جستجو در پورتال

اخبار/ اصلاحات پيشنهادي كارگروه مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران در خصوص قانون مالياتهاي مستقيم
متن نامه جامعه حسابداران رسمي ايران به سازمان امور مالياتي كشور و اصلاحات پيشنهادي
 • مطالب فوق پيشنهاد مي‌شود در قانون واژه‌نامه پيش‌بيني گردد.  ماده 82 تعريف ارائه شده در ماده 82 از حقوق‌بگير، به گونه‌اي است كه علاوه بر كاركنان تحت استخدام، برخي اشخاص كه طبق ماده 104 در قبال ارائه خدمت حق‌الزحمه دريافت مي‌كنند را نيز شامل مي‌شود از جمله ارائه دهندگان خدمات پزشكي، مالي، اداري، مشاوره، حسابداري، حسابرسي، مهندسي و نظاير آن. لذا به منظور اجتناب از تداخل با ماده 104 و رفع ابهام متن اين ماده به شرح زير پيشنهاد مي‌شود. درآمدي كه حقو
 • يات اين اشخاص به سايرين صحيح نيست و با مطرح كردن جلوگيري از فرار مالياتي عده‌اي معدود مشكلات جدي و حجم كار زياد و تشريفات اداري بسيار بالايي را به ارائه كننده خدمت و دريافت كننده خدمت تحميل نمود به ويژه در حال حاضر كه اكثر موديان در خصوص دريافت قبض ماليات اينگونه پرداختها از يك طرف و استرداد ماليات اضافه پرداختي از طرف ديگر با معضلات جدي مواجه هستند. ضمن اينكه اساساً اجراي آن براي برخي از خدمات از جمله خدمات بيمه‌اي و بهداشتي، وظيفه‌اي سنگين و دشوار است و صرفنظر از اينكه در موارد
 • يعات متعارف تعريف نشده است. در حاليكه ضايعات غيرمتعارف نيز عمدتاً به لحاظ شرايط موجود و امكانات در دسترس از جمله عدم دسترسي به مواد اوليه مناسب به ويژه در شرايط تحريم، نقص، فرسودگي يا قدمت ماشين‌آلات، استفاده از تكنولوژي‌هاي قديمي، نوسانات برق و دلايل مختلف ديگر اتفاق مي‌افتد كه نبايد به عنوان هزينه غير قابل قبول تلقي شود. در اينجا لازم به توجه است كه بين سوء استفاده و ضايعات غير متعارف بايد تفاوت قائل شد و شناسايي اين امر بايد از طريق رسيدگي به حسابها شناسايي شود و بدليل نبود تخص
مقالات/ اقتصاد سياسي نفت
تاريخ اقتصادي كشورهاي صادركننده مواد معدني اغلب مايوس‌كننده بوده است. بالاخص اينكه در طول چند دهه اخير صادركنندگان نفت بسيار بدتر از كشورهايي كه از لحاظ مواد معدني فقير محسوب مي‌شوند، عمل كرده‌اند.
 • د. بسته 1: رانت اقتصادي چيست؟ رانت اقتصادي به پول اضافي پرداخت شده براي چيزي اطلاق مي شود كه عرضه آن چيز چه به علت طبيعت آن يا به دليل ابتكارات بشر، محدود مي باشد. به عنوان مثال، ستاره يك فيلم ممكن است دستمزدي چند برابر حقوق هنرپيشه اي با شهرت كم دريافت كند. اين تفاوت در دستمزد رانت اقتصادي است كه به ستاره فيلم تعلق مي گيرد. به طور مشابهي، سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) كارتلي است كه عرضه فرآورده هاي نفتي را در مقايسه با توليد بالقوه جهاني، به طور مصنوعي پايين نگه مي دارد. هزينه افزوده
 • ردن اموال عمومي به تكميل بازدهي بخش خصوصي كمك نمايد و به ايجاد يك ساختار قوي براي مديريت اقتصادي منسجم منجر شود. اين خصوصيات اين فرصت را به شهروندان مي دهد كه يك موازنه انتقادي ميان تاثيرات منافعي كه از قراردادهاي دولتي يا مصارف دولت دريافت مي كنند، برقرار سازند. نروژ ايالت آمريكايي آلاسكا و استان كانادايي آلبرتا را مي توان نمونه بارزي از اين دسته بندي در نظر گرفت. بسته 2: نروژ – خرج كرد عالي پول در مقايسه با ديگر كشورهاي صادركننده نفت، نروژ در استفاده از نهادهاي پارلماني و گرايش به وفا
 • ايجاد شده طي برنامه «دموكراسي هدايت شده» رييس جمهور سوكارنو در زمان شوك نفتي، تورم به بيش از 600 درصد افزايش يافت و كمبود غذا بسيار شايع شد، با اين حال سوهارتو بر ثبات تمركز كرد. و قدرت سياسي به طور عمده اي، با مركزيت قراردادن وفاق عمومي برقرار شد. فراهم كردن امنيت غذايي و ايجاد ثبات در جمعيت روستايي به ويژه در منطقه اي با كمبود زمينِ(حاصل خيز) همچون جاوا، جزو اولويت هاي بحراني به حساب مي آمدند. چه در اندونزي و چه حتي در ساختار حكومت هاي استبدادي بخش هاي تجاري غير نفتي- همانند كشاو
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ بحران اعتبار و اهميت اعتماد
بحران مالي كنوني نتيجه تنظيم كاملا آسان‌گيرانه نظام‌هاي مالي ملي و بين‌المللي بوده است كه زياده خوش‌بيني فزاينده و خود تقويتي درباره آنچه با «اعتبار» مي‌توان بدست آورد ايجاد كرد.
 • گي هاي زندگي اجتماعي است كه در عين حال كم ترين توجهي به آن شده است. همه ما هر روز بدون فكر و تامل از اعتماد بهره مي گيريم. من به مدت چهل و يك سال از روي اعتماد هر ماهه مبلغ قابل توجهي به طرح مستمري بازنشستگي مي پرداختم، بدون اينكه در قبال آن يك دلار دريافت كنم. خوشبختانه اعتماد من توجيه داشت: چون وقتي كه چند ماه قبل بازنشسته شدم، منافع آن را به چشم ديدم. زندگي مالامال از اين تمرين هاي تقريبا عادي شده اعتماد كردن است. همان طور كه سوروس خاطر نشان كرد، به ندرت كسي از ما مي تواند همه اطلاعاتي را كه
 • آمريكا. بانك ها و موسسات تهيه مسكن توانسته بودند بي مهابا وام بدهند و با اين كار پاداش فراواني دريافت كنند در حالي كه بخش عمومي ريسك را تحمل مي كرد. اين كار از جنبه اخلاقي و مالي پذيرفتني نيست. روشن است كه تنظيم جدي بخش مالي حداقل در آمريكا و انگليس برقرار خواهد شد. اما دو مشكل جدي در مورد مقررات سفت و سخت تر وجود دارد. يكي اينكه اعتبار را تحت فشار گذاشته و جلوي رشد اقتصادي از هر نوعي را مي گيرد؛ با اين كار ساختارهاي اعتماد كه همه ما بدان عادت داشتيم را تضعيف مي كند. ديگر اينكه در غياب حكمراني
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت مبتني بر زمان(‏TDABC‏)‏
بيش‌تر سيستم‌هاي ABC، همانند نمونه عددي دپارتمان يا بخش خدمات از تعداد محرك‌هاي هزينه معامله‌اي بسياري استفاده مي‌كنند. نرخ‌هاي محرك هزينه كه از طريق تقسيم مبلغ محرك هزينه بر كميت محرك هزينه معامله‌اي محاسبه شده‌اند. فرض مطلقي كه در پشت اين روند و فرآيند قرار دارد اينست كه هر رويداد (مثل تنظيمات و سفارش مشتري) مقدار يكسان و مشابهي از منابع را مصرف مي‌كند. اين فرض كليدي راهنمايي براي رويكرد جايگزين در تخمين نرخ‌هاي محرك هزينه به شمار مي‌رود.
 • مشخصه مشترك داشتند. منابع هزينه تعيين شده براي هر فعاليت از طريق مصاحبه ها، جداول زماني يا مشاهده مستقيم مبلغ يا درصد زماني كه افراد براي فعاليت هاي گوناگون صرف مي نمايند، مشخص شده بود. بعنوان مثال، بهاي انبارداري كالاها بر مبناي فعاليت هايي مانند: دريافت ، بازرسي، كنار گذاردن، انتخاب، بسته بندي و حمل ونقل - بر اساس تخمين هاي كاركنان انبار در خصوص درصد زماني كه صرف هر فعاليت مي نمايند، تعيين مي شود. سپس گروه پروژه بهاي فعاليت محرك نرخ را برآورد نموده و از آن براي اختصاص هزينه هاي فعاليت به محصو
 • ني كه صرف هر فعاليت مي نمايند، تعيين مي شود. سپس گروه پروژه بهاي فعاليت محرك نرخ را برآورد نموده و از آن براي اختصاص هزينه هاي فعاليت به محصولات شخصي و مشتري ها از طريق تقسيم هزينه هاي هر فعاليت بر اساس بازده هر فعاليت استفاده مي نمايند، مانند تعداد قبض هاي رسيد، تعداد بازرسي ها، تعداد اقلام برگزيده و تعداد كالاهاي در حال حمل. اين رويه براي تخمين و ارزيابي مدل ABC، در حاليكه براي بررسي اوليه آزمايشي و مقدماتي امكان پذير مي باشد، براي توسعه كاربرد گسترده در سطح شركت به نظر دشوار و پرهزينه مي رسد
 • نياز دارد. در نتيجه، مدل ABC اغلب حفظ نمي شوند و طولي نمي كشد كه بهاي تخمين و ارزيابي ناباب مي شود. در اين مقاله، مسائل و مشكلات مربوط به تخمين و ارزيابي سنتي مدل هاي ABC را مرور مي نماييم و رويكرد جديدي را توصيف مي كنيم براي تخمين و ارزيابي و حفظ و برقراري مدل ABC هم ساده تر است و هم دقيق تر. اين رويكرد جديد مبتني بر زمان، غير يكنواختي و ناهمگوني بيش تر در فعاليت ها، سفارشات، و رفتار مشتري بدون قرار دادن تقاضاي سنگين براي محاسبه فعاليت، بهاي تمام شده محصول و مشتري را ممكن و مقدور مي سازد. تخمي
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ دريافت مجدد جريمه ديركرد در دستور كار بانك مركزي
تامين نقدينگي مورد نياز براي حفظ سطح توليد و اشتغال موجود در عين مديريت نرخ رشد نقدينگي، اولويت بانك مركزي در شرايط فعلي است. دكتر محمود بهمني، رييس‌كل بانك مركزي، در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: كمبود نقدينگي در واحدهاي توليدي در حالي وجود دارد
 • :دريافت مجدد جريمه ديركرد در دستور كار بانك مركزي تاريخ چاپ : يكشنبه 12 آبان 1387 رييس كل بانك مركزي خبر داد: دريافت مجدد جريمه ديركرد در دستور كار بانك مركزي
 • ت بهتر به مشتريان بانك ها، كارمزد ها را واقعي كند. وي خاطرنشان كرد: تعرفه اي كه بانك ها براي ارائه خدمات خود مانند وصول قبوض آب، برق، تلفن و گاز دريافت مي كردند، متعلق به چندين سال قبل بود در حالي كه بعضا هزينه ارائه خدمات براي وصول يك قبض 250 تا 300 تومان براي بانك هزينه داشت. وي خاطرنشان كرد: افزايش كارمزد خدمات بانكي انگيزه بانك ها را براي ارائه خدمات بهتر به مشتريان بالا برده و مراجعان از خدمات رساني بهتر بهره مند مي شوند. بهمني مثال زد: زماني مردم نامه هاي خود را
 • ريالي ارسال مي كردند و رسيدن اين نامه به مقصد يك ماه طول مي كشيد، اما حال بسته هاي پستي ظرف مدت يكي دو روز و حتي ظرف مدت چند ساعت به مقصد مي رسند و اين نتيجه واقعي شدن هزينه خدمات است. وي گفت: قبلا مشتريان در ازاي پرداخت رقم ناچيزي از بانك دسته چك دريافت مي كردند اين در حالي بود كه 25 تمبر 20 توماني روي آن خورده بود و بانك بايد 300 تومان بابت آن به دارايي مي پرداخت. اين به جز هزينه هاي ديگر مانند چاپ بود كه سيستم بانكي متقبل شده بود. بهمني در عين حال گفت: در صورتي كه كارهايي چون پرداخت قبوض و
 • طبقه بندي اطلاعات
اخبار/ كارمزد قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن به عهده شركت هاي خدماتي‎ ‎است
بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور اعلام كرد ، تمامي شعب بانك ها موظف به دريافت حضوري وجوه قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه مي باشند.
 • بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور اعلام كرد:كارمزد قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن به عهده شركت هاي خدماتي‎ ‎است بانك مركزي طي بخشنامه اي به بانك هاي كشور اعلام كرد ، تمامي شعب بانك ها موظف به دريافت حضوري وجوه قبوض آب ، برق ، گاز ، تلفن ثابت و تلفن همراه مي باشند. براساس اين بخشنامه ، هيچگونه كارمزدي بابت دريافت حضوري قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت به عهده مشتري نبوده و تنها بابت دريافت حضوري قبض تلفن همراه در شهر تهران مبلغ 2000 ريال كارمزد از مشتري
 • حضوري قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن ثابت به عهده مشتري نبوده و تنها بابت دريافت حضوري قبض تلفن همراه در شهر تهران مبلغ 2000 ريال كارمزد از مشتري اخذ مي شود. به منظور تشويق و ترغيب عموم به پرداخت قبوض به روش هاي الكترونيكي ، پرداخت تمامي قبوض(همچنين قبض تلفن همراه در تهران) از طريق كارت خوان هاي فروشگاهي ، اينترنتي ، تلفن ثابت و تلفن همراه ، هيچگونه كارمزد به عهده مشتري نمي باشد. منبع: سايت بانك مركزي تاريخ: 1387-08-22
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ اقتصاد ايران در قرن بيستم؛ چشم‌انداز جهاني(۱)
اين مقاله تحولات اقتصاد ايران را در طي قرن بيستم از منظري جهاني مورد بررسي قرار مي‌دهد. در ابتداي قرن، اقتصاد ايران مدت‌ها در حالت ركود، فقر و عمدتا كشاورزي قرار داشت و نقش ناچيزي در اقتصاد جهاني ايفا مي‌نمود.
 • سترسي به تجارت جهاني منتفع مي گرديد. ظهور مسير آبي ميان آسيا و اروپا و همزمان افول مسير زميني تجارت (جاده ابريشم) موجب ركود اقتصادي طولاني مدت ايران تا سال هاي قبل از قرن بيستم شد. در عصر حاضر، مسوولان به تدريج اهميت تجارت و دسترسي به منابع خارجي را دريافتند، اما اين مساله محدود به قلمرو خاصي مي گرديد و در مقاطع مختلف، سياست هاي محدود كننده اي را به دنبال داشت. دسترسي به درآمدهاي بالاي نفت كه تنها از طريق تجارت ممكن بود، نقش محوري در روابط اقتصادي ايران با ديگر كشورهاي جهان ايفا كرد.
 • طبقه بندي اطلاعات
قوانين و مقررات/ بخش 2قانون تجارت- سهام وتبديل سهام شركت سهامي
بخشي از مواد قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ,مصوب 24/12/1347 در اينجا آورده شده است.
 • راتب براي اطلاع عموم آگهي مي گردد. ماده 37- دارندگان سهام مذكور در ماده (35) حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به علاوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رحجان در خريد سهام جديد شركت و همچنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهد ماند. ماده 38- در مورد ماده (37) هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل خسارات و هزينه ها به شركت پ
 • مع عمومي را خواهند داشت و مي توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند. ماده 39- سهم بي نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته مي شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اين گونه سهام بقبض و اقباض به عمل مي آيد. گواهي نامه موقت سهام بي نام در حكم سهام بي نام است و از لحاظ ماليات بردرآمد مشمول مقررات سهام بي نام ميباشد. ماده 40- انتقال سهام با نام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني
 • ه ـ در مورد مواد (45) و (46) هرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بي نام كه به شركت مراجعه مي كنند به ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت سهام بي نام كه در دست دارند وجه نقد دريافت كنند و يا آن كه برابر تعداد سهام بي نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرار دارد رعايت خواهد شد. ماده 47- براي تبديل سهام بانام به سهام بي نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ نقد اقتصاد رفتاري از ديدگاه اتريشي
در چند هفته گذشته مطالبي در حوزه اقتصاد رفتاري، تجربي و عصبي در همين صفحه از نظر خوانندگان گذشت. اين هفته و هفته آينده مطالبي در نقد اقتصاد رفتاري و تجربي منتشر مي‌شود.
 • ظر مي‌آيد منبع بيچارگي باشد». آيا ما نياز به ام آر ‌اي داريم تا اين را بگويد؟ دكتر لونشتين، در حالي كه شما رازهاي كيهان را تبيين مي‌كنيد، شايد بتوانيد براي كمك به اين يكي بيرون آييد: اين بچه در همسايگي من، چمن‌ها را در عوض دريافت تكه‌اي كاغذ مي‌زند. چرا او اينكار را انجام مي‌دهد؟ تقريبا مثل اين مي‌ماند كه انتظار خرج كردن آتي باعث خوشحالي كنوني است. آيا اين شگفت‌انگيز نيست؟ شايد اين را به كمك‌هاي دولت فدرال به كار ببرم تا به كنه اين پديده ه
 • طبقه بندي اطلاعات
مقالات/ دولت الكترونيك و نقش آن در توسعه
با توجه به آمار و رشد گرايش اقتصاد جهان به تجارت الكترونيك وجود مولفه‌هاي مكمل آن مثل بانكداري الكترونيك و دولت الكترونيك يك ضرورت انكارناپذير است.اقتصاد سياسي نفت, اقتصاد سياسي, قيمت نفت, صادر كننده نفت, سيتم مالي , سيستم بازرسي درآمد نفت, سياست مديريت مالي, طلاي سياه, رانت اقتصادي, اوپك, دموكراسي بالغ, دموكراسي فرقه‌اي, ديكتاتوري پدرسالار, ديكتاتوري چپاولگرا و ديكتاتوري اصلاح‌گرا, رانت نفتي, بحران اعتبار واعتماد, جهاني شدن, بحران مالي, نهاد هاي مالي بين المللي, بدهي سمي, سپتامبر سياه, ابر حباب, فاينانس, اعتبار عمومي, مديريت بدهي, مقررات زدايي, سيستمABC, دپارتمان, محرك‌هزينه, نرخ محرك هزينه, نرخ‌هاي محرك هزينه, مبلغ محرك هزينه, كميت محرك هزينه, سيستم هزينه يابي, تخمين نرخ‌هاي محرك, هزينه يابي بر مبناي فعاليت, دريافت مجدد جريمه ديركرد, بانك مركزي, جريمه ديركرد, كمبود نقدينگي, تجهيز منابع بانكي, بدهي‌هاي حسابرسي نشده و شده, كارمزد قبوض آب , برق , گاز و تلفن , شركت هاي خدماتي‎, روش پرداخت الكترونيكي قبوض, اقتصاد ايران, قرن 21, سرانه درآمد, تجارت خارجي, توسعه اقتصادي, روند هاي اقتصاد كلان, رشد پس انداز, رشد سرمايه گذاري, اقتصاد نفتي, اقتصاد جهاني , سهام وسهم, ورقه سهم, سرمايه ثبت شده, گواهينامه موقت, نقل و انتقال سهام, مبلغ اسمي سهام, حق حضور, تبديل سهام, مجمع عمومي فوق العاده سهامداران, تبديل سهام بي نام به با نام, نقد اقتصاد رفتاري , ديدگاه اتريشي , نقد اقتصاد, رفتاري, عقلايي, محركه‌ها و اشتياق‌, لذت‌ها و دردها, ارزش‌گذاري, انتخاب‌هاي انسان, آزمون‌هاي روانشناسي, زياده‌روي غيرعقلايي, نظريه‌هاي اقتصادي, دولت الكترونيك و نقش آن در توسعه


99 رديف در 10 صفحه
   << بعدي  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

مشاوره در رازنامه

  سعيد ربيعي مجد  ( مشاوره حقوقي: ثبت شركت ها و صورتجلسات، اخذ برند و كارت بازرگاني،اخذ رتبه پيمانكاري، قراردادهايEPC  )
  با سلام وخسته نباشيد.شركت پيمانكاري كه ميخواهد رتبه آب را بگيرد بايد چه شرايطي داشته باشد؟ 2- اين شركت رتبه 5 صنعت و معدن و ابنيه را دارد آيا ميتواند رتبه آب را نيز به اين رتبه ها اضافه كند؟


  علي روزي طلب ( مشاور IT و امنيت اطلاعات - توسعه برنامه هاي اندرويد - IOS ...، بازي هاي موبايل )
  سلام استاد. براي تبليغ يك سامانه پنل پيامك انبوه چه روشي موثر تر است؟ با تشكر


  حسن رحمان پور ( آموزش وتحقيقات (مشاوره شغلي، آموزش وپرورش، تحقيق و پژوهش) )
  با سلام من دانشجو و مسئول يكي از حوزه هاي بسيج هستم طبق قانون استخدام سپاه ميتوانم همزمان به استخدام سپاه درآيم؟


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام. در صورتي كه شش دانگ يك واحد آپارتمان را بنام شخصي بزنم و او اجازه فروش اين واحد را بدون كسب اجازه از من نداشته باشد چه كاري بايد انجام داد؟ آيا ماده يا تبصره اي وجود دارد كه هنگام انتقال سند


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  سلام.داراي يك باب مغازه به صورت سرقفلي هستم.مالك هر سه سال يكبار درخواست كارشناسي جهت افزايش اجاره را به دادگاه اعلام مي كند.بنده هيچ مشكلي با افزايش اجاره بها ندارم ولي متحمل شدن هزينه كارشناسي كمي م


  سيد علي شاه صاحبي ( وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي ، جزايي ، تجاري ، ملكي و خانواده )
  با سلام اينجانب داراي ساختمان دو طبقه اي مي باشم كه يك طبقه آن را به مدت 2 ماهي مي باشد كه اجاره داده ام در حال حاضر مستاجر مي گوييد كه تلويزيونش سوخته است به علت نوسانات برقي كه در ساختمان مي باشد


فهرست مشاورين


تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .