جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ قانون بودجه سال 1387 كل كشور
‎‎‎‎عطف به نامه‌هاي شماره 168203 مورخ 17/10/1386 و شماره 177248مورخ 3/11/1386 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون بودجه سال 1387كل كشور كه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1/12/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
 • قانون بودجه سال 1387 كل كشور نوع: قانون موضوع: قانون بودجه سال 1387 كل كشور منبع تهيه: سايت قوانين تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 1386-12-01 تاريخ اعتبار از: 1387-01-01 تا:
 • اليات هاي مقرر در اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (الف) اين بند منظور مي شود. ‎‎‎‎
 • رايي اين بند و سازوكار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركتهاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و توانير به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت، امور اقتصادي و دارايي، نيرو (در مورد برق)، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد. پرداخت هرگونه وام و كمك شركتهاي تابعه وزارت نفت به اشخاص حقيقي و حقوقي صرفاً با رعايت ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با رعايت قانون و مقررات حاكم
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ لايحه بودجه سال 89
لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با سقف 368 هزار و 505 ميليارد تومان توسط رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد.
 • لايحه بودجه سال 89 نوع: قانون موضوع: متن كامل لايحه بودجه سال 89 منبع تهيه: دولت دهم تصويب كننده: مجلس شوراي اسلامي تاريخ انتشار: 2010-02-25 تاريخ اعتبار از: 2010-03-20 تا: 2011-03-20
 • موافقتنامه هاي طرح هاي سرمايه اي از محل سهم خود را از درصدهاي پيش گفته و ساير منابع، با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مبادله و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذكور ارائه نمايد. 5- هزينه خدمات مديرتي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مجري ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
 • ز درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل صد درصد درآمد حاصله از اين بند از محل اعتبار جزء 47 رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون صرف احداث موج شكن در سواحل جنوب خواهد شد. 7-الف- در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوزها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، به استثناي پاداش موضوع ماده 20 قانون مذكور و ماده 41 قانون استخدام كشوري و پرداختهاي قانوني درزمان فوت، از كارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتي
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل 13و14قانون خدمات مديريت كشوري-تأمين اجتماعي توسعه مديريت و سرمايه انساني
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
اخبار/ افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم
دنياي‌اقتصاد- مليحه ابراهيمي: نمايندگان مجلس اختيار محدود كردن افزايش حقوق كارمندان به «سقف اعتبارات» را از دولت گرفتند و دولت را مكلف كردند كه حقوق كارمندان خود را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. اين تصميم در جلسه علني روز گذشته مجلس پس از جنجال زياد و مخالفت شديد دولت و كميسيون تلفيق مجلس گرفته شد.
 • نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند: افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم پيش از اين نيز در قانون بودجه سال 89 بندي آمده بود كه براساس آن افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير تنها در سقف اعتبارات مصوب امكان‌پذير بود. اين موضوع موجب شد كه دولت حقوق كارمندان را فقط 6 درصد افزايش دهد كه به اعتراض كارمندان منجر شد. مجلس نيز با تصويب طرح استفساريه‌اي در مقابله با اين موضوع دولت را مكلف كرد تا افزايش حقوق كاركنان را مطابق
 • سقف اعتبارات مصوب امكان‌پذير بود. اين موضوع موجب شد كه دولت حقوق كارمندان را فقط 6 درصد افزايش دهد كه به اعتراض كارمندان منجر شد. مجلس نيز با تصويب طرح استفساريه‌اي در مقابله با اين موضوع دولت را مكلف كرد تا افزايش حقوق كاركنان را مطابق قانون مديريت خدمات كشوري و براساس تورم سالانه تعيين كند، اما اين مصوبه درسال 89 اجرايي نشد. براساس بند 15 لايحه بودجه 90 كه ديروز به تصويب رسيد: «افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و لشگري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحو
 • ، اما اين مصوبه درسال 89 اجرايي نشد. براساس بند 15 لايحه بودجه 90 كه ديروز به تصويب رسيد: «افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و لشگري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/86 در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.» افزايش مطابق قانون خدمات كشوري نمايندگان تاكيد داشتند كه افزايش حقوق كاركنان بايد براساس ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري و براساس تورم موجود در كشور باشد. به اين دليل ب
اخبار/ حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد
خبرگزاري فارس: تصويب‌نامه دولت در خصوص ضريب حقوق سال 1391 كارمندان و بازنشستگان دولت از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري رسماً ابلاغ شد.
 • بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري اعلام شد:حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد منبع: فارس تاريخ: 1391-03-31 حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد/ حداكثر حقوق 2 ميليون و 745 هزار تومان به گزارش خبرگزاري فارس، مصوبه دولت در مورد ضريب حقوق سال 91 از سوي دولت به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاون
 • مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/3/1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين تصويب نمود: 1- ضريب حقوق سال 1391 اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات به ميزان يازده هزار و چهار صدو شصت  (11460) ريال تعيين مي شود. 2- ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي سال
 • يران براي دستگاههاي اجرايي موضوع بند (95) قانون بودجه سال 1391 كل كشور براي سال 1391 با پيشنهاد مجمع عمومي ذيربط در سقف بودجه مصوب و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود. 10- حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (76) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (12) اين تصويب نامه  در سال 1391 به ميزان سه ميليون و نهصد و بيست و يك هزار و پانصد (3921500) ريال و حداكثر حقوق و فوق‌العاده
قوانين و مقررات/ فصل دهم قانون خدمات مديريت كشوري - حقوق و مزايا
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
قوانين و مقررات/ شرايط جديد عزل و ارتقاي مديران دولتي-آئين نامه اجرايي بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون خدمات كشوري
براساس جديدترين مصوبه دولت كه به تائيد رئيس جمهور رسيد، ضمن تعيين شرايط جديد نحوه عزل و ارتقاي مديران دولتي، مدت دوره مديريت حرفه‌اي مديران چهار سال اعلام شد.
 • شرايط جديد عزل و ارتقاي مديران دولتي-آئين نامه اجرايي بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون خدمات كشوري نوع: قانون موضوع: آئين نامه اجرايي بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون خدمات كشوري منبع تهيه: تابناك تصويب كننده: هيات وزيران تاريخ انتشار: 1391-02-02
 • مديران دولتي به گزارش خبرنگار مهر، وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره 103397/70 مورخ 2/11/1387 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات كشوري- مصوب 1386-  و با رعايت جزء "ط" بند (1) تصويب نامه شماره 158795/ت 38856 مورخ 1/10/1386 آئين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده ياد شده را تصويب كردند. اين تصويب‌نامه در تاريخ 27/1/1391 به تأييد مقام رياست جمهوري ر
 • ويب نامه شماره 158795/ت 38856 مورخ 1/10/1386 آئين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده ياد شده را تصويب كردند. اين تصويب‌نامه در تاريخ 27/1/1391 به تأييد مقام رياست جمهوري رسيده و در تاريخ 30/01/1391 توسط معاون اول رئيس جمهور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ شده است. جزئيات آئين نامه اجرايي بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون خدمات كشوري به شرح ذيل است: ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند: الف- قانون: قانون مد
اخبار/ معافيت مالياتي حقوق كارمندان از فروردين 87 ‏
معاون سازمان امور مالياتي خبر داد: «با ابلاغ فرمول جديد معافيت هاي مالياتي در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري، اين معافيت ها از ابتداي فروردين ماه سال 87 در دستمزد حقوق بگيران اعمال مي شود.»
 • معاون سازمان امور مالياتي خبر داد:معافيت مالياتي حقوق كارمندان از فروردين 87 ‏ : «با ابلاغ فرمول جديد معافيت هاي مالياتي در چارچوب قانون مديريت خدمات كشوري، اين معافيت ها از ابتداي فروردين ماه سال 87 در دستمزد حقوق بگيران اعمال مي شود.» محمد قاسم پناهي گفت: «با گذشت هفت ماه از سال هنوز معافيت هاي مالياتي سال 87 حقوق بگيران اعلام نشده است، اظهار داشت: «لايحه اي را به اين منظور به دولت ارائه كرده ايم و تا زماني كه اين لايحه به تصوي
 • لياتي حقوق بگيران حدود پنج تا 10 درصد افزايش مي يافت اما امسال اين افزايش صورت نگرفت.» پناهي خاطرنشان كرد: «مبناي محاسبه معافيت هاي مالياتي قبلاً قانون نظام هماهنگ پرداخت بود اما با توجه به اينكه اين قانون با تصويب و ابلاغ قانون مديريت خدمات كشوري لغو شده است، ما آن مبناي محاسبه مالياتي را از دست داد ه ايم.» وي گفت: «سازمان امور مالياتي بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري فرمولي را طراحي و در چارچوب قانون نظام مديريت خدمات كشوري ارائه كرده است تا معافيت مالياتي از نظام
 • ، ما آن مبناي محاسبه مالياتي را از دست داد ه ايم.» وي گفت: «سازمان امور مالياتي بر مبناي قانون مديريت خدمات كشوري فرمولي را طراحي و در چارچوب قانون نظام مديريت خدمات كشوري ارائه كرده است تا معافيت مالياتي از نظام هماهنگ پرداخت به قانون مديريت خدمات كشوري منتقل شود.» او در پاسخ به اين سوال كه هفت ماه است كه كاركنان دولت ماليات اضافي به دولت مي پردازند تكليف اين پرداخت هاي اضافي چيست، گفت: «اگر معافيت مالياتي 10 درصد افزايش مي يافت از 225 هزار تومان در ماه به 247 هزار تو
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ فصل يازدهم و دوازدهم قانون خدمات مديريت كشوري- ارزيابي عملكردو تكاليف كارمندان
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديد
قوانين و مقررات/ فصل پانزدهم قانون خدمات مديريت كشوري- مقررات مختلف
قانون مديريت خدمات كشوري مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 كميسيون مشترك رسيدگي به لايحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسي تصويب گرديدقانون بودجه سال 1387 كل كشور, قانون بودجه, سال 1387, كلمات كليدي:لايحه بودجه, بودجه 89, متن كامل لايحه بودجه 89, بودجه, بودجه عمومي دولت, درامد عمومي واختصاصي, قانون مديريت خدمات كشوري , افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم, حداقل حقوق 392هزار توماني كارمندان ابلاغ شد, قانون مديريت خدمات كشوري , شرايط جديد عزل و ارتقاي مديران دولتي-آئين نامه اجرايي بند "ج" و تبصره (2) ماده (54) قانون خدمات كشوري, معافيت مالياتي حقوق كارمندان از فروردين 87, معافيت مالياتي حقوق, سال87 ‏, فرمول جديد معافيت هاي مالياتي, حقوق بگيران, قانون مديريت خدمات كشوري, قانون نظام هماهنگ پرداخت, قانون مديريت خدمات كشوري , قانون مديريت خدمات كشوري


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


  رضا لطفي (  )
  سلام خانه اي را به مدت يك سال به شخصي اجاره داده ايم اكنون3ماه از پايان مدت اجاره گذشته است مستاجر قول داده بود در طول اين 3 ماه خانه را بخرد و اجاره 2ماه ان را داد و حالا نه خانه را خالي ميكند و نه


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .