جستجو در پورتال

اخبار/ اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي
نهادهاي كارگري و كارفرمايي براي اصلاح كامل اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بار ديگر دست به دامان ديوان عدالت اداري مي شوند چراكه به نظر مي رسد هنوز سه جانبه گرايي در شوراي عالي تامين اجتماعي رعايت نمي شود و اين در حالي است كه نه تنها ديوان عدالت اداري بلكه مجلس نيز اساسنامه كنوني سازمان تامين اجتماعي را مغاير باقانون اساسي مي داند.
 • غ شود اين اساسنامه براي تطيبق قوانين به مجلس رفت. مجلس ايراداتي علاوه بر ايرادات و راي ديوان عدالت را بر اساسنامه وارد دانست به طوري كه اساسنامه بايد به طور كلي از نو نوشته مي شد و در ضمن بر همين اساس بسياري از اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي كه واجد شرايط نبودند بايد تغيير يابند كه از آن جمله مي توان به علي ذبيحي مديرعامل كنوني سازمان تامين اجتماعي و مهرداد بذرپاش مديرعامل احتمالي شستا در آينده، اشاره كرد. محسن ايزدخواه كارشناس حوزه تامين اجتماعي در اين باره مي گويد: «دولت براي تغيير اسا
 • بود كه بايد اساسنامه به طور كامل عوض مي شد اما دولت (وزارت رفاه) از اين كار سر باز زد.» او در مورد يكي از مهم ترين تخلفات صورت گرفته توسط دولت و انتصاب مديرعامل سازمان تامين اجتماعي مي گويد: «به دليل حساسيت كار در حوزه تامين اجتماعي و بيمه هاي تامين اجتماعي بايد مدير انتخابي آشنا به ضوابط و شرايط بيمه هاي اجتماعي باشد. برهمين اساس هم در مورد افرادي كه به شوراي عالي تامين اجتماعي راه مي يابند و هم در مورد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بايد حتماً مدرك تحصيلي اعضا فوق ليسانس به بالا
 • جتماعي بايد مدير انتخابي آشنا به ضوابط و شرايط بيمه هاي اجتماعي باشد. برهمين اساس هم در مورد افرادي كه به شوراي عالي تامين اجتماعي راه مي يابند و هم در مورد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بايد حتماً مدرك تحصيلي اعضا فوق ليسانس به بالا و مرتبط با حوزه بيمه باشد اما مي بينيد مديرعامل كنوني سازمان تامين اجتماعي (كه عضو شوراي عالي تامين اجتماعي نيز هست) دكتراي مكانيك است. حتي مدرك فوق ليسانس وي نيز مديريت انرژي است. در مورد آمدن بذرپاش نيز همين شبهه مطرح است زيرا در حال حاضر مديران بسيار با سابقه اي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ باسلام زماني كه كالا درمبدا توسط فروشنده تحويل كشتي داده ميشود ايا درهمان زمان كالا بطور خودكار بيمه كشتي قرار مي گيرد يا بايد توسط فروشنده يا خريدار بيمه شود-2- شركت بيمه گذار بايد ايراني باشد يا خارجي-3- كشتي بايد ايراني باشد يا خارجي-3- آيا خريدار مي تواند كالا را درايران كند اگرجواب مثبت است درزمان تحويل كالا به كشتي درصورتي كه مدارك بيمه نزد خريداراست آيا كشتي كالا را قبول مي كند؟تشكر
 • واب مثبت است درزمان تحويل كالا به كشتي درصورتي كه مدارك بيمه نزد خريداراست آيا كشتي كالا را قبول مي كند؟تشكر ؟ با سلام 1- بستگي به نوع قرارداد شمابا فروشنده دارد كه CFR يا CIFباشد.فرق دقيق اين دو آن است كه درشرايط CIF شامل بيمه كالا نيز ميگردد 2- به استناد ماده 70 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري 1350 ارائه بيمه نامه باربري يا گواهي بيمه مستند به قرارداد بيمه اي صادره توسط موسسات مجاز بيمه ايراني براي محمولات وارداتي الزامي است . 3- ارائه مجوز حمل
 • هاي كشور وزارت راه و ترابري براي گشايش اعتبار اسنادي و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي الف- بيشتر از 500 تن دريايي ب- بيشتر از يكصد تن جاده اي ج- بيشتر از پانصد كيلو هوايي كه توسط ناوگان خارجي حمل ووارد كشور ميگردد الزامي است . براي اطلاع از جزئيات شرايط بيمه و حمل و نقل خواهشمند است به مجموعه مقررات حمل و نقل ، بيمه و بازرسي در بخش قوانين و مقررات سايت بانك مركزي به آدرس WWW.CBI.IR مراجعه نماييد . 2/7/88
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ سود 66 درصدي تا زيان 40 درصدي 14 شركت اصل چهل‌وچهاري بورس
خبرگزاري فارس: بازدهي سهام 14 شركت مشمول اصل 44 بورسي در 7 ماه گذشته با 66 درصد سود تا 40 درصد زيان همراه بود.
 • در طول 7 ماه حضور در بورس طي سال جاري شاهد افت قيمت هر سهم از هزار به 961 توماني بود. ازسوي ديگر رتبه 328 نقد شوندگي سهام اين شركت حكايت از آن داشت كه سهامداران حقيقي و حقوقي هيچگاه به راحتي نتواسته اند از تركيب سهامداري اين شركت خارج شوند. اما شرايط بيمه دانا كه از اواخر مرداد به عنوان چهاردهمين و آخرين شركت مشمول اصل 44 وارد بازار سهام بغرنج است.چرا كه بعد از كشف قيمت بسيار گران و 2610 توماني هر سهم كه سه برابر قيمت كارشناسي بود ، ريزش هر روز بهاي هم سهم تا هزار و 562 تومان در پايان مهرما
قوانين و مقررات/ جزئيات دستورالعمل اجرايي ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك بنا به پيشنهاد شماره 95078/62 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
 • قدان بيمه‌نامه: وسيله نقليه در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بيمه موضوع قانون نباشد. خ ـ بيمه‌گر: هر يك از شركت‌هاي بيمه دولتي و غيردولتي كه مجوز فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث از بيمه مركزي را دارا مي‌باشند. د ـ خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه: هرگونه خسارت بدني وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانين و مقررات يا شرايط عمومي بيمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بيمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت ميزان تعهدات بيمه‌گر نمي‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قان
 • سارت بدني وارد شده به اشخاص ثالث كه بر اساس قوانين و مقررات يا شرايط عمومي بيمه‌نامه پرداخت آن بر عهده بيمه‌گر مربوط نباشد. در هر صورت ميزان تعهدات بيمه‌گر نمي‌تواند كمتر از حداقل الزامات مندرج در قانون باشد. تبصره ـ شرايط عمومي بيمه‌نامه مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط بيمه مركزي تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد تعيين خواهد شد. فصل دوم ـ خسارتهاي بدني ماده2ـ شخص ثالث زيان‌ديده يا ورثه قانوني وي حق دارد با ارايه مدارك موضوع ماده (3) براي دريافت خسارت
 • ثه باشد. 4ـ تصوير مدرك شناسايي وسيله نقليه مسبب حادثه در صورت وجود. 5 ـ ارايه مدارك مثبته داير بر احراز سمت قانوني متقاضي از قبيل قيمومت يا وكالت يا وصايت يا ولايت خاص حسب مورد. ماده8 ـ در اجراي ماده (18) قانون، بيمه‌گر مكلف است در صورت وجود شرايط زير با دريافت مدارك مذكور در ماده (7) به استثناي بند (2) آن، خسارت مالي زيان‌ديده را پرداخت نمايد: الف ـ وسايل نقليه مسبب حادثه و زيان‌ديده در زمان وقوع حادثه، داراي بيمه‌نامه معتبر باشند. ب ـ خسارت مالي واردشده يا مورد مطالبه
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ سلام 4 سال سابقه بيمه اجباري دارم به دليل اشتغال به كار پاره وقت وعدم وجود شرايط بيمه تمايل دارم از بيمه اختياري استفاده نمايم با توجه به اينكه تا ارديبهشت 90 بيمه بوده ام حق بيمه اختياري (هزينه) چه مقدار مي باشد
سلام 4 سال سابقه بيمه اجباري دارم به دليل اشتغال به كار پاره وقت وعدم وجود شرايط بيمه تمايل دارم از بيمه اختياري استفاده نمايم با توجه به اينكه تا ارديبهشت 90 بيمه بوده ام حق بيمه اختياري (هزينه) چه مقدار مي باشد
 • پرسش و پاسخ سلام 4 سال سابقه بيمه اجباري دارم به دليل اشتغال به كار پاره وقت وعدم وجود شرايط بيمه تمايل دارم از بيمه اختياري استفاده نمايم با توجه به اينكه تا ارديبهشت 90 بيمه بوده ام حق بيمه اختياري (هزينه) چه مقدار مي باشد  ؟
اخبار/ چرا محاسبه سنوات مشاغل سخت صورت نمي گيرد؟
قانون بيمه مشاغل سخت و زيان آور به طور خلاصه شامل اين مزيت است كه چون اين دسته از رشته هاي شلغي به نوعي براي سلامت شاغلين مضر هستند در خدمات بيمه تامين اجتماعي هر يكسال فعاليت آنان يك و نيم سال محاسبه مي گردد تا بتوانند پس از بيست سال بازنشسته گردند و از ادامه آسيبهاي جسمي جلوگيري شود.
 • ئت تامين اجتماعي از مقررات موجود در صورتي كه اين افراد زحمت كش جامعه كمتر از بيست سال متوالي يا بيست و پنج سال متناوب بيمه رد كرده باشند سنواتشان يك و نيم برابر محاسبه نمي گردد و كل حق قائل شده در قانون براي اين كارگران زائل مي شود زيرا مجددا از نظر شرايط بيمه اي و خدمات بازنشستگي در شرايط برابر با شاغلين در مشاغل عادي يكسان مي گردند. در همين راستا برخي از نمايندگان مجلس به تدوين طرحي براي استفساريه اي جديد بر قانون و مقررات مربوط به محاسبه سنوات و خدمات بازنشستگي مشاغل سخت پرداختند تا پس از
 • ان مي گردند. در همين راستا برخي از نمايندگان مجلس به تدوين طرحي براي استفساريه اي جديد بر قانون و مقررات مربوط به محاسبه سنوات و خدمات بازنشستگي مشاغل سخت پرداختند تا پس از تصويب آن دسته از  كاركنان مشاغل سخت كه به هر دليل از تداوم بيست ساله بيمه خود يا بيست و پنج ساله متناوب آن عاجز شده اند-كه غالبا به دليل سختي شرايط كار مسائل اينچنيني نيز براي اين عزيزان رايج است- بتواند از تعداد سنوات رد شده حق بيمه خود به صورت يك برابر و نيم (مانند ساير همگنان خود) بهره برده و با تكميل خويش فرما يا
 • يا بيست و پنج ساله متناوب آن عاجز شده اند-كه غالبا به دليل سختي شرايط كار مسائل اينچنيني نيز براي اين عزيزان رايج است- بتواند از تعداد سنوات رد شده حق بيمه خود به صورت يك برابر و نيم (مانند ساير همگنان خود) بهره برده و با تكميل خويش فرما يا تداوم حق بيمه در شغلي غير زيان آور سريعتر به خدمات بازنشستگي نائل آيند. از نظر تأمين اجتماعي شرط اوليه و لازم براي برخورداري از مزاياي قانوني تصريح شده در قانون فوق الذكر داشتن حداقل سابقه اشتغال 20 سال متوالي و يا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زيان آور ا
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ چالش‌هاي 6گانه صنعت بيمه/عرضه تنها 73 رشته بيمه‌اي توسط بيمه‌‌ها
مركز پژوهش‌هاي مجلس با تحليل چالش‌هاي 6گانه صنعت بيمه اعلام كرد: در كشور تنها 8 رشته در بيمه اشخاص، 10 رشته در بيمه اموال، 31 رشته در بيمه مسئوليت و 24 رشته در «ساير بيمه‌ها» ارائه مي‌شود.
مشاوره/ سلام من بيش از 70 ماه است كه سابقه بيمه دارم كه كل اين مدت شاغل در يك مجموعه بودم. در حال حاضر به مدت 2 ماه مرخصي بدون حقوق درخواست دارم. شرايط بيمه اين دو ماه به چه صورت خواهد بود؟ آيا امكان اين كه همين مجموعه بيمه من را رد كنند وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت هست كل درصد پرداخت مشابه ماه هايي مي باشد كه حقوق دريافت مي كنم و يا 30 درصد را خودم بايد پرداخت كنم؟ آيا اين موضوع منع قانوني دارد؟ از نظر اداره كار، اداره ماليات و سازمان تامين اجتماعي آيا منعي دارد؟ با سپاس از زحمات جنابعالي
سلام من بيش از 70 ماه است كه سابقه بيمه دارم كه كل اين مدت شاغل در يك مجموعه بودم. در حال حاضر به مدت 2 ماه مرخصي بدون حقوق درخواست دارم. شرايط بيمه اين دو ماه به چه صورت خواهد بود؟ آيا امكان اين كه همين مجموعه بيمه من را رد كنند وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت هست كل درصد پرداخت مشابه ماه هايي مي باشد كه حقوق دريافت مي كنم و يا 30 درصد را خودم بايد پرداخت كنم؟ آيا اين موضوع منع قانوني دارد؟ از نظر اداره كار، اداره ماليات و سازمان تامين اجتماعي آيا منعي دارد؟ با سپاس از زحمات جنابعالي
 • پرسش و پاسخ سلام من بيش از 70 ماه است كه سابقه بيمه دارم كه كل اين مدت شاغل در يك مجموعه بودم. در حال حاضر به مدت 2 ماه مرخصي بدون حقوق درخواست دارم. شرايط بيمه اين دو ماه به چه صورت خواهد بود؟ آيا امكان اين كه همين مجموعه بيمه من را رد كنند وجود دارد؟ و اگر پاسخ مثبت هست كل درصد پرداخت مشابه ماه هايي مي باشد كه حقوق دريافت مي كنم و يا 30 درصد را خودم بايد پرداخت كنم؟ آيا اين موضوع منع قانوني دارد؟ از نظر اداره كار، اداره ماليات و سازمان تامين اجتماعي آيا
 • اداره ماليات و سازمان تامين اجتماعي آيا منعي دارد؟ با سپاس از زحمات جنابعالي   ؟ باسلام  شما با موافقت كارفرما ميتوانيد از مرخصي بدون حقوق استفاده فرماييد . كارفرما هم درليست بيمه ميتواند بجاي كاركرد مرخصي رد كند وحق بيمه اي تعلق نميگيرد ولي اگر كاركرد برايتان منظور نمايد بايستي حق بيمه مربوطه را بپردازند كه خلاف است . با امتنان
مشاوره/ با سلام. من و همسرم از طرف محل كارم كه در آنجا بطور قراردادي ساعتي مشغول به كار هستم داراي بيمه تأمين اجتماعي هستيم. متأسفانه در آنجا به حد نصاب 50 نفر نرسيديم تا بيمه تكميلي گرديم. ميخواستم از شرايط بيمه تكميلي خويش فرما بدانم و اينكه آيا مي توانيم در گروهي اسم خودمان را براي بيمه تكميلي رد نماييم؟ با تشكر از شما
با سلام. من و همسرم از طرف محل كارم كه در آنجا بطور قراردادي ساعتي مشغول به كار هستم داراي بيمه تأمين اجتماعي هستيم. متأسفانه در آنجا به حد نصاب 50 نفر نرسيديم تا بيمه تكميلي گرديم. ميخواستم از شرايط بيمه تكميلي خويش فرما بدانم و اينكه آيا مي توانيم در گروهي اسم خودمان را براي بيمه تكميلي رد نماييم؟ با تشكر از شما
 • پرسش و پاسخ با سلام. من و همسرم از طرف محل كارم كه در آنجا بطور قراردادي ساعتي مشغول به كار هستم داراي بيمه تأمين اجتماعي هستيم. متأسفانه در آنجا به حد نصاب 50 نفر نرسيديم تا بيمه تكميلي گرديم. ميخواستم از شرايط بيمه تكميلي خويش فرما بدانم و اينكه آيا مي توانيم در گروهي اسم خودمان را براي بيمه تكميلي رد نماييم؟ با تشكر از شما  ؟ باسلام بيمه تكميلي بصورت گروهي بوده و اعضا بايستي مشمول و تحت پوشش بي
 • اينكه آيا مي توانيم در گروهي اسم خودمان را براي بيمه تكميلي رد نماييم؟ با تشكر از شما  ؟ باسلام بيمه تكميلي بصورت گروهي بوده و اعضا بايستي مشمول و تحت پوشش بيمه اصلي ديگري باشند كه بتوانند بيمه تكميلي نيز بشوند . چندي پيش رييس كل محترم بيمه مركزي اعلام فرمودند كه شركتهاي بيمه بايستي بصورت انفرادي افراد واجد شرايط بيمه اصلي را بيمه تكميلي نيز بنمايند كه گويا هنوز اقدام موثري ازسوي شركتهاي بيمه بعمل نيامده است بنابراين درپاسخ سئوالهاي شم
 • م بيمه مركزي اعلام فرمودند كه شركتهاي بيمه بايستي بصورت انفرادي افراد واجد شرايط بيمه اصلي را بيمه تكميلي نيز بنمايند كه گويا هنوز اقدام موثري ازسوي شركتهاي بيمه بعمل نيامده است بنابراين درپاسخ سئوالهاي شما بعرض ميرسانم كه ميتوانيد در گروه ديگري نيز بيمه تكميلي گرديد . خانه كارگر محل سكونت و اشتغالتان نيز گويا انفرادي بيمه تكميلي بشرط دفترچه بيمه ومعرفي نامه از محل اشتغال را انجام ميدهد و دو ياسه شركت بيمه نيز انفرادي اينكار را ميكنند . موفق باشيد . با امتنان .......... مستوفي .........
مشاوره/ باسلام ودرود فراوان مي خواستم بدانم اگر خانمي متولد 1317 باشد بيمه وبازنسشتگي نداشته باشدوخانه دار باشد ايا در اين سن مي تواند بيمه اي شود كه بعد از مدتي بتواند از مزاياي بازنشستگي استفاده نمايد لطفا راهنمايي نماييد (درضمن اين خانم با دخترش كه ازدواج كرده واز شوهرش جدا شده است زندگي ميكند كه وي هم هيچ شغلي ندارد بيماري اعصاب هم دارد وتوانايي انجام كاري را ندارد )با اين تفاسير ايا راهي هست كه يكي از اينها انجام دهند تا مستمري داشته باشند پيشاپيش از توجه شما ممنونم
باسلام ودرود فراوان مي خواستم بدانم اگر خانمي متولد 1317 باشد بيمه وبازنسشتگي نداشته باشدوخانه دار باشد ايا در اين سن مي تواند بيمه اي شود كه بعد از مدتي بتواند از مزاياي بازنشستگي استفاده نمايد لطفا راهنمايي نماييد (درضمن اين خانم با دخترش كه ازدواج كرده واز شوهرش جدا شده است زندگي ميكند كه وي هم هيچ شغلي ندارد بيماري اعصاب هم دارد وتوانايي انجام كاري را ندارد )با اين تفاسير ايا راهي هست كه يكي از اينها انجام دهند تا مستمري داشته باشند پيشاپيش از توجه شما ممنونم
 • وانايي انجام كاري را ندارد )با اين تفاسير ايا راهي هست كه يكي از اينها انجام دهند تا مستمري داشته باشند پيشاپيش از توجه شما ممنونم  ؟ باسلام فراوان . ضمن ابراز تاسف بعرضتان برسانم كه با اين شرايط  بيمه شدن ايشان غيرممكن است ولي شايد بتوانند از طريق سازمان بهزيستي تحت پوشش قرار گرفته يا تحت بيمه عمروپس انداز شركتهاي بيمه خصوصي درايند . ازنتيجه اينجانب را مطلع تا درصورتيكه راه ديگري وجود داشته باشد راهنمايي شوند . خدانگهدار مستوفي
100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


  رضا لطفي (  )
  باسلام.آيا فرمول ثابتي براي جريمه ديركرد تعهدات در قرارداد وجود دارد؟ شركت ما يك شركت بازاريابي است و اگر فروشنده در زمان تخويل سفارش تاخير داشته باشد شامل جريمه مي شود براي اين فرمول ميخواهم


  رضا لطفي (  )
  با سلام من علي هستم و 26 ساله و ساكن شيراز و دانشجوي كارداني گرافيك و شغل فعلي من كافي نت است . همچنين در زمينه طراحي بازي هاي كامپيوتري نيز فعاليت دارم . من با هزار زحمت اكنون 20 ميليون پول دارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .