جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون مبارزه با پولشويي
قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان در اداممه امده است.
 • فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات. 2- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران. 3- هماهنگ كردن دستگاههاي ذي ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور. 4- ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است. 5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11). تبصره1ـ دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
 • ات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوقهاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداريها مكلفند آئين نامه هاي مصوب هيأت وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند. ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند. ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) ب
 • اي پيش بيني شده در اين قانون نيز محكوم خواهندشد. ماده10ـ كليه اموري كه در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همكاري نمايد. ماده11ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراكز استانها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي باشد. ماده12ـ در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاع
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ بحران حساب سازي در بورس
اين روزها با اعتراف ضمني مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار درمورد پيش بيني غيرواقعي سود توسط برخي شركت ها، يكبار ديگر ترس از حساب سازي، فضاي سرمايه گذاري را نگران كرده است.
 • كت اشاره كرد. پس از محرز شدن تخلفات آشكار، انتظار آن بود كه مقامات بورس (وزير دارايي و رئيس بانك مركزي مقامات ارشد شوراي بورس) به عنوان مقام حاكم و حافظ منافع عموم، عليه هيات مديره و حسابرس اين شركت ها اقدام حقوقي كنند كه متاسفانه اينگونه نشد و صرفا قوه قضائيه به شكايت عليه مديران ارج اكتفا كرد و شوراي بورس در نهايت در برابر اين تخلفات سكوت كرد. اين همه ماجرا نبود، شايد قانون موثر و كارآمدي براي اين دست تخلفات پيش بيني نشده بود. سال 76 بعد از سقوط و تزلزل بورس،دبير كل جديد، يعني سيداحمد ميرمطهري
 • وعيت براي حسابرسي و (ب) اطلاع رساني معاملات براي سهامدار عمده و مديران وضع شد. پس از اين وقايع »حسابرس معتمد« عملاجاي خود را در فرآيندهاي بورس پيدا كرد. حسابرس معتمد بورس همان حلقه مفقوده و حدواسط بين شركت و سرمايه گذار بود. هرچند در عمل كارشناسان نقدهاي زيادي را متوجه حسابرسان معتمد كردند اما همين حضور حسابرسان معتمد بود كه به صورت مستقل و بدون اينكه نفعي از معاملات ببرند به نحوه تدوين و انتشار اطلاعات شركت ها نظارت داشتند و بر اين اساس در صورت فعاليت صحيح حسابرسان معتمد، اطلاعات به
 • آموخته است، نمونه كامل مديري است كه دوست دارد ويترين آرايي (window dressing) كند. او به هيچ عنوان مايل نيست، دولت اصولگرا را از مديريت خود نااميد كند.شايد بهترين راه براي از بين بردن خطوط رواني بازار، به هم زدن نقاشي روي شن ها باشد. دبيركل جوان بورس تهران به طرح هاي تازه فكر مي كند؛ طرح هايي كه در پي سال ها نوسان شاخص قيمت ها جا مانده است. زماني كه انتقاد از سياست هاي دولت در مورد مهار تورم فزوني يافت، ابراهيم شيباني، نقاشي روي شن ها را به هم ريخت تا خود طرحي نو دراندازد.او بدون اعلام قبلي و كسب
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه از مؤسسات به وزارتخانه‌ها ممنوع است
خبرگزاري فارس: هرگونه انتقال و مأموريت بيش از شش ماه در يك نوبت يا چند نوبت از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري به‌استثناء مقامات ممنوع است.
 • جوزها شامل كليه خدمات و فعاليت هاي دستگاه هاي اجرائي ياد شده از جمله سازمان هاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت ها)، ثبت احوال، تأمين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلان شهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه بر اساس قوانين و مقررات در ازاء خدمات، وجوهي از اشخاص (حقيقي و حقوقي) اخذ مي شود، نيز است. درخصوص مقررات و مواردي كه مستند
 • طاء انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است (حتي با توافق) نمي باشند. تخلف از اجرا اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده(600) قانون مجازات اسلامي است. ماده 63- به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه هاي بودجه ريزي، برنامه ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و معاونتهاي "حقوقي
 • تداوم يابد. هزينه هايي كه بخش غيردولتي متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تأمين است. دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي تواند براي محاسبه هزينه هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاههاي اجرائي مربوط استفاده نمايد. مصوبات شورا پس از ابلاغ دبيرخانه آن (معاونت) لازم الاجرا است. واگذاري هاي موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احكام قانون مذكور است. ماده 65- الف- ترتيب و تنظي
اخبار/ بحران حساب سازي در بورس
اين روزها با اعتراف ضمني مدير پيگيري تخلفات سازمان بورس اوراق بهادار درمورد پيش بيني غيرواقعي سود توسط برخي شركت ها، يكبار ديگر ترس از حساب سازي، فضاي سرمايه گذاري را نگران كرده است
 • كت اشاره كرد. پس از محرز شدن تخلفات آشكار، انتظار آن بود كه مقامات بورس (وزير دارايي و رئيس بانك مركزي مقامات ارشد شوراي بورس) به عنوان مقام حاكم و حافظ منافع عموم، عليه هيات مديره و حسابرس اين شركت ها اقدام حقوقي كنند كه متاسفانه اينگونه نشد و صرفا قوه قضائيه به شكايت عليه مديران ارج اكتفا كرد و شوراي بورس در نهايت در برابر اين تخلفات سكوت كرد. اين همه ماجرا نبود، شايد قانون موثر و كارآمدي براي اين دست تخلفات پيش بيني نشده بود. سال 76 بعد از سقوط و تزلزل بورس،دبير كل جديد، يعني سيداحمد ميرمطهري
 • وعيت براي حسابرسي و (ب) اطلاع رساني معاملات براي سهامدار عمده و مديران وضع شد. پس از اين وقايع »حسابرس معتمد« عملاجاي خود را در فرآيندهاي بورس پيدا كرد. حسابرس معتمد بورس همان حلقه مفقوده و حدواسط بين شركت و سرمايه گذار بود. هرچند در عمل كارشناسان نقدهاي زيادي را متوجه حسابرسان معتمد كردند اما همين حضور حسابرسان معتمد بود كه به صورت مستقل و بدون اينكه نفعي از معاملات ببرند به نحوه تدوين و انتشار اطلاعات شركت ها نظارت داشتند و بر اين اساس در صورت فعاليت صحيح حسابرسان معتمد، اطلاعات به
 • آموخته است، نمونه كامل مديري است كه دوست دارد ويترين آرايي (window dressing) كند. او به هيچ عنوان مايل نيست، دولت اصولگرا را از مديريت خود نااميد كند.شايد بهترين راه براي از بين بردن خطوط رواني بازار، به هم زدن نقاشي روي شن ها باشد. دبيركل جوان بورس تهران به طرح هاي تازه فكر مي كند؛ طرح هايي كه در پي سال ها نوسان شاخص قيمت ها جا مانده است. زماني كه انتقاد از سياست هاي دولت در مورد مهار تورم فزوني يافت، ابراهيم شيباني، نقاشي روي شن ها را به هم ريخت تا خود طرحي نو دراندازد.او بدون اعلام قبلي و كسب
اخبار/ زمين‌خواري؛ بزرگترين مفسده اقتصادي كشور
خبرگزاري فارس: ارتباط غيرقانوني زمين‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در زمين‌خواري «بزرگترين مفسده اقتصادي كشور» مؤثر است كه بايد هزينه‌ها و مجازات زمين‌خواري افزايش يابد.
 • دادگستري ها بايد دنبال دانه درشت ها بروند و افرادي را كه از اين اشخاص حمايت مي كنند، شناسايي كنند؛ مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقي كه همه مي دانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسكان و مهاجرت به آن مناطق زياد است. وي با بيان اينكه اراده قوه قضاييه در برخورد با زمين خواران است و موفق هم بوده است، مي گويد: اما بايد جدي تر از اين باشيم چون منابع طبيعي و مزروعي جزو ضروريات مناطق شهرنشين محسوب مي شوند و براي جلوگيري از بروز امراض و مسائل بهداشتي لازم است اين موضوع را جدي بگيريم تا كسي جر
 • ضروريات مناطق شهرنشين محسوب مي شوند و براي جلوگيري از بروز امراض و مسائل بهداشتي لازم است اين موضوع را جدي بگيريم تا كسي جرأت نكند بيايد زمين خواري كند، زمين مردم را رايگاه تصرف كند و با پول كلان به مردم بفروشد. ذاكر معتقد است: در جريان برخورد قوه قضاييه با زمين خواران هستم، بسياري از افرادي كه بدون حساب و كتاب زمين ها را تفكيك كرده و تعاوني تشكيل دادند و بعد از جلب اعتماد مردم، زمين ها را تقسيم كردند، در حال حاضر در زندان هستند. * زمان آن رسيده تا قانوني همه جانبه براي برخورد با زمين خواري
 • بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست. انتظار مردم پيگيري مفسده زمين خواري توسط دستگاه هاي ذيربط و مجازات شديد زمين خواران است، انتظار عمومي رسانه اي شدن محكوميت زمين خواران و هماهنگي و عزم همه دستگاه ها براي مبارزه با زمين خواري است. هر چند كارشناسان معتقدند قوانين براي برخورد با اين بزرگترين مفسده اقتصادي وجود دارد، اما بايد براي منفذها و مفرهاي قانوني چاره اي انديشيد. مقابله با زمين خواران با جديت در حال انجام است و نبايد اين مبارزه بعد از چندي به حال خود رها شود. سال گذشته 1200 هكت
اخبار/ بازار داغ خريد و فروش شهود دادگاه
در همين رابطه حجت الاسلام كريمي معاون قضائي قوه قضائيه از دريافت پول توسط عده اي براي شهادت دروغ در محاكم قضائي خبر داد و افزود: وقتي عده اي اكنون در كنار دادگستري ها نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت دروغ مي دهند قاضي چكار مي تواند بكند.
 • هد را ايفا مي كنند در بسياري از موارد حتي طرفين دعوا را نمي شناسند و تنها با يك شهادت يا قسم دروغ پول خود را از يكي از طرفين دعوا دريافت كرده و دادگاه را ترك مي كنند. قضات در برابر شهود دروغگو بي تقصيرند در همين رابطه حجت الاسلام كريمي معاون قضائي قوه قضائيه از دريافت پول توسط عده اي براي شهادت دروغ در محاكم قضائي خبر داد و افزود: وقتي عده اي اكنون در كنار دادگستري ها نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت دروغ مي دهند قاضي چكار مي تواند بكند. وي افزود: وقتي مردم موازين اسلامي را زير پا گذاشته
 • تجاري و مسكوني مواجه مي شوند و فضاي دادگاه، نوع پوشش قضات و وكلا و حتي چينش صندليها و رنگ آميزي دادگاه طرفين دعوا و شهود را تحت تاثير قرار مي دهد. عدالت و صداقت شاهد بايد براي قاضي اثبات شود مرتضي بختياري وزير دادگستري نيز با استماع اظهارات وكلا و كارشناسان حقوقي در مورد آفت شهود دروغگو در محاكم قضائي در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: حضور شهود در جايي لازم و ضروري است كه دلايل پرونده براي اثبات گناه يا بي گناهي كافي نباشد و طرفين اعلام كنند در اين ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند. وي افزود: صحت
اخبار/ جزييات اصلاح قوانين مربوط به چك
گر كسي چك بلامحل صادر كند و حكم محكوميت براي وي صادر شود، تمام حساب‌هاي بانكي وي مسدود شده، و تا دو سال براي وي حساب جديدي باز نخواهد شد. اما در صورتي كه منجر به شكايت نشود ...
 • اينكه فرصت كافي براي بررسي وجود داشته باشد، مسافرتي به مشهد ترتيب داده شد كه رئيس مجلس نيز اين كميته را در اين سفر همراهي كرد و كار ما در سه و حتي چهار شيفت كاري آغاز شد.  رحيمي در ادامه خاطرنشان كرد: بررسي‌ها با حضور كارشناساني از بورس، قوه قضائيه، اتاق بازرگاني، سازمان ثبت اسناد، و وزارت اقتصاد و دارايي آغاز و حدود 700 ماده در هفته اول تصويب شد..  نماينده مردم ملاير با اشاره به اينكه300 ماده باقي مانده مربوط به بحث ورشكستگي است، اظهار داشت: به دليل اهميت اين موضوع در برخي كشو
 • داشت به طوري كه دولت، قوه قضائيه و مركز پژوهش‌ها هركدام يك نظر مستقل در اين باره داشتند. به همين دليل براي تجميع نظرات و اينكه آيا ما هم اين قانون را مستقل كنيم يا در ادامه قوانين مربوط به تجارت بياوريم تصميم بر اين شد تا ادامه بررسي‌ها در تهران صورت بگيرد.  امين حسين رحيمي در ادامه به اصلاح قوانين مربوط به چك اشاره كرد و افزود: موضوع مهم ديگر براي تجار و بازرگانان، بحث اسناد تجاري و به ويژه چك است كه در اين قانون به كلي درباره آن بحث شده است. نماينده مردم ملاير با بيان اينكه مت
قوانين و مقررات/ متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
متن كامل قانون برنامه پنجم توسعه
 • ;گردد. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است. ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود. ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت برا
 • جوز حتي با توافق، مجاز به أخذ مبالغي بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده‌است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامي است. ماده63 ـ به منظور استفاده از خدمات كارشناسان و مشاوران در دستگاههاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي حقوقي، اداري و استخدامي، نظام تشخيص صلاحيت شامل رتبه‌بندي، رسيدگي انتظامي و تعرفه خدمات كارشناسي مشاوران و كارشناسان مذكور به پيشنهاد معاونت و مع
 • انده منابع اجراي اين قانون و بودجه سنوات قبل كشور با رعايت مسؤوليت قانوني مديران در رعايت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمايه‌گذاريها تهاتر مي‌شود، از طريق پيش‌بيني در قوانين بودجه سنواتي قابل پرداخت و تأمين است. ماده67 ـ كليه دستگاههاي قوه مجريه كه به موجب قوانين بودجه سنواتي مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل اعتبارات قوانين يادشده مي‌باشند، موظفند با رعايت تخصيص اعتبار كه در مركز توسط معاونت و در استانها توسط كميته تخصيص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغي معاونت انجام مي
اخبار/ تعداد چكهاي برگشت روزانه در كشور
برگشت خوردن روزانه 18 هزار چك امروز ديگر براي برگه‌هاي چك آن هم با مهر و امضا اعتباري باقي نگذاشته است. كارشناسان اجتماعي و قضائي با هشدار نسبت به پيامدهاي ناگوار گسترش اين معضل معتقدند بايد هر چه سريعتر براي اين موضوع كه از شايعترين جرمهاي محكومان زندانهاست چاره اي جدي انديشيد.
 • د جايگزين پول باشد ولي تبديل مجازات چكهاي برگشتي وعده دار و ضمانت از كيفري به حقوقي بار مشكلات را در جامعه اقتصادي، بانكي و قضائي كشور بيشتر كرد. تاكيد دستگاه قضا بر چاره انديشي براي قانون چك اما در همين رابطه آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه نيز در سال گذشته نسبت به آمار چكهاي برگشتي اظهار نگراني كرده و با بيان اينكه بحث چكهاي بلامحل و برگشتي بسيار نگران كننده است گفت: در موضوع چك بايد پرداخت آن تضمين شود زيرا نبود تضمين كافي در پرداخت مبالغ چكها موجب ركود سرمايه‌گذاري و اخلال
 • صول مطالبات خود اقدام به برگشت زدن چكهاي اماني كرده و افراد متشاكي سرگردان در راهروهاي دادسرا و دادگاه به دنبال حقوقي كردن چكهاي كيفري بالا و پايين مي روند. وي افزود: حتي با اصلاح قانون چك هم امكان كاهش پرونده ها وجود ندارد مگر اينكه دولت، مجلس و قوه قضائيه راهكاري را براي سندي جايگزين به جاي چك ضمانت و امانت پيش بيني كنند. قانون چك ايرادي دارد همچنين گلرخ افقهي وكيل پايه يك دادگستري در استان اصفهان با بيان اينكه معمولا جرائم مربوط به چك از جمله جرائمي هستند كه بيشترين پرونده هاي قضائي
 • را امضاء كنند در حالي كه در بسياري از كشورهاي اروپايي اگر صادر كننده چك كلاهبردار يا ورشكسته هم باشد بانك مبلغ چك را پرداخت مي كند. وكيل پايه يك دادگستري استان خراسان رضوي از مسئولان درخواست كرد تا با برگزاري نشست مشتركي ميان مجلس، دولت، بانكها و قوه قضائيه اعتبار چك را دوباره به بازار برگردانده و اهرمهاي اين سند مهم را پر زورتر كنند. قانون چك معلق ميان مجلس و دولت/ يك سال ديگر صبر كنيد امين رحيمي سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفتگو با خبرنگار با بيان اينكه تاكنون 700 ماده از قان
اخبار/ افزايش حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي
تعرفه جديد حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي كه به امضا و تاييد رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيده است از 4 روز پيش در سكوت خبري در سراسر كشور اعمال مي‌شود.
  100 رديف در 10 صفحه
     << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
  با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

  دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

  مشاوره در رازنامه

   معصومه جوانبخت ( حسابداري )
   با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


   معصومه جوانبخت ( حسابداري )
   باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


   حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
   با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


   سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
   با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


   رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
   با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


   سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
   سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  فهرست مشاورين


  تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
  شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .