جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
اساسنامه تعاونيهاي مسكن مهر
  • گروههاي خاص را تأمين مي‌كند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ مطلق آماده مي‌سازد. حال بر يك يك اعضاي شركتهاي تعاوني مهر است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و معاضدت به گسترش اين فكر و عمل به اين انديشه همت گمارند. متن حاضر اساسنامه شركت تعاوني مسكن مهر........................................ مي‌باشد كه براساس قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال 1370 كه ملهم از اصول 43و44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد و ساير مقررات
  • وزه فعاليت آنها محسوب مي شود. ماده5- مدت فعاليت تعاوني : مدت فعاليت تعاوني از تاريخ ثبت، 3 سال است. تبصره :        -  درصورت عدم اتمام پروژه در مدت 3 سال،تعاوني موظف است حداقل 6 ماه قبل، از اداره تعاون درخواست تمديد مدت نمايد و در صورت تأييد اداره تعاون و تصويب در مجمع عمومي فوق العاده  مدت فعاليت تعاوني تا يكسال قابل تمديد است. ماده6 :  مركز اداره امور شركت (اقامتگاه قانوني)تعاوني........................................................و 
  • به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني و هيئت مديره مكلف است در مواردي كه متقاضيان فاقد معرفي نامه و يا هريك از شرايط عضويت باشند،درخواست عضويت آنها را ردكند.   ماده13: مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشد مگر آنكه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد. تبصره-1 :        -  هيئت مديره و مديرعامل در خصوص ضرر و زيان وارد بر اعضاء و شركت كه حاصل از تخلفات و اهمال آنهاست مسئوليت تضامني دارند. تبصره-2 :      
  • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ضمانت‌هاي بانكي
ضمانت نامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده يا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه هاي صادراتي عبارتند از: ضمانت نامه شركت در مناقصه و مزايده TENDER (BID) BOND GUARANTEE .
  • ين با موضوع مشخص در سررسيد مقرر در قبال ذينفع به عهده مي گيرد. در اين حالت بانك صادركننده را ضامن، متقاضي ضمانتنامه را مضمون عنه، ذينفع ضمانتنامه را مضمون له و مبلغ ضمانتنامه را وجه الضمان مي گويند. سـررسيد ضمانتنامه تاريخ اعتبار ضمانتنامه است كه در متن ضمانتنامه درج مي شود. و موضوع ضمانتنامه نيز پرداخت وجهي معين است كه مورد ضمانت بانك قرار گرفته است. ضمانتنامه هاي بانكي به دليل تنوع تعهداتي كه ضمانتخواه (مضمون عنه) در قبـال ذينفع (مضمون له) به عهده دارد و با توجه به عرف بانكي به دو دسته كلي تقس
  • سپرده نقدي درخصوص صادر نمودن اين ضمانتنامه (مناقصه/مزايده) معاف كرده است و معمولا بانك ها در قبال سفته معتبر آن را صادر مي كنند. مدت اعتبار اين ضمانتنامه ها سه ماه بوده و حداكثر براي يك دوره سه ماهه ديگر براساس درخواست كتبي ذي نفع قبل از سررسيد قابل تمديد است. 2ـ ضمانتنامه حسن انجام تعهد: دومين نوع از ضمانتنامه ها، ضمانتنامه هاي پيمانكاري مي باشد كه مبلغ آن 5 درصد مبلغ اوليه قرار داد است، و علت صدور آن وجود سندي معتبر براي موظف نمودن پيمانكار به اجراي دقيق تعهداتي است كه در مقابل كارفرما در انج
  • بلغ آن 5 درصد مبلغ اوليه قرار داد است، و علت صدور آن وجود سندي معتبر براي موظف نمودن پيمانكار به اجراي دقيق تعهداتي است كه در مقابل كارفرما در انجام پروژه واگذاري به عهده دارد و زمان صدور اين نوع ضمانتنامه پس از اعلام نام برنده مناقصه به هنگام امضاي قرارداد في ما بين كارفرما و پيمانكار است. ضمانتنامه حسن انجام تعهدات مي بايست در تمام مدت اجراي پروژه معتبر باشد و بنابراين بانك ها با اخذ كارمزد مربوط به تمديد آن، به صورت 6 ماهه يا يك ساله تمديد مي كنند. 3ـ ضمانتنامه پيش پرداخت: پيمانكار مي تواند
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ ‏‌قانون عمليات بانكي‎ ‎بدون‎ ‎ربا‎ ‎
‏‌قانون عمليات بانكي‎ ‎بدون‎ ‎ربا‎ ‎
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني