جستجو در پورتال

مقالات/ سود چيست؟ بهره چيست؟ ربا چيست؟
خلط مبحثي كه مقارن تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اكنون حتي دامن متوليان پول و بانك را نيز گرفته است
 • سود چيست؟ بهره چيست؟ ربا چيست؟ منبع: بورس نگر تاريخ انتشار: 1386-07-21 نويسنده: بورس نگر مترجم: چكيده: خلط مبحثي كه مقارن تصويب و اجراي قانون بانكداري بدون ربا در موضوع سود، بهره‌ و ربا به وجود آمد، اكنون حتي دامن متوليان پول و بانك را نيز گرفته است سود چي
 • م‌گيرنده در سررسيد، مبلغ يا درصد معيني علاوه بر اصل را تاديه كند، استقراض ربوي انجام شده و مطابق نص صريح قرآن كريم، اين معامله حرام و باطل است.از اين رو، بهره‌اي كه از پيش تعيين نشده باشد غيرشرعي نيست و در اسلام پذيرفته شده است. تمامي نظام بانكداري فعلي كشور بر همين مفهوم مستقر است. سود علي‌الحساب (‌يا به عبارت درست‌تر بهره علي‌الحساب‌) كه بانك‌هاي ما به سپرده‌ها‌ي مردم مي‌پردازند و از وام‌خواهان اخذ مي‌كنند بدان معنا است كه بهره غيرثابت مورد‌نظر بوده و چون از قبل تثبيت و تعيين نشده‌، از نظر شرع
 • ذهنيت منفي و نامساعدي كه از ابتداي انقلاب نسبت به واژه بهره وجود داشت، در متن قانون عمليات بانكي بدون ربا و بخشنامه‌ها‌ي بانكي، واژه سود به جاي بهره بكار برده شد. سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها را مشمول سود دانستند درحالي كه به سپرده‌هاي مردم بهره (علي‌الحساب) تعلق مي‌گيرد. متقاضيان تسهيلات بانكي نيز بايد در ازاي استفاده از تسهيلات به بانك‌ها سود بپردازند، درحالي كه آنچه آنان پرداخت مي‌كنند چيزي جز بهره نيست‌. نظام بانكي كشور بايد به جاي كمك به اين خلط مبحث كه ناشي از عوام‌زدگي بود، مفاهيم اقتصاد ر
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ تبعيض مالياتي
در ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم بطور خلاصه آمده است: «كليه اشخاص حقوقي مكلف‌اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پرداخت مي‌كنند 5 درصد آن را به عنوان علي‌الحساب ماليات مودي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز نمايند».
 • الياتي هستند، مي‌پردازد. براي اين منظور اشخاص حقوقي را از نظر فعاليت اقتصادي به دو دسته طبقه‌بندي مي‌كنيم. گروه اول شركت‌هايي با فعاليت توليدي و بازرگاني كه معمولا در پايان سال مالي پس از تهيه اظهارنامه عملكرد مالياتي و مشخص شدن سود ابرازي و به هنگام تحويل اظهارنامه، وجه ماليات را به صورت نقدي پرداخت مي‌كنند و گروه دوم شركت‌هايي با فعاليت خدماتي كه در هنگام ارائه اظهارنامه مالياتي، وجه ماليات ابرازي را با ارائه اوراق سپرده مالياتي تسويه مي‌كنند. در ادامه بحث گ
 • مامي اين مبلغ توسط شركت توليدي از خريدار كالا دريافت مي‌شود. اما شركت خدماتي همان مبلغ درآمد بابت فروش خدمات را نمي‌تواند از خريدار خدمات دريافت كند. به عبارت ديگر برابر ماده 104 قانون يادشده، خريدار موظف است 5 درصد بهاي صورتحساب را بعنوان علي‌الحساب ماليات فروشنده خدمات به سازمان امور مالياتي پرداخت كندو شركت خدماتي اين مبلغ را بعنوان پيش پرداخت ماليات در دفاتر خود ثبت مي‌كند. بنابراين شركت توليدي مبلغ 500 ميليون ريال بيش از شركت خدماتي دريافت مي‌كند. حال چه اتفاقي مي&z
 • ي، ماليات بيشتري ابلاغ شود، شركت توليدي حداقل پس از 28 ماه (16 ماه اشاره شده در بالا به اضافه يكسال دوران رسيدگي) نسبت به پرداخت تتمه ماليات اقدام مي‌كند. اما اگر فعاليت شركت خدماتي منجر به زيان شود يا ماليات سالانه آن از 5 درصد ماليات علي‌الحساب پرداختي كمتر شود، هر چند مبلغي پرداخت نمي‌كند اما مابه‌التفاوتي را طلبكار مي‌شود كه پس از صدور برگ تشخيص (همان 28 ماه) و پس از درخواست استرداد ماليات، اضافه پرداختي را مي‌تواند وصول ‌كند. روح مواد قانوني 104 و 105 ممل
مقالات/ هدفمندي يارانه‌ها: از واكاوي ريشه‌ها تا مديريت پيامدها
در نهايت سير صعودي حجم يارانه‌هاي آشكار و پنهان در اقتصاد ايران، اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها را بدل به اقدامي ضروري و گريزناپذير براي اقتصاد كشور نمود؛ چراكه تداوم چنين روندي، از يك طرف دولت را به سوي يك بن‌بست تمام عيار مالي سوق مي‌داد و از طرف ديگر اقتصاد ايران را به مرز يك بحران تمام عيار اقتصادي مي‌رساند.
 • zwnj;هاي نسبي در بازار و در نتيجه بهبود خاصيت علامت دهي قيمت‌ها در تخصيص منابع در اقتصاد كشور شود. البته اين مزيت اثرات خود را در بلندمدت آشكار خواهد ساخت. بر اساس مباني علم اقتصاد، قيمت‌هاي نسبي در بازار آزاد، آشكاركننده فرصت‌هاي كسب سود و رفع‌كننده كمبودها و مازادها در بازار است. در بازار هر يك از كالاها، خدمات و دارايي‌ها، اگر مازاد عرضه‌اي وجود داشته باشد، قيمت‌ها شروع به كاهش مي‌كند به نحوي كه از يك طرف با كاهش قيمت و در نتيجه كاهش سودآوري منابع توليد
 • ع اينكه وضعيت آنها نسبت به گروه‌هاي بالاي درآمدي چه تغييري نموده است، اهميت كمتري نسبت به اين موضوع دارد كه وضعيت آنان نسبت به شرايط قبل از اجراي طرح چه تغييري كرده است. در حال حاضر و در اولين مرحله، يارانه‌هاي نقدي براي مدت دو ماه به صورت علي‌الحساب به خانوارها پرداخت شده است. خانوارها بايد علاوه بر اينكه بخشي از يارانه نقدي خود را صرف پرداخت هزينه آب، برق، سوخت، نان و غيره كه قيمت آنها افزايش يافته است، نمايند، بخشي ديگر را نيز بايد به دليل افزايش قيمت ساير كالاها كه از اجراي اي
 • كارآيي اقتصاد كشور را در تخصيص منابع در فرآيندهاي توليد و مصرف، كاهش دهد و به ايجاد عدم‌تعادل‌هاي گسترده بيانجامد. به علاوه اگر بنگاه‌هاي توليدي نتوانند قيمت كالاهاي توليدي خود را متناسب با افزايش هزينه‌هاي خود افزايش دهند، حاشيه سود آنها به شدت كاهش خواهد يافت و در صورت زيان‌دهي ممكن است به توقف خطوط توليد خود اقدام نمايند. اين امر به ايجاد موجي از ورشكستگي در صنايع مختلف منجر شده، كه به تبع آن توليد و اشتغال در سطح اقتصاد كلان كاهش خواهد يافت. دولت بايد توجه داشته با
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم فرصت اصلاح يا تشديد مشكلات
سرانجام پس از ماه‌ها كار روي مفاد اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم و انتشار ويرايش‌هاي متعدد به منظور اظهارنظر كارشناسان و صاحبنظران، لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم با قيد يك فوريت از سوي دولت براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال و در جلسه مورخ 3/8/1391 مجلس يك فوريت آن تصويب و به منظور بررسي كميسيون‌هاي اصلي و فرعي ارجاع شده است.
 • اليات به نرخ 2/0 درصد (دو در هزار) مي‌شوند. البته نرخ ماليات براي دارايي‌هايي كه مستقيما در فرآيند توليد اقتصادي قرار مي‌گيرند از قبيل واحدهاي توليدي، معدني، خدماتي، كشاورزي و همچنين سهام و هرگونه سرمايه‌گذاري كه مستلزم مشاركت در سود و زيان است معادل نرخ صفر منظور مي‌شود. منظور از ارزش، ارزش روز دارايي‌هاي يادشده است. همچنين موديان مشمول بايد تا پايان ارديبهشت هر سال اظهارنامه موضوع اين ماده مربوط به سال گذشته را تسليم سازمان امور مالياتي و ماليات متعلقه را پرداخت ك
 • رد مشمول مقررات ماليات بردرآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون (ماليات بر درآمد مشاغل و شركت‌ها) خواهد بود. تبصره 1: اولين نقل و انتقال ساختمان‌هاي يادشده علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات علي الحساب به نرخ 10 درصد به ماخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهد بود. تبصره 2: شمول مقررات اين ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقيقي منوط به آن است كه بيش از سه سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. تبصره 3: شهردار
 • وش مشكل است و مطابق ماده 77 قبل از اصلاحيه «املاك نوساز» بايد مدنظر باشد. براساس ماده 64اصلاحي  ارزش‌هاي معاملاتي بايد متناسب با قيمت‌هاي متعارف روز منطقه تعيين شود. اخذ ماليات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و 10 درصد علي‌الحساب موضوع ماده 77 در مجموع حدود 15 درصد‌ ارزش متعارف خواهد بود، يعني براي انتقال يك آپارتمان نوساز فروشنده بايد 15 درصد ارزش متعارف يا فروش، ماليات بپردازد و با اعمال نرخ ماليات (25 درصد)، در اين ماده فرض شده است كه فعاليت ساخت و فروش ساختمان
اخبار/ انحراف از بودجه زياد تجربه شد
گروه بورس- مجيد اسكندري: فصل مجامع به روزهاي پررونق خود رسيده و سرمايه‌گذاران، اين روزها با ترافيك برگزاري مجامع شركت‌ها روبه‌رو هستند. كنجكاوي براي اطلاع از نحوه عملكرد سال قبل شركت‌ها و اشتياق بيشتر براي دريافت سود شركت‌هايي كه روزهاي خوبي در بازار داشته‌اند، سهامداران را به مجامع مي‌كشاند.
 • يت شركت در گزارش سالانه اظهارنظر كنند، كه اين از جمله موارد مطرح در حلقه مفقود شده گزارشگري است. اما اگر مقام ناظر يك گزارش تجميعي تهيه كند، مي‌توان به اين سوال پاسخ داد. ديگر اينكه وضعيت كلي بنيادي بر سه محور است (ا) صحت و درستي ترازنامه و سود و زيان و گزارش‌هايي كه هيات‌مديره به سهامداران مي‌دهد (2) به‌كارگيري صحيح و مفيد سرمايه مردم و منابع مالي استقراضي در توليد و بازده مناسب براي سهامداران و حفاظت بنيادي از اين منابع (3) رعايت منافع عموم و...... كه گزارشگري مالي
 • د و زيان و گزارش‌هايي كه هيات‌مديره به سهامداران مي‌دهد (2) به‌كارگيري صحيح و مفيد سرمايه مردم و منابع مالي استقراضي در توليد و بازده مناسب براي سهامداران و حفاظت بنيادي از اين منابع (3) رعايت منافع عموم و...... كه گزارشگري مالي فعلي جوابگوي اين سوالات نيست. اصل مطلب، صحت و درستي صورت‌هاي مالي است كه همان وظيفه اظهارنظر بازرس نسبت به آن است (ماده 148 ق ت) و به كلي فراموش شده و بند اظهار‌نظر حسابرس طبق استانداردهاي حسابرسي كه معني و مفهوم ديگري دارد، تقريبا جايگزين آ
 • ست؟ اشكالات در صورت‌هاي مالي ناشي از مسائل دروني و مديريتي و رعايت يا عدم رعايت استانداردها است و يك بخش آن هم برون سازماني است. در شرايطي كه خريد و يا فروش كالا از فروشنده انحصاري يا خريدار انحصاري باشد و اينكه فروشنده، طي سال، قيمت علي‌الحساب تعيين مي‌كند، با پشتوانه‌اي كه دارند (انحصار) قرارداد با مبلغ مشخص منعقد نمي‌كنند و هر زمان كه بخواهند قيمت را تغيير مي‌دهند كه نتيجه آن همين مشكلات براي شركت‌ها است. (از جمله خوراك پتروشيمي‌ها). حال اگر مذاكره كن
اطلاعات پورتال/ كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
كلمات كليدي سرچ رازنامه وترازنامه
 • ورتهاي مالي تلفيقي ثبت 5% سپرده بيمه ثبت نام مشاوره حقوقي جامعه حسابداران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جامعه حسابداران رسمي جامعه حسابداران رسمي ايران جايز بودن تبليغ +حسابداران رسمي جايگاه اندوخته قانوني در صورت سود و زيان جدول ماليات حقوق 1389 جدول ماليات حقوق سال 1389 جدول ماليات حقوق سال 89 جدول مالياتي حقوق سال 1389 جدول مالياتي سال 89 جدول مالياتي سال 89 جدول معافيت مالياتي 1389 جدول معافيت مالياتي حقوق سال 1389 جدول معافيت مالياتي حقو
 • بداري تسعير ارز حسابداري تعهدي حسابداري دولتي حسابداري ذهني حسابداري صنعتي حسابداري فني حسابداري وحسابرسي حسابرس حسابرس حرفه اي حسابرس داخلي حسابرسان حسابرسي حسابرسي بيمه حسابرسي تقلب حسابرسي چيست حسابرسي چيست حسابرسي چيست؟ حسابرسي داخلي حسابرسي داخلي چيست؟ حسابرسي در امريكا حسابرسي دولتي حسابرسي رعايت حسابرسي رعايت حسابرسي صورتهاي مالي حسابرسي عملكرد حسابرسي عملكرد مديريت حسابرسي عملياتي حسابرسي عملياتي حسابرسي كامپيوتري حسابرسي مالياتي
 • تي نيروهاي شركتي وزارت كار فرم قرارداد كار وظايف مامور تشخيص ماليات وقايع قبل از ترازنامه وقايع قبل و بعد از ترازنامه هزينه استهلاك هزينه يابي بر مبناي فعاليت هزينه هاي تاسيس هلدينگ هلدينگ شركتهاي مالي بانكها هلدينگ هموارسازي سود هولدينگ هولدينگ
مشاوره/ چرا در ايران صورت جريان وجوه نقد پنج فعاليت دارد ولي در حسابداري بين المللي سه فعاليت دارد ؟
چرا در ايران صورت جريان وجوه نقد پنج فعاليت دارد ولي در حسابداري بين المللي سه فعاليت دارد ؟
 • سي قرار گرفت. در اين نوشتار درباره ي تفاوتهاي عمده استاندارد حسابداري شماره 2 ملي با استاندارد هاي بين المللي بحث مي شود عمده اين تفاوتها عبارتند از: 1- عدم شمول اقلام معادل و جه نقد در تعريف وجوه نقد. 2-تفكيك بازده سرمايه گذاري ها، شامل درآمد بهره، سود سهام دريافتي ، و بهره ( يا سود تضميني) پرداختي از سود عملياتي و تفكيك سهام پرداختي از فعاليتهاي تامين مالي و درج هر چهار مورد در سرفصلي جداگانه. 3- تفكيك ماليات بردرآمد از سود عملياتي و گنجاندن آن در سرفصل جداگانه. بدين منظور، پس از طرح تفاوتهاي
 • لي در برگيرنده دريافتهاي حاصل از مالكيت سرمايه گذاريها و سود دريافتي از بابت سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت بانكي و نيز پرداختهاي انجام شده به تامين مالي كنندگان منابع مالي است....و جريانهاي نقدي مرتبط با ماليات بر درآمد شامل پرداختها و علي الحسابهاي پرداختي از بابت ماليات بردرآمد يا استرداد مبالغ پرداختي از اين بابت است و در بر گيرنده جريانهاي نقدي مربوط به انواع مالياتها كه درآمد مربوط جزو درآمد مشمول ماليات تلقي نمي شود نيست. نمايشگر1- وجوه افتراق در طبقه بندي صورت جريان نقد براس
 • شگر1- وجوه افتراق در طبقه بندي صورت جريان نقد براساس ملي شماره 2 و استاندارد بين المللي شماره 7 جريانهاي نقدي حاصل از: سرفصل ارائه در استاندارد بين المللي شماره 7 سرفصل ارائه در استاندارد ملي شماره 2 ماليات بر درآمد فعاليتهاي عملياتي ماليات بر درآمد سود سرمايه گذاري ( سود تضمين شده ) دريافتي فعاليتهاي عملياتي بازده سرمايه گذاريها و سود تامين مالي سود سرمايه گذاري ( سود تضمين شده ) پرداختي فعاليتها ي عملياتي بازده سرمايه گذاريها و سود تامين مالي سود سهام دريافتني فعاليتها ي عملياتي بازده سرمايه گ
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  با سلام و احترام اينجانب در يك شركت پخش مشغول بكار هستم كه تحت مديريت 3شريك مي باشد. (يكي از شركا فوت گشته است) اما موضوع اصلي اين است كه شركا اقدام به ساخت يك ساختمان مسكوني نموده اند كه هيچ ارتباطي


  معصومه جوانبخت ( حسابداري )
  باسلام لطفاً ماده قانوني كه اجازه افزايش سقف مبلغ سفته با يك امضا جلو و دو امضا پشت سفته را ميدهد و عنوان مي كند :در صورت ضرورت مي توان با پرداخت تفاوت تمبر مالياتي متعلقه به اداره دارايي سقف مبلغ


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .