پيش‌بيني سوالات مصاحبه، اعتماد به نفس و آمادگي لازم را در مصاحبه كاري خود به دست آوريد.
مشاوره/ با سلام لطفآ نحوه نگارش تفاهم نامه مابين دو شركت كه يكي از آنها خواستار خريد محصول توليدي شركت ديگر است را توضيح دهيد. لطفآ چه اصولي بايد رعايت شود؟
 • پرسش و پاسخ با سلام لطفآ نحوه نگارش تفاهم نامه مابين دو شركت كه يكي از آنها خواستار خريد محصول توليدي شركت ديگر است را توضيح دهيد. لطفآ چه اصولي بايد رعايت شود؟  ؟ با سلام با توجه به اينكه هر محصوص ويا خدمت نوعي قراداد خاص و ويژه نياز دارد توصييه مي شود كتاب "نحوه تنظيم قراردادها "را از بازار تهيه نمائيد.تا با جزئيات تنظيم يك قرارداد آشنا شويد.
مقالات/ نقد دستور العمل حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) ايران(2)
اصول حاكميت شركتي با مفهوم كنوني آن نه در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 و نه در قانون بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 مطرح نشده بود. اگرچه در سالهاي اخير سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق تصويب و الزامي كردن آيين نامه ها و دستور العملهاي جداگانه و بانك مركزي با ارايه رهنمودهايي، بخشهايي از اصول حاكميت شركتي را به صورت جداگانه در بازار مالي و پولي كشور تصويب و به اجرا گذارده اند؛ در ايران سابقه حاكميت شركتي به مفهوم جديد عمدتاً به بعد از سال 1380 و به تهيه دستور العمل حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) ايران (Iran’s Code of Corporate Governance ) توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يك نهاد ناظر برمي­گردد.
 • ر روندهاي جديد جهاني توجه به تنوع فرهنگي و حتي تنوع جنسيتي به عنوان مثال استفاده از زنان در تركيب هيئت مديره الزامي شده است. • به موجب ماده 8 دستور العمل: «جلسات هيئت‌مديره بايد حداقل يك بار در ماه برگزار شود. حدنصاب تشكيل جلسات و نحوه‌ي تصميم‌گيري بايد در اساسنامه‌ي شركت مشخص شده باشد. هيئت مديره بايد تعداد جلسات برگزار شده طي ‌سال و دفعات حضور هر يك از اعضاي هيئت مديره در جلسات را در گزارش سالانه‌ي خود به مجمع عمومي صاحبان سهام درج نمايد.»
 • جام وظيفه مي‌كند. انتخاب افراد خارج از هيئت مديره به عنوان دبير هيئت مديره بلامانع است. سمت دبيري هيئت مديره مسئوليت اجرايي و رابطه استخدامي تلقي نمي‌گردد. دبير هيئت‌مديره بايد در تمام جلسات هيئت‌مديره حضور داشته باشد. مسئوليت تنظيم صورت مذاكرات و مصوبات هيئت‌مديره، پي‌گيري مصوبات، و تهيه‌ي گزارش از اجراي مصوبات هيئت مديره بر عهده‌ي دبير هيئت مديره است. وي موظف است، تمام مصوبات و صورت‌خلاصه‌ي مذاكرات هيئت مديره را در دفتري به‌ترتيب شما
 • ماده 25 دستور العمل: «در هيئت رئيسه مجامع عمومي صاحبان سهام بايد حداقل يك نفر از ميان سهامداران اقليت با اكثريت آراي آنان انتخاب شود.» o به نظر مي رسد مفاده اين ماده با مفاد ماده 101 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به نحوه انتخاب هيات رئيسه مجامع همخواني ندارد. • ماده 26 دستورالعمل تكرار مفاد ماده 99 لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به دريافت ورقه ورود صاحبان سهام و بررسي امكان حضور سهامداران حاضر در مجمع مي باشد. • به موجب ماده 28 دست
مشاوره/ با سلام ..... من مدتيه كه وارد كار بازرگاني شدم و به عنوان مترجم در شركت ها كار ميكنم . اما اطلاعاتم در مورد تجارت خارجي مثل :نحوه بازكردن حساب هاي LC كافي نيست وهمچنين با لغات و اصطلاحات بازرگاني به زبان انگليسي در حد خيلي خوب آشنا نيستم ميخواستم لطفي بكنيد و يه كتابي درمورد تجارت خارجي به من معرفي كنيد كه هم با مسائل تجارت خارجي بيشتر آشنا بشم وهم با لغات و اصطلاحات انگليسي رايج دربازرگاني ..... خيلي فوريه... باتشكر
 • پرسش و پاسخ با سلام ..... من مدتيه كه وارد كار بازرگاني شدم و به عنوان مترجم در شركت ها كار ميكنم . اما اطلاعاتم در مورد تجارت خارجي مثل :نحوه بازكردن حساب هاي LC كافي نيست وهمچنين با لغات و اصطلاحات بازرگاني به زبان انگليسي در حد خيلي خوب آشنا نيستم ميخواستم لطفي بكنيد و يه كتابي درمورد تجارت خارجي به من معرفي كنيد كه هم با مسائل تجارت خارجي بيشتر آشنا بشم وهم با لغات و اصطلاحات انگليسي رايج دربازرگاني ..... خيلي فوريه... باتشكر   ؟
 • حقوق بازرگاني بين المللي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 20.  سيد منصور موسوي خليق، معافيت ها و تخفيفات گمركي، موسسه نشر قانون 21.  مسعود طارم سري، اينكوترمز 2000، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 22.  رضا بنايي، نحوه تنظيم فرمهاي گمركي بر اساس سيستم آسيكودا، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 23.  حبيب الله محمدي و همكاران، راهنماي تكميل فرمها و اصول اعتبارات اسنادي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 24.  راهنماي مراجعان، ناشر: گمرك جمهوري اسلامي
مشاوره/ با سلام سوال من در خصوص نحوه تنظيم و نگارش متن تفاهم نامه براي يك فعاليت پژوهشي(R&D) براي يك موسسه هنريه علاوه بر اون از نرخنامه دستمزدها هم براي همچين فعاليتي بي خبرم و راهنمايي ميخوام و در خصوص حقوق معنوي و حق تاليف و تحقيق نياز به راهنمايي دارم پيشاپيش از بذل توجه شما سپاسگزارم
با سلام سوال من در خصوص نحوه تنظيم و نگارش متن تفاهم نامه براي يك فعاليت پژوهشي(R&D) براي يك موسسه هنريه علاوه بر اون از نرخنامه دستمزدها هم براي همچين فعاليتي بي خبرم و راهنمايي ميخوام و در خصوص حقوق معنوي و حق تاليف و تحقيق نياز به راهنمايي دارم پيشاپيش از بذل توجه شما سپاسگزارم
 • پرسش و پاسخ با سلام سوال من در خصوص نحوه تنظيم و نگارش متن تفاهم نامه براي يك فعاليت پژوهشي(R&D) براي يك موسسه هنريه علاوه بر اون از نرخنامه دستمزدها هم براي همچين فعاليتي بي خبرم و راهنمايي ميخوام و در خصوص حقوق معنوي و حق تاليف و تحقيق نياز به راهنمايي دارم پيشاپيش از بذل توجه شما سپاسگزارم   ؟ باسلام . تاليف به معناي الفت و هماهنگي ميان موارد مخناف و متعدد در خصوص يك موضوع و تحقيق يعني م
 • ارش فراواني شده و با احترامي خاص حقوق مادي ومعنوي انان سفارش شده وكنوانسيونهايي نيز  دردنيا به اينكارمشغولند و تاحدودي نيز مخصوصا دركشور عزيزمان موفقيت اميز بوده است . درمورد متن تفاهم نامه اي كه اشاره فرموده ايد بعرض ميرسانم كه تحقيق و توسعه و تنظيم قرارداد يا توافقنامه در اين خصوص بستگي به نوع كار و مدت و اهداف و جزييات دارد كه شما مي توانيد دراين مورد باتوجه به موارد ذكرشده تفاهم نامه اي منعقد فرماييد و نرخ خاصي ندارد . موفق باشيد ممنونم پاسخي كه به سوال من داده شده يك پاسخ كلي م
مشاوره/ با درود خدمت جناب اقاي اسدي بنده يك سوال در زمينه تغييرات شركت دارم : مدتي پيش ( سال 1385 ) شركتي سهامي خاص ثبت نموديم جهت انجام برخي كارها كه ثبت شركت مواجه شد با بيماري يكي از اعضا كه پدرم من بود و بعد از يكسال فوت ايشان كه اين مورد باعث شد فعاليت شركت آغاز نشده به پايان برسد . و اكنون بعد از گذشت چند سال بنده تصميم به فعاليت اقتصادي گرفته ام و قصد راه اندازي شركت مربوطه و سر و سامان دادن به امور اداري آن هستم و سوال يا سوالات بنده به قرار زير است : 1 - با توجه به فوت يكي از اعضاي شركت نحوه تنظيم صورتجلسه ها جهت نقل و انتقال سهام چگونه بايد باشد و آيا ابتدا سهام وراث بايد به آنان منتقل و سپس به شخص يا اشخاص ديگري كه مد نظر هستند منتقل گردد ؟ ضمنا اگر وراث در جلسات حاضر نشوند و صورتجلسات را امضا نكنند تكليف چيست ؟ 2 - ترتيب صورتجلسات و متن و مفاد آنها چگونه باشد ؟ چون ما قصد داريم سهام فرد فوت شده را به يك نفر منتقل كنيم و وراث هم راضي هستند در اين خصوص ، اما نحوه تنظيم صورتجلسات را بلد نيستيم و چند مرتبه هم صورتجلسه تنظيم اما به دليل وجود ايرادات ثبت اسناد آنها را رد كرده است . ممنون مي شويم پاسخ ما را بدهيد . با سپاس فراوان
 • عاليت شركت آغاز نشده به پايان برسد . و اكنون بعد از گذشت چند سال بنده تصميم به فعاليت اقتصادي گرفته ام و قصد راه اندازي شركت مربوطه و سر و سامان دادن به امور اداري آن هستم و سوال يا سوالات بنده به قرار زير است : 1 - با توجه به فوت يكي از اعضاي شركت نحوه تنظيم صورتجلسه ها جهت نقل و انتقال سهام چگونه بايد باشد و آيا ابتدا سهام وراث بايد به آنان منتقل و سپس به شخص يا اشخاص ديگري كه مد نظر هستند منتقل گردد ؟ ضمنا اگر وراث در جلسات حاضر نشوند و صورتجلسات را امضا نكنند تكليف چيست ؟ 2 - ترتيب صورتجلس
 • ر هستند منتقل گردد ؟ ضمنا اگر وراث در جلسات حاضر نشوند و صورتجلسات را امضا نكنند تكليف چيست ؟ 2 - ترتيب صورتجلسات و متن و مفاد آنها چگونه باشد ؟ چون ما قصد داريم سهام فرد فوت شده را به يك نفر منتقل كنيم و وراث هم راضي هستند در اين خصوص ، اما نحوه تنظيم صورتجلسات را بلد نيستيم و چند مرتبه هم صورتجلسه تنظيم اما به دليل وجود ايرادات ثبت اسناد آنها را رد كرده است . ممنون مي شويم پاسخ ما را بدهيد . با سپاس فراوان  ؟ با سلام دوست عزي
 • اسناد آنها را رد كرده است . ممنون مي شويم پاسخ ما را بدهيد . با سپاس فراوان  ؟ با سلام دوست عزيز با توجه به طولاني بودن موضوع حضرتعالي از طريق جرايد از دفاتر ثبت شركت سوال و صورتجلسه تنظيم گردد.مخابرات ايران, خصوصي سازي مخابرات, اصل 44, وزارت مخابرات وارتباطات, واگذاري شركتهاي مخابراتي, قيمت گذاري سهام مخابرات, گزارش حسابرسي مالياتي, حسابرسي مالي ومالياتي, گزارش حسابرسي, بخشنامه حسابرسي مالياتي, ماده 272, حسابدار رسمي, راه اندازي كسب و كار, كسب و كار, كسب و كار كوچك, برنامه‌ريزي و سازماندهي , تامين منابع مالي, اطلاعات بازار, اطلاعات مالي, صورتهاي مالي, حوزه مالي, شركت هاي بيمه, بيمه, كنترل‌هاي داخلي, طبقه‌بندي اطلاعات, حق‌بيمه‌هاي معوق, صورت‌هاي مالي , عدم كفايت كنترل‌, فعاليت‌هاي بيمه‌اي, راهنمايي‌هايي ضروري براي مصاحبه استخدامي‌ يك مدير, با سلام لطفآ نحوه نگارش تفاهم نامه مابين دو شركت كه يكي از آنها خواستار خريد محصول توليدي شركت ديگر است را توضيح دهيد. لطفآ چه اصولي بايد رعايت شود؟, نقد دستور العمل حاكميت شركتي (نظام راهبري شركتي) ايران(2)


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .