جستجو در پورتال

مشاوره/ باعرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما ميخواستم بپرسم در قانون وزارت كار يك روز مرخصي بين دو روز تعطيل چند روز محاسبه ميشود. مثلاً : اگر چهارشنبه روز تعطيل بود و جمعه هم تعطيلي رسمي است روز پنج شنبه مرخصي بگيريم چند روز طبق وزارت كار محاسبه ميشود.
 • پرسش و پاسخ باعرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما ميخواستم بپرسم در قانون وزارت كار يك روز مرخصي بين دو روز تعطيل چند روز محاسبه ميشود. مثلاً : اگر چهارشنبه روز تعطيل بود و جمعه هم تعطيلي رسمي است روز پنج شنبه مرخصي بگيريم چند روز طبق وزارت كار محاسبه ميشود.   ؟ با سلام اگر شما در روز قبل از تعطيل(سه شنبه) مرخصي بگيريد تا روز شنبه كلا به عنوان مرخصي براي شما منظور خواهد شد.( تعطيلات مابين مرخصي نيز
 • گيريم چند روز طبق وزارت كار محاسبه ميشود.   ؟ با سلام اگر شما در روز قبل از تعطيل(سه شنبه) مرخصي بگيريد تا روز شنبه كلا به عنوان مرخصي براي شما منظور خواهد شد.( تعطيلات مابين مرخصي نيز جزو مرخصي حساب مي شود. )
مشاوره/ با سلام: درخصوص نحوي محاسبه مرخصي نگهباباني كه بصورت شيفت 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت فعاليت مي نمايند سوالي دارم و آن اينكه : اگر نگهبان مطرح شده در بالا بخواهدهشت روز آينده را مرخصي بگيرد،او چند روز بايد مرخصي درخواست نمايد؟ يعني مثلا او بايد فقط دو روزي كه شيف كاري داشته مرخصسي بگيرد وهشت روز در مرخصي باشد و يا اينكه بايد شش روز مرخصي بگيرد و با دو روز استراحت خودش، جمعا هشت روز استراحت كند؟ ضمنا نحوي محاسبه حق شيفت او چگونه است؟ (((در نظر داشته باشيد كه در محل خدمت وي، تنها سه نگهبان وجود دارد كه اوهم جز آنهاست))) لطفا در صورت امكان مستندات قانوني آنرا نيز بيان فرمائيد پيشاپيش ممنون وسپاسگزارم
با سلام: درخصوص نحوي محاسبه مرخصي نگهباباني كه بصورت شيفت 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت فعاليت مي نمايند سوالي دارم و آن اينكه : اگر نگهبان مطرح شده در بالا بخواهدهشت روز آينده را مرخصي بگيرد،او چند روز بايد مرخصي درخواست نمايد؟ يعني مثلا او بايد فقط دو روزي كه شيف كاري داشته مرخصسي بگيرد وهشت روز در مرخصي باشد و يا اينكه بايد شش روز مرخصي بگيرد و با دو روز استراحت خودش، جمعا هشت روز استراحت كند؟ ضمنا نحوي محاسبه حق شيفت او چگونه است؟ (((در نظر داشته باشيد كه در محل خدمت وي، تنها سه نگهبان وجود دارد كه اوهم جز آنهاست))) لطفا در صورت امكان مستندات قانوني آنرا نيز بيان فرمائيد پيشاپيش ممنون وسپاسگزارم
 • پرسش و پاسخ با سلام: درخصوص نحوي محاسبه مرخصي نگهباباني كه بصورت شيفت 24 ساعت كار و 48 ساعت استراحت فعاليت مي نمايند سوالي دارم و آن اينكه : اگر نگهبان مطرح شده در بالا بخواهدهشت روز آينده را مرخصي بگيرد،او چند روز بايد مرخصي درخواست نمايد؟ يعني مثلا او بايد فقط دو روزي كه شيف كاري داشته مرخصسي بگيرد وهشت روز در مرخصي باشد و يا اينكه بايد شش روز مرخصي بگيرد و با دو روز استراحت خودش، جمعا هشت روز استراحت كند؟ ضمنا نحوي محاسبه حق شيفت او چگونه است؟ (((در نظ
 • ميگيرد ضمنا مازاد برانجام 44 ساعت كاردرهفته انان اضافه كار محسوب و فوق العاده مربوط با رعايت ماده 59 قانون كارمحاسبه وپرداخت خواهدشد . متذكر ميگردد حكم ماده 62 قانون كار درخصوص استفاده ازيك روزمعين تعطيلي درهفته نيز نسبت به اين كارگران جاري ميباشد . مرخصي استحقاقي سالانه كارگران فوق الذكر به ميزان مقرردر ماده 64 قانون كار است كه حسب ساعات استفاده شده محاسبه وقابل تبديل به روز يعني 7 ساعت و20 دقيقه خواهد بود . خدانگهدار مستوفي   بنام خداو با سلام:ضمن تشكر و قدرداني از شما، مواردي
 • دهد؟ 2) از دوشنبه تايكشنبه ، يعني شش روز مرخصي بگيرم؟ سوال من حل همين مسئله بالاست. از لطفي كه مبذول مي نماييد ممنونم   باسلام دراين مورد خاص ماده قانوني نداريم كه به ان استناد نموده و نام ببريم ولي معمولا دراين قبيل مشاغل بايستي روزهاي بين دو روز مرخصي را هم مرخصي بگيرند . با امتنان و اميد موفقيت شما مستوفي
مشاوره/ با سلام.من كارمند يه شركت خصوصي هيستم و ميخواهم بپرسم كه اگه 5شنبه تعطيلي رسمي باشه و من بخوام شنبه رو مرخصي بگيرم(يعني روز بعد از تعطيلي رسمي كه ميشه جمعه و روزي كه من ميخوام مرخصي بگيرم كه ميشه شنبه)كلا چند روز مرخصي بايد براي من حساب بشه؟؟؟
با سلام.من كارمند يه شركت خصوصي هيستم و ميخواهم بپرسم كه اگه 5شنبه تعطيلي رسمي باشه و من بخوام شنبه رو مرخصي بگيرم(يعني روز بعد از تعطيلي رسمي كه ميشه جمعه و روزي كه من ميخوام مرخصي بگيرم كه ميشه شنبه)كلا چند روز مرخصي بايد براي من حساب بشه؟؟؟
 • ن حساب بشه؟؟؟  ؟ بنام خدا و با عرض سلام: با توجه به ذكر اين نكته كه شما كارمند  شركت خصوصي هستيد به نظر مي رسد كه مشمول قانون كار باشيد .مرخصي مشمولين قانون كار بر اساس مفاد قوانين زير محاسبه مي شود: علاوه برتعطيلات رسمي كشور روز 11 ارديبهشت روز جهاني كارگر جزء تعطيلات رسمي كارگران ميباشد .برابر ماده 64 قانون كار مرخصي استحقاق سالانه كارگران با استفاده از مزد 26 روز مي باشدبرابر ماده 66 هر كارگر مي تواند 9 روز از مرخصي سالانه خ
 • 1 ارديبهشت روز جهاني كارگر جزء تعطيلات رسمي كارگران ميباشد .برابر ماده 64 قانون كار مرخصي استحقاق سالانه كارگران با استفاده از مزد 26 روز مي باشدبرابر ماده 66 هر كارگر مي تواند 9 روز از مرخصي سالانه خود را ذخيره كند و استفاده از بقيه آن الزامي است مرخصي براي انجام حج واجب-هر كارگر ميتواند براي اداي فريضه حج واجب در طول مدت كار خويش فقط يكبار و به مدت يكماه از مرخصي استحقاقي استفاده كند مقررات بارداري زنان هم شرايط خاص خود را دارد.اين قوانين براي كارگران قراردادي با قرارداد معين حكم ميكند.
 • د را دارد.اين قوانين براي كارگران قراردادي با قرارداد معين حكم ميكند. طبق قانون كار هر مستخدم كه كارگر ناميده مي شود در مدت يك سال قرارداد از تعطيلات رسمي ثبت شده در تقويم سالانه و نيز 30 روز مرخصي استحقاقي برخوردار است( به شرح مطلب بالا).اگر در بين روزهايي كه شما مرخصي ميگيريد، تعطيل رسمي يا جمعه واقع شود آن عطيلات نيز به روزهاي مرخصي گرفته شده شما هم اضافه مي گردد. اگر بعنوان كارمند مشمول قوانين كارمندان دولت منظور گرديدنحوي محاسبه مرخصي شما كاملا متفاوت بوده و ايام تعطيل جزء مرخصي شما
مشاوره/ نحوه محاسبه اضافه كار روز تعطيل رسمي با اضافه كار عادي را بيان كنيد؟ آيا محاسبه اضافه روز تعطيل با ضريب 8/1 مي باشد و اضافه كار عادي با ضريب 4/1 مي باشد يا خير؟
 • پرسش و پاسخ نحوه محاسبه اضافه كار روز تعطيل رسمي با اضافه كار عادي را بيان كنيد؟ آيا محاسبه اضافه روز تعطيل با ضريب 8/1 مي باشد و اضافه كار عادي با ضريب 4/1 مي باشد يا خير؟  ؟ با سلام در خصوص محاسبه سه محاسبه مجزا به شرح ذيل حقوق شخص را تشكيل مي دهد. 1-حقوق ومزاياي ثابت شغل براي 176 ساعت كار 2-فوق العاده نوبت كاري به ميزان 10 درصد مزد وحقوق روزهاي كاري روزهنگام و22.5 درصد روزهاي كاري شب هنگام 3-اضافه كاري ب
 • تا نرخ اضافه كار محاسبه شود.از طرفي نرخ روزانه اعلامي توسط وزارت كار بايستي در 30 روز ضرب شود تا حداقل حقوق ماهيانه كارگر مشخص شود(يعني 220 ساعت)اما واقعيت اينست كه اين حقوق براي 176 ساعت كار است ونه بيشتر .بنابراين مشاهده مي شود كه رويه ها از نرخي بين 176 الي 220 متغير است ومنصفانه ترين مبناي محاسبه 192 ساعت است كه هم نفع كارفرما در نظر گرفته مي شود وهم نفع كارگر. در ضمن شيوه محاسبه اضافه كار در مجموعه هاي دولتي اگر قانون كاري باشند اينگونه است.وگرنه متفاوت است.هم از جهت صورت محاسبه(حقوق) وهم
 • 220 متغير است ومنصفانه ترين مبناي محاسبه 192 ساعت است كه هم نفع كارفرما در نظر گرفته مي شود وهم نفع كارگر. در ضمن شيوه محاسبه اضافه كار در مجموعه هاي دولتي اگر قانون كاري باشند اينگونه است.وگرنه متفاوت است.هم از جهت صورت محاسبه(حقوق) وهم از جهت مخرج محاسبه(ساعت پايه) منبع:ترازنامه
مشاوره/ با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال م
با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال من در خصوص نحوه محاسبه مرخصي استحقاقي ساليانه درموارد نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. نحوه محاسبه اضافه كار انجام شده و نيز فوق العاده نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. چون هيچ گونه تفاوتي بين شيفت روز و شب قائل نيستند و شيفت ها را نيز بر مبناي 30 روز كاري حساب كرده و براي هر شيفت مرخصي استحقاقي دو روز از مرخصي ساليانه كم مي كنند.
 • پرسش و پاسخ با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال من در خصوص نحوه محاسبه مرخصي استحقاقي ساليانه درموارد نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. نحوه محاسبه اضافه كار انجام شده و نيز فوق العاده نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. چون هيچ گونه تفاوتي بين شيفت روز و شب قائل نيستند و شيفت ها را نيز بر مبناي 30 روز كاري حساب كرده و براي هر شيفت مرخصي استح
 • ر قانون خدمات كشوري است. نحوه محاسبه اضافه كار انجام شده و نيز فوق العاده نوبت كاري در قانون خدمات كشوري است. چون هيچ گونه تفاوتي بين شيفت روز و شب قائل نيستند و شيفت ها را نيز بر مبناي 30 روز كاري حساب كرده و براي هر شيفت مرخصي استحقاقي دو روز از مرخصي ساليانه كم مي كنند.  ؟
مشاوره/ در خصوص محاسبه مرخصي روز جمعه وهمچنين طلب مرخصي توضيحاتي ميخواستم
در خصوص محاسبه مرخصي روز جمعه وهمچنين طلب مرخصي توضيحاتي ميخواستم
 • پرسش و پاسخ در خصوص محاسبه مرخصي روز جمعه وهمچنين طلب مرخصي توضيحاتي ميخواستم   ؟ روز جمعه درصورتيكه درهفته قبل 44 ساعت كاركرد داشته باشند جزو تعطيلات رسمي محسوب و نيازي به مرخصي نيست مگر انكه نوبت كار بوده و شرايط خاصي بر كارگاه حاكم باشد.
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • 89 متن قانون بودجه سال 89 متن قانون كار متن قرارداد متن قرارداد كار متن قرارداد كاري متن قرارداد كار متن قرارداد كاري متن قرارداد وزارت كار متن قرارداد وزارت كار متن قراردادكار متن كامل قانون كار متن كامل قانون بودجه سال 89 محاسبه حق شيفت محاسبه حقوق سال 89 محاسبه عيدي محاسبه ماموريت محاسبه ماموريت محاسبه مرخصي مديريت اداري ومنابع انساني مديريت جامع كيفيت مديريت كيفيت جامع مديريت كيفيت جامع tqm مديريت كيفيت جامع چيست مديريت كيفيت جامع مراحل حسابد
 • ه حقوق سال 89 محاسبه عيدي محاسبه ماموريت محاسبه ماموريت محاسبه مرخصي مديريت اداري ومنابع انساني مديريت جامع كيفيت مديريت كيفيت جامع مديريت كيفيت جامع tqm مديريت كيفيت جامع چيست مديريت كيفيت جامع مراحل حسابدار رسمي شدن+رازنامه مرخصي استفاده نشده مسكن مهر مشاور مالياتي مشاوره سازمان امور مالياتي مشكلات اساسي بودجه بندي در كشورهاي در حال توسعه مشكلات حسابرسي در ايران معاملات با اشخاص وابسته مفهوم برند مقالات حسابداري مقالات حسابداري مقالات حسابرسي مقالا
 • موسسه +خدمات مالي موسسه حسابداري موسسه حسابرسي موسسه حسابرسي مهلت ارايه اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده نحوه انحلال شركت نحوه بستن حسابها نحوه تقسيم بندي شركتها در بورس (مخفف اسم) نحوه حسابداري سپرده هاي كوتاه مدت و بلندمدت نحوه محاسبه ماموريت نحوه محاسبه ماموريت نحوه نوشتن دفاتر قانوني نرخ ماليات بر اجاره نرم افزار حسابداري نظارت و كنترل و مراحل آن در مديريت نقش گزارشگري مالي در بحرانهاي اقتصادي نمونه ترازنامه نمونه ترازنامه نمونه ترازنامه شركت نمونه ترا
مقالات/ هزينه يابي هدف
در دهه 1960، صنايعي مانند فولاد و پتروشيمي، به‌علت توسعة ماشيني شدن مراحل توليد، بسرعت رشد كردند. در آن زمان تقاضا براي محصولات شگفت‌آور بود و به‌همين علت آن دوران را عصر محصولات جديد ناميدند.
 • zwnj;شود، در اين مرحله سعي بر رسيدن به هزينه‌هاي هدف است كه در اينجا با برنامه‌ريزي تكنيكي هزينه و مهندسي ارزش رو به‌رو هستيم. مرحله دستيابي به هزينه‌هاي هدف خود از سه مرحله تشكيل شده است كه عبارتند از:     • محاسبه تفاوت هزينه‌هاي مجاز و هزينه‌هاي جاري،     • طراحي هزينه‌هاي خارج از محصول، و     • ارسال طرح براي توليد و انجام عمليات بهسازي به‌طور مستمر.     مراحل فوق در شكل 9 ب
 • جاري،     • طراحي هزينه‌هاي خارج از محصول، و     • ارسال طرح براي توليد و انجام عمليات بهسازي به‌طور مستمر.     مراحل فوق در شكل 9 بخوبي نمايان است.     محاسبه تفاوت بين هزينه مجاز و هزينه جاري، اولين مرحله در دستيابي به هزينه‌هاي هدف است. بايد توجه داشت كه در اينجا كل هزينه‌هاي محصول مدنظر است، نه فقط هزينه‌هاي توليد. هزينه‌هاي جاري، دربرگيرنده براورد اوليه هزينه توليد يك محصول براساس عوامل ي
 • ن مرحله در دستيابي به هزينه‌هاي هدف است. بايد توجه داشت كه در اينجا كل هزينه‌هاي محصول مدنظر است، نه فقط هزينه‌هاي توليد. هزينه‌هاي جاري، دربرگيرنده براورد اوليه هزينه توليد يك محصول براساس عوامل يا مدلهاي معمولي هزينه است. تفاوت بين هزينه جاري و هزينه مجاز محصول از بدو ايجاد (مفهوم آن) تا واگذاري نهايي آن به گروههاي تحقيق، توليد، توزيع، خدمات و پشتيباني مورد شناسايي و تحليل قرار مي‌گيرد.     طراحي هزينه‌هاي خارج از محصول، بحراني‌ترين مرحله در د
 • طبقه بندي اطلاعات
توضيحات کاربران بر روي محتوا/ توضيحات كاربر
رقم قابل محاسبه وپرداخت بين 606000 و 909000 تومان است
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر رقم قابل محاسبه وپرداخت بين 606000 و 909000 تومان است
مشاوره/ با سلام نحوه ي محاسبه مرخصي استحقاقي افرادي كه به صورت مزدساعتي كار ميكنند توضيح دهيد و به چه صورت مي توانند در هر ماه از آن استفاده كنند آيا بابت زماني كه در مرخصي هستند ساعت كار برايشان محاسبه مي شود يا مبلغي پول دريافت ميكنند ؟
با سلام نحوه ي محاسبه مرخصي استحقاقي افرادي كه به صورت مزدساعتي كار ميكنند توضيح دهيد و به چه صورت مي توانند در هر ماه از آن استفاده كنند آيا بابت زماني كه در مرخصي هستند ساعت كار برايشان محاسبه مي شود يا مبلغي پول دريافت ميكنند ؟
 • پرسش و پاسخ با سلام نحوه ي محاسبه مرخصي استحقاقي افرادي كه به صورت مزدساعتي كار ميكنند توضيح دهيد و به چه صورت مي توانند در هر ماه از آن استفاده كنند آيا بابت زماني كه در مرخصي هستند ساعت كار برايشان محاسبه مي شود يا مبلغي پول دريافت ميكنند ؟  ؟ بنام خدا و با سلام:استفاده از مرخصي استحقاقي و يا ساعتي براي نيروهاي كارمزدي به ايت نحو است كه در صورتيكه براي فرد واحد كار و يا استاندارد كاري در نظر گرفت
 • هاي كارمزدي به ايت نحو است كه در صورتيكه براي فرد واحد كار و يا استاندارد كاري در نظر گرفته باشند وي ملزم به تكميل اين استاندارد و واحد كار بوده و نحوي انجام آن به خودش بستگي دارد ولي اگر فرد كار استانداردي نداشته و بصورت تمام وقت كار مي كند در ايام مرخصي استحقاقي و يا ساعتي ، كاارفرما قانونا حق كسر وجه به ميزان تعيين شده در قرارداد براي هر ساعت را دارد.باعرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما ميخواستم بپرسم در قانون وزارت كار يك روز مرخصي بين دو روز تعطيل چند روز محاسبه ميشود. مثلاً : اگر چهارشنبه روز تعط, با سلام كارمند پيماني يكي از ادارات دولتي هستم و به صورت شيفت 12؛24 كار مي كنيم و ر ماه 10شيفت روزكار و 10 شيفت شب كار 12 ساعته انجام مي دهيم. سوال م, در خصوص محاسبه مرخصي روز جمعه وهمچنين طلب مرخصي توضيحاتي ميخواستم , ترازنامه ورازنامه, هزينه يابي هدف, سيستم هزينه‌يابي, فرايند هزينه‌يابي, برنامه‌ريزي سود, هزينه‌يابي, هدف, برنامه‌ريزي محصول, هزينه, رقابتي, هزينه‌هاي واقعي


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  سلام 1 _مستاجري مغازه را بدون اخذ تسويه حساب بيمه تخليه نموده و دسترسي به وي وجود ندارد البته از مغازه به عتوان كارگاه استفاده نشده مالك چگونه ميتواند جلوي مشكلات بعدي را بگيرد ايا اگر او تسويه حساب ب


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  با سلام من به مدت 20 سال هست كه كارگر يك ساختمان ميباشم با بيمه تامين اجتماعي و به مدت 5 سال ميباشد كه حقوق دريافت نكرده ام . ميخواستم بدونم كه مبلغ 5 سال اعم از حقوق معوقه ، عيدي ، حق اولاد ، بن كار


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام وعرض ادب من ليسانس حسابداري هستم ودر زمينه انبار داري فعاليت ميكنم دوست دارم دفاتر قانوني بنويسم وحسابداري خبره باشم لطفا مرا راهنمايي كنيد


  مهدي عاصي ( حسابرسي و حسابداري )
  سلام و خسته نباشيد ميخواستم بدونم بنده تازه وارد شركت پخش شده ام خواستم بدونم چطور بايد يك ويزيتور قوي و پر سود براي شركت باشم لطفا بنده را راهنمايي كنيد


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .