جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
 • ه اجرايي ذي ربط قرار مي گيرند. ماده 102- كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. در اين صورت سهم كارفرمايي دولت براي خدمات تأمين اجتماعي حداكثر به ميزان سهم كارفرمايي مقررات قانون تأمين اجتماعي مي باشد و مابه التفاوت توسط كارمندان پرداخت مي گردد. اين قبيل كارمندان از لحاظ بازنشستگي، وظيفه، از كار افتادگي و نظاير آن مشمول مقررات صندوقي كه انتخاب كرده اند مي باشند تغيير صندوق در طول مدت قرارداد ف
 • : الف) حداقل سي سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و سي و پنج سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال. ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت با بيست و پنج روز حقوق. تبصره 1- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنين شرط سني مزبور در بند «ب» براي متصديان مشاغل ساخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد. تبصره 2- دستگاههاي اجرايي مكلفند كارمنداني ك
 • شد و مشمول ساير تبصره هاي اين بند نخواهند شد. تبصره 9- مشمولين قانون حالت اشتغال- مصوب 1372، مجلس شوراي اسلامي از مقررات اين دستورالعمل مستثني مي باشند. ماده 110- از تاريخ 1/12/1386 حقوق كليه بازنشستگان، موظفين يا مستمري بگيران اعضاء هيات علمي و قضات كه بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده اند در صورتي كه كمتر از حاصل ضرب ضريب ريالي موضوع ماده (109) اين قانون با رعايت ماده (125) و ارقام مذكور در جداول بندهاي (الف) و (ب) اين ماده و تبصره هاي مربوط باشد تا اين ميزان افزايش مي يابد: الف) حقوق با
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام ميخواستم بدانم طبق قوانين استخدامي بانك هاي دولتي ايا كارمند ميتواند استعفا بدهد و به سر كار دولتي ديگري برود؟؟ اگه مرجعي هم براي قانون استعفا و انتقال به سازمان هاي دولتي رو هم متوانين برايم معرفي كنينن ممنون ميشم بهم ادرس بدين بروم براي مطالعه كردن آن موفق باشين تشكر
 • يت قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي، كارمند كارفرماي بخش غيردولتي ذي ربط محسوب خواهد شد.  6. انجام وظيفه در بخش غيردولتي به عنوان مامور.در صورت اعلام نياز كارفرماي بخش غيردولتي اين قبيل كارمندان در مدت ماموريت در بخش غيردولتي از لحاظ اقلام و ميزان حقوق و مزاياي دريافتي تابع طرح طبقه بندي مشاغل كارگري مورد عمل بوده و كارفرماي مزبور آن را پرداخت مي نمايد.ليكن مدت ماموريت از لحاظ اجراي مقررات قانون به منزله خدمت در دستگاه متبوع تلقي مي شود و در اين مدت، كارمند از لحاظ مبناي محاسبه و ميزان ك
اخبار/ بازار داغ خريد و فروش شهود دادگاه
در همين رابطه حجت الاسلام كريمي معاون قضائي قوه قضائيه از دريافت پول توسط عده اي براي شهادت دروغ در محاكم قضائي خبر داد و افزود: وقتي عده اي اكنون در كنار دادگستري ها نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت دروغ مي دهند قاضي چكار مي تواند بكند.
 • ق افراد در پرونده هاي حقوقي و كيفري مي شود. قضات براي اثبات عدالت شهود وقت ندارند عباسعلي رحيمي اصفهاني معاونت تنقيح، تدوين و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري در مورد آسيب ظهور شهود دروغگو در دادگاههاي كشور گفت: بعد از انقلاب مصوب شد شهود به هر ميزان كه بتوانند دعوا را اثبات كنند در پرونده تاثير گذارند ولي شاهد بايد عدالتش براي قاضي محرز شود. وي افزود: امروز مشاهده مي شود قضات به دليل كم حوصلگي، بومي نبودن قاضي، تراكم پرونده ها و مدت زمان محدود براي رسيدگي به پرونده وقتي براي احراز عدالت،
 • فهاني تصريح كرد: قاضي بايد به وظايف قانوني و شرعي خودش در مورد شهود عمل كند كه تفهيم اهميت قسم، شهادت و عواقب شهادت دروغ از مهمترين اين اقدامات است. مشاور وزير دادگستري با اشاره به اينكه در محاكم قضائي جهان شهود جايگاه ويژه اي در پرونده هاي كيفري و حقوقي دارند اظهار داشت: قضات در دادگاههاي اروپا شاهد را ملزم مي كنند به خدا، دين و مقدساتي كه به آن معتقد است براي اطمينان از صحت گفته هايش سوگند ياد كند و شاهد هم مي داند سوگند دروغ و رعايت نكردن قانون شهود چه عواقبي در بر دارد. رحيمي اصفهاني اظهار
 • گند ياد كند و شاهد هم مي داند سوگند دروغ و رعايت نكردن قانون شهود چه عواقبي در بر دارد. رحيمي اصفهاني اظهار داشت: در اروپا وقتي شاكي، متشاكي و شاهد وارد دادگاه مي شوند با فضايي غير از فضاي اداري، تجاري و مسكوني مواجه مي شوند و فضاي دادگاه، نوع پوشش قضات و وكلا و حتي چينش صندليها و رنگ آميزي دادگاه طرفين دعوا و شهود را تحت تاثير قرار مي دهد. عدالت و صداقت شاهد بايد براي قاضي اثبات شود مرتضي بختياري وزير دادگستري نيز با استماع اظهارات وكلا و كارشناسان حقوقي در مورد آفت شهود دروغگو در محاكم قضائ
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • اد ذيل ارائه مي‌شود: 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره‌بها براساس‌ ارزش اجاري خواهد بود كه توسط ‌كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعيين خواهد شد. در راستاي تشويق اشخاص حقوقي و شفاف‌سازي فرآيند انتقال حق سرقفلي اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌
 • تشويق اشخاص حقوقي و شفاف‌سازي فرآيند انتقال حق سرقفلي اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود: ماده 59- نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق (چنانچه صاحب حق اشخاص حقوقي باشند به نرخ دو درصد (2%) و چنانچه صاحب حق اشخاص حقيقي باشند به نرخ سه درصد در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد. ماده 84- تا ميزان معافيت مندرج در قانون بودجه سالانه درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق‌بگير
 • شت كاركنان بخش خصوصي در راستاي سياست‌هاي خصوصي‌سازي پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: ماده 85- نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد كاركنان وزارتخانه‌ها و موسسات، شركت‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد يك، 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيات علمي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق‌بگيران نيز پس از كسر معـافيت‌هـاي مقـرر در ايـن قـانـون تا مبـلـغ يكصد ميليون ريال به نرخ ده درصد (
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايحه آيين دادرسي تجاري
دادگاه‌هاي تجاري براي رسيدگي به دعاوي ناشي از امور تجاري در حوزه‌هاي قضايي مركز هر استان تشكيل مي‌شوند.
 • اعاده اعتبار به عنوان مشاور انتخاب شوند. ماده 14- افرادي كه در اجراي ماده (12) اين قانون جهت تصدي سمت مشاور انتخاب مي‌شوند بايد قبل از تصدي اين سمت، دوره آموزشي مربوط به مشاوران را طي كنند. ماده 15- حق‌الزحمه خدمات مشاوران متناسب با ميزان فعاليت در هر پرونده از محل اعتبارات مربوط پرداخت مي‌شود. تبصره- تعرفه حق‌الزحمه مطابق آيين‌نامه‌‌اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. ماده 16- احكام انتصاب مشاوران براي شرك
 • نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه، منافع و سود سهام و صورت‌هاي مالي. 3-دعاوي توقف، تصفيه و دعاوي مرتبط با آن‌ها. 4-دعاوي ناشي از سرمايه گذاري‌هاي خارجي. 5-دعاوي ناشي از قرارداهاي تجاري بين المللي. 6-دعاوي راجع به اموال و حقوق مالكيت فكري، صنعتي وتجاري. 7-امور و دعاوي راجع به اجراي اسناد خارجي، به شرط اين‌كه رسيدگي به اختلاف ناشي از موضوع سند در صلاحيت دادگاه تجاري باشد. 8-امور و دعاوي راجع به شناسايي و اجراي احكام دادگاه‌هاي خارجي، در صورتي كه رسيدگي
 • ري باشد. 9-امور و دعاوي ناشي از داوري اعم از داخلي و خارجي و اجراي آراي آن، به شرطي كه رسيدگي به اصل دعوي در صلاحيت دادگاه تجاري باشد. 10-دعاوي ناشي از اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي –مصوب 1387-و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران -مصوب 1384-به استثناي مواردي كه رسيدگي به آن رد صلاحيت ساير مراجع مصرح در قوانين ياد شده است. تبصره-چنانچه به موجب دادخواس
اخبار/ حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: تصويب‌نامه دولت در خصوص ضريب حقوق سال 1391 كارمندان و بازنشستگان دولت از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري رسماً ابلاغ شد.
 • ان در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1391 اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان يازده هزار و چهار صدو شصت  (11460) ريال تعيين مي شود. 2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال 1391 به ميزان هشتصد و پنج  (805) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت
 • يال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست‌هاي سياسي وزارت امورخارجه) براي سال 1391 به ميزان هشتصد و پنج  (805) ريال تعيين مي شود. 4- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1391 به ميزان هشتصد و پنج  (805)  ريال تعيين مي شود. 5- حقوق بازنشستگان  و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق ها
 • 7- عيدي پايان سال غير مشمولين قانون خدمات كشوري شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي دولتي  در سال 1391 به ميزان عيدي پايان سال مشمولين قانون ياد شده تعيين مي‌شود. 8- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (به استثناي  دستگاههاي اجرايي موضوع بند (95) قانون بودجه سال 1391 كل كشور) براي سال 1391 حداكثر يك ماه حقوق و مزايايي مندرج در احكام كارگزيني در سقف اعتبارات مصوب تعيين مي شود. 9- پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
 • لت (خزانه داري كل) و كليه شركتهاي وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو، بابت يارانه هاي انرژي (از جمله برق)، سهم شركت ملي نفت ايران از توليد، سرمايه گذاري (از جمله پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها) و نيز هزينه صادرات به صورت سيف، به ميزان 30 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي و 11 درصد از ارش گاز توليدي و همچنين 25 درصد از ارزش گاز توليدي براي شركت ملي گاز ايران، در چارچوب اعتبارات مندرج در رديف هاي مرتبط در اين قانون، توسط دولت تعيين مي شود. به اين ترتيب مفاد اين بند جاي
 • 125 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد. در هر صورت امتيازات فرزندان شهدا و ايثارگران به نحوي تطبيق مي يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد افزايش حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، از قبيل هيئت علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي پذيرد. ب - افزايش حقوق و مزاياي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب
 • ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " مي گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شركت ها و ساير دستگاه هاي دولتي موضوع مواد يك، 2 و 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " ز - دستگاه هاي اجرايي مكلفند نسبت به اجراي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري از جمله در مورد تصدي هاي موضوع ماده 9 قانون مذكور اقدام نمايند. اداره بيمارستان ها به صورت هيئت امناي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • امكان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتي فراهم نمايد كه تا پايان سال دوم كليه دستگاههاي اجرائي و واحدهاي تابعه و وابسته و تا پايان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و كليه كسب و كارها بتوانند به شبكه ملي اطلاعات و اينترنت متصل شوند. ميزان پهناي باند اينترنت بين الملل و شاخص آمادگي الكترونيك و شاخص توسعه دولت الكترونيك بايد به گونه اي طراحي شود كه سرانه پهناي باند و ساير شاخص هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات در پايان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گيرد. حمايت از بخشهاي عمومي غيردولتي
 • ي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغييرات مشخصات هويتي و صدور گواهي(امضاء الكترونيك) و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند. آئين نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول، سطح دسترسي، ميزان و نحوه اخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات و كشو
 • دولتي موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخير ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري (و نيز ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحات و الحاقات بعدي آن)، قضات، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي " جايگزين مي شود. ماده 55- دستگاههاي اجرائي موظفند درمورد واگذاري و اداره تصدي هاي قابل واگذاري از جمله تصديهاي موضوع ماده(9) قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مقررات فصل دوم قانون
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت تعيين شد
جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ر هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزار
 • ي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 4- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 5- سقف افزايش حقوق كارمندان دستگاه‌هاي موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به
 • چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده مي‌باشد. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند (9) ما
اخبار/ حداقل حقوق كارمندان دولت 341 هزار تومان تعيين شد
خبرگزاري فارس: جزئيات افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 1390 كه در نشست روز گذشته هيات دولت تصويب شد از سوي معاونت توسعه مديريت و سرماه انساني رئيس جمهور اعلام شد.
 • ر هيئت وزيران در جلسه مورخه 1390.3.18 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1390 اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و قضات به ميزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (9965) ريال تعيين مي‌شود. 2- ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزار
 • ي 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 3- ضريب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 4- ضريب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه براي سال 1390 به ميزان هفتصد (700) ريال تعيين مي‌شود. 5- سقف افزايش حقوق كارمندان دستگاه‌هاي موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور از جمله نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به
 • چارچوب موافقت‌نامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مجاز مي‌باشد. 12- پرداخت فوق العاده اضافه‌كار ساعتي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب‌نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند (11) مصوبه شماره 44585.54017 مورخ 1389.9.3 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده مي‌باشد. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند (9) ما
24 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .