جستجو در پورتال

مقالات/ اخلاق توليد پول
وقتي نوبت به توضيح اثرات توزيعي منتج از توليد پول مي‌رسد، اقتصاددانان از عصر «نيكلاس اورسم» و «جوان دو ماريانا» تا به حال معمولا به توضيح يك نوع اثر بسنده كرده‌اند.
 • صاددانان از عصر «نيكلاس اورسم» و «جوان دو ماريانا» تا به حال معمولا به توضيح يك نوع اثر بسنده كرده‌اند. اخلاق توليد پول اثرات توزيعي همگي آنها به اين نكته اشاره كرده‌اند كه افزايش توليد پول منجر به افزايش تمامي قيمت‌هاي پولي خواهد شد و قدرت خريد پول را كاهش خواهد داد. به نظر آنها اين كاهش قدرت خريد قرض‌گيرندگان را منتفع خواهد ساخت؛ چرا كه مقدار قرضي كه آنها بعد از اين كاهش بايد بپردازند ارزش كمتري نسبت به قبل از آن خواهد داشت، بنابراين چنين نفعي براي قرض‌گي
 • ادهاي عمومي ‌ممكن است يا خير؟ اول از همه توجه كنيد كه نمي‌توان تعريف واحد و دقيقي به عبارت «قدرت خريد پول» يا PPM نسبت داد. PPM در حقيقت طيفي از چيزهاي مختلف است كه مي‌تواند به ازاي يك واحد از پول مبادله شود. اگر قيمت تلفن بالا برود در حالي كه قيمت ماشين كاهش مي‌يابد، غيرممكن است با يك استاندارد نا اريب بتوان ادعا كرد كه PPM كاهش يا افزايش يافته است. مشخصا يك نفر مي‌تواند الگوريتمي ‌بسازد كه قيمت‌هاي ماشين و تلفن و غيره را به حساب آورده و بسنجد و روابط بين آنها را تحت يك عبارت يا شاخص مشترك ري
 • مي‌تواند الگوريتمي ‌بسازد كه قيمت‌هاي ماشين و تلفن و غيره را به حساب آورده و بسنجد و روابط بين آنها را تحت يك عبارت يا شاخص مشترك رياضي بيان نمايد، اما چنين شاخص‌هايي را نمي‌توان معيار ارزيابي ثابت ارزش اقتصادي دانست. اولا كه اجزاي تشكيل دهنده شاخص قيمتي نياز مداوم به تعديل دارند (لازم است تغيير كنند) تا تغييرات در طيف كالاها و خدماتي كه در بازار در مقابل پول ارائه مي‌شود را شامل شود. علاوه براين مهم‌ترين نكته اين است كه عموما چنين معياري اطلاعات صحيحي منتقل نمي‌كند. افراد متفاوت كالاهاي متفاوت
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ به يك معيار منصفانه اشاره كنيد
بخش سي و يكم در بخش قبل اشاره شد كه يكي از قديمي‌ترين راه‌هاي حفظ آبرو در يك مذاكره دعوت از يك طرف سوم است (يك واسطه)‌، كه مي‌تواند در به نتيجه رساندن يك مذاكره بسيار سودمند باشد.
مشاوره/ سلام بنده در مورخه 25/12/90 اتومبيلي به مبلغ 16.5 ميليون تومان خريداري كردم كه 13.5آنرا نقد و الباقي طي دو چك يك ماهه. متاسفانه بعد از دو روز با رفتن به كارشناسي اتومبيل متوجه شدم كه اتاق ماشين تعويض گرديده است. فروشنده اظهار بي اطلاعي ميكرد ولي با ارائه مدارك فروشنده قبلي قبول كرد كه ماشين چپ كرده و اتاقش تعويض شده است. فروشنده بعلت اينكه تمامي پول را خرج مخارج عروسي كرده بوداز بنده مهلت ده روزه خواست تا ماشين ديگري با همان مشخصات برايم تهيه نمايد. در اين مدت قيمت ماشين مذكور حدود 1.5 ميليون تومان افزايش پيدا كرده. ضمن اينكه چكهاي مربوط به مابقي پول ماشين هم طبيعتاٌ صادر و تحويل فروشنده نگرديد. ضمنا اتاق ماشين مذكور بدون اخذ مجوز از راهنمايي و رانندگي تعويض گرديده است. بيمه اتومبيل نيز در 25/1/91 به پايان ميرسد كه فروشنده چون فعلا نتوانسته ماشين مورد نظر را تهيه نمايد قبول نموده كه بيمه نامه را شخصا تهيه نمايد. به نظر شما بهترين كاري كه بنده ميتوانم انجام دهم چيست؟ - ماشين فوق را به قيمت حدود 11 ميليون تومان توافق و خريداري نمايم؟ - از فروشنده شكايت نموده و تمام حق و حقوق خود را مطالبه نمايم؟ - پول خود را پس بگيرم كه در اينصورت ما به تفاوت گران شدن اتومبيل را جگونه محاسبه كنم؟ و يا اينكه حضرتعالي راه ديگري را پيشنهاد ميفرمائيد؟
سلام بنده در مورخه 25/12/90 اتومبيلي به مبلغ 16.5 ميليون تومان خريداري كردم كه 13.5آنرا نقد و الباقي طي دو چك يك ماهه. متاسفانه بعد از دو روز با رفتن به كارشناسي اتومبيل متوجه شدم كه اتاق ماشين تعويض گرديده است. فروشنده اظهار بي اطلاعي ميكرد ولي با ارائه مدارك فروشنده قبلي قبول كرد كه ماشين چپ كرده و اتاقش تعويض شده است. فروشنده بعلت اينكه تمامي پول را خرج مخارج عروسي كرده بوداز بنده مهلت ده روزه خواست تا ماشين ديگري با همان مشخصات برايم تهيه نمايد. در اين مدت قيمت ماشين مذكور حدود 1.5 ميليون تومان افزايش پيدا كرده. ضمن اينكه چكهاي مربوط به مابقي پول ماشين هم طبيعتاٌ صادر و تحويل فروشنده نگرديد. ضمنا اتاق ماشين مذكور بدون اخذ مجوز از راهنمايي و رانندگي تعويض گرديده است. بيمه اتومبيل نيز در 25/1/91 به پايان ميرسد كه فروشنده چون فعلا نتوانسته ماشين مورد نظر را تهيه نمايد قبول نموده كه بيمه نامه را شخصا تهيه نمايد. به نظر شما بهترين كاري كه بنده ميتوانم انجام دهم چيست؟ - ماشين فوق را به قيمت حدود 11 ميليون تومان توافق و خريداري نمايم؟ - از فروشنده شكايت نموده و تمام حق و حقوق خود را مطالبه نمايم؟ - پول خود را پس بگيرم كه در اينصورت ما به تفاوت گران شدن اتومبيل را جگونه محاسبه كنم؟ و يا اينكه حضرتعالي راه ديگري را پيشنهاد ميفرمائيد؟
 • شنده اظهار بي اطلاعي ميكرد ولي با ارائه مدارك فروشنده قبلي قبول كرد كه ماشين چپ كرده و اتاقش تعويض شده است. فروشنده بعلت اينكه تمامي پول را خرج مخارج عروسي كرده بوداز بنده مهلت ده روزه خواست تا ماشين ديگري با همان مشخصات برايم تهيه نمايد. در اين مدت قيمت ماشين مذكور حدود 1.5 ميليون تومان افزايش پيدا كرده. ضمن اينكه چكهاي مربوط به مابقي پول ماشين هم طبيعتاٌ صادر و تحويل فروشنده نگرديد. ضمنا اتاق ماشين مذكور بدون اخذ مجوز از راهنمايي و رانندگي تعويض گرديده است. بيمه اتومبيل نيز در 25/1/91 به پاي
 • افزايش پيدا كرده. ضمن اينكه چكهاي مربوط به مابقي پول ماشين هم طبيعتاٌ صادر و تحويل فروشنده نگرديد. ضمنا اتاق ماشين مذكور بدون اخذ مجوز از راهنمايي و رانندگي تعويض گرديده است. بيمه اتومبيل نيز در 25/1/91 به پايان ميرسد كه فروشنده چون فعلا نتوانسته ماشين مورد نظر را تهيه نمايد قبول نموده كه بيمه نامه را شخصا تهيه نمايد. به نظر شما بهترين كاري كه بنده ميتوانم انجام دهم چيست؟ - ماشين فوق را به قيمت حدود 11 ميليون تومان توافق و خريداري نمايم؟ - از فروشنده شكايت نموده و تمام حق و حقوق خود را مطا
 • يشان قرار است اتومبيلي باهمان مختصات جايگزين نمايد خوب است به شرط انكه مشمول گذشت زمان نگردد وصلاح ميدانم باحضوردونفرشاهد توافقنامه اي بين شما تنظيم گرددوجزييات وشرايط كامل وبدون كلي گويي دران ذكر و تاريخ اجرا و تعويض خودروهاهم ذكرشود. درخصوص افزايش قيمت هم چون قراراست جايگزين وباهمان شرايط تحويل دهد مشكلي نيست . اگرهيچكدام ازاين شرايط محقق نشد شكايت كيفري راتوصيه مينمايم
مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
 • هنوز شمارش ادامه دارد. نتيجه اينكه آنها تمايلي به وام دادن به يكديگر يا خريداران بالقوه مسكن ندارند، چون كه مطمئن نيستند چه كسي چه وقت مي تواند وام را بازپرداخت كند. آنها حتي متوجه شدند كه تشخيص دارايي ها در پرتفوي شان دشوار است چون كه با فروش آنها، قيمت تنزل مي كند و آن دارايي ها را به زير مي كشد. قيمت مسكن پايين مي آيد و همراه با آن اعتماد مالكان به ثروتشان و توانايي گرفتن وام با پيشنهاد دادن خانه هاي شان به عنوان وثيقه كم مي شود. سازندگان، خرده فروشان و توليدكنندگان همگي با بازارهاي منقبض تر
 • ستفاده شد. نتيجه اين شد كه جان برور تاريخنگار، «دولت نظامي- مالي» را كاراتر از فرانسه رقيب بزرگ انگلستان در گرفتن ماليات و وام دانست، به طوري كه با داشتن منابع مختصرتري توانست قدرت اقتصادي بزرگ تري براي مقاصد جنگي تجهيز كند. مدتي بعد اين ماشين پول سازي فوق العاده براي سرمايه گذاري در نخستين انقلاب صنعتي جهان به كار گرفته شد. به يك معنا اين ماجراي موفقيت بزرگي بود. اما دو مشكل جدي وجود داشت نخست اينكه ابزارهاي مالي جديد، لايه اضافي به اعتماد قبلا تجسم يافته در پول افزود. به زبان امرو
 • ان نبود. مطالبات تكه تكه شد، بسته بندي جديد گرديد و به عنوان اوراق بهادار به ساير بانك ها عرضه شد تا بخرند. چون كه اين بسته هاي «تضمين شده» ظاهرا بسيار پيچيده بود كه اكثر معامله گران درك نمي كردند، معاملات حاصله عمدتا بر پايه اعتماد بود. قيمت مسكن پيوسته بالا مي رفت به طوري كه صاحبخانه ها دارايي بيشتري جهت وثيقه دادن داشتند تا با آن وام بيشتري بگيرند. هرچند در اين بين، افراطي گري جديد در نابرابري به وجود آمد: اجاره نشين هايي كه قدرت گرفتن وام هاي رهني نداشتند امكان خريدن خانه را كمتر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دلار؛ سود براي آمريكا ضرر براي جهانيان
بحران مالي به وجود آمده ناشي از چيست؟ سوروس از سرمايه داران و نظريه پردازان آمريكايي ريشه بحران آمريكا را در حوزه مالي جست وجو مي كند منتها از اين زاويه كه موضوع جهاني سازي سرمايه به آن عمق و شدت بيشتري بخشيده است.
 • ل در دهه نود و در آستانه قرن بيست و يكم داراي ماهيت پيچيده تر مالي نيز شده است. قبلاً تا اندازه اي شناخت مكانيسم هايش ساده بود. ¦منظور از سادگي چيست؟ ببينيد قبلاً حجم قابل توجهي از منابع را دولت ها به اقتصاد تزريق مي كردند و در اثر آن حباب قيمتي در بازار ايجاد مي شد و قيمت ها در اندازه هايي بيش از سطح واقعي شان نسبت به دارايي ها قرار مي گرفتند. از اين رو قابل پيش بيني و تصور است كه در جايي حباب ها مي تركند. قيمت ها به نسبت دارايي شامل مسكن، ساختمان هاي تجاري، ماشين آلات توليدي كارخانجا
 • كه در نهايت به مرز تركيدن مي رسند. اما اينكه حباب چه زماني مي تركد و شليك چه واقعه اي منتج به تركيدن آن حباب مي شود موضوعاتي قابل بحث هستند و قطعاً اين امر اتفاق مي افتد. ¦قبلاً اين موضوع در چه كشورهايي روي داده است؟ مثلاً در دهه 90 آنقدر قيمت مسكن در توكيو (ژاپن) بالا بود حتي در برخي از مراكز شهر توكيو گفته مي شد قيمت زمين از متر مربعي چند ميليون دلار بالاتر رفته بود. از اين رو همه پيش بيني مي كردند كه اين امر قابل دوام نيست و مي تركد. زيرا معنا ندارد كه زمين متري چند ميليون دلارباشد
 • گفته مي شد قيمت زمين از متر مربعي چند ميليون دلار بالاتر رفته بود. از اين رو همه پيش بيني مي كردند كه اين امر قابل دوام نيست و مي تركد. زيرا معنا ندارد كه زمين متري چند ميليون دلارباشد. اين اتفاق نيز روي داد. اما تا زماني كه اتفاق نيفتاده همه براساس قيمت هاي جاري دست به معامله مي زنند براي اينكه اين دست از معاملات در سيكل افزايشي قرار دارد. هركسي مي خرد و با يك افزايش به ديگري آن را مي فروشد. اما در يك نقطه اين موضوع به اوج مي رسد و مي تركد و قيمت ها به سمت نزولي مي رود. اما زمان نزول را بسياري
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بازار ؛ سازگاري آزادي «من» و «تو»
آزادي از ابتداي آفرينش بشريت مفهومي دردسرساز با ابعادي گسترده و پايان ناپذير داشته است. آزادي مفهومي است كه همراه خود بسياري فضايل اخلاقي دارد اما براي رسيدن به اين فضايل يك شرط مهم وجود دارد: آزادي نه تنها به نفس آزادي، بلكه آزادي براي مفيد بودن.
 • فع جمعي سازگار مي سازد به عبارت ديگر «آزادي من» در بازار با «آزادي تو» سازگار مي شود. اين نطفه مركزي اقتصاد كلاسيك است. در بازار آزاد، رقابتي ايجاد مي شود كه هر توليد كننده اي براي اينكه حضورش را در بازار محفوظ دارد مجبور است قيمت كالاي توليدشده اش را با حداقل ترين قيمت روانه بازار كند. در اين كار هم سود شخصي وجود دارد هم منفعت جمعي كه كالاهاي ارزان قيمت تهيه يا حداقل اينكه با قيمت مناسب فروخته مي شود اما اشكالات اساسي در اين تئوري وجود دارد. اگر عرضه فراوان باشد و تقاضا
 • اضر هستند سود اصلي به جيب اجتماع برود؟ آيا توليدكنندگان نمي توانند با اتحادي كوتاه مدت (كه محكم تر از اتحاد اجتماعي در نخريدن كالاست) عرضه كالا را در بازار كمتر كنند تا تقاضا بالا رود و قانون ساده اقتصادي اينجا رخ دهد كه اگر تقاضا بالاتر از عرضه رود قيمت ها نيز بالا مي رود. اين حالت در اكثر كشورهاي جهان به خصوص جهان سوم از طرف توليدكنندگان بسيار اتفاق مي افتد. براي كنترل قيمت بازار و نگه داشتن آن در سطح معقول و مناسب، توليدكننده محصولش را با كمي تاخير وارد بازار مي كند. توليدكننده در پي اين است
 • تي فقط منفعت شخصي است كه به دست مي آيد تا منفعت جمعي يا سازگاري هر دو با هم. بازار آزاد رقابتي وقتي مي تواند بين منافع شخصي و جمعي سازگاري ايجاد كند كه بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد كند. وقتي توليدكنندگان به فكر تحصيل سود بيشتر باشند، مصرف كننده بايد قيمت بالايي را براي كالا بپردازد اما وقتي توليد كننده در پي سود خود باشد و مصرف كننده نيز با صرفه جويي كالاهاي كمتري را خريداري كند، مي توان اميد داشت كه نتيجه اين رقابت مدني (البته از نوع اقتصاد اجتماعي اش) تعادل بازار ايجاد خواهد شد؛ امري كه متاسفا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مقوله پيچيده تصحيح نرخ ارز
در غياب بازارهاي رقابتي، قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خارج از روال طبيعي خود كه تاثيرپذيري از مكانيسم عرضه و تقاضا است تنها بر اساس اراده‌هاي غيربازاري مسلط بر بازار تعيين مي‌شود. يكي از اين حوزه‌هاي قيمت‌گذاري نرخ ارز است كه در اقتصاد دولتي ايران همچون قيمت پول (نرخ بهره) و نرخ مزد و بهاي كالا‌ها و خدمات دولتي خارج از سازوكار بازار ارزش‌گذاري مي‌شوند.
 • اد ملي تاريخ انتشار: 1387-05-20 نويسنده: محمود جامساز مترجم: چكيده: در غياب بازارهاي رقابتي، قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خارج از روال طبيعي خود كه تاثيرپذيري از مكانيسم عرضه و تقاضا است تنها بر اساس اراده‌هاي غيربازاري مسلط بر بازار تعيين مي‌شود. يكي از اين حوزه‌هاي قيمت‌گذاري نرخ ارز است كه در اقتصاد دولتي ايران همچون قيمت پول (نرخ بهر
 • ين حجم كالا هاي نهايي را توليد مي كنند، به سبب هزينه بالا و كيفيت نازل محصولا ت خود قادر به رقابت با كالا ي مشابه وارداتي نيستند. يكي از عوامل مهم ناتواني بنگاه هاي توليدي داخلي در آزمون رقابت با كالا هاي خارجي، بي ترديد فرسوده بودن و از مدل افتادن ماشين آلا ت و تجهيزات توليدي آنها است كه به سبب تنازل ارزش خارجي پول ملي در برابر اسعار خارجي، نوسازي نشده اند. بديهي است كاهش ارزش دلا ر امكان واردات ماشين آلا ت و تجهيزات مدرن با ظرفيت توليدي بيشتر و قطعات و مواد اوليه ارزان تر را براي بنگاه هاي تو
 • نوسازي نشده اند. بديهي است كاهش ارزش دلا ر امكان واردات ماشين آلا ت و تجهيزات مدرن با ظرفيت توليدي بيشتر و قطعات و مواد اوليه ارزان تر را براي بنگاه هاي توليدي فراهم مي كند و آنان را قادر مي سازد تا هم كيفيت را همراه با افزايش توليد ارتقا بخشند و هم قيمت تمام شده كالا ي توليدي خود را كاهش دهند و قابليت رقابت پذيري محصولا ت را در عرصه هاي داخلي و بين المللي بالا برند كه اين فرآيند منجر به تقويت صادرات غيرنفتي نيز خواهد شد. گرچه چنين استدلا لي از سوي حاميان تقويت پول ملي از منطق اقتصادي پيروي مي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پايان روشنفكري ‏
بعد از غني نژاد و طبيبيان، اين بار نوبت مسعود نيلي بود تا بار ديگر به پارادوكس روشنفكري و اقتصاد آزاد بپردازيم.عمده تفاوت او با همقطارانش، وجه پراتيك انديشه هاي ليبرالي اش است. او پراتسين وآكادميسيني است كه تجربه حضورش در سازمان مرحوم برنامه و بودجه، او را بر آن داشته است تا يافته هاي علمي و اقتصادي خود را، با واقعيات ملموس جامعه همراه سازد. شايد به همين دليل است كه ديگر نقشي براي روشنفكر قايل نيست و معتقد است اگر پازل سياستمدار، آكادميسين و تكنوكرات را درست بچينيم، جايي براي روشنفكر باقي نمي ماند.
 • را نفي مي كنند و معتقدند ماشين و ابزار توليد نمي تواند خصوصي باشد و اين به آن معناست كه دولت مالكيت گسترده اي داشته باشد. قرائت ديگري از انديشه اقتصادي مرحوم مطهري نيز وجود دارد و برخي معتقدند او در عين حال به برخي از اصول اقتصاد بازار همچون تعيين قيمت از طريق عرضه و تقاضا وفادار بود. البته بخشي از اين قرائت هاي مختلف از انديشه هاي اقتصادي مرحوم مطهري، معلول ادبيات ايشان است كه معمولا حلقه واسطي ابهام برانگيز است و بخش ديگر اين اختلاف قرائت ها مربوط به انتشار نامناسب كتاب اقتصاد اسلامي ايشان ا
 • در جايي ديگر درباره بازار هم نظري ارايه مي دهد. خب، به دليل نبود تخصص كافي در اين زمينه ها نمي تواند نظريه منسجمي ارايه كند، هرچند شايد از نظر خود شخص اين تناقضات جدي نباشد. در مورد مرحوم مطهري اين اشكال وارد است. ايشان در كتاب خود خصوصي بودن مالكيت ماشين و ابزار توليد را با ذكر دلايلي رد مي كنند و در عين حال در جاي ديگري از كتاب اشاره مي كنند كه قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي كند. خب، اين دو باور با هم ناسازگارند. يكي منجر به گسترده تر شدن دولت مي شود و ديگري خصوصي سازي را تقويت مي كند، اين تناق
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيش بيني و پيشگويي در علوم اجتماعي ‏
برخي اعتقاد دارند كه وظيفه علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است، و پيشگويي هاي تاريخي اگر بخواهيم در سياست به طريق عقلاني پيش برويم لازمند.اين آموزه تاريخگرايي ناميده مي شود. صول اعتقادي تاريخگرايي عبارت از اينكه وظيفه علوم اجتماعي طرح پيشگويي هاي تاريخي است،اما اينكه اين نظر چقد درست است مورد نقد وارزيابي قرار گرفته است.
 • اهند بود با تغييرات ديگر (مثلاً جوشيدن آب). به عنوان مثالي ساده در زمينه علوم اجتماعي، همان طور كه فيزيكدان به ما مي گويد در بعضي شرايط فيزيكي ديگ بخار خواهد تركيد، اقتصاددان نيز مي تواند به ما بگويد در برخي شرايط اجتماعي - مانند كمبود كالاها، كنترل قيمت ها و مثلاً نبود نظام تنبيهي - بازار سياه به وجود خواهد آمد. پيش بيني هاي علمي بلاشرط را گاهي مي توان از پيش بيني هاي علمي مشروط به اضافه بعضي گزاره هاي تاريخي به دست آورد كه مي گويند شرط هاي مورد بحث برآورده مي شوند. (بر پايه اين مقدمات مي تو
 • جا بيش از اين بسط داد، ولي مي توان ملاحظه كرد كه آن هر دو ما را به سوي صورت بندي قواعدي عملي در تكنولوژي سوق مي دهند كه نشان مي دهند قادر به چه كارهايي نيستيم.قانون دوم ترموديناميك را مي توان در قالب اين هشدار تكنولوژيك بيان كرد كه «نمي توانيد ماشيني بسازيد كه صد درصد بازده داشته باشد.» شبيه اين قاعده در علوم اجتماعي از اين قرار خواهد بود كه «نمي توانيد بدون افزايش بهره وري، درآمد واقعي جمعيت شاغل را بالا ببريد.» مثال فرضيه اي نويد بخش در اين حوزه كه عموماً پذيرفته نيست-
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد رابرت موگابه ‏
رابرت موگابهء 83 ساله اكنون 27 سال است كه دولت زيمبابوه را در اختيار دارد. سابقهء انقلابي وي به دههء 60 قرن گذشته برمي‌گردد كه در مقام رهبري ماركسيست درگير جنگ چريكي با نژادپرستان سفيد و دولت رودزيا شد. در سوابق انقلابي موگابه، در انگيزه و خواست وي به تبديل زيمبابوه (رودزياي نژادپرست ديروز) به كشوري پيشرفته و تامين نيازهاي رفاهي و مادي مردم و در تلاش‌ها و ازخودگذشتگي‌هاي وي در جهت بهبود شرايط مردم ترديدي نمي‌توان داشت. متاسفانه، به رغم آن گذشتهء انقلابي و با وجود نيت خيرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشكلات عظيم اقتصادي براي مردم كشورش ايجاد كرده است.
 • حاد در اقتصاد آن كشور را باعث شده بود، شتاب بسيار گسترده تري از پيش بيني هاي انجام شده گرفته و در اوت 2007 به رقم غيرقابل تصور 000ر10 درصد در سال رسيد. چنين تحولي يك ماه پس از آن رخ داد كه رييس جمهوري زيمبابوه به بازرگانان سراسر كشور دستور داد قيمت ها را به نصف و حتي بيش تر كاهش دهند. چنين دستوري كافي بود تا مايحتاج مردم از قبيل نان، شكر و ذرت به يك باره از قفسهء مغازه ها و فروشگاه ها ناپديد شود; موجودي گوشت به صفر برسد; گازولين تقريبا ناياب شود; به دليل كمبود دارو، بيماران در بيمارستان ها
 • شي قبل از ساعت بازكردن مغازه شكل مي گيرد. وقتي فروشگاه باز مي شود، ناظران كنترل قيمت دولت فرا مي رسند، جلو مي افتند و مردم در پي آنان اجناس را به قيمت هاي كاهش يافته دستوري خريداري مي كنند. حادثه با سرقت تفاوت چنداني ندارد، چون عمده موجودي ها را در ماشين افرادي مي ريزند كه از مقامات دولتي اند. كنترل قيمت البته همواره با فساد گسترده همراه مي شود. مشكل رييس جمهور زيمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وي آموخته هاي علم اقتصاد را نمي پذيرد، و خود در پي آن است كه راه هاي بديع و تازه اي را براي مشكلات
 • ساد گسترده همراه مي شود. مشكل رييس جمهور زيمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وي آموخته هاي علم اقتصاد را نمي پذيرد، و خود در پي آن است كه راه هاي بديع و تازه اي را براي مشكلات اقتصادي آن كشور و به ويژه تورم حاد و مزمن آن، ارايه دهد. چاپ اسكناس، كنترل قيمت ها، صدور فرمان كاهش نرخ بهره و قيمت ها، تحديد صادرات و واردات، ... به دنبال اعمال سياست هاي نادرست در تصرف اراضي و مزارع، اقتصاد كشور را به نقطه اي رسانده است كه خروج از آن بدون تحمل هزينه هاي عظيم ناممكن به نظر مي رسد. انقلابي ديروز و فدايي مرد
 • طبقه بندي اطلاعاتاخلاق توليد پول, به يك معيار منصفانه اشاره كنيد, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, بحران مالي, دلار امريكا, تراز تجاري, واردات وصادرات, سوروس, جهاني سازي سرمايه وسرمايه داري, بحران مالزي, سيستم مالي جهاني, سيكل هاي تجاري, حباب مالي وقيمتي, بازار رهني مسكن, فاندامنتال, بحران مسكن, كسري وعدم تعادل بودجه اي, ارزش افزوده, بانك جهاني وصندوق بين المللي پول, حجم نقدينگي, خطوط اعتباري, وام رهني, نفت ودلار, سهام ترجيحي, آزادي وبازار, عدالت وازادي, بازار وعدالت, آدام اسميت وآزادي, افلاطون وارسطو وازادي, قانون وآزادي, تصحيح نرخ ارز, بازار رقابتي, قيمت گذاري ارز, نرخ رسمي ارز, نرخ واقعي ارز, تضعيف وتقويت نرخ ارز, wto, تثبيت نرخ ارز, تراز ارزي, سياست گذاري نرخ ارز, روشنفكر, روشنفكر كيست, روشنفكري چيست, سوسياليسم, كمونيسم, اصلاحات سياسي واقتصادي, نظريه هاي سياسي واقتصادي, عقايد سياسي و اقتصادي, ليبرال ايراني, آزادي اقتصادي وسياسي, حزب واحزاب, اقتصاد آزاد, جريانات ماركسيستي, ماركسيست, مرگ اصلاحات, مرگ روشنفكري, پيش بيني, پيش گويي, پيش بيني وپيش گويي در علوم انساني واجتماعي, ليبراليسم, سوسياليسم, پيش بيني علمي وتاريخي, رابرت موگابه, زيمبابوه, اقتصاد موگابه, اقتصاد زيمبابوه, تورم وبيكاري, تورم حاد ومزمن


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .