جستجو در پورتال

مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
در سال‌هاي اخير، تمركز به شدت در حال رشد آلودگي‌هاي اتمسفر جو زمين در جهان سبب خسارت‌هاي شديد به لايه اوزون و تغييرات شديد آب و هوايي همراه با گرمايش كره زمين شده است.
 • دي بين‌المللي و داخلي مانع حفظ آنها در كوتاه‌مدت است. بخش بزرگي از جنگل‌هاي باراني باقيمانده تصادفا در كشورهايي قرار دارند كه جزو بدهكارترين كشورها به حساب مي‌آيند و درآمدهاي صادراتي آنها تا حد زيادي در نتيجه قيمت‌هاي پايين محصولات آسيب ديده است. براي افزايش درآمدهاي ارزي و به منظور پرداخت بدهي‌هاي خود، اين كشورها صادرات محصولات را زماني افزايش دادند كه تقاضا راكد و قيمت آن پايين بود. به دليل اينكه كشش قيمتي تقاضا براي محصولات كشورهاي در حال توسعه عموما بسيار پايين
 • چه پيشرفت‌هايي در كنفرانس بالي در سال 2007 صورت گرفت، ليكن رهبران همچنان از رسيدن به يك موافقتنامه جديد گسترده‌تر دور هستند. تحليلگران پيش‌بيني مي‌كنند كه نگراني‌هاي زيست‌محيطي جهاني در قرن حاضر به طور فزاينده‌اي تداوم خواهد داشت. اگر توافقي درباره تغيير آب و هوايي صورت نگيرد و اجباري نشود، محققان پيش‌بيني مي‌كنند كه گرمايش زمين بسيار خطرناك خواهد شد. ساير بحران‌ها‌ي زيست‌محيطي مانند تخريب سريع سامانه زيستي اقيانوس‌ها نيز هشداردهن
 • صد جمعيت جهان را دارند. طي 15 سال بين سال‌هاي 1985 و 2000، نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي به طور مداوم كمتر از آسيا و آمريكاي لاتين بود. سهم اين كشورها از تجارت جهاني از 8/3 درصد در سال 1970 به كمتر از 5/1 درصد در سال 2000 رسيد. افت شديد قيمت محصولات در سال‌هاي 94-1985 درآمدهاي صادراتي اين كشورها را كاهش داد و هزينه‌اي بالغ بر 80 ميليارد دلار به قاره تحميل كرد. سهم اين منطقه از سرمايه‌گذاري مستقيم خصوصي از 25 درصد در سال 1970 به 4 درصد در سال 2000 رسيد. در هر حال بحران بلند
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نياز به چابكي در مديريت سازمان
در بازار رقابتي، نياز مبرمي به توسعه و بهبود انعطاف پذيري و نيز پاسخگويي سازمان وجود دارد. امروزه بسياري از سازمانها و شركتها با رقابت فزاينده پايدار و نامطمئني روبه رو هستند كه به واسطه نوآوريهاي تكنولوژيكي، تغيير محيطهاي بازاري و نيازهاي درحال تغيير مشتريان، شدت يافته است.
 • در نگرش، دانش، رويكردها، رويه ها و نتايج مورد انتظار خود هستند. شريفي و ژانگ (۱۹۹۹) با مطالعه فراوان، عرصه هاي دستخوش تغيير در محيط كسب و كار را بدين گونه طبقه بندي مي كنند: - ناپايداري و بي ثباتي بازار كه به علت رشد بخش كوچكي از بازار، كثرت ارائه محصولات جديد و نيز افول دوره عمر محصول ناشي مي شود. - رقابت شديدي كه به دليل بازار در حال تغيير سريع، افزايش فشار هزينه اي، رقابت پذيري فزاينده و توسعه كوتاه مدت محصولات جديد به وجود مي آيد. - تغييرات نيازهاي مشتريان كه به دليل تقاضاي سفارشي، افز
 • ر جايي ديگر چابكي را توانايي فائق آمدن بر چالشهاي غيرمنتظره براي رويارويي با تهديدهاي بي سابقة محيط كاري و كسب مزيت و سود از تغييرات به عنوان فرصتهاي رشد و پيشرفت تعريف مي كنند. برايان ماسكل(۲۰۰۱) چابكي را توانايي رونق و شكوفايي در محيط داراي تغيير مداوم و غيرقابل پيش بيني تعريف مي كند. از اين بابت، سازمانها نبايد از تغييرات محيط كاري خود هراس داشته، از آنها دوري كنند؛ بلكه بايد تغيير را فرصتي براي كسب مزيت رقابتي در محيط بازار تصور كنند. ورنادات(۱۹۹۹) معتقد است: چابكي را مي توان به صورت همراستا
 • انبوه مي باشد. به عبارت ديگر، در اينجا منظور از چابكي، توانايي يك واحد كسب وكار براي رشد و بقاء در يك محيط رقابتي است كه تغييرات آن مستمر و غير قابل پيش بيني بوده، نيازمند واكنش سريع به بازارهاي متغير است. بدون ترديد، اين امر از راه ارزش آفريني در محصولات و خدماتِ مورد نياز مشتريان صورت مي گيرد (گولدمن و همكاران، ۱۹۹۵). بنابراين چابكي ممكن است به صورت توانايي يك سازمان براي واكنش سريع به نيازمنديهاي بازار و نيازهاي مشتريان تعريف شود. به اعتقاد كيد (۱۹۹۴) به منظور عملياتي ساختن پارادايم چابكي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بزرگ‌ترين شركت خصوصي جهان
كمپاني كارگيل (Cargill) يك موسسه چندمليتي خصوصي است كه در مينياپليس مينه سوتا واقع شده و اكنون بزرگ‌ترين و پردرآمدترين شركت خصوصي جهان مي‌باشد
 • بزرگ ترين شركت خصوصي جهان كمپاني كارگيل (Cargill) يك موسسه چندمليتي خصوصي است كه در مينياپليس مينه سوتا واقع شده و اكنون بزرگ ترين و پردرآمدترين شركت خصوصي جهان مي باشد. فعاليت هاي اقتصادي كارگيل شامل خريد، فرآوري و توزيع دانه ها و محصولات كشاورزي و تهيه غذاهاي دامي و مواد اوليه غذايي و دارويي است. 75 درصد غذاي انسان هاي روي زمين را محصولات دانه اي مانند گندم، ذرت، سويا و ... تشكيل مي دهد كه ٩۰ درصد تجارت آنها در انحصار شركت كارگيل به همراه «آرچر دنيلز ميدلند» (Ar
 • سويا، شكر و پنبه فعاليت مي كرد، با خريد ارزان و فروش گران محصولات كشاورزي، به سرمايه بسيار زيادي دست يافت. جهاني سازي رويايي براي اين شركت در راه سودآوري است كه در حال تحقق يافتن است. شركت كارگيل به عنوان يكي از غول هاى صنايع كشاورزى به همراه شركت داو (Dow) برترين شركت شيميايى جهان، چند سال پيش به توسعه تبديل شكرهاى گياهى به پلاستيك همت گماشتند كه به تبديل شكر حاصل از ذرت و ديگر گياهان به پلاستيكى به نام پلى لاكتيد (PLA) منجر شد. در اين فرآيند، زنجيره اى مشابه زنجيره پلى اتيلن ترفنالات (PET) ك
 • ز ذرت و ديگر گياهان به پلاستيكى به نام پلى لاكتيد (PLA) منجر شد. در اين فرآيند، زنجيره اى مشابه زنجيره پلى اتيلن ترفنالات (PET) كه پلاستيكى پتروشيميايى است و در بطرى نوشابه هاى خانواده و در الياف لباس ها استفاده مي شود، به دست آيد. در واقع جست وجوي محصولات جديد از شكر ذرت، جزئي از فعاليت هاي طبيعي شركت كارگيل بود كه با استفاده از كارخانه هاي آسياي مرطوب، دانه هاي ذرت را به محصولات مختلفي از قبيل شربت با فروكتوز بالاي ذرت، اسيد سيتريك، روغن نباتي، بيواتانول و غذاهاي حيوانات تبديل مي كرد. در سال
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بزرگ‌ترين كارخانه شيريني‌سازي جهان
شركت «كرفت فود» (Kraft Food) بزرگ‌ترين كمپاني شيريني‌سازي، مواد غذايي و نوشيدني است كه دفتر مركزي آن در‌ايلينويز آمريكا واقع شده و برندهاي مختلفي را در بيش از 155 كشور بازاريابي مي‌كند
 • ارت خود را توسعه بخشيد و از برادرانش نيز در اين تجارت خانگي كمك گرفت. در سال 1915 شركت كرفت، پنير پروسس پاستوريزه را معرفي كرد كه نياز به نگهداري در يخچال را نداشته و تاريخ مصرف بيشتري داشت. در سال بعد، اين امتياز ثبت گرديد و حدود 6 ميليون پوند از محصولات كرفت به ارتش آمريكا فروخته شد. در سال 1916 اولين ادغام توسط اين شركت انجام شده و تبليغات ملي را نيز آغاز كرد. چند سال بعد، نام اين شركت به «شركت پنير كرفت» تغيير يافت و در ليست بورس شيكاگو قرار گرفت. شركتي كه امروزه با نام كرفت
 • raquo; تغيير يافت و در ليست بورس شيكاگو قرار گرفت. شركتي كه امروزه با نام كرفت مي شناسيم، در دسامبر سال 1923 توسط توماس مك اينرني تاسيس شد و هدف اوليه آن ورود به صنعت بستني سازي آمريكا بود، ولي پس از خريداري چندين شركت ديگر، توليدات خود را به انواع محصولات لبني گسترش داد. مك اينرني كه مالك كارخانه بستني سازي هيدروكس بود، براي جذب سرمايه بيشتر به دنبال سرمايه گذاران بزرگ رفته و توانسته بود كنسرسيومي كه متشكل از بانك هاي گلدمن و لمان برادرز بود را متقاعد كرده و ضمن ادغام با صنايع لبنيات «
 • اينرني كه مالك كارخانه بستني سازي هيدروكس بود، براي جذب سرمايه بيشتر به دنبال سرمايه گذاران بزرگ رفته و توانسته بود كنسرسيومي كه متشكل از بانك هاي گلدمن و لمان برادرز بود را متقاعد كرده و ضمن ادغام با صنايع لبنيات «مك جانكين»، شركت ملي محصولات لبني را در پيتسبورگ پنسيلوانيا تاسيس كند. سپس اين شركت شروع به توسعه نمود و پس از به دست گرفتن مالكيت چندين شركت، در سال 1930 پس از شركت بوردن، به بزرگ ترين توليدكننده لبنيات در آمريكا و جهان تبديل شده بود. بيشتر درآمد اين شركت از فروش لبني
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند
در اين مقاله دو‌بخشي براي بررسي اينكه چرا اكثر مردم در تمام كشور‌هاي دنياي امروز شايد بيشتر از هميشه با كاپيتاليسم مخالفت مي‌كنند و چرا رك‌گو‌ترين افراد واقعا از آن متنفرند، به بررسي بر‌خورد ميان برخي وجوه كاپيتاليسم معاصر و آرمان‌هاي برابري و شايستگي مي‌پردازم.
 • در اقتصاد‌هاي غربي با افزايش صد‌ها ميليون كار‌گر چيني، هندي و اندونزيايي به نيروي كار آنها به ميزان چشمگيري افزايش يافته است (اين كار‌گران بنا به دلايلي عملي، به خاطر هزينه به شدت كاهش‌يافته انتقال توليدات‌شان به بازار محصولات غربي، به بخشي از بازار كار غرب بدل شده‌اند). تا به حال هيچ افزايشي در عرضه سرمايه كه با اين افزايش در نيروي كار بخواند، رخ نداده است - هر چند انباشت آن تا اندازه‌اي زياد‌تر شده. استدلالي ساده ما را به پذيرش اين نكته مي‌رسا
 • ركت‌هايي كه در مالكيت عمومي قرار دارند، آزادي عمل زيادي براي استفاده از سرمايه قرض گرفته‌شده دارند و به واقع از سوي سرمايه‌گذاران خود براي اتخاذ ريسك‌هايي بالا با استفاده از اهرم‌هاي فراوان تشويق مي‌شوند. آنها معمولا با داوري مناسب و شانس خوب در دستيابي به سود‌هايي نجومي موفق مي‌شوند و در عين حال، سرمايه‌گذاران‌شان به خاطر تحمل بخش بزرگي از ريسك، پاداشي كافي اما نه شرم‌آور و نا‌پسند را دريافت مي‌كنند. بخشي از عامه مردم در آمريكا و
 • ند. تغييري حتي از اين هم گسترده‌تر كه در كاپيتاليسم رخ داده، افزايش شديد سرمايه مالي در قياس با سرمايه غير‌مالي تحت مالكيت خصوصي است. اين امر بي‌هيچ ترديدي به واسطه‌گري روز‌افزوني باز‌مي‌گردد كه به نوبه خود يكي از محصولات جانبي تقسيم ريسك‌هاي كار و توزيع گونه‌هاي مختلف ابزار‌هاي ريسك‌پذيري در ميان كساني است كه بيشترين تمايل را براي تحمل هر كدام از آنها دارند. يك نتيجه اين شرايط، وجود حجم عظيمي از سرمايه مالي است كه چيزي را كه بر پايه معيار&
مقالات/ كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند
در اين مقاله دو‌بخشي براي بررسي اينكه چرا اكثر مردم در تمام كشور‌هاي دنياي امروز شايد بيشتر از هميشه با كاپيتاليسم مخالفت مي‌كنند و چرا رك‌گو‌ترين افراد واقعا از آن متنفرند، به بررسي بر‌خورد ميان برخي وجوه كاپيتاليسم معاصر و آرمان‌هاي برابري و شايستگي مي‌پردازم.
 • در اقتصاد‌هاي غربي با افزايش صد‌ها ميليون كار‌گر چيني، هندي و اندونزيايي به نيروي كار آنها به ميزان چشمگيري افزايش يافته است (اين كار‌گران بنا به دلايلي عملي، به خاطر هزينه به شدت كاهش‌يافته انتقال توليدات‌شان به بازار محصولات غربي، به بخشي از بازار كار غرب بدل شده‌اند). تا به حال هيچ افزايشي در عرضه سرمايه كه با اين افزايش در نيروي كار بخواند، رخ نداده است - هر چند انباشت آن تا اندازه‌اي زياد‌تر شده. استدلالي ساده ما را به پذيرش اين نكته مي‌رسا
 • ركت‌هايي كه در مالكيت عمومي قرار دارند، آزادي عمل زيادي براي استفاده از سرمايه قرض گرفته‌شده دارند و به واقع از سوي سرمايه‌گذاران خود براي اتخاذ ريسك‌هايي بالا با استفاده از اهرم‌هاي فراوان تشويق مي‌شوند. آنها معمولا با داوري مناسب و شانس خوب در دستيابي به سود‌هايي نجومي موفق مي‌شوند و در عين حال، سرمايه‌گذاران‌شان به خاطر تحمل بخش بزرگي از ريسك، پاداشي كافي اما نه شرم‌آور و نا‌پسند را دريافت مي‌كنند. بخشي از عامه مردم در آمريكا و
 • ند. تغييري حتي از اين هم گسترده‌تر كه در كاپيتاليسم رخ داده، افزايش شديد سرمايه مالي در قياس با سرمايه غير‌مالي تحت مالكيت خصوصي است. اين امر بي‌هيچ ترديدي به واسطه‌گري روز‌افزوني باز‌مي‌گردد كه به نوبه خود يكي از محصولات جانبي تقسيم ريسك‌هاي كار و توزيع گونه‌هاي مختلف ابزار‌هاي ريسك‌پذيري در ميان كساني است كه بيشترين تمايل را براي تحمل هر كدام از آنها دارند. يك نتيجه اين شرايط، وجود حجم عظيمي از سرمايه مالي است كه چيزي را كه بر پايه معيار&
مقالات/ بنگاه‌هاي اقتصادي و فعاليت خيريه
«سي. كي. پراهالاد» (C. K. Prahalad)، انديشمند مشهور هندي‌الاصل است كه از سال 1995 تا به امروز، همه ساله در رده يكي از 10 متفكر خلاق و برجسته جهان در حوزه مديريت كارآفريني قرار دارد.
 • را در زمينه مديريت و اقتصاد به كار گرفته است تا ايده‌هايي خلاقانه براي كمك به فقرا، بدون لطمه به سودآوري شركت، به مديران شركت ارائه دهند. يكي از موفق‌ترين ايده‌هايي كه در اين زمينه توسط شركت HLL اجرا شده، به تلاش براي مارك‌دار كردن (Branding) انواع محصولات كشاورزي توليدي در مناطق روستايي هند مربوط مي‌شود: مارك‌دار كردن محصولات كشاورزي توسط شركت HLL تركيب سودآوري و كمك به خانوارهاي كم‌درآمد در چارچوب اين پروژه، شركت HLL كه مشهورترين مارك تجاري توزيع انواع محصولات غذايي در هندوستان محسوب مي‌
 • ره‌گيري از ظرفيت خالي انبارها و نيز شبكه توزيع گسترده خود در سراسر هندوستان براي توزيع و فروش سريع ميوه‌هاي بسته‌بندي‌شده. لازم به توجه است كه در اين پروژه، شركت HLL از يك طرف به دليل اعتبار گسترده خود به عنوان معتبرترين مارك تجاري توليدكننده انواع محصولات غذايي در هندوستان و نيز به دليل شبكه توزيع و حمل‌و‌نقل گسترده خود، قادر است در مدت بسيار كوتاهي ميوه‌هاي بسته‌بندي‌شده را به فروش برساند و در نتيجه هزينه‌هاي انبارداري ميوه‌ها، هزينه مربوط به فساد احتمالي ميوه‌ها و نيز هزينه مربوط به خواب سرم
 • ينه‌هاي انبارداري ميوه‌ها، هزينه مربوط به فساد احتمالي ميوه‌ها و نيز هزينه مربوط به خواب سرمايه، در مقايسه با واسطه‌ها و دلال‌هاي محلي، به مراتب پايين‌تر است. به اين ترتيب شركت HLL قادر است در قياس با واسطه‌هاي سنتي و محلي، قيمت بالاتري را براي خريد محصولات كشاورزان پيشنهاد نمايد و در عين حال همچنان سوددهي مطلوبي را براي خود حفظ نمايد. همچنين اثر غيرمستقيم اجراي اين پروژه، به صورت افزايش حس رقابت‌جويي در ميان واسطه‌هاي محلي بروز داشته است؛ به نحوي كه اين واسطه‌ها موقعيت انحصاري گذشته خود را از
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ 5 نكته مهم براي سهامداران در بررسي صنعت بانكداري
خبرگزاري فارس: مديريت صنعت بانكداري كه عمدتاً به دو گروه دولتي و غيردولتي و بورسي و غيربورسي تقسيم مي شود، تحت تاثير 6 معيار مهم بوده و سهامداران براي تجزيه و تحليل اين صنعت بايد 5 عامل را مدنظر قرار دهند.
 • وند. اما تهديد ورود رقباي جديد بستگي به موانع حاضر براي ورود و واكنش رقباي موجود دارد. اگر اين موانع زياد و واكنش رقباي موجود ضعيف باشد، مي توان انتظار داشت كه اين ورود آسان باشد. موانع ورود رقباي تازه وارد در صنعت بانكداري مشتمل بر چند متغير تمايز محصولات و خدمات،‌ نياز به سرمايه، هزينه هاي تغيير، خسارت هاي هزينه و سياست هاي دولت است. الف- تمايز محصولات و خدمات : شركتهاي تثبيت شده در بازار داراي برند شناخته شده و اعتماد مشتري هستند كه ريشه در تبليغات گذشته، خدمت دهي به مشتريان و تنوع محصول
 • حصول تامين كننده درون داد مهمي براي كسب و كار خريدار به شمار بيايد. 4- اگر محصول تامين كننده تمايز و تنوع داشته و هزينه جابه جايي به شركت هاي درون صنعت تحميل كند و... سپرده گذاران از جمله تامين كنندگان اصلي محسوب مي شوند كه قدرت چانه زني انها در سوداوري اين صنعت حرف اول را مي زند. اين نيرو جزو معدود نيروهاي اثرگذاري است كه توجه مديران بانكي را به خود مشغول داشته است. چنان كه بسياري از رقابتهاي موجود در اين صنعت حول محور اين نيرو متمركز شده اند. نكته قابل توجه در مورد تامين كنندگان سپرده بانك ه
 • كي قدرت چانه زني بالايي دارند. با توجه به نقش ارزنده تكنولوژي اطلاعات و فن آوري هاي نوين در افزايش توان رقابتي و سودآوري بانك ها، هزينه هاي بانك ها در اين بخش مي تواند قابل توجه باشد. *قدرت مشتريان مشتريان در تلاش براي كاهش قيمت و افزايش كيفيت محصولات مورد نياز خود در صنعت رقابت ايجاد مي كنند و با قدرت چانه زني خود سودآوري صنعت را تحت تاثير قرار مي دهند. آنها حتي به صورت مستقيم و غير مستقيم شركتهاي حاضر در يك صنعت را بر عليه هم بر مي انگيزانند. البته واضح و مبرهن است كه قدرت اين خريدران ي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازاريابي كسب و كارهاي كوچك
اگر كسب و كارهاي كوچك مي‌خواهند ضمن حفظ بقايشان ،در مسير موفقيت نيز گام بردارند، تدوين ابعاد كليدي بازاريابي، الزامي است. بسياري از مالكان كسب و كارهاي كوچك بر اين باورند
 • كوكاكولا۱ يا نايك۲ باشند، اين بدان معنا است كه در كل فرآيند بازاريابي شكست خواهند خورد. در واقع، طبقه‌بندي‌هاي مختلفي وجود دارند كه مي‌توانند به كسب و كار كوچك شما كمك كنند. ● تعريف بازاريابي موفق تضمين‌ مي كند كه شما بتوانيد محصولات و كالاهاي مناسب را به قيمت مناسب، براي افراد مناسب، در زمان مناسب و در مكان مناسب توليد كنيد. بازاريابي چيزي فراتر از شناسايي و رفع توأم با سودآوري نيازهاي مشتريان نيست. با مطالعه‌ نگرش‌ها و نيازهاي انواع مختلف مشتريان، شما مي&zwn
 • ي يا آتي چه تقاضاها و نيازهايي دارند؛ بدين ترتيب، كسب و كار شما مي‌تواند آن نيازها را به شكلي مقرون به صرفه و سودآور، مرتفع كند. توسعه (كه معمولاً منظور از آن، توسعه‌ فروش است)، بخشي از بازاريابي است كه بر اساس آن شما تبليغ مي‌كنيد، محصولات و خدمات خود را به عموم معرفي مي كنيد و افراد را ترغيب مي‌كنيد تا آنها را بخرند. توسعه‌ بازاريابي و فروش دو موضوع متفاوت هستند: فروش آخرين مرحله در پروسه‌ بازاريابي است. براي كسب و كارهاي كوچك، بازاريابي در گسترده‌ترين شك
 • اريابي است. براي كسب و كارهاي كوچك، بازاريابي در گسترده‌ترين شكل خود، موضوعي پر هزينه و زمان‌بر محسوب مي‌شود. بازاريابي نامناسب، باعث مي‌شود كه شما افرادي نامناسب را هدف قرار دهيد و پيام‌هايي نامناسب را درباره‌ شركت و محصولات و خدمات خود متبادر كنيد. ● چك‌ليست اقدام كسب و كار خود را در بطن تجزيه و تحليل نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت‌ها و تهديدها قرار دهيد اين تجزيه و تحليل شما را وادار مي‌كند تا نقاط ضعف و قوت داخلي و فرصت‌ها و تهديدهاي بيروني
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت مبتني بر زمان(‏TDABC‏)‏
بيش‌تر سيستم‌هاي ABC، همانند نمونه عددي دپارتمان يا بخش خدمات از تعداد محرك‌هاي هزينه معامله‌اي بسياري استفاده مي‌كنند. نرخ‌هاي محرك هزينه كه از طريق تقسيم مبلغ محرك هزينه بر كميت محرك هزينه معامله‌اي محاسبه شده‌اند. فرض مطلقي كه در پشت اين روند و فرآيند قرار دارد اينست كه هر رويداد (مثل تنظيمات و سفارش مشتري) مقدار يكسان و مشابهي از منابع را مصرف مي‌كند. اين فرض كليدي راهنمايي براي رويكرد جايگزين در تخمين نرخ‌هاي محرك هزينه به شمار مي‌رود.
 • ند: دريافت ، بازرسي، كنار گذاردن، انتخاب، بسته بندي و حمل ونقل - بر اساس تخمين هاي كاركنان انبار در خصوص درصد زماني كه صرف هر فعاليت مي نمايند، تعيين مي شود. سپس گروه پروژه بهاي فعاليت محرك نرخ را برآورد نموده و از آن براي اختصاص هزينه هاي فعاليت به محصولات شخصي و مشتري ها از طريق تقسيم هزينه هاي هر فعاليت بر اساس بازده هر فعاليت استفاده مي نمايند، مانند تعداد قبض هاي رسيد، تعداد بازرسي ها، تعداد اقلام برگزيده و تعداد كالاهاي در حال حمل. اين رويه براي تخمين و ارزيابي مدل ABC، در حاليكه براي برر
 • ه روز كند. مدت زمان طولاني و هزينه و بهاي بالا براي بررسي و تخمين مدل ABC و نيز حفظ و برقراري اين مدل - از طريق مصاحبه هاي مجدد و بررسي هاي دوباره - از موانع اصلي(عمده) در بكارگيري گسترده مدل ABC به شمار مي روند. به دليل هزينه هاي گزاف به روز رساني مداوم مدل ABC، بسياري از سيستم هاي ABC به ندرت به روز مي شوند، كه منجر به ارائه نرخ محرك بهاي فعاليت از رده خارج (منقضي شده) و ارزيابي و تخمين نادرست بهاي فرآيندها، محصولات و مشتري ها مي شود. صحت و دقت نرخ هاي محرك بها برگرفته از تخمين ذهني فردي از ر
 • اده خواهد شد- ممكن است پاسخ هاي كاركنان را تحت تاثير قرار دهد يا به طرز ديگري تعبير نمايد. در نتيجه مديران بازاريابي، عملياتي و فروش اغلب درباره صحت و دقت هزينه، بها و سودآوري تخمين زده شده (تخميني) بحث مي نمايند تا ارتقاء و بهبود فرايندهاي ناكارا و محصولات و مشتري هاي غير سودآور و افزايش قابل توجه ظرفيت را مطرح نمايند. مشكل ديگر اين است كه سنجشوارزيابي مدل هاي ABC سنتي دشوار است. افزودن فعاليت هاي جديد به مدل ، مانند معرفي تنوع و ناهماهنگي در يك فعاليت، مستلزم تخمين مجدد مبلغ هزينه و بهايي است
 • طبقه بندي اطلاعاتشيوه‌هاي توسعه اقتصادي, جنگل‌هاي باراني, صندوق بين‌المللي, گازهاي گلخانه‌اي, مالي بين‌المللي, زيست‌محيطي جهاني, زيست‌محيطي, جنگل‌هاي استوايي, هزينه‌هاي بهداشت, فرصت‌هاي اقتصادي, بازارهاي بين‌المللي, سازمان چابك, سازمان, بازار رقابتي, رقابت پايدار , مديريت سازمان , سازمان مجازي , سازمان دانش محور, مديريت شايستگي , بزرگ‌ترين شركت خصوصي جهان, بزرگ‌ترين شركت, شركت خصوصي , پردرآمدترين شركت خصوصي, بطرى نوشابه, كارگيل, محصولات , آمريكا, سرمايه, بزرگ‌ترين و پردرآمدترين, مك جانكين, شيريني‌سازي, ادغام, بازاريابي, خانگي, بستني‌سازي, بزرگ‌ترين كارخانه شيريني‌سازي جهان, بزرگ‌ترين كارخانه, شيريني‌سازي جهان, كرفت فود, درآمد, كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند, كاپيتاليسمي كه از آن مي‌ترسند, بازاريابي , كسب و كارهاي كوچك, فرصت‌ها, تهديدها, بازاريابي, ابعاد بازاريابي, عرضه محصول, محصولات, بازار, خدمات, مشتريان, هزينه, رقبا, سيستمABC, دپارتمان, محرك‌هزينه, نرخ محرك هزينه, نرخ‌هاي محرك هزينه, مبلغ محرك هزينه, كميت محرك هزينه, سيستم هزينه يابي, تخمين نرخ‌هاي محرك, هزينه يابي بر مبناي فعاليت


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حميده حبيبي ( مشاوركسب وكار وتجارت الكترونيك توسعه و بازاريابي و تبليغات كسب وكار  )
  سلام و تشكر. ما طراح سايت حرفه اي هستيم. براي افزايش مشتري در اين زمينه چه پيشنهادي داريد. توان ما در متقاعد كردن مشتري بسيار كم است. ممنون از پاسخ شما.


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .