جستجو در پورتال

قوانين و مقررات/ مجوز اخذ موسسات فرهنگي تك منظوره
موسسات فرهنگي تك منظوره مؤسسات فرهنگي و هنري تشكيلاتي است كه با اهداف و مقاصد فرهنگي و هنري اعم از انتفاعي يا غير انتفاعي (بر طبق ماده 584 قانون تجارت و آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري مصوب 1337) به مسئوليت اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي، عمومي و خصوصي، افراد واجد شرايط براي فعاليت در يك يا چند قلمرو فرهنگي، هنري سينمايي و مطبوعاتي با سرمايه ايراني تشكيل مي‌دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز تأسيس، نظارت بر فعاليت ها و انحلال آنها را صادر مي‌كند.
 • تخابي در بدو امر محدود بوده و حداكثر از 10 مورد تجاوز ننمايد.   شايان ذكر است آنچه در فهرست زمينه فعاليت هاي پيشنهادي ذكر گرديده است حصري نبوده و متقاضيان مي توانند زمينه فعاليت هاي خارج از نمونه هاي ذكر شده را نيز متناسب با حوزه شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزينند. بديهي است موارد انتخاب شده نبايد بيش از توانايي ها و امكانات مورد نياز به ويژه سوابق و تجربه هاي فرهنگي اعضاي هيأت مؤسس باشد.    موضوعات پيشنهادي فعاليت هاي فرهنگي و هنري (جهت انتخا
 • فعاليت‌هاي عمومي 1.        گردآوري، تأليف، تدوين مقالات، ترجمه ( غير رسمي ) متون و كتاب به زبان‌هاي خارجي و يا بالعكس. 2.        حروفچيني، ويرايش و تصحيح، تنظيم، طراحي و صفحه آرايي كتاب و نشريه. 3.        برگزاري جلسات در خصوص معرفي، بررسي و نقد كتاب و نشريه و انتخاب و اهداي جوايز. 4.        مشاركت در برگزاري همايش و سمينار و همكاري
 • م اسلامي و سيره ائمه اطهار (ع) [19228/ص/75] آموزش زبان‌هاي خارجي براي افراد بالاي بيست سال 2.        هنري: موسيقي، حجم سازي، چهره پردازي، طراحي لباس، بازيگري ( تئاتر )، عكاسي، نقاشي، خوشنويسي، كامپيوتر گرافيك ( طراحي و. .. ) هنرهاي دستي، نگارگري و... 3.        سينمايي و سمعي بصري: كارگرداني، فيلمسازي، عكاسي، بازيگري ( سينما ) و... 4.        مطبوعاتي: روزنامه نگاري، خبرنگا
قوانين و مقررات/ اخذ مجوز موسسات فرهنگي چند منظوره
اخذ مجوز موسسات فرهنگي چند منظوره
 • تخابي در بدو امر محدود بوده و حداكثر از 10 مورد تجاوز ننمايد.   شايان ذكر است آنچه در فهرست زمينه فعاليت هاي پيشنهادي ذكر گرديده است حصري نبوده و متقاضيان مي توانند زمينه فعاليت هاي خارج از نمونه هاي ذكر شده را نيز متناسب با حوزه شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزينند. بديهي است موارد انتخاب شده نبايد بيش از توانايي ها و امكانات مورد نياز به ويژه سوابق و تجربه هاي فرهنگي اعضاي هيأت مؤسس باشد.    موضوعات پيشنهادي فعاليت هاي فرهنگي و هنري (جهت انتخا
 • فعاليت‌هاي عمومي 1.        گردآوري، تأليف، تدوين مقالات، ترجمه ( غير رسمي ) متون و كتاب به زبان‌هاي خارجي و يا بالعكس. 2.        حروفچيني، ويرايش و تصحيح، تنظيم، طراحي و صفحه آرايي كتاب و نشريه. 3.        برگزاري جلسات در خصوص معرفي، بررسي و نقد كتاب و نشريه و انتخاب و اهداي جوايز. 4.        مشاركت در برگزاري همايش و سمينار و همكاري
 • م اسلامي و سيره ائمه اطهار (ع) [19228/ص/75] آموزش زبان‌هاي خارجي براي افراد بالاي بيست سال 2.        هنري: موسيقي، حجم سازي، چهره پردازي، طراحي لباس، بازيگري ( تئاتر )، عكاسي، نقاشي، خوشنويسي، كامپيوتر گرافيك ( طراحي و. .. ) هنرهاي دستي، نگارگري و... 3.        سينمايي و سمعي بصري: كارگرداني، فيلمسازي، عكاسي، بازيگري ( سينما ) و... 4.        مطبوعاتي: روزنامه نگاري، خبرنگا
مقالات/ مشكلات ناشي از تعويض كاركنان
تعويض افراد گروهي كه روي يك پروژه كار مي‌كنند خود باعث بروز مشكلاتي مي‌شود. ارائه كار عالي در شرايطي كه همواره اعضاي گروه در آمد و رفت هستند، بسيار دشوار است.
 • مديران بايد سيستم هاي علمي مديريت را جهت ذخيره كردن اطلاعات گروه فراهم كنند. براي مثال يك گروه مهندسي بايد پيشرفت پروژه و همچنين وظايف و مسووليت هاي اعضاي تيم را در جدولي ثبت نمايد و مديران منابع انساني هم بايد وظايف و تكاليف كارمندان را كه فراتر از شرح وظايف موجود مي باشد با وجود پيشرفت در كار يادداشت كنند. براي درك بهتر اين ايده در عمل، بار ديگر شركت پشتيباني فني نرم افزار را در نظر بگيريد. در ابتدا شركت از گروه هاي بزرگتر مانند متخصصان پايگاه داده ها، متخصصان شبكه و برنامه نويسان شروع كرد و
 • را بدهند.و اما پاسخ؟ اطمينان حاصل كنيد كه وظيفه تك تك اعضاي گروه بر اساس انگيزه پايه ريزي شده باشد. به عنوان مثال گروه هاي پرستاري در بيمارستان نوعا طبق برنامه يا در شرايط اضطراري تعويض مي شوند. اوايل تيم هاي پرستاري به پرستاراني نياز داشتند كه وظايف خاصي را همچون نظارت بر تجويز دارو، بازبيني و يادداشت تمام علائم حياتي بيمار براي تمامي بيماران بخش انجام بدهند، اما در حال حاضر يك پرستار، مسوول هماهنگي و سرپرستي تمام جنبه هاي مراقبتي گروه كوچكي از بيماران است. سركشي به بيماران احساس مسووليت و
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ آموزش حسابداري مديريت: ديروز، امروز، و فردا
مردمان جنوب امريكا براي ضبط معاملات تجاري خود از طنابهاي گره‏زده استفاده مي‏كردند. مصريها براي نگهداري سوابق، سفال را برگزيده بودند، و تجار ونيزي حسابداراني اجير مي‌كردند كه دفترهاي حساب زيبا مي‏نوشتند. از گره طناب، لوحهاي سفالين و دفترهاي زيبا تا صفحات كامپيوتر، حسابداران و مدرسان حسابداري، راهي طولاني پيموده‏اند.
 • م كتاب كاپلان و آت كينسون (Kaplan & Atkinson, 1998) حتي بيشتر در مسير تصميمگيريهاي مديريتي حركت كرد. در اين جلد نه تنها بيشتر به موضوعات تصميمگيري مديريت پرداخته شد، بلكه عناوين مرسوم نظير تخصيص مخارج نيز داراي چاشني مديريتي شد. كتاب كه در اولين چاپ شرحي از ابزار رياضي براي حسابداران بود به كتابي در ارتباط با اينكه چگونه مديران براي اداره سازمانهاي خود مي‏توانند داده‏هاي مالي و عملياتي را به‌كار برند، تبديل شد.   حسابداري رفتاري مردم به ارقام حسابداري عكس‏العمل نشان مي‏دهند و گروهي از حسابدا
 • مديريت تصور مي‏كنند نيازمند تمثالي جديد هستند. اينكه تمثال جديد چه بايد باشد به روشني معلوم نيست، اما تحقيق اخير انجمن حسابداران مديريت در مورد نوع كار اعضا، رونده اي جالبي را نشان داد.(Russell et al., 1999) براساس نتايج اين تحقيق دو مورد از مهمترين وظايف اعضاي انجمن حسابداران مديريت عبارت از برنامه ريزي راهبردي درازمدت و بهبود بخشيدن به فرايند كار است. همچنين مهمترين مهارتهاي گزارش شده عبارت از مهارتهاي رايانه‏اي / فناوري/ شبكه، نرم افزار حسابداري و تدريس/ صحبت كردن و ايجاد ارتباط است. متأسفانه
 • صميمات مستدلي در جهت استفاده از منابع شركت بگيرند. حسابداران آينده با استفاده از دانش خود در زمينه جمع‌آوري داده‏ها و سيستمهاي پردازشي شركت، به مديران كمك خواهند كرد تا زمان تجزيه و تحليل را به حداقل برسانند. براي گزارشگري، حسابدار مديريت سيستمهايي طراحي مي‏كند كه مناسب نيازهاي هر مدير باشد. براي مثال مي‏توان سيستمي طراحي كرد كه مدير بدون هيچ كوششي اطلاعات مالي مورد علاقة خود را دريافت كند؛ يعني با فشار بر كليد كامپيوتر، آنچه مي‏خواهد در اختيارش قرار گيرد. در اين صورت حسابدار مديريت مهارتهاي خو
 • طبقه بندي اطلاعات
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با عرض سلام و خسته نباشيد.داراي سرقفلي يكباب مغازه هستم.مالك سه سال پيش درخواست كارشناسي براي افزايش اجاره بها داد.امسال هم درخواست كارشناسي براي افزايش داد.ايا قانون يا ماده اي براي اينكه مثلا هر سه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام اينجانب در سال 1382 يك باب انباري خود را قبل ازدريافت پايان كارساختماني از شهرداري تبديل به مغازه كردم و طبق راي كميسيون ماده صد شهردار با پرداخت مبلغي مشخص بعنوان تعرفه تبديل انباري به مغازه


  مشاور بازاريابي و توسعه كسب و كار نور ( مشاور بازاريابي و كسب و كار )
  با سلام و تشكر. براي افزايش فروش يك خودرو كه به تازگي وارد بازار شده و هيچ كس آن را نميشناسد چه پيشنهادي داريد؟ ممنون


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


  بهمن آزموده ( مشاور حقوقي )
  با سلام پدرم درسال 1374 اقدام به خريد يك باب مغازه بصورت قرارداد امتياز سرقفلي نامحدود درشهر اهواز منطقه بازار عامري نموده.حال با گذشت 19سال مجبور به فروش اين امتياز شده است ودرطي اين مدت بازسازي وتجه


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .