جستجو در پورتال

اخبار/ مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي به شرح ذيل مي باشد.
 • مدارك تشكيل پرونده صدور كارت بازرگاني :مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي:1- دوبرگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد ( با امضاي متقاضي كارت بازرگاني ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( براي دريافت اظهار
 • ي كارت بازرگاني معتبر ميباشند رسيده باشد . الف ) دارندگان مدرك دانشگاهي ( فوق ديپلم و بالاتر با ارائه اصل و دو نسخه كپي از مدرك تحصيلي معتبر ) و همچنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند . ب) معرفين از شهرستانها لازم است كپي صفحه دوم كارت بازرگاني خود را كه امضاي صاحب كارت در آن مشخص باشد را ارائه نمايند. 12- اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري
 • با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار . در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر كار تنظيم شده باشد . - براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است . تذكر 1 : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند . تذكر 2 : هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط‌ ثبت‌ شركت‌ ها و مالكيت‌ هاي‌ صنعتي‌ و معنوي‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌
ضوابط‌ ثبت‌ شركت‌ ها و مالكيت‌ هاي‌ صنعتي‌ و معنوي‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب 1374
 • در غير اين‌ صورت‌ مرجع‌ صالح‌ به‌ تقاضاي‌ سازمان‌ از ادامه‌ فعاليت‌ اشخاص‌ مذكور جلوگيري‌خواهد نمود. دستورالعمل‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهيه‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شود. تبصره‌ ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور كليه‌ سوابق‌ و مدارك‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ قبل‌ از تاريخ‌ ايجاد واحد ثبتي‌ منطقه‌ در ساير نقاط‌ كشوربه‌ ثبت‌ رسيده‌اند و به‌ موجب‌ اساسنامه‌ مربوط‌ مركز اصلي‌ (اقامتگاه ) آنها منطقه‌ است‌ و از سازمان‌ مجوز فعاليت‌ دريافت‌ كرده‌اند بنا به‌ تقاضاي‌ واحدثبتي‌
 • اصل‌ اختيار نامه‌ نمايندگي‌ مجوز تاسيس‌ شعبه‌ اشخاص‌ مذكور در ايران‌ كه‌ شرايط‌ تنظيم‌ و صدور آنها مطابق‌ قوانين‌ و مقررات‌ كشور متبوع‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ به‌ تصديق‌ نمايندگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در آن‌ كشور رعايت‌ شده‌ باشد ضرورت‌ دارد همچنين‌ لازم‌ است‌ براي‌ ثبت‌ شعبه‌ يا نمايندگي‌ در ايران‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ شركت‌ و رونوشت‌ مصدق‌ سند ثبت‌شركت‌ در كشور متبوع‌ را به‌ زبان‌ فارسي‌ نيز ضميمه‌ نمايند. تبصره‌ 2 ـ كليه‌ اسناد و مدارك‌ موضوع‌ ماده‌ 8 اين‌ تصويبنامه‌ توسط‌ ا
 • رج‌ ايران‌. 4 ـ تابعيت‌ شركت‌ يا موسسه‌. 5 ـ ميزان‌ سرمايه‌ شركت‌ يا موسسه‌. 6 ـ آخرين‌ بيلان‌ مالي‌ شركت‌ يا موسسه‌. 7 ـ مرجع‌ ثبت‌ شماره‌ محل‌ شهر و كشور و تاريخ‌ ثبت‌ شركت‌ يا موسسه‌ در خارج‌ ايران‌. 8 ـ فعاليت‌ مورد نظر شركت‌ يا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ درمنطقه‌. 9 ـ ساير شعب‌ و نمايندگي‌ هاي‌ شركت‌ يا موسسه‌ در ايران‌ و اسامي‌ مديران‌ هر كدام‌ در صورت‌ تاسيس‌. 10 ـ اقامتگاه‌ شركت‌ يا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ در ايران‌ و منطقه‌ و تعيين‌ افراد صلاحيت‌ دار دريافت‌ كننده‌ ابلاغ‌ ها و اخطاري
مشاوره/ با سلام وسپاسگزاري از همكاري شما-من قبلا از مشاوران شما در ارتباط با نوشتن دفاتر سوال كردم ولي جوابي نگرفتم -لطفا در ارتباط بااينكه در چه صورتي مي توانيم براي يك ماه يك سند در دفاتر قانوني جهت ارائه به اداره مالياتي بزنيم چه شرايطي بايد داشته باشد وچگونه ؟ودوم اينكه اگه شركتي از ايتدا سال شروع به فعاليت كند ولي حسابداري نداشته باشد وتمام اسناد از ابتدا سال درماه 7و8سند بخورد مشكلي دارد وويا اينكه تابع قوانين خاص است بايد چه كار كرد ؟لطفا خواهش مي كنم راهنمائي بفرمائيد ممنون خيلي سپاسگزارم از همراهي شما
با سلام وسپاسگزاري از همكاري شما-من قبلا از مشاوران شما در ارتباط با نوشتن دفاتر سوال كردم ولي جوابي نگرفتم -لطفا در ارتباط بااينكه در چه صورتي مي توانيم براي يك ماه يك سند در دفاتر قانوني جهت ارائه به اداره مالياتي بزنيم چه شرايطي بايد داشته باشد وچگونه ؟ودوم اينكه اگه شركتي از ايتدا سال شروع به فعاليت كند ولي حسابداري نداشته باشد وتمام اسناد از ابتدا سال درماه 7و8سند بخورد مشكلي دارد وويا اينكه تابع قوانين خاص است بايد چه كار كرد ؟لطفا خواهش مي كنم راهنمائي بفرمائيد ممنون خيلي سپاسگزارم از همراهي شما
 • دارد . مطالعه آيين نامه اصلاحي نحوه تحرير دفاتر قانوني و همچنين   آيين نامه نحوه كنترل و بازديد دفاتر قانوني ،  سودمند مي باشد . در مورد پرسش دوم : مواد  13  و 16  آيين نامه " روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد ومدارك ... " در مورد تاخير در ثبت و تاخير در پلمپ دفاتر قانوني مي باشد ، اما چنين مدت تاخيري ( يعني از ابتداي سال تا ماه 7 و 8 مطابق صورت مسئله ) جايز نمي باشد مگر اينكه در اين مدت فعاليت مالي اي كه ثبت آن الزامي باشد بوقوع نپيوسته باشد . الب
 • يوسته باشد . البته بموجب تبصره 2 ماده 13 فوق :  تاخير بيش از پانزده روز چنانچه به تشخيص هيئت سه نفري  موضوع بند 3 ماده 97قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  1366/12/03 و اصلاحيه هاي بعدي ، به منظور سوء استفاده نبوده باشد ، به قانوني بودن دفاتر  خللي وارد نخواهد كرد . بنابراين چنانچه وضعيت شركت در دوران مورد پرسش  به گونه اي بوده باشد كه به منظور سوء استفاده نبودن تاخير در ثبت رخ داده محرز ، قابل اثبات و قابل قبول هيئت سه نفره مذكور باشد نگراني ندارد .
مقالات/ نكات ودستورالعمل هاي انبارگرداني
دستورالعمل انبارگرداني ونكات قابل توجه در اين خصوص
 • ساب تعداد برگه هاي صادر شده ( تسليم شده ) به شمارش كنندگان را نگهدارد . براي كنترل دقيق برگه ها لازم است برگه هاي باطل شده ( به هر دليل ) همراه با برگه هاي استفاده شده به هم آهنگ كننده تسليم گردد . 7-1 – پيش از اجراي موجودي برداري آخرين شماره مدارك ثبت گردش موجوديها مانند صدور كالا ، رسيد كالا و غيره به هم آهنگ كننده موجودي برداري گزارش گردد . 8-1- مشخصات و تعداد ( مقدار) اجناس موجود در قسمت دريافت كالا به هم آهنگ كننده موجودي برداري اطلاع شود تا ايجاد بدهي براي شركت قابل كنترل باشد . 9
 • صدور كالا نيز مانند بند فوق بايد به هم آهنگ كننده موجودي برداري اطلاع داده شود تا اطمينان حاصل شود ، براي اين دسته از اجناس فاكتور صادر گرديده است يا جزو موجوديها به حساب آمده است . 10-1- براي جلوگيري از شمارش مجدد و يا شمارش نشدن قسمتي از موجوديها لازم است در مدت زمان موجودي برداري جابجايي اجناس بين قسمتهاي مختلف تا آنجا كه ممكن است انجام نشود . 2- مواردي كه بايد طي شمارش مورد توجه قرار گيرند : 1-2- موجودي برداري بوسيله گروههاي دو نفري انجام شود . يك فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد ديگ
 • م نزد انبار اطمينان حاصل نمايند. 11- بطور نمونه اي از آكبند بودن اجناس اطمينان حاصل نمايند. 12- از عدم جابجائي كالاهاي مشابه اطمينان حاصل نمايند. 13- يك تصوير از آخرين برگه هاي مورد استفاده نظير رسيد انبار، حواله انبار، برگ خروج كالا و .......... دريافت نمايند. 14- درصد مناسبي از شمارش هاي انجام شده را بطور نمونه اي شمارش و با شمارش شركت تطابق نمايند. www.acclearn.com
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .