جستجو در پورتال

مقالات/ مراقبت حرفه اي حسابرسي
سازگاري مستمر يك حرفه و تغييرات محيط اجتماعي آن با روشها و رويه هاي مورد عمل، نياز به تغيير ، اصلاح و يه هنگام رساني مستمر روابط آن حرفه با صاحبكاران و ديگران دارد. مشكل افراد غير حرفه اي در درك امكانات و محدوديت هاي يك حرفه نيز نقش مهمي در دشوار ساختن و استمرارتعيين مسئوليتهاي مشخص دارد.
 • ات حرفه اي آنها به عنوان بخشي از وظايف حسابرسي ظاهر نمي شود وصور مختلفي را از فاصله بين انتظارات عمومي و آنچه به عنوان وظيفه مراقبت حرفه اي در حسابرسي تلقي مي شود و نشان ميدهند به شرح زير ميباشند: -اطمينان دادن از اينكه تمامي الزامات قانوني موثر بر شركت، رعايت شده اند. - تضمين صحت محتواي حسابداري صورتهاي مالي حسابرسي شده -قضاوت در خصوص اثر بخشي و كفايت عمليات و مديريت درباره موضوع مسئوليت در قبال اشخاص ثالث بايد گفت، موضوع مورد حسابرسي حسابرسان، مجموعه صورتهاي مالي است كه در هر سال براي ارائ
 • براي چنين رويكرد محتاطانه اي ميتواند مراجعه به تعدادي از احكامي باشد كه در دادگاهها، در مقاطع زماني مختلف و در رابطه با حسابرسان، و به طور كلي حرفه حسابداري صادر شده ات، برخي از اين موارد عبارتند از: ركس عليه كيلسنت(1932) - اسكات و ديگران عليه شركت ساختماني باركرايس(1968) - ايالات متحده عليه سايمون(1969) – شركت گواهي حوالجات پيسيفيك عليه فوريسث و ديگران(1970) –ايالات متحده عليه وي نر(1978) نكته آخر اين كه وظيفه مراقبت حرفه اي حسابرسان در زمينه شواهد حسابرسي تنها به مقدار شواهد كسب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اطلاعات و قيمت‌ها
اقتصاددان‌هاي جديد در تعيين دلايل نظري شكست احتمالي بازارها بسيار موفق عمل كرده‌اند. اگر چه ممكن است اين نظريه‌ها ديدگاه‌هاي خام و غيراقتصادي را درباره بازار تعديل نمايند، اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه بازارها عملا كاركردي بسيار خوب دارند.
 • يشنهاد خود مورد استفاده قرار خواهند داد. اگر مالك فعلي زمين نتواند به نحوي از آن استفاده كند كه ارزشي كه مي تواند با فروش آن به دست آورد را برايش تضمين ننمايد، اين قطعه زمين را به خريداران كه بالاترين قيمت را پيشنهاد كند خواهد فروخت. در صورتي كه يك شركت ساختماني تجاري زمين مورد اشاره را به عنوان مكاني براي ساخت مطب پزشكان خريداري نمايد، بدان خاطر است كه اين خريدار مشاهده مي كند كه اجاره هايي كه در حال حاضر توسط پزشك ها بابت فضاي مطب پرداخت شود، به اندازه كافي زياد است كه بتواند خريد زمين، ايجاد
 • مشاهده مي كند كه اجاره هايي كه در حال حاضر توسط پزشك ها بابت فضاي مطب پرداخت شود، به اندازه كافي زياد است كه بتواند خريد زمين، ايجاد ساختمان و خريد و تجميع تمامي نهادهاي ديگري كه براي ايجاد مكاني جهت مطب پزشك ها مورد نياز باشد را توجيه نمايد. اينكه شركت مورد اشاره پيشنهاد بالاتري را در قياس با صاحبان رستوران، كشاورزاني كه كدو تنبل مي كارند و تمامي كاربران احتمالي ديگر ارائه مي كند، نشانگر آن است كه بهترين استفاده در حال حاضر از اين قطعه خاص از زمين (يا حداقل بهترين مورد استفاده آن در دنياي ذاتا
 • ارند و تمامي كاربران احتمالي ديگر ارائه مي كند، نشانگر آن است كه بهترين استفاده در حال حاضر از اين قطعه خاص از زمين (يا حداقل بهترين مورد استفاده آن در دنياي ذاتا نامطمئن كنوني) به كارگيري آن به عنوان مكان ساخت مطب پزشكان است. قيمت هاي موجود و واقعي شركت مزبور را به اتخاذ اين تصميم هدايت كرده و ديگران را از ارائه پيشنهادهايي بالاتر از آنچه اين زمين احتمالا براي آنها با ارزش خواهد بود. برحذر مي دارد. اگر مصرف كننده ها ارزشي به اندازه كافي بيشتر براي كدو تنبل قائل مي شدند، قيمت اين محصول كشاورزي
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ موفقيت همزمان در خودروسازي و كشتي‌سازي
شركت هيونداي موتور، يك كارخانه اتومبيل سازي در جنوب كره است كه از شركت‌هاي اصلي گروه «هيونداي كيا»، پنجمين توليدكننده بزرگ اتومبيل دنيا در سال 2009 است. در سال 2008 و قبل از ادغام با كيا، هيونداي به تنهايي رتبه هشتم اين ليست را به همراه رتبه اول سريع‌ترين رشد خودروسازان در اختيار داشت.
 • منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-07-21 نويسنده: مترجم: چكيده: شركت هيونداي موتور، يك كارخانه اتومبيل سازي در جنوب كره است كه از شركت‌هاي اصلي گروه «هيونداي كيا»، پنجمين توليدكننده بزرگ اتومبيل دنيا در سال 2009 است. در سال 2008 و قبل از ادغام با كيا، هيونداي به تنهايي رتبه هشتم اين ليست را به همراه رتبه اول سريع
 • . بدين صورت كه بيضي نمادي از گسترش و افق جهاني بوده و حرف H مورب نمادي از 2 انسان (يعني كارخانه و مشتري) است كه دست مشاركت داده اند. مجموعه كارخانجات و سازمان هاي مرتبط با هيونداي، توسط چونگ جو يونگ از كره جنوبي در سال ۱۹۴۷ ميلادي به عنوان يك شركت ساختماني بنا شد و در نهايت مجموعه هيونداي تبديل به بزرگترين كمپاني زنجيره اي كره جنوبي شد. در سال 1975 آنها اولين خودرو كره اي با نام «پوني» را توليد كرده و از سال بعد صادرات آن به اكوادر را آغاز كردند. در سال 1991 شركت موفق به توليد او
 • داي تبديل به بزرگترين كمپاني زنجيره اي كره جنوبي شد. در سال 1975 آنها اولين خودرو كره اي با نام «پوني» را توليد كرده و از سال بعد صادرات آن به اكوادر را آغاز كردند. در سال 1991 شركت موفق به توليد اولين موتور گازوئيلي خود گرديد و در 1996 شركت هيونداي موتور هند تاسيس شد. كارخانه هيونداي در سال 2003 بزرگترين كمپاني توليدي ماشين در كره و هفتمين در دنيا بود. در ماه مارس 2008 هيونداي براي مقابله با ركود در صنعت خودرو، بازار مناطق روستايي در هند را مورد توجه قرار داد. در سپتامبر 2008 هيون
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بزرگ‌‌ترين شركت ساختماني دنيا
شركت وينچي يك شركت ساختماني و مهندسي برق فرانسوي است كه قبلا Societe Generale dEnterprises ناميده مي‌شد. اين شركت اكنون بيش از 164 هزار كارمند در سراسر جهان دارد و از لحاظ درآمد، بزرگ‌ترين شركت ساختماني دنيا به شمار مي‌رود.
 • بزرگ‌‌ترين شركت ساختماني دنيا منبع: دنياي اقتصاد تاريخ انتشار: 1389-08-03 نويسنده: مترجم: چكيده: شركت وينچي يك شركت ساختماني و مهندسي برق فرانسوي است كه قبلا Societe Generale dEnterprises ناميده مي‌شد. اين شركت اكنون بيش از 164 هزار كارمند در سراسر جهان دارد و از لحاظ درآمد، بزرگ‌ترين شركت
 • چكيده: شركت وينچي يك شركت ساختماني و مهندسي برق فرانسوي است كه قبلا Societe Generale dEnterprises ناميده مي‌شد. اين شركت اكنون بيش از 164 هزار كارمند در سراسر جهان دارد و از لحاظ درآمد، بزرگ‌ترين شركت ساختماني دنيا به شمار مي‌رود. بزرگ ترين شركت ساختماني دنيا شركت وينچي يك شركت ساختماني و مهندسي برق فرانسوي است كه قبلا Societe Generale dEnterprises ناميده مي شد. اين شركت اكنون بيش از 164 هزار كارمند در سراسر جها
 • بزرگ ترين شركت ساختماني دنيا شركت وينچي يك شركت ساختماني و مهندسي برق فرانسوي است كه قبلا Societe Generale dEnterprises ناميده مي شد. اين شركت اكنون بيش از 164 هزار كارمند در سراسر جهان دارد و از لحاظ درآمد، بزرگ ترين شركت ساختماني دنيا به شمار مي رود. نام اين شركت در انجام پروژه هاي عظيمي همچون سدگاريپ، قصر سلطنتي ياموسوكرو، ورودي هرمي جديد موزه لوور، تونل مانش، استاديوم استودوفرانس جام جهاني 1998 و پل معلق نرماندي به چشم مي خورد. وينچي در ليست يورونكست بورس
 • طبقه بندي اطلاعات
مشخصات کاربر/ ساختماني شوسه (سهامي خاص)
ساختماني شوسه (سهامي خاص)
 • ساختماني شوسه (سهامي خاص)
مشاوره/ با عرض سلام خدمت شما 1-يك شركت ساختماني در شهرستان ثبت شده كه فعاليتي ندارد،براي فعاليت در تهران مكاني وجود دارد كه متعلق به صاحبان شركت نبوده و بابت استفاده از آن اجاره اي هم پرداخت نخواهد شد،آيا بايد به دارايي اعلام شود و يا تبليغ اين محل بعنوان شعبه اي از شركت مجاز است؟ 2- آيا هر گونه قرار داد ساختماني كه منعقد مي شود بايد به دارايي اعلام شود؟بنا به گفته اي فقط قراردادهاي دولتي مشمول قوانين دارايي مي شود. و آيا قرارداد شركتي ثبت نشده غيرقانوني است؟ 3- كلا چه فعاليت هايي براي دارايي مهم است و بايد گزارش شود؟ 4- تعريف شركتهاي اقماري چيست و آيا غير قانوني است؟ با تشكر
 • پرسش و پاسخ با عرض سلام خدمت شما 1-يك شركت ساختماني در شهرستان ثبت شده كه فعاليتي ندارد،براي فعاليت در تهران مكاني وجود دارد كه متعلق به صاحبان شركت نبوده و بابت استفاده از آن اجاره اي هم پرداخت نخواهد شد،آيا بايد به دارايي اعلام شود و يا تبليغ اين محل بعنوان شعبه اي از شركت مجاز است؟ 2- آيا هر گونه قرار داد ساختماني كه منعقد مي شود بايد به دارايي اعلام شود؟بنا به گفته اي فقط قراردادهاي دولتي مشمول قوانين دارايي مي شود. و آيا قرارداد شركتي ثبت نشده
 • يا هر گونه قرار داد ساختماني كه منعقد مي شود بايد به دارايي اعلام شود؟بنا به گفته اي فقط قراردادهاي دولتي مشمول قوانين دارايي مي شود. و آيا قرارداد شركتي ثبت نشده غيرقانوني است؟ 3- كلا چه فعاليت هايي براي دارايي مهم است و بايد گزارش شود؟ 4- تعريف شركتهاي اقماري چيست و آيا غير قانوني است؟ با تشكر  ؟ با سلام 1-خير لزومي ندارد.براي تبليغات هم رضايت صاحب ملك با شما كافي است2-بله هر نوع قراردادي بايد اعلام شود اما اگر مي خواهيد قراردادهاي شركت با ا
 • ر لزومي ندارد.براي تبليغات هم رضايت صاحب ملك با شما كافي است2-بله هر نوع قراردادي بايد اعلام شود اما اگر مي خواهيد قراردادهاي شركت با اشخاص خصوصي را در دفاتر نمايش ندهيد آن بحث ديگري است.در خصوص قرادادها منظورتان از ثبت نشده چيست؟اگر منظورتان قراداد شركتي است كه در دفاتر ثبت نشده قاعدتا عمل قانوني محسوب نمي شود.3-طبق قوانين تمامي معاملات مالي متعلق به شركت با هر شخص حقيقي وحقوقي بايد ثبت شود اما در عمل ممكن است براي منافع شخصي تمامي معاملات منعكس نشود4-در قانون تجارت موضوعي تحت عنوان شركت اقماري
مشاوره/ سلام ما يك شركت ساختماني مسئوليت محدود ثبت كرديم.براي ثبت در اداره ماليات بايد به كجا وراجعه كنم؟حوزه مالياتي چه جوري تعيين ميشه؟ ممنون و موفقتر باشيد
 • پرسش و پاسخ سلام ما يك شركت ساختماني مسئوليت محدود ثبت كرديم.براي ثبت در اداره ماليات بايد به كجا وراجعه كنم؟حوزه مالياتي چه جوري تعيين ميشه؟ ممنون و موفقتر باشيد  ؟ با سلام اگر در تهران هستيد حوزه هاي مالياتي منطقه بندي شده اند  لذا شما به نزديكترين حوزه مالياتي مركز فعاليت شركت(طبق روزنامه رسمي) مراجعه وراهنمايي بگيريد.
مشاوره/ با سلام اينجانب از سال 83 عضو هئيت مديره يك شركت ساختماني هستم با 33 درصد سهم از صد در صد . اما به دليل عدم هزينه اينجانب در پروژه ها تا كنون در سود و زيان شركت سهمي نداشتم حال كه قصد خروج از شركت را دارم با ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.
با سلام اينجانب از سال 83 عضو هئيت مديره يك شركت ساختماني هستم با 33 درصد سهم از صد در صد . اما به دليل عدم هزينه اينجانب در پروژه ها تا كنون در سود و زيان شركت سهمي نداشتم حال كه قصد خروج از شركت را دارم با ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.
 • پرسش و پاسخ با سلام اينجانب از سال 83 عضو هئيت مديره يك شركت ساختماني هستم با 33 درصد سهم از صد در صد . اما به دليل عدم هزينه اينجانب در پروژه ها تا كنون در سود و زيان شركت سهمي نداشتم حال كه قصد خروج از شركت را دارم با ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.  ؟ با سلام ابتدا
 • ممانعت اعضا روبرو گشته ام چگونه از طريق قانوني نام خود را از شركت خارج كنم.چون در حال حاضر به دليل بدهي شركت به اداره دارايي كار بنده در اين اداره به مشكل خورده است.  ؟ با سلام ابتدا بازرسان شركت اعلام جلسه نمايند اگر چنين اتفاقي نيفتاد اعضا چنين درخواستي نمايند ضمنا به موجب اظهار نامه رسمي از طريق دادگاه مراتب خروج خود را اعلام نماييد. با احترام-اسدي-وكيل پايه يك
مشاوره/ با سلام بنده عضو هيئت مديره و سهامدار يك شركت ساختماني از سال 1383 مي باشم اما هيچگونه فعاليتي در شركت نداشته و هيچ سودي نيز از درامد شركت دريافت نكرده ام حال كه قصد خروج از شركت را دارم ديگر اعضا از آن امتناع مي كنند با ارائه اظهار نامه از آنها خواستم در اين باره اقدام كنند اما هيچ پاسخي ارائه ندادند اكنون اگر بخواهم مطالبه حق و حقوق خود را به منظور فشار بر اعضا شركت نمايم به چه طريق بايد اقدام كنم
با سلام بنده عضو هيئت مديره و سهامدار يك شركت ساختماني از سال 1383 مي باشم اما هيچگونه فعاليتي در شركت نداشته و هيچ سودي نيز از درامد شركت دريافت نكرده ام حال كه قصد خروج از شركت را دارم ديگر اعضا از آن امتناع مي كنند با ارائه اظهار نامه از آنها خواستم در اين باره اقدام كنند اما هيچ پاسخي ارائه ندادند اكنون اگر بخواهم مطالبه حق و حقوق خود را به منظور فشار بر اعضا شركت نمايم به چه طريق بايد اقدام كنم
 • پرسش و پاسخ با سلام بنده عضو هيئت مديره و سهامدار يك شركت ساختماني از سال 1383 مي باشم اما هيچگونه فعاليتي در شركت نداشته و هيچ سودي نيز از درامد شركت دريافت نكرده ام حال كه قصد خروج از شركت را دارم ديگر اعضا از آن امتناع مي كنند با ارائه اظهار نامه از آنها خواستم در اين باره اقدام كنند اما هيچ پاسخي ارائه ندادند اكنون اگر بخواهم مطالبه حق و حقوق خود را به منظور فشار بر اعضا شركت نمايم به چه طريق بايد اقدام كنم   ؟
مشاوره/ با سلام شرايط تاسيس شركت ساختماني جيست؟ 2-با سرمايه حدود 4 ميليون تومان چه كارهايي ميتوان شروع كرد ؟با در نظر گرفتن اينكه بتوان از نيروهاي متخصص نيز استفاده كرد جهت پيشرفت و درآمد بالا
با سلام شرايط تاسيس شركت ساختماني جيست؟ 2-با سرمايه حدود 4 ميليون تومان چه كارهايي ميتوان شروع كرد ؟با در نظر گرفتن اينكه بتوان از نيروهاي متخصص نيز استفاده كرد جهت پيشرفت و درآمد بالا
 • پرسش و پاسخ با سلام شرايط تاسيس شركت ساختماني جيست؟ 2-با سرمايه حدود 4 ميليون تومان چه كارهايي ميتوان شروع كرد ؟با در نظر گرفتن اينكه بتوان از نيروهاي متخصص نيز استفاده كرد جهت پيشرفت و درآمد بالا  ؟ دوست عزيز ونازنينم سلام و عيدتان مبارك . بايد باستحضاربرسانم كه بمنظور تاسيس وثبت شركت ساختماني بايستي ضمن داشتن كليه شرايط عمومي پس از تعيين نام وتكميل مدارك كه هزينه اي ندارد دريكي ازبانكها افتت
 • ن داشتن كليه شرايط عمومي پس از تعيين نام وتكميل مدارك كه هزينه اي ندارد دريكي ازبانكها افتتاح حساب نموده ودرصورتيكه قصدشيمانكاري داريد ازاعضاي هييت مديره دو سوم انان مدرك ليسانس مرتبط داشته و اگرقصد گرفتن گريد يا درجه و رتبه داريد به اتحاديه شركتهاي ساختماني و تاسيساتي مراجعه و راهنمايي شويد . از پارامترهاي مهم داشتن كادري تحصيلكرده يا با تجربه و نيز ماشين الات و تجهيزات مربوطه ميباشد ولي نااميد نشويد با همين شرايط هم ميتوانيد گريد يك را بگيريد وشروع بكارفرماييد . بيخودي هم هراس به دلتان نيندازن
 • با جديت وپشتكار و استفاده از مشاوري مسلط ميتوانيد پيشرفت نماييد . من هم با ترافيك وتراكم كاري شديدي كه دارم تلفني و ايميل درخدمتتان هستم ودرطول شبانه روز اماده راهنمايي هستم . الان هم ميتوانيد بعنوان يك شخصيت حقيقي كارهاي سبك راشروع نموده دراين اثنا شركت راهم به ثبت برسانيد . حق نگهدارتان باد . با امتنان مستوفي مستوفي مستوفيمراقبت حرفه اي حسابرسي , حسابرس مستقل, گزارش حسابرسي, اظهارنظر حسابرس, استاندارد حسابرسي, صورتهاي مالي حسابرسي شده, اطلاعات و قيمت‌ها, شكست بازارها , تخصيص منابع , سيستم قيمتي , مصرف دارايي‌, دارايي, قيمت‌, تصميمات قيمت گذاري, موفقيت , خودروسازي, كشتي‌سازي, كيا, هيونداي موتور, اتومبيل , بزرگ‌‌ترين شركت ساختماني دنيا, بزرگ‌‌ترين شركت, ساختماني دنيا, وينچي, ساختماني, سرمايه‌گذاري , استودوفرانس, فرانسه, موفقيت, قصر سلطنتي , ساختماني شوسه (سهامي خاص), سلام ما يك شركت ساختماني مسئوليت محدود ثبت كرديم.براي ثبت در اداره ماليات بايد به كجا وراجعه كنم؟حوزه مالياتي چه جوري تعيين ميشه؟ ممنون و موفقتر باشيد


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|مشاوره در رازنامه
|تازه هاي رازنامه
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني