جستجو در پورتال

اخبار/ مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي به شرح ذيل مي باشد.
 • مدارك تشكيل پرونده صدور كارت بازرگاني :مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي:1- دوبرگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد ( با امضاي متقاضي كارت بازرگاني ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( براي دريافت اظهار
 • ي كارت بازرگاني معتبر ميباشند رسيده باشد . الف ) دارندگان مدرك دانشگاهي ( فوق ديپلم و بالاتر با ارائه اصل و دو نسخه كپي از مدرك تحصيلي معتبر ) و همچنين دارندگان مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي نياز به معرف ندارند . ب) معرفين از شهرستانها لازم است كپي صفحه دوم كارت بازرگاني خود را كه امضاي صاحب كارت در آن مشخص باشد را ارائه نمايند. 12- اصل سند مالكيت ششدانگ به آدرس دفتر كار ( آدرس اظهار نامه ) جهت برابر با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري
 • با اصل نمودن بهمراه دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و يا ارائه اجاره نامه محضري محل كار . در صورت تنظيم اجاره نامه عادي براي محل كار دو سري كپي از صفحات نوشته شده سند و همراه داشتن اصل سند براي برابر با اصل نمودن ضروري است . ضمناً اجاره نامه بايد جهت دفتر كار تنظيم شده باشد . - براي ارائه اجاره نامه عادي امضاء دو نفر شاهد الزامي است . تذكر 1 : كارمندان تمام وقت دستگاههاي دولتي نمي توانند كارت بازرگاني دريافت نمايند . تذكر 2 : هر شخص بيش از يك كارت بازرگاني اعم از حقوقي يا حقيقي نمي تواند
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ضوابط‌ ثبت‌ شركت‌ ها و مالكيت‌ هاي‌ صنعتي‌ و معنوي‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌
ضوابط‌ ثبت‌ شركت‌ ها و مالكيت‌ هاي‌ صنعتي‌ و معنوي‌ در مناطق‌ آزاد تجاري‌ ـ صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب 1374
 • در غير اين‌ صورت‌ مرجع‌ صالح‌ به‌ تقاضاي‌ سازمان‌ از ادامه‌ فعاليت‌ اشخاص‌ مذكور جلوگيري‌خواهد نمود. دستورالعمل‌ اجرايي‌ اين‌ ماده‌ توسط‌ سازمان‌ هر منطقه‌ تهيه‌ و به‌ اجرا گذاشته‌ مي‌شود. تبصره‌ ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور كليه‌ سوابق‌ و مدارك‌ مربوط‌ به‌ اشخاص‌ حقوقي‌ كه‌ قبل‌ از تاريخ‌ ايجاد واحد ثبتي‌ منطقه‌ در ساير نقاط‌ كشوربه‌ ثبت‌ رسيده‌اند و به‌ موجب‌ اساسنامه‌ مربوط‌ مركز اصلي‌ (اقامتگاه ) آنها منطقه‌ است‌ و از سازمان‌ مجوز فعاليت‌ دريافت‌ كرده‌اند بنا به‌ تقاضاي‌ واحدثبتي‌
 • اصل‌ اختيار نامه‌ نمايندگي‌ مجوز تاسيس‌ شعبه‌ اشخاص‌ مذكور در ايران‌ كه‌ شرايط‌ تنظيم‌ و صدور آنها مطابق‌ قوانين‌ و مقررات‌ كشور متبوع‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ به‌ تصديق‌ نمايندگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در آن‌ كشور رعايت‌ شده‌ باشد ضرورت‌ دارد همچنين‌ لازم‌ است‌ براي‌ ثبت‌ شعبه‌ يا نمايندگي‌ در ايران‌ اشخاص‌ حقوقي‌ خارجي‌ اظهارنامه‌ ثبت‌ شركت‌ و رونوشت‌ مصدق‌ سند ثبت‌شركت‌ در كشور متبوع‌ را به‌ زبان‌ فارسي‌ نيز ضميمه‌ نمايند. تبصره‌ 2 ـ كليه‌ اسناد و مدارك‌ موضوع‌ ماده‌ 8 اين‌ تصويبنامه‌ توسط‌ ا
 • رج‌ ايران‌. 4 ـ تابعيت‌ شركت‌ يا موسسه‌. 5 ـ ميزان‌ سرمايه‌ شركت‌ يا موسسه‌. 6 ـ آخرين‌ بيلان‌ مالي‌ شركت‌ يا موسسه‌. 7 ـ مرجع‌ ثبت‌ شماره‌ محل‌ شهر و كشور و تاريخ‌ ثبت‌ شركت‌ يا موسسه‌ در خارج‌ ايران‌. 8 ـ فعاليت‌ مورد نظر شركت‌ يا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ درمنطقه‌. 9 ـ ساير شعب‌ و نمايندگي‌ هاي‌ شركت‌ يا موسسه‌ در ايران‌ و اسامي‌ مديران‌ هر كدام‌ در صورت‌ تاسيس‌. 10 ـ اقامتگاه‌ شركت‌ يا موسسه‌ جهت‌ اشتغال‌ در ايران‌ و منطقه‌ و تعيين‌ افراد صلاحيت‌ دار دريافت‌ كننده‌ ابلاغ‌ ها و اخطاري
مقالات/ نكات ودستورالعمل هاي انبارگرداني
دستورالعمل انبارگرداني ونكات قابل توجه در اين خصوص
 • ساب تعداد برگه هاي صادر شده ( تسليم شده ) به شمارش كنندگان را نگهدارد . براي كنترل دقيق برگه ها لازم است برگه هاي باطل شده ( به هر دليل ) همراه با برگه هاي استفاده شده به هم آهنگ كننده تسليم گردد . 7-1 – پيش از اجراي موجودي برداري آخرين شماره مدارك ثبت گردش موجوديها مانند صدور كالا ، رسيد كالا و غيره به هم آهنگ كننده موجودي برداري گزارش گردد . 8-1- مشخصات و تعداد ( مقدار) اجناس موجود در قسمت دريافت كالا به هم آهنگ كننده موجودي برداري اطلاع شود تا ايجاد بدهي براي شركت قابل كنترل باشد . 9
 • صدور كالا نيز مانند بند فوق بايد به هم آهنگ كننده موجودي برداري اطلاع داده شود تا اطمينان حاصل شود ، براي اين دسته از اجناس فاكتور صادر گرديده است يا جزو موجوديها به حساب آمده است . 10-1- براي جلوگيري از شمارش مجدد و يا شمارش نشدن قسمتي از موجوديها لازم است در مدت زمان موجودي برداري جابجايي اجناس بين قسمتهاي مختلف تا آنجا كه ممكن است انجام نشود . 2- مواردي كه بايد طي شمارش مورد توجه قرار گيرند : 1-2- موجودي برداري بوسيله گروههاي دو نفري انجام شود . يك فرد عمل شمارش را انجام داده و فرد ديگ
 • م نزد انبار اطمينان حاصل نمايند. 11- بطور نمونه اي از آكبند بودن اجناس اطمينان حاصل نمايند. 12- از عدم جابجائي كالاهاي مشابه اطمينان حاصل نمايند. 13- يك تصوير از آخرين برگه هاي مورد استفاده نظير رسيد انبار، حواله انبار، برگ خروج كالا و .......... دريافت نمايند. 14- درصد مناسبي از شمارش هاي انجام شده را بطور نمونه اي شمارش و با شمارش شركت تطابق نمايند. www.acclearn.com
 • طبقه بندي اطلاعات
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

|مشاوره در رازنامه
  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام در خصوص نحوه استفاده از مرخصي در طول سال شركتي كه در ان مشغول بكار هستم 26 روز مرخص براي يكسال را در نظر مي گيرد حال اگر شخصي 10 روز مرخصي استفاده نمايد كه دو روز آن جمعه و يك روز آن تعطيل

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  استاد محترم با سلام آيا ثبت موسسه حسابداري مجوز خاصي مي خواهد ( انجمن حسابداران خبره و يا ...)ضمنا چنانچه شركت ثبت گردد و نهايتا با مسئوليت محدود ثبت گردد آيا مشول معافيت مالياتي (تعداد چند نفر ؟)بي

  اميد اميرلو ( نرم افزار و سيستم هاي اطلاعاتي وبرنامه ريزي استراتژيك IT )
  سلام خدمت آقاي امير لو ضمن عرض خسته نباشيد ميخواستم بپرسم اگر ما يه شركت توليد نرم افزار رو به ثبت رسونيدم و درنهايت يك نرم افزار رو ايجاد كرديم حال براي فروش اون نرم افزار نياز اجباري به داشتن مج

  عليرضا صفائي ( مالي و حسابداري )
  با سلام و خسته نباشيد بنده متولد 63 و با 8/5 سال سابقه حسابداري با سقف بيمه حداقل حقوق و دستمزد هستم و مي خواستم از مرخصي زايمان و بيمه بيكاري استفاده كنم لطفاراهنمايي كنيد كه بعد از 10سال تكميل سابقه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  متشكر از پاسختون ! يعني اگر من نرم افزار رو بدون گواهي ثبت بفروشم كار خلاف قانون انجام ندادم كه منجر به پلمپ شركت بشه ؟ و اينكه در نهايت براي گرفتن گواهي هاي انتشار و ثبت بايد حتما ليسانس مرتبط دا

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  با سلام و ارادت استاد محترم ، مي خواستم با تبليغات ارزان اينتر نتي كه واقعا در ايران قابليت اجرائي دارد آشنا بشوم . خوشحال مي شوم چنانچه بنده را با سايتي ، فايلي كه واقعا روش ها را بطور عملي ارائه د


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني