جستجو در پورتال

مقالات/ معرفي نمايشگاه كتاب فرانكفورت و تاريخچه آن
كسب‌وكار در جهان-معرفي نمايشگاه كتاب فرانكفورت و تاريخچه آن
اخبار/ انجام بازرسي بيمه اي از دفاتر قانوني، به اعضاء جامعه حسابداران رسمي سپرده شد
براساس انعقاد تفاهم نامه اي از سوي سازمان تأمين اجتماعي و شورايعالي جامعه حسابداران رسمي، انجام كار بازرسي بيمه اي ساليانه از دفاتر قانوني موضوع ماده 47 قانون تأمين اجتماعي، توسط اعضاء جامعه حسابداران رسمي انجام مي پذيرد
 • سپرده شد براساس انعقاد تفاهم نامه اي از سوي سازمان تأمين اجتماعي و شورايعالي جامعه حسابداران رسمي، انجام كار بازرسي بيمه اي ساليانه از دفاتر قانوني موضوع ماده 47 قانون تأمين اجتماعي، توسط اعضاء جامعه حسابداران رسمي انجام مي پذيرد. به گزارش سايت رسمي سازمان تامين اجتماعي به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل اين سازمان ، طبق اين تفاهم نامه كه در تاريخ 4/9/86 منعقد شده بود، تهيه و تنظيم گزارش مبالغ مشمول كسر حق بيمه اشخاص حقوقي و حقيقي و انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا ب
 • ل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل اين سازمان ، طبق اين تفاهم نامه كه در تاريخ 4/9/86 منعقد شده بود، تهيه و تنظيم گزارش مبالغ مشمول كسر حق بيمه اشخاص حقوقي و حقيقي و انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا بازرسي اشخاص به عهده جامعه حسابداران رسمي گذاشته شده است. براساس ضوابط تعيين شده حسابرسي، درخواست كارفرماي متقاضي بازرسي بيمه اي دفاتر قانوني را با ذكر مشخصات و هويت كامل بيمه اي و دوره رسيدگي به همراه اعلام قبول خود مبني بر انجام بازرسي بيمه اي دفاتر قانوني به شعب تأمين اجتماعي مربوطه
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ راه‌اندازي سايت رسمي كميته بازاريابي شبكه‌اي
اين سايت كه زيرمجموعه پايگاه اطلاع‌رساني وزرات بازرگاني است، ويژه نام نويسي متقاضيان فعاليت‌هاي شبكه‌اي است؛ اين افراد با مراجعه به اين پايگاه، در عين آشنايي با مراحل نام نويسي و روند بررسي مدارك و صدور مجوز فعاليت، امكان نام نويسي نيز برايشان فراهم است.
 • پايگاه اطلاع‌رساني وزرات بازرگاني :راه‌اندازي سايت رسمي كميته بازاريابي شبكه‌اي راه اندازي سايت رسمي كميته بازاريابي شبكه اي اين سايت كه زيرمجموعه پايگاه اطلاع رساني وزرات بازرگاني است، ويژه نام نويسي متقاضيان فعاليت هاي شبكه اي است؛ اين افراد با مراجعه به اين پايگاه، در عين آشنايي با مراحل نام نويسي و روند بررسي مدارك و صدور مجوز فعاليت، امكان نام نويسي نيز برايشان فراهم است. سايت رسمي «كميته بازاريابي شبكه اي» وزارت بازرگاني، براي گرفتن مجو
 • ا مراجعه به اين پايگاه، در عين آشنايي با مراحل نام نويسي و روند بررسي مدارك و صدور مجوز فعاليت، امكان نام نويسي نيز برايشان فراهم است. سايت رسمي «كميته بازاريابي شبكه اي» وزارت بازرگاني، براي گرفتن مجوز شركت هاي بازاريابي شبكه اي به طور رسمي افتتاح شد. به گزارش خبرنگار «تابناك اجتماعي»، اين سايت كه زيرمجموعه پايگاه اطلاع رساني وزرات بازرگاني است، ويژه نام نويسي متقاضيان فعاليت هاي شبكه اي است؛ اين افراد با مراجعه به اين پايگاه، در عين آشنايي با مراحل نام نويسي و روند بر
 • پايگاه اطلاع رساني وزرات بازرگاني است، ويژه نام نويسي متقاضيان فعاليت هاي شبكه اي است؛ اين افراد با مراجعه به اين پايگاه، در عين آشنايي با مراحل نام نويسي و روند بررسي مدارك و صدور مجوز فعاليت، امكان نام نويسي نيز برايشان فراهم است. در راهنماي اين سايت، عناصر اصلي فرآيند صدور مجوز، نظارت بر فعاليت هاي بازاريان شبكه اي و فعاليت آنها به اين شرح آورده شده است: - كميته نظارت - مركز امور اصناف و بازرگانان - حسابدار رسمي - شركت بازاريابي شبكه و اين فرآيند نيز به شش مرحله كلي بخش شده
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ دستورالعمل اجرايي معاملات «آنلاين» تصويب شد
سنا - هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار دستور العمل اجرايي معاملات برخط اوراق بهادار(Online) در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران را تصويب كرد.
اخبار/ دستورالعمل "معاملات در بورس كالاي ايران"
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در آخرين جلسه خود دستورالعمل معاملات كالا و اوراق بهادار مبتني بر كالا در بورس كالاي ايران را تصويب كرد.
 • قبل از عرضه به بورس اعلام و موافقت بورس را اخذ نمايد. در صورت انتشار آگهي فروش يا اعلام شرايط فروش كالا توسط عرضه كننده به هر نحو، اطلاعات مندرج در آن نبايد با اطلاعية عرضة منتشره توسط بورس مغايرت داشته باشد. در صورت مغايرت، اطلاعية عرضة منتشره در سايت رسمي بورس مبناي انجام معامله است. مراحل انجام معامله معاملات در بورس به دو روش حراج حضوري و حراج پيوسته انجام مي گيرد. مراحل انجام معاملات كالا به روش حراج حضوري به شرح زير است : - پيش گشايش: در اين مرحله امكان ورود، تغيير يا حذف سفارش برا
 • مذكور نمي شود. نرخ هاي خدمات و كارمزد هاي بورس و نحوة وصول آن در چارچوب سقف هاي مصوب هيأت مديرة سازمان، توسط هيأت مديرة بورس تصويب و اعمال مي شود. كليه مواردي كه مطابق اين دستورالعمل بايد توسط بورس اعلام، منتشر و يا اطلاع رساني شود، از طريق سايت رسمي بورس انجام خواهد گرفت. متن كامل اين دستورالعمل در بخش فايل هاي مرتبط آمده است. منبع: sena.ir تاريخ: 1389-07-29
قوانين و مقررات/ متن كامل دستورالعمل نحوه انجام معاملات
شرايط جديد معاملات خرد و عمده سهام شركت هاي بورسي، موارد توقف و بازگشايي نماد معاملاتي، دامنه نوسان روزانه قيمت و محدوديت‌ حجمي، گره معاملاتي، معاملات اوراق مشاركت و شرايط دريافت و اجراي سفارش‌ها توسط كارگزاران در دستورالعمل نحوه انجام معاملات مشخص شد.
 • وزانة قيمت باشد؛ 3.كلية معاملات يك نماد معاملاتي در 5 جلسة معاملاتي متوالي در كف دامنة نوسان روزانة قيمت باشد. ماده 26: فهرست شركت‌هاي مشمول گرة معاملاتي توسط بورس استخراج و حداكثر تا پيش از شروع روز معاملاتي از طريق سامانة معاملات و همچنين سايت رسمي شركت به اطلاع عموم مي‌رسد. ماده 27: مقررات گره معاملاتي در مورد سهام شركت‌هايي با سهام پايه كمتر از 150 ميليون سهم با تشخيص مديرعامل بورس مي‌تواند اعمال نشود. ماده 28: براي نمادهاي معاملاتي كه بر اساس اعلام بورس مشمول گره
 • ;تقدم سهام كمتر از پنج درصد سهام پايه در بازار معاملات عمده، حداقل تا ساعت 10 صبح روز كاري قبل از عرضه بايد در دبيرخانة بورس ثبت و در صورت تطبيق اطلاعية عرضه عمده با مقررات به تشخيص مديرعامل بورس، بايد حداكثر تا پايان ساعت كاري همان روز از طريق سايت رسمي بورس اطلاع‌رساني شود. ماده 36: درخواست عرضة سهام يا حق‌تقدم سهام به ميزان پنج درصد سهام پايه تا 50 درصد آن، حداقل تا چهار روز كاري قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام يا حق‌تقدم سهام 50 درصد يا بيشتر از آن نيز حداقل بايد 7 روز كاري
 • ا چهار روز كاري قبل از عرضه و درخواست عرضة سهام يا حق‌تقدم سهام 50 درصد يا بيشتر از آن نيز حداقل بايد 7 روز كاري قبل از عرضه در دبيرخانة بورس ثبت و در صورت تطبيق اطلاعية عرضه عمده با مقررات به تشخيص مديرعامل بورس، تا پايان همان روز كاري از طريق سايت رسمي بورس به اطلاع عموم برسد. ماده 37: بورس مي‌تواند از انتشار اطلاعية عرضه عمده در صورتي كه شرايط اعلامي توسط عرضه‌كننده مغاير اصل منصفانه بودن و شفافيت بازار باشد، خودداري نمايد. ماده 38: مندرجات اطلاعية عرضه عمده پس از انتشار تو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ موفقيت بزرگ‌ايده ترجمه با يك كليك
كمپاني بابيلون (Babylon Ltd) يك شركت زير مجموعه كمپاني فورمولا (Formula) است. ‌اين شركت در سال 1997 شروع به كار كرد و كار خود را با ارائه «ديكشنري بابيلون» نسخه آزمايشي (بدون محدوديت) شروع كرد و تا سال 2001‌اين نرم افزار را به صورت رايگان عرضه مي‌نمود و از آن پس، اقدام به ارائه و فروش نسخه تجاري نمود.
 • دن دو ميليون كاربر در سطح جهان را پيدا كرد كه بيشتر در برزيل و آلمان بودند و در آن سال از ۴۲۰ هزار به دو ميليون نفر افزايش پيدا كرده بود. در سال ۲۰۰۰‌اين شركت ۴ ميليون كاربر داشت و‌اين نرم‌افزار در ليست نرم‌افزارهاي پر طرفدار در سايت‌هاي دانلود معتبر قرار گرفت. گرفتاري‌هاي مالي در اوايل دهه اول قرن بيست و يكم موجب بي‌ثباتي و ناپايداري شركت شد. در بهار سال ۲۰۰۰ بابيلون نتوانست ۲۰ ميليون دلار به دست آورد و‌اين امر موجب شد كه آن شركت در اولين پيشنهاد فروش س
 • شركت داده شد. از سال ۲۰۰۶ بابيلون دسترسي به نسخه‌ايستاي ويكي‌پديا (كه همراه با ويرايش كاربران به روز رساني نمي‌شود) را در ۱۳ زبان فراهم آورد. بابيلون اولين صفحه مقاله ويكي‌پديا را نشان داده و لينك مستقيم را به‌اين مقاله در سايت ويكي‌پديا مي‌داد. در ماه مه ‌۲۰۰۸ بابيلون دو سرويس به صورت نسخه آزمايشي در سايت‌ اينترنتي خود قرار داد كه به نرم‌افزار نياز نداشت.‌اين دو سرويس شامل مترجم آنلاين رايگان دوزبانه و واژه نامه رايگان آنلاين يك زبانه بو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ مهندسان شركت رقيب، ايسوس را تاسيس كردند
شركت كامپيوتري ايسوس تك (ASUSTeK Computer Incorporated)، يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي توليدكننده رايانه و تجهيزات جانبي آن در دنيا مي‌باشد كه مركز آن در تايپه پايتخت تايوان قرار دارد.
 • كه‌ به تازگي ايجاد شده‌اند، آزادي انتخاب را براي طيف وسيعي از كاربران فراهم آورده و تجربه كار با دستگاه قبل از خريد، از ويژگي‌هاي اين مراكز به‌شمار مي‌رفت. از طرف ديگر، محصولات قابل ارائه اين شركت تنها يك ماه پس از معرفي در سايت رسمي‌شركت ايسوس، در بازارهاي جهاني در اختيار كاربران قرار مي‌گرفت. استراتژي بازارايسوس براي فروش محصولاتي خاص مانند نت‌بوك و نوت‌بوك به‌مناسبت‌هاي مختلف، از ابداعات جالب توجه اين شركت بود و شركت‌هاي رقيب نيز ب
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ ذخاير حسابداري اسلامي در محافل علمي دنيا
امروزه موضوعي با نام «حسابداري اسلامي» در محافل علمي دنيا مطرح مي‌باشد. متأسفانه در كشور ما موضوع «حسابداري اسلامي» و يا به عبارت ديگر، «توجه به رويكرد اسلامي در حسابداري» از موضوعاتي است كه آن چنان كه شايسته آن است، مورد توجه قرار نگرفته است. لذا اين موضوع براي بسياري همچنان مبهم است.
 • اين موضوع براي بسياري همچنان مبهم است. وقتي به دانشگاه‌هاي ساير كشورها مانند انگلستان و مالزي مراجعه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه در اين رابطه پايان نامه دكتري، درس و سرفصل، كتاب‌ها، مقاله‌ها و ... چاپ و ارائه شده است. حتي وقتي به سايت‌هاي اين دانشگاه‌ها مراجعه مي‌شود، مي‌بينيم كه علاقه تحقيقاتي برخي دانشگاه‌ها و اساتيد آنان، موضوع «حسابداري اسلامي» است. بنابراين ضرورت ديديم تا اين موارد را به صورت گزارش‌هايي سلسله‌وار گردآوري و
 • پروفسوري نايل آمد. [2] • وي استاد راهنماي 5 دانشجوي دكتري در زمينه‌هاي حسابداري، حسابرسي و حاكميت شركتي است. [2] • وي از اعضاي هيأت تحريريه مجله «تحقيقات تجارت و حسابداري اسلامي» (3) است. [3] • طبق آنچه كه در سايت رسمي دانشگاه بردفورد آمده است، علايق تحقيقاتي پروفسور رزيني حنيفه حسابرسي، حاكميت شركتي، حسابداري مالي، حسابداري بين‌المللي، مديريت مالي و حسابداري اسلامي است. [2] * آثار علمي وي در اين زمينه به شرح زير است: [2] الف. كتب • وي كتابي را
 • ان است. [4] • دانشگاه اسكس يكي از دانشگاه‌هاي كشور انگلستان است كه طبق طبقه بندي وزارت علوم در رتبه ممتاز قرار دارد. [1] • وي از اعضاي هيأت تحريريه مجله «تحقيقات تجارت و حسابداري اسلامي» است. [4] • طبق آنچه كه در سايت رسمي دانشگاه اسكس آمده است، علايق تحقيقاتي دكتر محمد حديب توسعه حرفه حسابرسي و استقلال حسابرس، حاكميت شركتي، اخلاق حرفه‌اي حسابداري، رويكرد اسلامي به حسابداري است. [4] * آثار علمي وي در اين زمينه به شرح زير است: [4] • وي مقاله&zwnj
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ هشدار اقتصادي چين به آمريكا
دنياي اقتصاد – به دنبال انتشار برخي اخبار مبني بر احتمال كاهش رتبه اعتباري آمريكا، دولت چين به ايالات متحده آمريكا هشدار داد كه راهكارهايي «مسوولانه‌» را براي افزايش اعتماد بازار به دلار و مساله بدهي‌هاي دولت آمريكا در پيش گيرد. اين هشدار چين منعكس‌كننده نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران از اين موضوع بود كه واشنگتن ممكن است بخاطر مشكل بدهي‌هايش دچار ورشكستگي شود. بر اساس برآوردها در حدود دو سوم ذخاير چين در دارايي‌هاي دلاري سرمايه‌گذاري شده‌اند و اين باعث شده است كه پكن در مقام بزرگترين اعتباردهنده به آمريكا قرار گيرد.معرفي نمايشگاه كتاب فرانكفورت و تاريخچه آن, انجام بازرسي بيمه اي از دفاتر قانوني, اعضاء جامعه حسابداران رسمي, مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي, حسابرس, مبالغ مشمول كسر حق بيمه اشخاص حقوقي و حقيقي, حسابرسي و بازرسي قانوني يا بازرسي اشخاص به عهده جامعه حسابداران رسمي, كميته بازاريابي شبكه‌اي, فعاليت‌هاي شبكه‌اي, بازاريابي شبكه‌اي, بازاريابي , دستورالعمل اجرايي معاملات آنلاين, معاملات آنلاين, ضوابط معاملاتي, دستورالعمل نحوه انجام معاملات , معاملات خرد و عمده , توقف و بازگشايي نماد معاملاتي, دامنه نوسان, شركت سپرده‌گذاري, سپرده‌گذاري مركزي, حق‌تقدم, معاملات, سفارش, معاملاتي, اوراق, كارگزار, مشاركت, ترجمه, كليك, كمپاني بابيلون, نرم‌افزار رايگان, شركت كامپيوتري, رايانه و تجهيزات جانبي , ايسوس تك , حسابداري اسلامي, بانك‌هاي اسلامي, رويكرد اسلامي, حسابداري بين‌المللي, حسابداري, مديريت, انگلستان, اسلامي, شركتي, زمينه‌هاي حسابداري, هشدار اقتصادي چين به آمريكا


100 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجوي كارشناسي هستم. قصد دارم آزمون ارشد شركت كنم به نظر شما جهت برنامه ريزي درسي به چه شكل ميتوانم عمل كنم كه در آزمون بتوانم رتبه خوبي كسب نمايم. متشكرم


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  با سلام اگر شركتي در سازمان ثبت شركتها، ثبت شده باشد ولي كد مالياتي اخذ نشده باشد و بطوركلي هيچ پرونده اي در اداره ماليات نداشته باشد و در عين حال بطور كلي هيچ فعاليت تجاري هم نكرده باشد و فاكتور يا


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام مستاجري مغازه اي را بدون تسليم تسويه حساب بيمه تخليه كرده است و البته بدهي بيمه اي ندارد و پرونده اي در بيمه ندارد و مالك استعلام و تسويه بيمه را خود شخصا دريافت كرده است ايا ممكن است با ادع


  سعيد شمس ايلي ( مالي ، مالياتي و حسابداري )
  سلام آقاي شمس ايلي ، خسته نباشيد . ي سوال از حضورتون داشتم ، در يك سيستم حسابداري سالم و درست نميشه سند حسابداري رو بدون اصلاح فاكتور فروش ، اصلاحيه زد . و اگه بخواهيم يك سند اشتباهي رو اصلاح كنيم باي


  رضا محمودي سفيدگر ( حسابداري و امور بانكي )
  با سلام احترامخدمت مشاور محترم يك سئوال مالياتي داشتم بنده امسال با كارت بازرگاني حقيقي كالاي وارد كردم واين كالارا در بندر به واسطه واگذار نمودم چند ماهي از تاريخ وگذاري گذشته است سئوال من اي


  محمدرضا (فرزاد) جهانشاهلو ( مديريت امورمالي ( حسابداري، بهاي تمام شده، تجزيه وتحليل صورتهاي مالي ) )
  باسلام خدمت استاد عزيز.لطفا روشهاي شناسايي درآمدپيمانهاي بلندمدت را مطابق استانداردهاي حسابداري بطور خاصه توضيح دهيد وبفرماييد كه ثبتهاي آن چگونه مي باشد.پيشاپيش از شما كمال تشكررادارم


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .