جستجو در پورتال

اخبار/ بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده فصل پائيز وزمستان 1388
اعلام تاريخ اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با موديان مرحله سوم توسط سازمان امور مالياتي
 • يز ثبت نام نمايند تا اقدام لازم براي آموزش آنها كه به صورت رايگان خواهد بود، بعمل آيد. 3- پاسخگويي به سئوالات عمومي و كلي در زمينه اين نظام مالياتي علاوه بر واحدهاي خدمات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده مستقر در ادارات كل امور مالياتي استانها، از طريق شماره تلفن هاي 17-88920415 (021) بخش اطلاع رساني ماليات بر ارزش افزوده قابل ارائه مي باشد. اين اطلاعيه در حكم بخشنامه براي ادارات كل امور مالياتي محسوب مي گردد. 12/11/1388 در خصوص چگونگي اجراي ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده و مدت زمان
 • و خدمات لاوصول (سوخت شده ) باشد. ماليات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالياتي تحقق موضوع، قابل تعديل و از ماليات و عوارض دوره مزبور قابل كسر خواهد بود. 7. ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي توسط موديان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز، تلفن (در قالب صورتحساب هاي صادره ارائه دهندگان خدمات ياد شده) براي فعاليت هاي اقتصادي خود به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات و عوارض متعلقه كالا و خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد بود. 8. ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت سيگار و محصولا
 • شده) براي فعاليت هاي اقتصادي خود به عنوان اعتبار مالياتي قابل كسر از ماليات و عوارض متعلقه كالا و خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد بود. 8. ماليات و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت سيگار و محصولات دخاني، بنزين و سوخت هواپيما موضوع تبصره ماده (16) و بندهاي (ب) و (ج) ماده (38) و عوارض ارزش افزوده پرداختي بابت نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره موضوع بند (د) ماده (38) صرفاً در مراحل واردات، توليد و توزيع مجدد آن كالاها توسط وارد كنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان آن به عنوان اعتبار مالياتي محسوب و قابل
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اطلاعيه مهم نحوه ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار و اعمال تغييرات
دبير ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌ها استان تهران براي تسهيل ثبت اطلاعات اقتصادي خانوارها و اعمال تغييرات لازم در اين خصوص مطالبي به شرح زير در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت:
 • گزارش خبرگزاري فارس، اين اطلاعيه كه از سوي سوي محمدرضا تجلي ‌پور دبير ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌ها استان تهران در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت به شرح زير است: 1- كليه افراد مي‌توانند با ارسال كد ملي خود از طريق پيام كوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضاي خانوار را از مركز آمار ايران دريافت نمايند. 2- در صورت مواجه با مغايرت سرپرست خانوار مي‌تواند به سايت مركز آمار ايران به نشاني yaraneh.amar.org.ir مراجعه و نسبت به اصلاح مغايرت اقدام نم
 • عات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضاي خانوار را از مركز آمار ايران دريافت نمايند. 2- در صورت مواجه با مغايرت سرپرست خانوار مي‌تواند به سايت مركز آمار ايران به نشاني yaraneh.amar.org.ir مراجعه و نسبت به اصلاح مغايرت اقدام نمايند. 3- شماره تلفن 16- 85107708 مربوط به مركز آمار ايران و تلفن سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به شماره 09620 آماده پاسخگويي به تمامي سؤالات هموطنان عزيز در زمينه اطلاعات اقتصادي خانوار مي‌باشد. 4- تلفن گوياي مركز آمار ايران به شماره 8587 - 021 به صورت شب
 • تمامي سؤالات هموطنان عزيز در زمينه اطلاعات اقتصادي خانوار مي‌باشد. 4- تلفن گوياي مركز آمار ايران به شماره 8587 - 021 به صورت شبانه‌روزي آماده پاسخگويي به تمامي سؤالات هموطنان عزيز در زمينه اطلاعات اقتصادي خانوار مي‌باشد. 5- خانوارهايي كه با مواردي از قبيل فوت، اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، مفقود و يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار (مثل زندگي در خارج از كشور) و عدم صلاحيت سرپرست خانوار مواجهند، مي‌توانند با در دست داشتن گواهي معتبر از مرا
اخبار/ اطلاعيه مهم نحوه ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار و اعمال تغييرات
دبير ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌هاي استان تهران براي تسهيل ثبت اطلاعات اقتصادي خانوارها و اعمال تغييرات لازم در اين خصوص مطالبي به شرح زير در اختيار رسانه‌ها قرار داد
 • داد.به گزارش خبرگزاري فارس، اين اطلاعيه كه از سوي محمدرضا تجلي‎پور دبير ستاد استاني هدفمند كردن يارانه‌هاي استان تهران در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت به شرح زير است: 1- كليه افراد مي‌توانند با ارسال كد ملي خود از طريق پيام كوتاه به شماره 300000 اطلاعات مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضاي خانوار را از مركز آمار ايران دريافت نمايند. 2- در صورت مواجه شدن با مغايرت سرپرست خانوار مي‌تواند به سايت مركز آمار ايران به نشاني yaraneh.amar.org.ir مراجعه و نسبت به اصلاح مغايرت اقدام
 • ت مربوط به سرپرست خانوار و تعداد اعضاي خانوار را از مركز آمار ايران دريافت نمايند. 2- در صورت مواجه شدن با مغايرت سرپرست خانوار مي‌تواند به سايت مركز آمار ايران به نشاني yaraneh.amar.org.ir مراجعه و نسبت به اصلاح مغايرت اقدام نمايد. 3- شماره تلفن 16- 85107708 مربوط به مركز آمار ايران و تلفن سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به شماره 09620 آماده پاسخگويي به تمامي سوالات هموطنان عزيز در زمينه اطلاعات اقتصادي خانوار مي‌باشد. 4- تلفن گوياي مركز آمار ايران به شماره 8587 - 021 به صورت شب
 • تمامي سوالات هموطنان عزيز در زمينه اطلاعات اقتصادي خانوار مي‌باشد. 4- تلفن گوياي مركز آمار ايران به شماره 8587 - 021 به صورت شبانه‌روزي آماده پاسخگويي به تمامي سوالات هموطنان عزيز در زمينه اطلاعات اقتصادي خانوار مي‌باشد. 5- خانوارهايي كه با مواردي از قبيل فوت، اعتياد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زنداني بودن، مفقود يا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگي خانوار (مثل زندگي در خارج از كشور) و عدم صلاحيت سرپرست خانوار مواجهند، مي‌توانند با در دست داشتن گواهي معتبر از مراجع
اخبار/ سومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي مهر ماه برگزار مي‌شود
سومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي با موضوع برنامه ريزي و اجراي راهبردهاي بازاريابي در موسسات خدمات مالي، در روزهاي 18-17 مهرماه سال جاري برگزار مي‌شود.
 • ن روساي شعب و نمايندگي هاي بانكها، شركتهاي بيمه، بورس و سرمايه‌گذاري، اساتيد و دانشجويان رشته‌هاي مرتبط با بازاريابي، و شركت‌هاي فعال در ارائه خدمات بازاريابي تشكيل مي‌دهند. علاقمندان براي ثبت نام در كنفرانس، مي‌توانند اطلاعات مورد نظر را از طريق شماره تلفن هاي 2-66596661 جويا شوند. گفتني است دو دوره گذشته اين كنفرانس، در سال هاي 88 و 89 با حضور جمع كثيري از صاحب نظران، اساتيد و مديران و كارشناسان نظام بانكي، صنعت بيمه و بورس كشور و با موفقيت چشمگير برگزار شده است كه گزارش مربوطه، متن مقال
 • ي 2-66596661 جويا شوند. گفتني است دو دوره گذشته اين كنفرانس، در سال هاي 88 و 89 با حضور جمع كثيري از صاحب نظران، اساتيد و مديران و كارشناسان نظام بانكي، صنعت بيمه و بورس كشور و با موفقيت چشمگير برگزار شده است كه گزارش مربوطه، متن مقالات و سخنراني هاي آن به همراه فيلم آنها بطور رايگان در وب سايت مركز بازاريابي خدمات مالي در اختيار اعضاي اين مركز قرار مي گيرد. منبع: ارسال توسط كاربر تاريخ: 1390-03-17
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ صرافي ها بايد معاملات ارزي را ثبت كنند
بانك مركزي هشدار داده است با صرافي‌هايي كه از ثبت معاملات ارزي در سامانه سنا خودداري كنند، برخورد خواهد شد
اخبار/ كار‌گاه آموزشي ابزارهاي تامين مالي اسلامي
بازارهاي مالي به عنوان نقطه اتصال عرضه منابع مالي و تقاضاي آن نقشي مهم و حياتي در شكل‌دهي به فر‌آيند تامين مالي ايفا مي‌كنند.
 • بازارهاي مالي و حتي بازار‌هاي مالي متعارف گسترش يافته است. صكوك در لغت به معناي نامه، رسيد دريافت پول و سفته به كار رفته است. در حال حاضر در زبان عربي اين واژه براي تمامي انواع حوالجات، تعهدات يا اسناد اقرار به مال استفاده مي شود. طبق استاندارد شماره 17 سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي (AAOIFI)، صكوك چنين تعريف مي‌شود: گواهي‌هايي با ارزش يكسان كه پس از عمليات پذيره‌نويسي، بيانگر پرداخت مبلغ اسمي مندرج در آن توسط خريدار به ناشر است و دارنده آن مالك يك يا مجموعه&zw
 • صكوك موجود، با نحوه انتشار و چگونگي عملكرد اين اوراق اسلامي آشنا خواهند شد و قادر خواهند بود به منظور تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از يافته‌هاي خود بهره‌ گيرند. علاقه‌مندان مي‌توانند براي كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 88634005 و 88630993 تماس بگيرند. منبع: دنيا ياقتصاد تاريخ: 1390-06-19
توضيحات کاربران بر روي محتوا/
 • نظرات و پيشنهادات توضيحات كاربر تعاوني (بانك)ثامن الائمه داراي مجوز رسمي از طرف بانك مركزي ميباشد يا خير ؟در صورت بلي تحت پوشش كدام يك از بانكهاي كشور ميباشد؟
اخبار/ سي ‌و دومين كنگره بين‌المللي جامعه حسابداري اروپا
سي ‌و دومين كنگره بين‌المللي جامعه حسابداري اروپا
اخبار/ دومين مرحله ثبت‌نام ماليات بر ارزش افزوده تا فردا
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور اقدامات سازمان امور مالياتي كشور براي ثبت‌نام مرحله دوم فعالان اقتصادي را تشريح كرد
 • مي شود و فعالان اقتصادي مي توانند بدون هيچ گونه مراجعه اي به سازمان ثبت نام خود را انجام بدهند، علاوه بر اين در 30 استان و 238 نقطه كشور واحدهاي اختصاصي خدمات به موديان ماليات بر ارزش افزوده داير هستند كه اين واحدها هم كار ثبت نام را انجام مي دهند و شماره تلفن هاي 17ـ 88920415 آماده پاسخگويي به موديان هستند. آريا درباره هماهنگي براي اجراي اين قانون با وزارت بازرگاني گفت: هماهنگي هاي لازم با اين وزارتخانه انجام شده است و با تبادل اطلاعات بين دو پايگاه اطلاعاتي كه در دو وزارتخانه وجود دارد اين د
 • يي به موديان هستند. آريا درباره هماهنگي براي اجراي اين قانون با وزارت بازرگاني گفت: هماهنگي هاي لازم با اين وزارتخانه انجام شده است و با تبادل اطلاعات بين دو پايگاه اطلاعاتي كه در دو وزارتخانه وجود دارد اين دو پايگاه مي توانند در صورت لزوم هماهنگي هاي لازم داشته باشند؛ در تمام اين مدت سعي شده ارتباطات لازم بين هر دو وزارتخانه در امور مربوط به اصناف وجود داشته باشد و تمام جلساتي كه براي اجراي مرحله دوم برگزار شد با حضور نمايندگان ذي ربط وزارت بازرگاني بوده است. منبع:
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ اولين همايش مديريت فرايندهاي سازماني
به همت جهاد دانشگاهي واحد تهران و با همكاري دانشگاهها و مراكز علمي- تحقيقاتي، وزارتخانه ها،بخشنامه هاي ماليات بر ارزش افزوده , ماليات ارزش افزوده, مرحله سوم ثبت نام ماليات بر ارزش افزوده , مرحله سوم ثبت‌نام, خدمات موديان ماليات بر ارزش افزوده, سومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي مهر ماه برگزار مي‌شود, صرافي ها بايد معاملات ارزي را ثبت كنند, كار‌گاه آموزشي ابزارهاي تامين مالي اسلامي, توضيحات كاربر, سي ‌و دومين كنگره بين‌المللي جامعه حسابداري اروپا, دومين مرحله ثبت‌نام ماليات بر ارزش افزوده تا فردا, معاون ثبت‌نام ماليات بر ارزش افزوده مرحله دوم, ماليات بر ارزش افزوده, دوم فعالان اقتصادي, ماد0 96, كد اقتصادي, مديريت فرايندهاي سازماني, مديريت وسازمان


98 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .