جستجو در پورتال

اخبار/ مصوبه اخير مجلس دامن زدن به زمين خواري است
روز يكشنبه پنجم دي ماه جاري دريكي از بخش هاي خبري راديو، خبري در زمينه افراز و تفكيك اراضي پخش شد كه مانند خبرهاي ديگر مصوبات مجلس سربسته بود. صدا و سيما اين مسائل حساس را به سكوت برگزار مي كند و اينگونه تصميم گيري ها در بي خبري مردم لباس قانون مي‌پوشند و برسرنوشت زندگي مردم حاكم مي شوند. اين مصوبه بر پايه طرحي بود كه با امضاي ٢٦ تن از نمايندگان تقديم شد و موضوع آن به ظاهر اصلاح ماده ١٠١ قانون شهرداري ها اصلاحي ٢٧/١١/١٣٤٥ است
 • دكتر سيد محمود كاشاني فرزند مرحوم كاشاني:مصوبه اخير مجلس دامن زدن به زمين خواري است مصوبه اخير مجلس دامن زدن به زمين خواري است      دكتر سيد محمود كاشاني، حقوقدان  روز يكشنبه پنجم دي ماه جاري دريكي از بخش هاي خبري راديو، خبري در زمينه افراز و تفكيك اراضي پخش شد كه مانند خبرهاي ديگر مصوبات مجلس سربسته بود. صدا و سيما اين مسائل حساس را به سكوت برگزار مي كند و اينگونه تصميم گيري ها در بي خبري مردم لباس قانون مي‌پوشند و بر
 • مختلف پيش بيني كرده است و سرانجام ماده ١٥٤ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ٣١/٤/١٣٦٥  كه براي تفكيك اراضي شهري، رعايت نقشه هاي جامع و هادي و ضوابط اجرايي مربوط به تفكيك اراضي شهري را لازم و ضروري دانسته ‌است. برپايه اين قوانين و ضوابط جديد عملاً ماده ١٠١ قانون شهرداري ها‌ نسخ شده است. هيچ روشن نيست كه تقديم كنندگان اين طرح از اين همه قوانين و مقررات كه در خلال نزديك به نيم سدة گذشته تصويب شده اند آگاه بوده اند يا نه و چگونه به خود اجازه داده اند از روي اين قوانين حياتي عبور ك
 • محاكم دادگستري از روي عدم آگاهي حكم مي دهند!  تكليف شما آقايان نمايندگان در برابر چنين محاكمي چيست ؟ ب – اين محاكم اگر به دليل خلاء قانوني رأي مي دهند به تكليف مقرر در ماده ٣ قانون آئين دادرسي مدني عمل مي كنند و قابل انتقاد نيستند و اين مجلس است كه با تصويب مقررات روشن از زمين‌خواري  جلوگيري نمي كند. پ – موضوع اين طرح، زمين هاي باكاربري غير مسكوني و باغات است. در مورد باغات درسال ١٣٨٨ قانون صريح تصويب شده و خلاء قانوني وجود ندارد.  به ويژه تبصره يك ماده ٦ قانون
اخبار/ سه تصميم مهم پولي و ارزي
تحليل «دنياي اقتصاد» درباره ضرورت استقلال بانك مركزي و نحوه تعيين نرخ ارز
 • ي رسد قابل خدشه است. در تصميمي ديگر، نمايندگان مصوب كردند كه در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي خانه تكاني اساسي صورت بگيرد و با حذف رييس جمهور از رياست آن، هفت اقتصاددان و رييس اتاق بازرگاني را در تركيب يازده نفره آن جاي دادند كه در صورت نهايي شدن اين مصوبه، نحوه تعيين رييس كل نيز دستخوش تغيير خواهد شد. در يك جلسه پرمناقشه و به پيشنهاد باهنر به تصويب رسيد تغييرات عمده در تركيب مجمع عمومي بانك مركزي بر اساس مصوبه مجلس مجمع عمومي بانك مركزي 11 عضو خواهد داشت كه تنها 3 عضو آن سمت هاي حكومتي دا
 • اد رييس جمهور و راي اعتماد مجلس، تركيب اين مجمع را تكميل مي كنند. مجمع عمومي كنوني بانك مركزي از رييس جمهور به عنوان رييس مجمع، وزير اقتصاد، معاون برنامه ريزي رييس جمهور، وزير بازرگاني و يك نفر از وزرا به انتخاب هيات وزيران تشكيل شده است كه با مصوبه جديد مجلس، دست كم در سال هاي برنامه پنجم تركيب متفاوتي خواهد داشت. براساس مصوبه جديد مجلس، اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي براي 10 سال انتخاب مي شوند و رييس مجمع عمومي را از ميان خود انتخاب مي كنند. رييس كل بانك مركزي نيز با انتخاب اعضاي مجمع و حكم رييس
 • و رييس مجمع عمومي را از ميان خود انتخاب مي كنند. رييس كل بانك مركزي نيز با انتخاب اعضاي مجمع و حكم رييس مجمع و تنها با «تنفيذ» رييس جمهور براي هفت سال انتخاب خواهد شد. باهنر: استقلال بانك مركزي مصلحت عمومي است مهم ترين توجيه نمايندگان مجلس براي تغيير تركيب مجمع عمومي بانك مركزي، موضوع استقلال بانك مركزي بود. محمدرضا باهنر، رييس كميسيون تلفيق كه اين پيشنهاد را در جلسه عصر ديروز مجلس مطرح كرد، در توضيحات خود در اين باره گفت: بانك مركزي بايد حافظ منافع ملي و حقوق پولي همه شهروندان با
اخبار/ سقف جديد ماليات بر ارزش افزوده
دنياي اقتصاد- نمايندگان مجلس در تازه‌ترين مصوبات خود درباره برنامه پنجم توسعه ماده‌اي را به تصويب رسانده‌اند كه بر اساس آن ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر 3 درصد تعيين شده است، سالي يك درصد اضافه مي‌شود؛
 • ندگان مجلس در تازه ترين مصوبات خود درباره برنامه پنجم توسعه ماده اي را به تصويب رسانده اند كه بر اساس آن ماليات بر ارزش افزوده كه در حال حاضر 3 درصد تعيين شده است، سالي يك درصد اضافه مي شود؛ به طوري كه در پايان برنامه پنجم توسعه بايد به 8 درصد برسد. مصوبه مجلس در قالب طرح قطع وابستگي بودجه جاري به نفت به دست آمد و قرار شد تا پايان برنامه پنجم توسعه سهم نفت در تامين بودجه جاري به صفر برسد. طرح افزايش سهم ماليات بر ارزش افزوده در تامين بودجه جاري از ماليات در شرايطي به تصويب رسيد كه در حال حاضر هم
 • درآمد مالياتي حاصل از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، با نسبت سه به پنج ميان شهرداري ها و دولت تقسيم مي شود. اين در حالي است كه سهم كنوني دولت و شهرداري ها از سه درصد ماليات بر ارزش افزوده به طور مساوي (هركدام يك و نيم درصد) تقسيم شده است. مصوبه جديد مجلس در برنامه پنجم، در حالي به دست آمد كه تا چندي پيش برخي از اصناف از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده با نرخ فعلي (3 درصد) نيز سرباز مي زدند و اخباري درباره ترديدهاي اجراي اين قانون در اصنافي همچون طلافروشان و آهن فروشان وجود داشت. اجراي ا
 • اليات بر ارزش افزوده را بين اصناف مختلف مرحله اي كرد. اما باز هم زماني كه در مهرماه امسال نوبت به صنف طلافروش رسيد تا مشمول اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شود، بازارهاي طلافروشان در تهران، اصفهان و برخي شهرهاي ديگر معترض بودند. براي حل اين مشكل، مجلس وساطت كرد و پس از برگزاري چندين جلسه ميان سازمان امور مالياتي (به نمايندگي از دولت)، شوراي اصناف و كميسيون اقتصادي مجلس، طلافروشان حاضر شدند اين قانون را اجرا كنند. بر اساس مصوبه سه شنبه گذشته مجلس كه در فصل «كاهش وابستگي به نفت» بر
مشاوره/ موضوع استفساريه جديد مجلس در مورد اصلاح تبصره 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي اين جانب به مدت 15 سال در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم
موضوع استفساريه جديد مجلس در مورد اصلاح تبصره 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي اين جانب به مدت 15 سال در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم
 • پرسش و پاسخ موضوع استفساريه جديد مجلس در مورد اصلاح تبصره 2 ماده76 قانون تامين اجتماعي اين جانب به مدت 15 سال در پست شغل سخت وزيان آور بودم ومدت 5 سال در پست عادي مشغول به كار مي باشم و جمعا در سال 24 ام خدمتم مي باشم و سنم 43 سال مي باشد و اكنون سازمان تامين اجتماعي مي گويد شما يا بايستي 20 سال متوالي ويا 25 سال متناوب داشته باشيد راهنمايي ام كنيد چگونه به ديوان عدالت شكايت كنم   ؟ باسلام صرفن
 • ه ديوان عدالت شكايت كنم   ؟ باسلام صرفنظر ازاينكه ادعاي شما براساس قوانين مربوطه بحق ميباشد ياخير براي اينكار بايستي ازيكي از ادارات پست فرم مخصوص دادخواست به ديوان عدالت اداري را گرفته موردتان راكاملا شرح داده وهرگو نه مدارك ودلايلي كه داريد را ضميمه نموده ازطريق اداره پست ارسال فرماييد . ديوان هم رسيدگي نموده و حكم لازم را صادر مينمايد . راه ديگري وجودندارد . با امتنان ....... مستوفي .........
مقالات/ خصوصي سازي مخابرات ‏
‏ در دهه‌هاي اخير با گسترش تحولات جهاني، رويكرد كشورها براي پيوستن به تغييرات پيش‌رو، تابع ‏قواعد خاصي شد؛ كه از آن جمله قوانين و ساختار اقتصادي و زيربنايي نيازمند بازنگري گرديد، در اين ‏ميان خصوصي‌سازي، آزادسازي و الزامات مربوط به آن به عنوان عام‌ترين روش در اكثر كشورهاي ‏توسعه‌يافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفت. مخابرات نيز به عنوان يكي از كليدي‌ترين بخش‌ها كه ‏در توسعه زيربنايي كشورها نقش بسزايي برعهده دارد، به عنوان اولين حوزه در روند خصوصي‌سازي ‏مدنظر برنامه‌ريزان قرار گرفته است. ‏
 • ل 44، نقش عوامل مختلف در ناكارآمدي بعضي از بنگاه هاي ‏دولتي، آثار انتقال هريك از فعاليت هاي صدر اصل 44 و بنگاه هاي مربوط به بخش هاي غيردولتي، ميزان ‏آمادگي بخش هاي غيردولتي، ضمانت ها و راههاي اعمال حاكميت دولت، اتخاذ تصميم خواهد شد. ابلاغ مصوبه چگونگي اجراي اصل 44 در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيات وزيران در جلسه مورخ 17 ديماه 1385 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ‏ارتباطات و فناوري اطلاعات و به منظور اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهور
 • ي هريك از واجدين شرايط ‏‏(براساس احكام حقوقي) با قيمت روز واگذاري حسب مورد با استفاده از روش بورس يا مزايده فروخته ‏مي شود. سهام مذكور تماما قسطي به صورت ده ساله مساوي ساليانه بدون سود فروش اقساطي واگذار ‏مي گردد. كاركنان در شرايط جديد ساختار سنتي سازمان ها باعث شده است مهمترين عامل ايجاد بقاء و توسعه سازمان ها يعني نيروي ‏انساني، از كارايي مطلوبي برخوردار نباشد و بكارگيري آنها در مشاغل غيرمرتبط با سوابق، علاقه و ‏تحصيلاتشان نيز منجر به كاهش بهره وري سازمان گردد.
 • اين آرمان بلند ‏تسريع گردد. خوشبختانه در ابلاغيه اخير از سوي معاون اول رئيس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ‏بندهاي 4 و 6 نيز به اين مهم توجه شده و به نوعي ضمن درك جايگاه نيروي انساني، رعايت حقوق ايشان ‏در روند خصوصي سازي مورد تاكيد قرار گرفته است. همانگونه كه مهندس فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران بارها تاكيد داشته است با اجراي اصل 44 در ‏وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، 5 درصد از كل سهام به كاركناني كه تمايل به ادامه فعاليت در بخش ‏خصوصي دارند تعلق مي گي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ ضمن عرض سلام و تبريك جهت راه اندازي اين سايت سازنده و تشكراز راهنماييهاي مفيد شما احتراماً لطفاً در خصوص نحوه پرداخت ميزان مرخصي ساليانه نيرو هاي شركتي طرف قرار داد با دستگاههاي دولتي طي يكسال كاري در صورتي كه هر ساله دستگاه دولتي شركت هاي خدماتي را عوض و شركتي ديگر سرپرستي اين نيروها را برعهده بگيرد ما را راهنمايي فرماييد و آيا درخصوص جذب نيروهاي شركت دستگاههاي دولتي قانون و بخشنامه اي از طرف مجلس و دولت تصويب و جهت اجراء به دستگاههاي ذيربط ابلاغ شده است زيرا بعضي از دستگاهها اقدام به جذب اين نيروها نموده اند ولي متأسفانه بعضي از دستگاههاي ديگر به بهانه هاي واهي از جذب آنها طرفه رفته و شانه خالي مي كنند
 • ي واهي از جذب آنها طرفه رفته و شانه خالي مي كنند ؟ با سلام 1-مرخصي طبق قانون كار حداقل يك ماه (شامل26 روز عادي+4 روز جمعه) است وفرق نمي كند در چه سازماني خدمت كنيد. 2-موارد ذيل براي مطالعه مفيد مي باشد. مصوبه رييس جمهور در شرايطي كه نيروي‌هاي شركتي هر سال بيم تمديد قرارداد خود را دارند،‌ معاون دفتر نظام‌هاي استخدامي و دبيرخانه شوراي عالي تأمين اجتماعي، يكي از مسايل مهم حوزه استخدامي را اعلام تعيين تكليف نيروهاي شركتي توسط رياست‌جمهوري دانسته و با
 • ، در صورتي كه تعداد نيروهاي واجد شرايط بيش از سقف سهميه تعيين شده دستگاه‌ها باشد، جذب و بكارگيري اين افراد در قالب سهميه‌هاي استخدامي سال‌هاي بعد از برنامه چهارم توسعه و با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام خواهد شد. بدين ترتيب، بخشنامه جديد سازمان مديريت، تلاش جديدي براي جذب رسمي نيروهاي شركتي در سازمان‌ها و مراكز دولتي مي‌باشد. اما اين گروه از كاركنان معتقدند كه اين بخشنامه هم مانند بخشنامه‌هاي گذشته، ضمانت اجرايي ندارد. در راستاي همين بخشنامه، مهر ماه امسال وزارت امور اقتصادي و د
 • در همين گزينش‌ها رد مي‌شوند.” http://www.iraneconomics.net/fa/articles.asp?id=2657 جزييات استخدام و پيماني نيروي كار دستگاه هاي دولتي سه شنبه 27 شهريور 1386 وزير كار و امور اجتماعي گفت: ۸۵درصد آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي دولت در مورد استخدام رسمي، قرارداد پيماني و استخدام‌هاي موقت تحقق يافته است. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار، "سيدمحمد جهرمي" در مورد نحوه فعاليت شركتهاي خدماتي تامين نيروي انساني، افزود: راساس اين آيين‌نامه افرادي كه به صورت قراردادهاي شرك
مقالات/ واكاوي الزامات بهينه‌سازي فضاي كسب‌وكار در ايران
خبرگزاري فارس: علي‌رغم آنكه مطابق نظر كارشناسان، تصويب قوانين بخشي نمي‌تواند موجبات بهبود فضاي كسب و كار كشور را سبب شود اما اكثر سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي اقدام به تنظيم لوايح بهبود فضاي كسب و كار كرده‌اند كه عاري از استانداردهاي لازم براي توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي است.
 • ر فعاليت‌ بخش‌هاي خصوصي و تعاوني طي سال‌هاي اجراي قانون برنامه پنجم بدل مي‌شود بهتر ديديم با دقت نظر بيشتري در اين باره كنكاش و جوانب الزامات و انتظارات فضاي كسب و كار كشور را بررسي كنيم. سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده 116 برنامه پنجم ايجاب مي‌كند كه سياستگذاران و تصميم‌سازان اقتصادي بهتر است باور كنند مشتركات انتظاري اقتصاد‌هاي تعاوني و خصوصي را شايد بتوان در سطح كلان يكي برشمرد اما لحاظ اين مشتركات در قالب
 • بتوانيم بنگاه‌هاي اقتصادي فعال و به روزي در عرصه كسب و كار كشور ايجاد و مهياي بهره‌برداري كنيم. * استفاده از مدل‌ها والگوهاي جهاني در بهبود فضاي كسب و كار در بررسي‌ها شاهد هستيم كه بانك جهاني براي ايجاد يك واحد كسب و كار مدل جديدي را با توجه به الزامات واقعي يك بنگاه‌اقتصادي شامل چگونگي استخدام و اخراج كارمندان، شيوه‌هاي عقد قراردادها،‌ نحوه بودجه‌ريزي و ساماندهي اعتبارات بودجه‌اي تعريف كرده است كه در واقع برآوردي از تحقيقات انجام شده در 132 كشور
 • شود تا بتوان آثار قوانين و لوايح پيشنهادي در حوزه كسب و كار را مطابق الزامات توسعه‌اي تعريف و تبعات احتمالي آن كنترل شود. * توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي يك اولويت برنامه‌اي و الزام توسعه‌اي است با استناد به تكليف فرضي از سوي مجلس و تعاريف ارائه شده از الزامات بهبود فضاي كسب و كار ايران و مقايسه آنها با ديگر كشورهاي در حال توسعه، به نظر مي‌رسد لايحه پيشنهادي اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني و شايد ديگر نهادهاي مرتبط با امر كسب و كار كه از قابليت تبديل شدن به قانون برخو
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
با عرض سلام خدمت شما كارشناس محترم بنده در اداره اي كار مي كنم حدود 17 سال سابقه دارم سه سال اول خدمتم برايم بيمه واريز نكردند در حالي كه قرارداد با من بستند و اكنون نيز قرارداد آن موجود است با عنايت به اينكه داراي معلوليت هستم راهي وجود دارد كه اين سه سال را حق بيمه پرداخت كنم تا جزو سابقه ام حساب شود. متشكرم
 • ا معيني، مديركل امور فني مستمري هاي سازمان تامين اجتماعي، در گفت وگو با آتيه در اين باره گفت: تا پيش از اين كاركنان داراي معلوليت يا جانباز دستگاه هاي دولتي مي توانستند درصورت احراز شرايط تصريح شده در قانون، از بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنند. با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي جانبازان و معلولان شاغل دستگاه هاي غيردولتي نيز مي توانند از تسهيلات بازنشستگي پيش از موعد، استفاده كنند. معيني، درمورد زمان اجراي اين قانون، گفت: سازمان تامين اجتماعي با همكاري بنياد شهيد و امور ايثارگران، آيين نام
 • ين استفساريه، از قانونگذار پرسيده شده است آيا كارگران جانباز و آزاده شاغل در كارخانه ها، كارگاه ها، شركت هاي خصوصي و شركت هاي غيردولتي، مشمول قانون اصلاح نحوه بازنشستگي جانبازان و معلولان عادي كه در سال 1367 تصويب شده است، هستند يا خير؟ نمايندگان مجلس در قانوني كه از سوي رئيس جمهوري به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است، كارگران مشمول قانون كار را نيز مشمول تسهيلات قانون مصوب سال 1367 شناخته اند. به گزارش خبرنگار آتيه، براساس قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و مع
 • تامين هزينه هاي ناشي از اصلاح اين قانون در دستگاه هاي غيردولتي از جمله دستگاه هاي مشمول قانون كار، برعهده دولت گذاشته شد. با وجود تسري اين تسهيلات به مشمولان قانون كار براساس مصوبه سال 1380 مجلس شوراي اسلامي، قبل از آغاز اجراي اين قانون، ابهامي درمورد نحوه اجراي آن ايجاد شد كه براي رفع اين ابهام، لايحه استفساريه اخير به مجلس تقديم شد.   لطفاً اين لينك را هم بررسي كنيد مطالب خيلي خوبي دارد. http://www.behzisti.ir/documents/Show.aspx?id=17 با تشكر  
اخبار/ حداقل مزد كارگران به ديوان عدالت رفت
سرمايه: سرانجام يك ماه پس از شروع سال نو و ابلاغ مصوب 20 درصدي افزايش مزد، به درخواست نمايندگان كارگري پرونده افزايش دستمزد سال 88 كارگران به ديوان عدالت اداري ارسال شد.
 • حداقل مزد كارگران به ديوان عدالت رفت سرمايه: سرانجام يك ماه پس از شروع سال نو و ابلاغ مصوب 20 درصدي افزايش مزد، به درخواست نمايندگان كارگري پرونده افزايش دستمزد سال 88 كارگران به ديوان عدالت اداري ارسال شد. اين در حالي است كه مصوبه دوم شوراي عالي كار مبني برافزايش 20 درصدي دستمزد كارگران ابلاغ شده و حتي براي فروردين ماه نيز اجرا شده است. اما كارگران و نمايندگان كارگري هنوز هم اين مصوبه را قبول نكرده اند بنابراين از ابتداي ابلاغ اين مصوبه به طور رسمي اعلام كردند كه ابطال م
 • ين طريق ما ضمن تشكر از نمايندگان كارگري عضو شوراي عالي كار در امضانكردن مصوبه ياد شده، خواهان اجراي مصوبه اول دستمزد هستيم.» مصوبه اول شوراي عالي كار از افزايش 25 درصدي حداقل دستمزد كارگران در سال 88 حكايت داشت كه اين شورا سپس در جلسه اي با تجديدنظر در مصوبه قبلي خود، دستمزد كارگران در سال جاري را 20 درصد كاهش داد. پرونده مفتوح عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر در همين نشست خبري در مورد اثرات بحران جهاني در اقتصاد كشور و به خصوص كارگران گفت: «من با اينكه مي گويند اين اتفاقات بر
 • ي گويند اين اتفاقات بر كشور ما تاثير نمي گذارد موافق نيستم و موافق اين هستم كه از اين اتفاقات به عنوان فرصت مي توان استفاده كرد.» دبيركل خانه كارگر در پاسخ به سوالي در مورد موضوع كاهش ميزان افزايش حداقل مزد كارگران در سال جاري با بيان اينكه مجلس در اين مورد تذكراتي داده است، اظهار كرد: «با وجود اين،به هر حال طبق قانون تصويب كرده اند و طبق همين قانون اختيار با شوراي عالي كار است و تنها مجلس وظيفه نظارتي دارد كه در تعيين مزد كارگران دخالتي شده است يا نه.» وي ادامه داد: &laq
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد در گزارش سهام عدالت كميسيون اصل 44
خبرگزاري فارس: كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 گزارش وضعيت سهام عدالت را با اعلام 17 مشكل ، 8 اشكال و 4 پيشنهاد قرائت كرد.
 • تصويب نامه شماره 26369/ ت 33561 مورخ 11/ 5/ 84 مصوب نمود. با وجود آئين نامه مذكور، توزيع سهام شركت هاي دولتي به دليل داشتن مسائل و مشكلات اجرايي متعدد در بدو امر قابليت اجرا نيافت، اما با عزم جدي دولت نهم در اجرايي كردن طرح، اصلاحاتي اساسي در اين مصوبه صورت پذيرفت و با چارچوب جديد در تاريخ 23/ 8/ 84 تحت عنوان "آئين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت " به شماره 42389 / ت 33992 ه - ابلاغ گرديد. بر مبناي اين آئين نامه كليه خا
 • ديدند. در اجراي آئين نامه فوق الذكر تشكيل شركت هاي واسط (موضوع بند 3 ماده 1 آئين نامه) مدنظر قرار گرفته شد كه در تدوين اساسنامه و در برخي موارد با سازوكارهاي مربوط در قانون تجارت تناقض ايجاد گرديد. بنابراين به منظور تسريع در عملياتي شدن طرح، مصوبه جديد هيئت وزيران در خصوص واگذاري سهام عدالت به شماره 72683 /ت 34484 ه در تاريخ 17/ 11/ 84 ابلاغ گرديد. جهت اجراي بهتر طرح به استناد مصوبه 87592 / ت 3448 ه آ - مورخ 29/ 11/ 84 يك شركت واسط با عنوان شركت كارگزاري سهام عدالت (با تغيير نام شركت كارگزار
 • مثال مي توان يكي از موانع را برخي مديران برشمرد. دولت نيز در جلسه مورخ 29/ 7/ 88 خود مسئول دستگاه اجرايي مربوطه را به عنوان نماينده دولت در خصوص درصد سهام عدالت در استان ها تعيين نموده است. در همين رابطه بر اساس راي هيئت تطبيق مصوبات، رياست محترم مجلس طي نامه شماره 62153/ 814 ه/ ب خطاب به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران آورده اند: "به موجب صدر ماده 38 قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي.... و اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي دولت مكلف است سهام موضوع ماده 34 اين
 • طبقه بندي اطلاعات
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام .چند سال پيش سهام شركتي (سهامي خاص) را خريداري نمودم . به دلائلي كه توضيح آن مفصل است شركت و سهامداران آن را پيدا نميكنم .البته مداركي براي اثبات مالكيت سهام و نيز تعدادي از مدارك شركت از جمله


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .