جستجو در پورتال

مقالات/ وقتي فروشنده خوب عمل نمي‌كند
اشتباه‌هاي فاحش در مديريت پروژه
 • j;دهد. فارغ از اينكه گناه اين اتفاق بر گردن چه كسي است، پروژه شكست خورده است و چيزي كه مشتري توقع‌اش را دارد، كمك فروشنده است براي بهتركردن اوضاع و رسيدن به چيزي كه طي چارچوب زماني به آن دست نيافته‌اند. چه‌طور اتفاق مي‌افتد 1- ادعاي فروشنده در مورد محصول خود، بيش از تواناهاي واقعي آن است وقتي مشتري باشي و از محصول يا ويژگي‌هاي آن ناراضي باشي، فكر مي‌كني فروشنده در مورد محصولش صرفا غلو كرده تا آن را بهتر بفروشد. وقتي محصول را ارزيابي مي‌كنم، خيلي دوست دارم مح
 • ت را ارزيابي مي‌كنم، تجربه تيم پروژه ارائه‌دهنده آنها و ديگر پروژه‌هاي مشابهي كه پيش‌تر انجام داده‌اند، براي من بسيار مهم است. ديدار با اعضاي كليدي و مهم پروژه پيش از تصميم‌گيري همواره فاكتوري تعيين‌كننده در انتخاب فروشنده بوده است. من تجربه‌هاي مختلفي در اين زمينه داشته‌ام: گاه فروشنده محبوب‌تر دست آخر انتخاب نمي‌شد چون اعضاي كليدي تيم پروژه خودشان نيامده بودند يا افرادي از سوي فروشنده فرستاده شده بودند كه تجربه و مهارت كافي را براي پايان ك
 • ربه‌هاي مختلفي در اين زمينه داشته‌ام: گاه فروشنده محبوب‌تر دست آخر انتخاب نمي‌شد چون اعضاي كليدي تيم پروژه خودشان نيامده بودند يا افرادي از سوي فروشنده فرستاده شده بودند كه تجربه و مهارت كافي را براي پايان كار نداشتند. گاه نيز يك فروشنده تازه‌كار پروژه را مي‌برد زيرا آدم‌هايش براي كار مناسب بودند. 2-توافق مشخصي درباره وظيفه فروشنده وجود ندارد همه مواردي كه پيش‌تر توضيح دادم، نيازمند شرح وظيفه‌اي بسيار دقيق هستند كه هر دو طرف از آن آگاهند. برخي به آس
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ معارضان اقتصاد بازار آزاد؛ سيسموندي و سن‌سيمون
بازگشت و واكاوي تاريخ علم اقتصاد، نه تنها پاسخي است به كنجكاوي عموم مردم در باب ماهيت مسائل متنوع اقتصادي و رويكردهاي متنوع و جدال‌برانگيز انديشمندان اقتصادي براي پاسخ به آنها، بلكه پاسخي است به نياز ضروري جهت فهم بهتر مباني تحليل اقتصادي و درك رويكردهاي متفاوت تحليلي در انديشه اقتصادي براي دانش‌آموختگان علم اقتصاد؛
 • ان و بازرگانان، اجتماع را فلج مي سازد و سرچشمه هاي حيات و سلامت را مي خشكاند، چراكه حاكم حقيقي جامعه آنان هستند. به نظر نگرش سن سيمون در مورد مداخله دولت، موافق با ايده رايج زمانه است: «همه تصديق مي كنند كه تقريبا تمام اقداماتي كه دولت ها به ادعاي خود براي آباداني و ثروتمندي جامعه كرده اند، نتيجه اي جز زيان و ضرر نداشته است. بدين جهت همه به اين نتيجه رسيده اند كه بزرگترين خدمت حكومت ها به نيك بختي و رفاه جامعه اين است كه هرچه كمتر در امور مردم مداخله نمايد؛ ولي اين عقيده تا وقتي درست است
 • وسياليست هاست. به نحوي كه بيشترين تاثير سوسياليست ها از سن سيمون در اين عبارات جورج سورل نمود مي يابد: «سوسياليسم خواهان وارد ساختن نظام كارگاهي در جامعه است. .. رسوم صحيح كارگاه ها، مسلما سرچشمه حقوق آينده است. سوسياليسم نه تنها وارث ابزار و ماشين ها و علوم و فنوني خواهد شد كه سرمايه داري به وجود آورده است، بلكه از تنطيمات كار و ترتيب همكاري كه به مرور زمان در كارگاه ها براي حداكثر استفاده از وقت و نيرو و استعداد انساني معمول شده است، استفاده خواهد كرد. ... همه امور بر اساس تنظيمات كارگا
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ چرايي رشد شاخص بورس و ركوردشكني 15 هزار واحدي در پايان تير
خبرگزاري فارس: رشد چشمگير شاخص بازار سرمايه از روزهاي آغازين سال بحث‌هاي فراواني را برانگيخت و حتي برخي زنگ خطرها نسبت به حبابي شدن قيمتها را به صدا درآوردند،
 • شان مي دهد؟ اين سوالاتي است كه در ذهن همه شكل مي گيرد و نمي توان جواب قطعي براي آن پيدا كرد زيرا ممكن است امروز همه چيز مثبت و خوش بينانه پيش برود ولي فردا همان عواملي كه باعث رشد بازار شده بود امروز تبديل به دلايل افت آن شود. بنابراين، بايد ديد دعاي داشتن سالي پر بركت براي بورس كه در فروردين ماه برآورده شد، در ماه هاي ديگر به خصوص فصل تابستان كه زمان مجامع شركت هاست ادامه خواهد داشت يا خير؟ منبع: فارس تاريخ: 0000-00-0
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • كند. تبصره2ـ نمايندگان عضو هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته يا راي داده باشند. تبصره3ـ در صورتي كه راي صادره هيات بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتراض تجديدنظرخواهي قرارگرفته باشد در مرحله تجديدنظر فقط به ادعاي آن طرف رسيدگي و راي صادر خواهد شد. تبصره4ـ آراي قطعي هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي به استثناي مواردي كه راي هيات حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مودي يا مامور مالياتي مربوط قطعيت مي‌يابد برابر مقررات ماده (251) اين قانون قابل شكايت و رسيدگي د
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام وتبريك عيد مبعث :اگر هنگام تحرير روزنامه شركت مورد بدهكار را در بستانكار بنويسيم ويا برعكس ولي روي آن خط نكشيم و موقع محاسبه در قسمت درست خودش محاسبه كنيم كه 2 طرف تراز شود آيا موجب رد دفاتر ميشود . امور مالياتي بيشتر در چه مواردي حساس ترند و دفاتر شركت را رد ميكنند باتشكر فروان
 • ايد بر حد مجاز مندرج در ماده 14 اين آئين نامه. 5- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده 15 اين آئين نامه. 6- در اجراي مقررات تبصره 3 ماده 13 اين آئين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غير اختياري بودن موضوع مورد تائيد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد. 7- عدم ارائه دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استف
 • 9- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده. 10-عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس. 11-درصورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد 13، 14 و 17 آئين نامه (با در نظر گرفتن مقررات تبصره هاي ماده 13) قطعي نشده باشد. (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت به قبل از قطعيت اسناد بايد د
مقالات/ آقاي بهمني! حداقل شما مجري قوانين باشيد
عباس هشي، عضويت در انجمن علمي حسابداري ايران، مركز پژوهش مجلس شوراي اسلامي، جامعه حسابداران رسمي ايران، انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن مديريت ايران، انجمن حسابداران مديريت آمريكا (IMA5)، هيات هفت نفره انتخاب حسابداران رسمي، كميته 10 نفره حسابداران رسمي موسس جامعه حسابداران رسمي و عضو شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي را در كارنامه خود دارد. او همچنين از سازمان مالياتي و وزارت امور اقتصادي در ارتباط با مقالات تحقيقي ماليات ايران و بين‌الملل و... تقدير‌نامه دريافت كرده است.
مقالات/ جنايات مرئي نظام سرمايه داري، پنهان مانده از ديد " دست نامرئي" آدام اسميت
در دو دهه اخير كه ميل به تجمع ثروت شديداً در همه طبقات جامعه مخصوصاً كساني كه سابقاً ادعاي بي نيازي از اموال دنيوي مي كردند، به جوش آمده است ، تازه اقتصاد خوانده هائي از طايفه بازار و طرز تفكر بازاري در مراكز قدرت، با نام آدام اسميت و واژه "دست نامرئي" او آشنا شده اند
 • نويسنده: دكتر علي رشيدي مترجم: چكيده: در دو دهه اخير كه ميل به تجمع ثروت شديداً در همه طبقات جامعه مخصوصاً كساني كه سابقاً ادعاي بي نيازي از اموال دنيوي مي كردند، به جوش آمده است ، تازه اقتصاد خوانده هائي از طايفه بازار و طرز تفكر بازاري در مراكز قدرت، با نام آدام اسميت و واژه "دست نامرئي" او آشنا شده اند جنايات مرئي نظام سرمايه داري، پنها
 • ياد بودن تعداد عرضه كنندگان ( اتميسيته ) 2- زياد بودن تعداد خريداران 3- يكسان بودن يا همگن بودن كالاي مورد نظر 4- يكسان بودن سليقه ها 5- آزادي اطلاعات يا فراهم بودن اطلاعات مربوط به كالا و قيمت ها و بي هزينه بودن اطلاعات مربوط به كالا ، قيمت و شرايط فروش و 6- منطقي بودن توليد كننده و مصرف كننده از نظر حداكثر كردن فايده ، لذت، سود و حداقل كردن ضرر و زيان يا از دست دادن امكانات و موقعيت ها و پول.  آزمايش همين شرط ها در مورد هر كالا نشان ميدهد كه آيا آن كالا مي تواند بازار رقابتي داشته باشد يا
 • منطقي اعتقاد به در كار بودن " دست نامرئي " بشمار مي آمد ، در انگلستان ، هم با افكار ديني روز مردم كاملاً مطابقت داشت و هم شديداً مورد نياز نظام سرمايه داري دست اندركار انقلاب صنعتي بود. انقلاب صنعتي حاكم شدن توليد كارخانه اي ، يعني حاكميت ماشين و قوه محركه غير انساني ( نيروي بخار ) بر جريان توليد به معني تجمع نيروي كار زن ، مرد، بزرگ و كوچك در يك محل و زير يك سقف براي توليد كالاي انبوه براي بازارهاي دور و نزديك بود .بنابر اين وجود بازار آزاد در همه زمينه ها، مخصوصاً در بازرگاني بين كش
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ كارآمدترين روش، پرداخت نقدي به خانوارها است
دكتر حجت قندي، از اقتصاددانان جوان و موفق ايراني مقيم آمريكا است. حجت قندي پس از دريافت مدرك كارشناسي مهندسي برق از دانشگاه اميركبير، با توجه به علاقه‌مندي به رشته اقتصاد به تحصيل در اين رشته پرداخت و مدرك كارشناسي ارشد اقتصاد از موسسه عالي پژوهش در مديريت و برنامه‌ريزي دريافت نمود.
 • ش براي كاهش مصرف انرژي مرتبا به دنبال تلاش براي تاثيرگذاري بر روي ماموران سازمان مذكور براي دريافت يارانه نقدي هر چه بيشتر خواهند بود و از طرف ديگر چه بسا دولت مجبور شود براي تامين هزينه مربوط به اداره چنين سازماني و همين‌طور پرداخت مبالغ مورد ادعاي توليدكنندگان، مبلغي به مراتب بيشتر از درآمد حاصل از افزايش قيمت انرژي را هزينه كند! بسيار خب، اما به نظر مي‌رسد كه فرآيند استفاده از ماشين‌آلات جديد و داراي مصرف انرژي پايين، فرآيندي نسبتا طولاني‌مدت بوده و توليدكنندگان نمي&zwnj
 • تدريج حذف مي‌كند. ضمنا بايد توجه كنيم كه قطعا در صورت عدم‌كنترل قيمت‌ها توسط دولت، ميزان افزايش قيمت‌ها بي‌نهايت نخواهد بود! زيرا همه توليدكنندگان براي كسب سوددهي، بايد بتوانند محصولات خود را در رقابت با ساير توليدكنندگان بفروشند و قطعا در يك فضاي رقابتي اقتصادي، هر توليدكننده‌اي كه قيمت محصولات خود را به شدت افزايش دهد، بخش زيادي از محصول خود را نمي‌تواند بفروشد و در نتيجه زيان خواهد ديد. به اين ترتيب اگر رقابت در اقتصاد به ميزان كافي وجود داشته باشد، ميزان
 • براي كاهش مصرف انرژي خود دارند و در صورت اجراي اين برنامه‌ها به خوبي خواهند توانست به رقابت در شرايط افزايش قيمت انرژي ادامه دهند؛ اما مشكل اين توليدكنندگان اين است كه براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي كاهش‌دهنده مصرف انرژي، مثلا خريد ماشين‌آلات نو و كم‌مصرف، معمولا پول نقد نسبتا بالايي مورد نياز بوده و توليدكنندگان مذكور اين ميزان نقدينگي را در اختيار ندارند. آيا به نظر شما، اين توليدكنندگان هم نبايد مبلغي را تحت عنوان يارانه نقدي دريافت نمايند؟ بله، درست است. بعضي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ شگردهاي جديد كلاهبرداري در بازار كامپيوتر
طي سال‌هاي اخير بارها و بارها اخبار متعددي در زمينه وقوع كلاهبرداري‌هايي به اشكال مختلف در بازار كامپيوتر منتشر شده است. كلاهبرداري‌هايي كه به اعتقاد كارشناسان از سيستم توزيع سنتي بازار كامپيوتر ما ناشي مي‌شود و در سطح كلان بسياري از فعالان بازار كامپيوتر را متضرر كرده است
 • فاق افتاده است كه خريدار با يك فيش تقلبي ادعا مي كند مبلغ را به صورت الكترونيكي براي فروشنده واريز كرده است و فروشنده هم گاه بدون چك كردن حساب اين فيش را دريافت مي كند. اگر هم حساب بانكي توسط فروشنده چك شود باز هم كلاهبرداران با روش هاي خاصي به صحت ادعاي خود پافشاري مي كنند.شهرام شيرمست، رييس اتحاديه صنف رايانه و ماشين هاي اداري نيز با تاييد افزايش ارائه چك هاي جعلي در بازار كامپيوتر گفت: متاسفانه اين موضوع صدمات زيادي به اعضاي صنف زده است.وي گفت: معمولا چك هاي جعلي براي معاملاتي با مبلغ بالا (ب
 • وع كه بروز كلاهبرداري هايي اين چنيني در بازار ناشي از سيستم توزيع سنتي بازار كامپيوتر در كشور است، مي گويد: اگر در سيستم توزيع و حداقل پرداخت ما تغييراتي ايجاد شود اين مشكلات تا حدودي رفع مي شود. به گفته وي، در حال حاضر بيش از 80 درصد خريدهايي كه در فروشگاه لاوان صورت مي گيرد به صورت الكترونيكي پرداخت مي شوند و اين نشان دهنده اين است كه خريداران و فروشندگان با اين موضوع كنار آمده اند كه بايد از يك روش مطمئن براي پرداخت ها استفاده كنند. به گفته وي، اگر فروشگاه به سيستم پرداخت الكترونيك مجهز باشد
 • رج از كشور اين طور نيست و فروشنده ابتدا از اعتبار فرد اطمينان مي يابد و پس از آن معامله صورت مي گيرد. وي تاكيد كرد اگر شركت ها از حداقل امكانات براي فروش و پرداخت الكترونيكي بهره مند باشند اين مشكلات كمرنگ تر مي شود.شيرمست، رييس اتحاديه صنف رايانه و ماشين هاي اداري نيز با تاييد اين موضوع كه مشكلات موجود در بازار كامپيوتر ناشي از سيستم توزيع سنتي بازار است، گفت: در حال حاضر مشكلي كه وجود دارد اين است كه چه نهادي بابت اصلاح سيستم توزيع در بازار مي تواند درست عمل كند؟ و چه سيستمي را بايد جايگزين كن
مقالات/ 10 نكته‌اي كه درباره پول نمي‌دانستيد
اين بزرگترين اسكناس تاريخ را كه‌ اندازه‌اش به يك برگه سند قضايي مي‌رسد، دولت فيليپين در 1998 با ارزش 100‌هزار پزو چاپ كرده است. اين اسكناس به مناسبت صدمين سالگرد استقلال فيليپين از حاكميت اسپانيايي‌ها چاپ شده بود و تنها در اختيار مجموعه‌داران قرار مي‌گرفت. ارزش فروش هر برگه آن 180‌هزار پزو، معادل 3,700‌دلار بود.
 • فروش رفت. اولين ATM تاريخ از زماني كه ارشميدس در حمام به آن كشف معروفش رسيد، اين شايد درخشان ترين ايده اي باشد كه به ذهن كسي رسيده است. مخترعي به نام جان شپرد-بارون وقتي در حال دوش گرفتن بود، طرح اولين دستگاه ATM جهان به ذهنش خطور كرد (البته اين ادعاي او بي رقيب و مخالف هم نبوده است). او طرحش را با بانك هاي انگليسي درميان گذاشت و به سرعت پذيرفته شد. اولين دستگاه ATM در 1967 در لندن ساخته و نصب شد. ماشين با كد شناسايي شخصي كار مي كرد و در ابتدا اسكناس ها اندكي با ايزوتوپ هاي راديواكتيو كربن 14
 • تصويري از ملكه را برگزيد كه همان زمان هم متعلق به 20 سال پيش بود. پول ها كارناوال ميكروبند به نظر مي رسد كه همه پول ها احتياج به شست و شو دارند، از بس كه كثيفند! مطالعات نشان مي دهند كه بخش بزرگي از اسكناس هاي آمريكايي آلوده به كوكائين هستند. موادفروشان اغلب با دست هاي آلوده پول مي شمارند و بسياري هم خب از اسكناس براي مصرف مواد مخدر استفاده مي كنند. اين اسكناس ها سپس در دستگاه ATM آلودگي شان را به بقيه هم منتقل مي كنند. روي اسكناس ها همچنين آلودگي هاي فاضلابي هم پيدا شده است. مطالعه اي در ژو
 • طبقه بندي اطلاعاتوقتي فروشنده خوب عمل نمي‌كند, معارضان اقتصاد بازار آزاد, سيسموندي و سن‌سيمون, مخالفان اقتصاد بازار آزاد, تاريخ علم اقتصاد, تحليل اقتصادي, سياست اقتصادي, ازادي اقتصادي وازادي عبور, كلاسيك ونئو كلاسيك, ادام اسميت, سوسياليت وكاپيتاليست, ريكاردو, نفع فردي واجتماعي, رشد شاخص بورس, شاخص بورس, رشد شاخص بورس 1389, حبابي شدن قيمتها, حباب قيمت, پيش‌بيني سود سال 89, قيمت‌هاي جهاني, اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم, قانون ماليات‌هاي مستقيم, اصلاحات مالياتي, درآمد مشمول ماليات, آقاي بهمني! حداقل شما مجري قوانين باشيد, دست نامرئي آدام اسميت , اقتصاد آزاد, رقابتي, رقابت, اسميت, بازار, انسان, توليد, آزادي, سرمايه, انقلاب, انگلستان, صنعتي, نامرئي, پرداخت نقدي به خانوارها , پرداخت نقدي, خانوارها , مديريت و برنامه‌ريزي, ورشكستگي توليدكنندگان , قيمت بين‌المللي, سرمايه‌گذاري, بورس بين‌المللي, انرژي, توليد, يارانه, توليدكنندگان, اقتصاد, پرداخت, بنزين , قيمت‌ها, رقابت, خانوار, هزينه, هدفمندي, درآمد, نكات درباره پول , درباره پول , پول , گران‌ترين اسكناس , اولين پول كاغذي, بزرگ‌ترين اسكناس


23 رديف در 3 صفحه
   << بعدي  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...،تجارت الكترونيك و طراحي سايت )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .