جستجو در پورتال

مقالات/ نقد و شرح قانون ماليات‌هاي مستقيم (2و3)
كلمه يا واژه كوچك‌ترين شكل معنادار از «حروف» است كه مي‌تواند به تنهايي به كار رود. براي نمونه «-انه» در واژه‌هايي مانند مردانه، زنانه، مهربانانه، داراي معني ويژه خود است ولي از آنجا كه نمي‌توان آن را به تنهايي به كار برد، واژه ناميده نمي‌شود.
 • كه آن را مفهوم و مدلول گويند. با يادآوري اين مختصر در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 از واژه هاي گوناگون براي معاني و موضوعاتي واحد استفاده شده و يا از آنهادر حوزه لغوي خود، استفاده نشده است. از جمله مصاديق تمثيلي ذيل: 1 - طي تبصره ماده 109، تبصره ماده 127، تبصره 3 ماده 139، مواد 144، 181، 219، تبصره219، تبصره 2 ماده244 از واژه «آيين نامه» و طي تبصره ماده 33ونيزمواد111، 134، 165و176 از واژه «آيين نامه اجرايي» استفاده شده است. «آيين نامه «از ل
 • laquo;آيين نامه «از لحاظ لغوي مجموعه مقرراتي است كه يك موسسه عمومي يا خصوصي به منظور تنظيم امور موسسه خود تهيه و تدوين مي كند و مترادف با نظام نامه است و به لحاظ حقوقي مقرراتي است كه مقامات صلاحيت دار (به جز مقنن) وضع كنند. هدف آيين نامه تشريح قانون است. هرگاه آيين نامه مخالف قانون باشد؛ قاضي نبايد به آن ترتيب اثر دهد (با اين توضيح كه باتوجه به تكليف و نيز اختيارات مقام قضايي وفق اصل 167قانون اساسي و اينكه تفسير قانوني در اختيار مقنن براي كليه قوانين - جز قانون اساسي- است؛ تفسير قضايي نيز
 • ن كه موضوع حق و تكليف است؛ «شخص حقيقي» و مجموعه اي از مصالح، انسان ها و منافع را «شخص حقوقي»گويند كه نمونه بارز آن كليه شركت هاي تجارتي ياد شده در قانون تجارت بنا به حكم صريح ماده 583 آن است.در مقابل شركت هاي تجارتي، شركت هاي مدني (شركت هاي عقدي و بدون شخصيت حقوقي)وجود دارند كه به موجب آن دو يا چند نفر به منظور تصرف مشترك و تقسيم سود و زيان، حقوق خود را به اشتراك مي گذارند تا مالك سهمي مشاع از اين مجموعه شوند. در طي اجزاء مواد 95 و 96اشخاص حقيقي و به عنوان «صاحبان
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ت‌هاي مستقيم پيشنهادات ذيل با توجه به تصويب آيين‌نامه ارتقاي راهكارهاي حسابرسي، قانون توسعه ابزارهاي مالي و لايحه برنامه پنجم توسعه ارائه مي‌شوند: به منظور تشويق شهروندان به سرمايه‌گذاري در مجموعه بانكي و بازار سرمايه اصلاح ذيل پيشنهاد مي‌شود: بند 4 ماده 24 اصلاحي 27/11/1380 صد درصد (100%) اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌هاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي مجـاز، همچنين صد درصد (100%) ارزش سهام متوفي در شركت‌هايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته
 • اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه مترمربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست مترمربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي‌باشد. از آنجا كه قرارداد اجاره مستند به قانون مالك و مستاجر مصوب 1376 عملا حكم اسناد رسمي يافته، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود: 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد يا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهي
 • شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ‌ماليات اين قسمت از طريق علي‌الراس تعيين خواهد شد. با توجه به مصوبه سال‌هاي اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر برابري حقوق زنان و مردان در ارث، اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: تبصره‌ ماده 101: در مشاركت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي‌مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم ‌رابطه زوجيت دارند نيز مي‌توانند از اين معافيت استفاده نمايند. د
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بخشنامه جديد بانك مركزي درباره شرط اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان
خبرگزاري فارس: بانك مركزي در بخشنامه جديدي به تمامي بانكها شرط اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان را براي تامين نظر مجلس شوراي اسلامي ابلاغ كرد.
 • مركزي در بخشنامه اي خطاب به مديران عامل كليه بانك هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه اعلام كرد: پيرو بخشنامه شماره 163570 مورخ 27 مهر 1389 بدين وسيله به استحضار مي رساند؛ ملغي الاثر نمودن فراز پاياني بند ”الف“ ماده 11 «آيين نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) » موضوع تصويب نامه شماره 153965 / ت 41498 ه مورخ سوم آبان 88 هيأت محترم وزيران به موجب ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسلامي (مغايرت با مفاد تبص
 • وك الوصول مؤسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) » موضوع تصويب نامه شماره 153965 / ت 41498 ه مورخ سوم آبان 88 هيأت محترم وزيران به موجب ايراد مطروحه توسط مجلس شوراي اسلامي (مغايرت با مفاد تبصره ” 1“ الحاقي به ماده ” 15 “ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، ماده ” 10 “ قانون مدني و مواد ” 219 الي 225 “ قانون اخيرالذكر ) به معناي عدم دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين نمي باشد. در اين بخشنامه آمده است: خاطر نشان مي سازد، آنچه مطمح نظر مجلس محترم شوراي
 • ابراين با عنايت به مباني قانوني و شرعي اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از جمله تبصره ” 1“ الحاقي به ماده ” 15 “ اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا، تبصره 2 ماده ” 515 “ آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و اظهار نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 7742 مورخ 11 اسفند 61 ، مؤسسات اعتباري زماني مجاز به اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين از مشتريان مي باشند كه در قرارداد منعقده في مابين مؤسسه اعتباري و مشتري، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به صور
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .