جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم
فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم
  • nbsp;     نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالياتهاي مستقيم: 186 شماره: 7826 /200/ص تاريخ:30/04/1392 فـرآيند صـدور گـواهـي مـوضوع ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم بر اساس مفاد ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم، صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار، منوط به ارائه گواهي از اداره امور مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد. لذا به منظور تكريم مؤديان محترم ماليا
  • دهي مالياتي،قطعي شده تلقي نمي گردد.) د- در صورت استعلام مراجع ذيصلاح در خصوص ابطال كارت بازرگاني نيز، اداره امور مالياتي ذيربط مي باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمديد يا تجديد آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهي هاي مالياتي قطعي شده مؤدي و صدور مفاصاحساب مالياتي اقدام نمايد. تبصره (1):در هنگام كنترل وضعيت بدهي مالياتي مؤدي، مي بايست علاوه بر بررسي سوابق موجود در پرونده مالياتي،"سامانه بدهكاران وصول و اجراء،تحت وب" كشوري نيز مورد جستجو قرار گيرد و در صورت وجود بدهي در سيستم مذ
  • بدهي مالياتي مؤدي، مي بايست علاوه بر بررسي سوابق موجود در پرونده مالياتي،"سامانه بدهكاران وصول و اجراء،تحت وب" كشوري نيز مورد جستجو قرار گيرد و در صورت وجود بدهي در سيستم مذكور، مطابق بند (ب) فوق الذكر عمل شود. تبصره(2):اهمال مأموران مالياتي در پاسخگويي به استعلام هاي دريافتي در مهلت تعيين شده كه موجب تضييع حقوق دولت و يا مؤديان مالياتي شود، در صورت احراز، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مأموران مالياتي ذيربط شخصاً مسئول پاسخگويي مي باشند. 4- به منظور ايجاد وحدت رويه در پاسخگويي
اخبار/ مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي
مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي به شرح ذيل مي باشد.
  • مدارك تشكيل پرونده صدور كارت بازرگاني :مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي وحقوقي مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي: مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده صدور كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقيقي:1- دوبرگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني كه به گواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد ( با امضاي متقاضي كارت بازرگاني ) و اصل و كپي گواهي پلمپ دفاتر ، از اداره ثبت شركتها ( براي دريافت اظهار
  • رگراه مدرس نبش ميرداماد مراجعه فرمائيد ). 2- اصل و كپي گواهي عدم سوءپيشينه كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد . 3- دريافت و تكميل فرم ها شامل : الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق ب) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني. 5- اصل كارت ملي مديرعامل جهت برابر با اصل نمودن و دو سري كپي از پشت و روي آن. 6- چهار قطعه عكس 4×6 ( جديد ، تمام رخ ، ساده ) . 7- اصل كارت پايان
  • اشد الزامي است. 2. اصل و كپي گواهي عدم سوء پيشينه مديرعامل كه از زمان صدور آن 6 ماه بيشتر نگذشته باشد. 3. دريافت و تكميل فرم ها شامل : الف ) دو صفحه فرم عضويت اتاق . ب ) دو برگ فرم مشخصات بازرگاني ( تايپ كامل فارسي ) . 4- اصل و كپي مفاصاحساب مالياتي موضوع ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر بلامانع بودن صدور كارت بازرگاني. 5.دو برگ روزنامه رسمي يا كپي آن در مورد تاسيس و كليه تغييرات شركت تا اين تاريخ ، موضوع فعاليت شركت بايد صادرات و واردات باشد. 6. اصل كارت ملي مديرعامل جهت برابر
  • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها
قانون مالياتهاي مستقيم كه در تاريخ27/11/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي با اعمال آخرين الحاقات و اصلاحات رسيده به تفكيك موضوع در اين نوشتار ارائه شده است
  • ا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد. ماده 227-درموارديكه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الرأس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليتهائي داشته است كه درآمد آنرا كتمان نموده است و يا اداره امور مالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليتهاي مذكور تعيين و مابه التفاوت آن با رعايت مهلت مقرر
  • مكلفند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند. ماده 234-حذف شده است. ماده 235-اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصاحساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.
  • طبقه بندي اطلاعات
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني