جستجو در پورتال

مشاوره/ با سلام سوالي پيرامون استراحت پزشكي همسرم دارم ايشان از نيروهاي قراردادي كار معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون
با سلام سوالي پيرامون استراحت پزشكي همسرم دارم ايشان از نيروهاي قراردادي كار معين شاغل در آموزش و پرورش است كه بيمه تامين اجتماعي هستند . در حال حاضر از طرف پزشك ايشان پيشنهاد شده كه به دليل احتمال خطر زايمان زودرس تا خرداد ماه ( زمان تولد نوزاد ) از استراحت مطلق براي ايشان استفاده كنيم . حالا سوال بنده از شما اينجاست كه متن گواهي استراحت مطلق بايد چه مواردي را قيد شود كه در كمسيون پزشكي مورد تاييد قرار گيرد و يا اگر مساله اي است كه به بنده كمك مي كند تا اين مراحل را طي كنم بفرماييد ممنون
 • د ممنون   ؟ باسلام مي توانيد به پزشك متخصص مربوطه مراجعه و يك گواهي مورد تائيد كه در آن موارد مورد نظر قيد شده را درخواست نماييد. و همچنين با مراجعه به تامين اجتماعي مي توانيد از مرخصي قبل از زايمان استفاده كنيد،(كه هر كسي مي تواند از آن استفاده كند).ضمناً به مواردي در ذيل اشاره مينمايم كه احتمالاً برايتان مفيد خواهد بود: گواهي پزشكي حسب مورد توسط پزشك متخصص در بيماري مربوطه صادر شده باشد در گواهي استراحت پزشكي ب
 • احت پزشكي بيش از 7 روز در يك نوبت و بيشتر از 15 روز در طول سال حداكثر تا 60 روز در طول سال توسط پزشك معتمد بررسي و اظهار نظر خواهد شد. استراحت پزشكي بيش از 60 روز در طول سال توسط شوراي پزشكي بررسي و اظهار نظر خواهد شد. استراحت پزشكي ايام بارداري ( قبل از زايمان) مطابق دستور اداري مربوطه بدون توجه به مدت ان در تائيد شوراي پزشكي بررسي و اظهار نظر خواهد شد. پزشك معتمد و شوراي پزشكي در قبول يا رد استراحت ايام بيماري صادره از طرف پزشك معالج مجاز است . در صورت عدم امكان بررسي ا
مشاوره/ با سلام قانون كار در سال 86 مرخصي زايمان را از 4ماه به 6 ماه افزايش داده است .حداقل چند ماه قبل از زاِِيمان بايد در آخرين محل كار بود؟ اگر كارفرما با شروع مرخصي زايمان قرارداد خود با كارگر را خاتمه دهد مرخصي شامل حال كارگر مي شود؟
 • پرسش و پاسخ با سلام قانون كار در سال 86 مرخصي زايمان را از 4ماه به 6 ماه افزايش داده است .حداقل چند ماه قبل از زاِِيمان بايد در آخرين محل كار بود؟ اگر كارفرما با شروع مرخصي زايمان قرارداد خود با كارگر را خاتمه دهد مرخصي شامل حال كارگر مي شود؟ ؟ با سلام دراين خصوص به وضعيت جسماني شما در خصوص زمان زايمان شخص باردار بستگي دارد كه از 3 ماه قبل مي تواند شروع شود وتا سه ماه بعد از زايمان ادامه پيدا كند. اگر قرارداد شما در
 • دارد كه از 3 ماه قبل مي تواند شروع شود وتا سه ماه بعد از زايمان ادامه پيدا كند. اگر قرارداد شما در حين دوران زايمان خاتمه يابدو كارفرما با شما همكاري نكند بخشي از حقوق بيمه اي شما از بين خواهد رفت و مسلما" براي حفظ آن لازم است حداقل تا پايان دوران مرخصي زايمان ارتباط شما با شركت محفوظ وحداقل يك روز كاري بعنوان اولين حضور بعد از 6ماه در ليست بيمه قيد شود و در تمام اين ايام نام شما در ليست با كاركرد صفر روز به بيمه اعلام شود مواد قانوني: به بيمه شده زن در مدت استراحت ايام بارداري ،در صورتي كه
 • شك معالج تائيديه مراجع پزشكي ذيربط (حسب مورد) چند نكته مهم : مدت دريافت غرامت دستمزد ايام بارداري، جزو سوابق بيمه اي بيمه شدگان زن محسوب مي شود. چنانچه بيمه شده زن شاغل به استناد گواهي پزشك معالج قبل از تاريخ زايمان به دليل استعلاجي (غير از مسأله بارداري) نياز به استراحت پزشكي داشته باشد، مدت مرخصي استعلاجي از 6ماه استراحت زايمان آنان كسر نخواهد شد و مطابق ضوابط و پس از تأييد مرجع پزشكي ذيربط ايام بيماري قابل پرداخت خواهد بود. 14/7/88
مشاوره/ با سلام و خسته نباشيد همسر اينجانب ماه 7 ام بارداري مي باشد و داراي 6 سال سابقه بيمه مي باشد. ايشان ليسانس كامپيوتر و دانشجوي حسابداري مي باشد ايشان تير ماه سال 90 از كار قبلي خود بيرون آمد و اين ترم را از دانشگاه بابت بارداري مرخصي گرفته است. ايشان تصميم دارد كه اين 2 ماه باقي مانده را در يك فروشگاه استخدام گردد و امور حسابداري آن فروشگاه را بر عهده بگيرد. و بعد از اين 2 ماه از مرخصي زايمان استفاده نمايد. وقتي قانون كار را مطالعه كرديم ، متوجه شديدم كه فقط 60 روز در يك سال قبل از زايمان بايد بيمه داشته باشد و در هنگام زايمان نيز بايد مشغول بكار باشد اگر اين 2 ماه براي ايشان بيمه رد شود در سال گذشته 3 ماه بيمه خواهد داشت . يعني اين امر طبق قانون كار قانوني مي باشد ولي چون ما از تبصره هاي اين قانون آگاهي ندارم ، مي خواستم با شما يك مشورت داشته باشم. آيا براي همسر و كارفرما مشكلي ايجاد نمي گردد؟ آيا سابقه بيمه هر دو طرف خراب نمي شود؟ همسر اينجانب بخاطر اين امر ، استرس بسيار شديد گرفته است كه براي ايشان اصلا خوب نيست. خواهشمند است ما را در اين امر راهنمايي نماييد. با تشكر فراوان
با سلام و خسته نباشيد همسر اينجانب ماه 7 ام بارداري مي باشد و داراي 6 سال سابقه بيمه مي باشد. ايشان ليسانس كامپيوتر و دانشجوي حسابداري مي باشد ايشان تير ماه سال 90 از كار قبلي خود بيرون آمد و اين ترم را از دانشگاه بابت بارداري مرخصي گرفته است. ايشان تصميم دارد كه اين 2 ماه باقي مانده را در يك فروشگاه استخدام گردد و امور حسابداري آن فروشگاه را بر عهده بگيرد. و بعد از اين 2 ماه از مرخصي زايمان استفاده نمايد. وقتي قانون كار را مطالعه كرديم ، متوجه شديدم كه فقط 60 روز در يك سال قبل از زايمان بايد بيمه داشته باشد و در هنگام زايمان نيز بايد مشغول بكار باشد اگر اين 2 ماه براي ايشان بيمه رد شود در سال گذشته 3 ماه بيمه خواهد داشت . يعني اين امر طبق قانون كار قانوني مي باشد ولي چون ما از تبصره هاي اين قانون آگاهي ندارم ، مي خواستم با شما يك مشورت داشته باشم. آيا براي همسر و كارفرما مشكلي ايجاد نمي گردد؟ آيا سابقه بيمه هر دو طرف خراب نمي شود؟ همسر اينجانب بخاطر اين امر ، استرس بسيار شديد گرفته است كه براي ايشان اصلا خوب نيست. خواهشمند است ما را در اين امر راهنمايي نماييد. با تشكر فراوان
 • ار قبلي خود بيرون آمد و اين ترم را از دانشگاه بابت بارداري مرخصي گرفته است. ايشان تصميم دارد كه اين 2 ماه باقي مانده را در يك فروشگاه استخدام گردد و امور حسابداري آن فروشگاه را بر عهده بگيرد. و بعد از اين 2 ماه از مرخصي زايمان استفاده نمايد. وقتي قانون كار را مطالعه كرديم ، متوجه شديدم كه فقط 60 روز در يك سال قبل از زايمان بايد بيمه داشته باشد و در هنگام زايمان نيز بايد مشغول بكار باشد اگر اين 2 ماه براي ايشان بيمه رد شود در سال گذشته 3 ماه بيمه خواهد داشت . يعني اين امر طبق قانون كار قانوني
 • ضمن عرض سلام همانظوريكه خودتان مطالعه داشته ايد قانون همين است و ايشان نيز درصورت استفاده ازمزاياي قانوني زايمان دچارهيچ مشكلي نگرديده و ازحق قانوني خوداستفاده مينمايند . جاي هيچ استرسي نيست و كارفرما هم در ايام مرخصي استعلاجي و زايمان حق اخراج و قطع رابطه كاري ندارد .باخيال راحت به وضعيت خود برسند وهيچ مشكلي نيست
سرفصلهاي کتاب/ كليد هاي طلايي مديريت منابع انساني
كتاب حاضر نوشته يكي از معروفترين اساتيد رفتار سازماني و مديريت منابع انساني يعني استيفن رابينز و شامل نكاتي مهم در زمينه مديريت بر انسانها مي باشد. انسانهايي كه امروزه بزرگترين سرمايه هر سازماني به شمار مي آيند گاه در اثر سوء مديريت، كار را كه مي تواند مهمترين عامل خشنودي و رضايت آدمي باشد، نوعي بيگاري و تكرار مكررات مي دانند. رابينز در اين كتاب با بيان شصت و سه حقيقت كه چكيده اي از تجربيات و نوشته هاي خويش است، كليدهاي طلايي مديريت منابع انساني را به دست مديراني كه خواهان بهره برداري از سرمايه هاي انساني مي باشند، مي دهد.
 • كيل مي دهد موفق است. مشخصه هاي شخصيتي انسان اجتماعي عبارتند از خوش مشربي، تشريك مساعي و قدرت درك بالا و فعاليتهايي را كه حاوي كمك به ديگران است مي پسندد. بارزترين خصوصيات انسان محافظه كار كارآمدي، عملگرايي، واقع بيني و سازگاري است. اين شخص فعاليتهاي قانونمند، سر راست و مرتب را ترجيح مي دهد. فرد متهور كسي است خواهان تاثيرگذاري بر ديگران و كسب قدرت مي باشد. داراي مشخصه هايي چون اعتماد به نفس، بلندپروازي و سلطه جويي است. انسان هنرمند فعاليتهاي مبهم و غيرقانونمند را كه با خصوصياتي چون خيال پردازي، ب
 • ده هاي حاصل از آن و سپس نتيجه را با موارد مشابه ديگران مقايسه كرده و آنگاه به چگونگي برخورد منصفانه باخود دست پيدا مي كنند. زماني كه فرد احساس كند كه با او منصفانه برخورد شده به احتمال زياد تشويق مي شود و در غير اين صورت سعي مي كند با ابزارهايي نظير مرخصي استعلاجي ساختگي ، اوقات رفع خستگي بيشتر و تلاش كمتر، نارضايتي و عصبانيت خود را نشان دهد. در حالت سوم يعني وقتي كه فرد حقوق و مزاياي خود را بيش از استحقاق خود ارزيابي نمايد ممكن است سخت تر كار كند يا به ديگران ياري رساند. البته اين اعمال ناشي از
 • د شايعه را پذيرفته و آن را مديريت مي كنند و هر آنچه را كه مي خواهند به گوش كارمندان برسانند با قرار دادن در شايعات، در بين آنها پراكنده نموده و در ضمن از ترس ها و علايق افراد آگاه مي شوند. حقيقت سي و نهم به بررسي تفاوت هاي برقراري ارتباط در مردان و زنان مي پردازد و چالش هاي ناشي از اين تفاوتها را مطرح مي كند. زنان اغلب از گفتگو براي برقراري ارتباط استفاده مي كنند در حاليكه مردان از آن براي تاكيد موقعيت خويش بهره مي برند. به همين دليل مردان و ساير مطالب اين كت
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ جناب آقاي عزيزي نژاد اينجانب حدود 5 سال سابقه بيمه دارم.و به دلايلي موفق به ادامه كار تمام وقت نشدم. تا كنون نيز از هيچكدام از مزاياي بيمه استفاده نكرده ام. در حال حاضر تصميم به واريز بيمه بصورت خود اشتغالي (بدون درمان و بدون از كار افتادگي قبل از فوت) كرده ام. از طرف همسرم بيمه درماني دارم. لذا دو سئوال براي من مطرح است: 1- آيا با اين نوع بيمه خللي در سوابق رد شده عادي (اجباري قبلي) من ايجاد نمي شود؟ 2- آيا همانند ساير بيمه گذاران مي توانم بعدا از مزاياي مرخصي استعلاجي، زايمان يا بيمه بيكاري استفاده كنم؟ لطفا راهنمايي فرماييد.
جناب آقاي عزيزي نژاد اينجانب حدود 5 سال سابقه بيمه دارم.و به دلايلي موفق به ادامه كار تمام وقت نشدم. تا كنون نيز از هيچكدام از مزاياي بيمه استفاده نكرده ام. در حال حاضر تصميم به واريز بيمه بصورت خود اشتغالي (بدون درمان و بدون از كار افتادگي قبل از فوت) كرده ام. از طرف همسرم بيمه درماني دارم. لذا دو سئوال براي من مطرح است: 1- آيا با اين نوع بيمه خللي در سوابق رد شده عادي (اجباري قبلي) من ايجاد نمي شود؟ 2- آيا همانند ساير بيمه گذاران مي توانم بعدا از مزاياي مرخصي استعلاجي، زايمان يا بيمه بيكاري استفاده كنم؟ لطفا راهنمايي فرماييد.
 • .لذا فقط مي توانيد بيمه را بصورت حرف و مشاغل ادامه دهيد. سوابق 5 ساله قبلي من بصورت اجباري و در شعبه 28 تامين اجتماعي جمع آوري شد. حال مي خواهم بدانم آيا با واريز بيمه بصورت حرف و مشاغل آزاد خللي در بيمه قبلي من ايجاد نمي شود؟ آيا اين دو بيمه از نظر قانوني براي من يكسان است؟ يعني مزاياي بيكاري مزاياي كمك هزينه بيماري و زايمان؟   خواهرعزيز سلام واگر شما بيمه اختياري خود را ادامه داده يا بدهيد ميتوانيد ازتمام مزاياي بيمه استفاده فرماييد ولي درصورتيكه همسرتان بيمه اختياري هستند فقط ميت
مشاوره/ باسلام سوالم در مورد مرخصي زايمان و بيمه بيكاريه من مدت 9ماهه در يك شركت خصوصي مشغولم و 4ماه بيمه راي من رد شده است يعني از ماه پنجم ميخواستم بپرسم اگه من باردار شوم شركت ملزم به دادن مرخصي زايمان به من هست؟ اگر نه در صورتي كه من بعد از زايمان عذر منو بخوان من شامل بيمه بيكاري ميشم؟يا حتي ميتونم اول مرخصي زايمان رو بگيرم و بعد بيمه بيكاري؟يا بايد بعد از زايمان اول يه مدت مشغول باشم تا شامل مرخصي زايمان و بيمه بيكاري شوم؟ در چه صورتي باپرداخت بيمه بيكاري ممكنه موافقت نشه؟ چون در مورد همسرم كه گلخانه داشت بعد از بستن گلخانه به ايشان بيمه بيكاري پرداخت نشد و گفتن بايد هرسال قرارداد رد ميكرده؟ممنون اگه ميشه در مورد نحوه محاسبه بيمه بيكاري هم توضيح بفرماييد.
 • بفرماييد.  ؟ با سلام . درصورتي به شما بيمه بيكاري تعلق ميگيره كه شما داراي 720 روز بيمه باشيد يعني 2 سال كه با توجه به 9 ماه بيمه شما ، بيمه بيكاري به شما تعلق نخواهد گرفت . به موجب ماده ۶۷ قانون سازمان تأمين اجتماعي بيمه شده زن يا همسر بيمه شده مرد در صورتي كه ظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت حق بيمه شصت روز را داشته باشد مي‌تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده كند. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شد
 • zwnj;تواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك بارداري استفاده كند. كمك بارداري دو سوم آخرين مزد يا حقوق بيمه شده طبق ماده ۶۳ است كه حداكثر براي مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زايمان بدون كسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. طبق قانون اصلاحي ۱۳۸۶به بعد مرخصي‌ زايمان براي مادراني كه فرزند خود را شير مي‌دهند در بخش‌هاي دولتي و غير دولتي ۶ ماه است و در تمام اين مدت مستحق دريافت كمك بارداري هستند . با تشكر
مشاوره/ سلام 1- آياحق سنوات به كاركرد كمتر از يك سال هم تعلق مي گيرد؟ اگر بله حداقل كاركرد براي دريافت حق سنوات چند ماه يا چند روز است؟ 2- آيا سنوات و عيدي به مدت زماني كه يك فرد مرخصي استعلاجي داشته است تعلق مي گيرد؟ ضمنا اگر امكان دارد با ذكر ماده قانوني پاسخ بفرماييد. باتشكر فراوان
 • سلام 1- آياحق سنوات به كاركرد كمتر از يك سال هم تعلق مي گيرد؟ اگر بله حداقل كاركرد براي دريافت حق سنوات چند ماه يا چند روز است؟ 2- آيا سنوات و عيدي به مدت زماني كه يك فرد مرخصي استعلاجي داشته است تعلق مي گيرد؟ ضمنا اگر امكان دارد با ذكر ماده قانوني پاسخ بفرماييد. باتشكر فراوان ؟ با سلام 1-در اين خصوص ابهام قانوني وجود داد ولي اكثر موارد شكايت از طرف كارگر منجر به پرداخت از طرف كارفرما براي كاركرد كمتر از يك سال شده است.لذا به عنوان يك رويه كاركرد
 • دو الي سه ماه براي هر سال نيز باشد .اما روال جا افتاده يكماه آخرين حقوق به ازاء هر سال خدمت در اكثر شركتها جاري است. 2-خير.در اين خصوص نيز رويه ها غير شفاف است اما ماده73و 74 قانون كار توضيحاتي در اين خصوص ارائه نموده وبا تاييد سازمان تامين اجتماعي مرخصي استعلاجي جزو سوابق كاري كارگر در سازمان متبوع است (اما به اين مفهوم نيست كه كار فرما نيز اين مدت را جزو سوابق كاري شخص در شركت خود محسوب وبابت ان متعهد به پرداخت سنوات وعيدي شود)به يك مفهوم ديگريعني اينكه شما بايست ليست حقوق فرد مذكور را معادل
 • وم ديگريعني اينكه شما بايست ليست حقوق فرد مذكور را معادل كاركرد كامل ماهيانه رد كنيد.ضمن اينكه ماده 3 تامين اجتماعي نيز موارد مورد تعهد را شامل بارداري, غرامت دستمزد ,حوادث وبيماريها, از كار افتادگي, بازنشستگي ومرگ ذكر نموده است. لذا در موارد مرخصي استعلاجي فرض بر بيماري ويا حادثه اي است كه سازمان تامين اجتماعي در قبال عدم پرداخت هايي كه كارفرما دارد بايستي به كارگر بپردازد.لذا به نظر مي رسد بحث عيدي وسنوات وتعهد كارفرما به پرداخت كامل داراي ابهام است ورويه هاي متعددي مشاهده مي شود ولذا نظر كار
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ اگربه مدت 13ماه حق بيمه براي بيمه شده اي پرداخت شودوبيمه شده براي مدت1الي2ماه نياز به استراحت پزشكي داشته باشد البته با نظر پزشك، بيمه شده مجاز به استفاده از مرخصي زايمان هست يا نه؟و اگر نياز به استراحت پزشكي نداشته باشد چطور؟( يعني با پرداخت حق بيمه 13 ماه)لطفاُمشخص نمائيد داشتن چند روز حق بيمه مجاز به استفاده از مرخصي زايمان است.
 • پرسش و پاسخ اگربه مدت 13ماه حق بيمه براي بيمه شده اي پرداخت شودوبيمه شده براي مدت1الي2ماه نياز به استراحت پزشكي داشته باشد البته با نظر پزشك، بيمه شده مجاز به استفاده از مرخصي زايمان هست يا نه؟و اگر نياز به استراحت پزشكي نداشته باشد چطور؟( يعني با پرداخت حق بيمه 13 ماه)لطفاُمشخص نمائيد داشتن چند روز حق بيمه مجاز به استفاده از مرخصي زايمان است. ؟ با سلام 1-استراحت 15 الي 60 روز نياز به تاييد پزشك معتمد دارد. 2-اگرظرف
 • زايمان است. ؟ با سلام 1-استراحت 15 الي 60 روز نياز به تاييد پزشك معتمد دارد. 2-اگرظرف يكسال قبل از زايمان سابقه پرداخت 60 روز حق بيمه داشته باشيد مي توانيد از مرخصي زايمان( حداكثر براي 3 فرزند) از كمك هزينه بارداري استفاده كنيد. 3-مبلغ كمك دو سوم حقوق روزانه در 90 روز قبل از استراحت پزشكي است. 14/2/88
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مزاياي بيكاري از جيب چه كسي پرداخت مي‌شود؟
آمريكايي‏ها موقع بيمه شدن انتخاب‏هاي زيادي دارند. آنها مي‏توانند آزادانه بيمه سلامتي، بيمه عمر، بيمه سرطان، بيمه دهان و دندان، بيمه از كار افتادگي، بيمه صاحبان املاك، بيمه كرايه‌نشينان، بيمه بسته‌هاي پستي و غيره را انتخاب كنند؛
 • نتخاب شخص به دست مي‏آيد، اما نوعي از بيمه وجود دارد كه خود دولت آن را مقرر و همه را مجبور به احراز آن مي‏كند، اما شخص ديگري هزينه آن را پرداخت مي كند. سازگار پذير با موقعيت شخص نيست و همه تلفات شخص را جبران نمي‏كند: بيمه بيكاري. در مكمل قانون تخصيص بودجه براي سال 2008 ماده‏اي وجود داشت كه مزاياي بيمه بيكاري را به كساني كه مزاياي خود را تمام كرده بودند نيز بسط مي‏داد. قبل از اينكه رييس جمهور بوش چيزي را كه او گسترش حساب شده مزاياي بيكاري مي خواند به عنوان قانون در تاريخ 30 ژو
 • اري مقرر كند، براي كسي كه بيكار است آموزش‏هاي شغلي فراهم كند، به اين مساله بپردازد كه چه كسي شاغل است و چه كسي بيكار يا كاري براي بيكاري انجام دهد و همچنين اين وظيفه دولت نيست كه قوانيني براي حداقل و حداكثر دستمزدها، حقوق اضافه كاري، كار كودكان، مرخصي استعلاجي و خانوادگي، تبعيض در استخدام، مذاكرات دسته جمعي كارگران با كارفرما يا آزمايش مواد مخدر در سر كار وضع كند. آيا نيازي به اين هست كه اشاره كنم كه وزارت كار ايالات متحده بايد برانداخته شود؟ درباره نويسنده لورنس م.ونس نويسنده اي مستقل و م
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ شيوه‌هاي توسعه اقتصادي در كشورهاي مختلف
بوتسوانا يك كشور كوچك قفل شده در زير صحراي آفريقا با رشد جمعيت بالا و نرخ بالاي مرگ‌ومير است، ولي به‌رغم اين مساله اين كشور از زمان استقلال از بريتانيا در سال 1966 يكي از بالاترين نرخ رشد درآمد سرانه را به دست آورده است.
 • است كه در آن نظريه‌هاي مكتب نئوكلاسيك مدرن نتيجه داده است و منافع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي رشد بالا كاملا واضح است. علاوه بر اين، موفقيت هم بر پايه جغرافياي مطلوب (ذخاير بالاي الماس) و هم نهادهاي مطلوب (حمايت نسبتا كارآ از مالكيت خصوصي، حاكميت قانون و انگيزه‌هاي خوب براي دولت براي ايفاي يك نقش سازنده) بوده است. وقتي هر دو مورد فوق وجود داشته باشد شرايط براي توسعه به طور خاص فراهم مي‌شود. ثروت الماس بوتسوانا وسيع است و به همين دليل، تجربه بوتسوانا نشان مي‌دهد كه «نفرين منابع طبيعي» به طور
 • ترين بحران از زمان استقلال مواجه شود. بوتسوانا اكنون يك سطح بالاي نابرابري درآمدي را دارد كه قابل‌مقايسه با كشورهاي آمريكاي لاتين است و نيز از نرخ بالاي بيكاري مزمن رنج مي‌برد، ولي بدترين مساله بوتسوانا ايدز است. بر طبق گزارش‌هاي سازمان ملل، 35 درصد زنان باردار ايدز دارند. خوشبختانه، ايدز در ميان جوانان 15 ساله و پايين‌تر كمتر از دو درصد است كه يك علامت اميدواركننده است، به ويژه اگر بيماري بتواند از طريق تغييرات نوع زندگي و روابط جنسي مطمئن متوقف شود، ولي گزارش سازمان ملل نشان مي‌دهد كه 60 درصد
 • طبقه بندي اطلاعات
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .